De wortels van de hedendaagse tarot

De eerste tarotkaarten

Over de oorsprong van de tarot doen verschillende verhalen de ronde.
De Grote Arcana zouden duizenden jaren geleden de wanden van de Egyptische tempels hebben gesierd of de zigeuners zouden de tarot hebben geïntroduceerd in Europa.
Sommigen beschouwen het zelfs als een spirituele erfenis uit het mythische Atlantis.
Dat klinkt allemaal fascinerend maar komt niet overeen met de echte geschiedenis.
Het oudste tarotspel dat veel gelijkenissen vertoont met de tarot zoals we die vandaag kennen, dateert uit het midden van de 15e eeuw.
Dit tarotspel werd waarschijnlijk als geschenk gegeven ter gelegenheid van het huwelijk van Francesco Sforza met Bianca Visconti. Hun families hadden geld en macht en regeerden over belangrijke delen van Noord-Italië.
De kaarten uit de Visconti-Sforza tarot zijn handgeschilderd en met bladgoud belegd.
Een luxe die enkel de zeer rijke families zich konden veroorloven. Op de afbeeldingen zie je symbolen die verwijzen naar beide families en allegorische afbeeldingen zoals de dood, gerechtigheid en opstanding. De afbeeldingen zijn een samensmelting van dagelijkse taferelen en ideeën uit de Griekse filosofie en mythologie.

enkele Visconti tarotkaarten uit de collectie van The Morgan Library
Visconti tarotkaarten tentoongesteld in The Morgan Library

De invloed van het hermetisch denken speelt ook een rol. In de 15e eeuw werden boeken zoals het Corpus Hermeticum vertaald in het Latijn en dit zorgt voor een verandering in de ideeën over God en de relatie tussen God en de mens.
Deze spirituele ideeën verwerkte men in de tarot, maar toch is de tarot in die tijd in de eerste plaats een kunstvoorwerp en een luxueus kaartspel.
Het kaartspel werd niet gebruikt om spirituele boodschappen te ontvangen of de toekomst te voorspellen. Met eenvoudige, beschilderde kaarten speelden de aristocraten en gegoede burgers het kaartspel.

Verspreiding in Europa

Eind 16e eeuw ontstond de Marseille tarot, waarvan veel verschillende kaartspellen werden gedrukt.
De symboliek uit dit kaartspel sprak vrijmetselaars aan en één van hen, Antoine Court de Gébelin, schreef in 1781 een essay over de geschiedenis van en symboliek in de tarot.
Hij vermeldde onder andere dat de tarot in Egypte was ontstaan, een foutief idee dat vele auteurs na hem in hun boeken overnamen.

In de jaren daarna kwamen verschillende boeken over tarot op de markt. Etteilla, een man die erg was geboeid door voorspellen met gewone speelkaarten, publiceerde een boek over voorspellen met tarotkaarten. Zijn boeken kenden veel succes en hij richtte zelfs een spirituele school op waar je kon leren voorspellen met tarotkaarten.
Na zijn dood ontwierpen de studenten van Etteilla kaartspellen die bekend staan als tarot d’Etteilla. Ze wijken qua structuur af van de Marseille tarot en zijn vooral bedoeld om te voorspellen.

Etteilla kaart 13
drie verschillende versies van een Etteilla tarotspel

De esoterische tarot

De tarot van Marseille bleef vele spirituele zoekers boeien. De 19e eeuw was een bloeitijd voor spirituele verenigingen in Frankrijk en Engeland. Deze trachtten vooral de verschillende spirituele systemen met elkaar in verband te brengen, om zo een allesoverkoepelend systeem te vinden, dat elke spirituele vraag zou kunnen beantwoorden.
De Golden Dawn is een van de organisaties die een grote invloed heeft gehad op hoe we vandaag de tarot interpreteren. De Golden Dawn was een magische orde die de tarot integreerde in haar rituelen. Verschillende leden ontwierpen later een eigen tarotspel. De bekendste zijn het tarotspel van Arthur Edward Waite en het tarotspel van Aleister Crowley.
Arthur Waite ontwierp in 1909 samen met kunstenares Pamela Colman Smith een spel dat bekend werd als de Rider – Waite tarot. Bij het maken van zijn tarot steunde Waite op zijn uitgebreide kennis van kabbala, alchemie en christelijke mystiek.
Hij was een regelmatig bezoeker van het British Museum, dat toevallig in 1909 foto’s van de Sola–Busca tarot, ontworpen in 1492, tentoonstelde.
De treffende gelijkenis tussen de Kleine Arcana uit beide kaartspellen toont aan dat de Sola-Busca een van Waites inspiratiebronnen was en dat Pamela Colman Smith dit tarotspel heeft bestudeerd.

3 zwaarden sola busca - waite tarot
de eerste kaart is zwaarden drie uit de Sola-Busca tarot, de tweede kaart met duidelijke gelijkenissen komt uit de Waite-Smith tarot

Het resultaat van hun samenwerking is een rijk geïllustreerde tarot die een diepe spirituele wijsheid in zich draagt en tegelijk erg toegankelijk is. Het tarotspel van Waite werd erg populair en inspireerde vele anderen om zelf een tarotspel te ontwerpen. Vele hedendaagse tarotspellen tonen daarom sterke gelijkenissen met die van Waite.

bron : Tarot voor iedereen (2014) auteur : Annick Van Damme
o.a. te koop via Boekenwereld en Tarot.nl