Kracht

Symbolen in de Waite tarot

  • Jonge vrouw , staand – initiërende kracht, onoverwinnelijke heldin, witte tinctuur
  • Rode leeuw – natuurkracht onder volmaakte controle, hogere natuur
  • Los gekleed –  verwijzing naar de Keizerin
  • Bloemenriem, bloementooi – natuurlijke kracht en relatie, geen onnatuurlijke dwang
  • Lemiscaat – oneindigheid; deze kaart symboliseert het innerlijk proces van de Magiër
  • Vrouw sluit de bek van de leeuw – hij is reeds onder haar invloed
  • Leeuw met staart tussen de poten, hij likt – onderdanig aan haar kracht
  • Landschap met bergtop – initiatie, transformatie

Betekenis in een kaartlegging

1. vragen over het uiterlijke leven (werk, huis, relaties,…)  
Je hebt een groot uithoudingsvermogen. Moed , vitaliteit en volharding kenmerken je leven.
2.  vragen over het innerlijke leven (gedachten, gevoelens, overtuigingen)
Je voert een stijd met je innerlijke natuur. Je volhardt, want je volgt zowel je hart als je wil. Je staat stevig met je voeten op de grond en voelt je ziel overstijgen en contact maken met de goddelijke energie. Je bent een rots in de branding.
3. vragen over je spiritueel pad
In jou schuilt een sterke kracht, die de uitdagingen van de wereld aankan. Je hebt een grote wil om steeds verder te gaan op de ingeslagen weg.

Sleutelwoorden
Hartstocht, levenslust, innerlijke kracht, overleveningsdrang, opwekkende kracht, seksuele energie, betrokkenheid, zelfcontrole, in je kracht staan, werklust, onderhouden, vertrouwen, loyaliteit, doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen, standvastigheid, geduld, moed.

Tip : leer deze sleutelwoorden NIET uit het hoofd, vertrek voor het toekennen van een betekenis altijd vanuit de symboliek / het beeld. 

Waites esoterische visie

De onoverwinnelijke heldin overwint zonder bloedvergieten.
Het weerspiegelt deels het Goddelijke Mysterie van Vereniging.
De hogere natuur wordt bevrijd.

Lees & koop
Tarot voor iedereen