Het Rad van Fortuin

Symbolen in de Waite tarot

 • Engel(mens) – apostel Matheus (schrijft o.a. over de stamboom van Jezus, dus over de mens en zijn oorsprong)
 • Arend – apostel Johannus (legt de nadruk op een God die de mens ziet)
 • Stier – apostel Lucas (schrijft over het offeren van een stier; vruchtbaarheid)
 • Leeuw – apostel Marcus (schrijft over koninlijke moed, opstanding; “de stem die roept in de woestijn”, de leeuw/sfinx als moedige bewaker van grenzen)
 • Sfinx met ceremoniële hoofddoek en zwaard –de sfinx neemt deel aan de beweging van de wereld, zorgt voor balans in het leven
 • Slang, Typhon – verslindend monster
 • Hermanubis – geestelijke begeleider
 • Wiel met acht spaken – symbool voor de steen der wijzen
 • Mercurius- geest, het verbindend alchemistisch principe,het vrouwelijke principe, de levenskracht, de eerste materie
 • Zwavel – ziel, het alomtegenwoordige, mannelijk principe, “het idee” waaruit alles ontstaat
 • Zout – lichaam, het stoffelijke, het harmonische punt waarin tegenstellingen samenkomen
 • Aquarius – oneindige vermenigvuldiging
 • Heilige naam van god – binnen in het wiel is de beschermende kracht van god aanwezig
 • Tora(h)/Rato – de Wet; het Wiel

Betekenis in een kaartlegging

1.vragen over het uiterlijke leven (werk, huis, relaties,…)
Er doet zich een verandering voor dat drastische gevolgen heeft. Je ervaart het als een onomkeerbare omwenteling en dit gedurende een lange periode. Het beïnvloedt je tijdsbeleving. Je hebt de indruk dat de tijd vliegt of juist extreem traag verloopt. Als je je (on)gelukkig voelt, denk dan even na over de oorzaak van je (on)geluk. Je zal merken dat geluk en ongeluk heel nauw met elkaar verbonden zijn.
2.  vragen over het innerlijke leven (gedachten, gevoelens, overtuigingen) Net als de Geliefden en Gerechtigheid is dit ook een tarotkaart dat evenwicht voorstelt. In dit geval veranderingen in omstandigheden die geluk in ongeluk doet veranderen of omgekeerd. Beweging is onderdeel van het leven. Buig je mee met de stroom?
3. vragen over je spiritueel pad
In deze wereld stopt het wiel met draaien. Er is geen gevoel van scheuring meer tussen jezelf en je goddelijke natuur. Zonder dit gevoel van scheuring hebben omstandigheden in de materiële wereld geen vat meer op je.

Sleutelwoorden
Harmonie ervaren, stilte, afzondering, tevredenheid, gids , goeroe, introspectie, observeren, bescheidenheid, ernstig advies, concentratie, jezelf trouw zijn, alles in relaties tot elkaar zien, onthechting, afschermen van invloed van buitenaf, isolement, onderzoeken, zoeker.

Tip : leer deze sleutelwoorden NIET uit het hoofd, vertrek voor het toekennen van een betekenis altijd vanuit de symboliek / het beeld. 

Waites esoterische visie

De lamp verlengt symbolisch het innerlijke licht van de Heremiet.
Het goddelijke Mysterie is op een natuurlijke manier afgeschermd van diegene die er nog niet klaar voor is.

Lees & koop
Tarot voor iedereen