De Keizer

Symbolen in de Waite tarot

  • Volwassen man – viriele, beschermende kracht
  • Rotsachtige omgeving– structuur en stabiliteit
  • Klein waterloopje – leiden van de vruchtbare energie van de Keizerin
  • Op verhoog, op een stenen troon – de intellectuele troon, leiding geven aan het gewone volk
  • Ramskoppen – Mars is de heerser van het astrologisch teken Ram
  • Attributen van de keizer : kroon en globe – wereldse macht
  • Crux Ansata – gezegende levenskracht
  • Rode mantel over een harnas – verwijzing naar de oorlogsgod Mars en het maçonnieke ridderschap, beschermer

Betekenis in een kaartlegging

1. vragen over het uiterlijke leven (werk, huis, relaties,…) 
Je steunt op je ervaring om situaties goed in te kunnen schatten. Je begrijpt mensen zeer goed en staat hen bij met wijsheid. Je bezit materiële macht en gebruikt die ook.
2. vragen over het innerlijke leven (gedachten, gevoelens, 
overtuigingen)
Je gebruikt graag je macht om invloed uit te oefenen. Je gaat actief op zoek naar oplossingen en voert ze uit. Zo breng je niet alleen verandering in je persoonlijk leven, maar ook in je omgeving.
3.  vragen over je spiritueel pad
Je overwint alles na de voltooiing van het Grote Werk. Je hebt spiritueel engagement getoond en ben meester geworden over jezelf.

Sleutelwoorden
Logisch verstand, verantwoordelijkheid, orde, structuur, nuchterheid, ervaring, materiële kracht, eigenaar, controle, mannelijkheid, dominantie, sterke energie, autonomie, bescherming, stabiliteit, rigide, kortzichtig, obstructie, heerszuchtig, overwinningsdrift

Tip : leer deze sleutelwoorden NIET uit het hoofd, vertrek voor het toekennen van een betekenis altijd vanuit de symboliek / het beeld.

Waites esoterische visie

De Keizer = de maçonnieke ridder die je beschermt, terwijl je de heilige velden bezoekt.
Hij beschermt je als het innerlijke ongeloof (= je ergste vijand) je aanvalt.

Lees & koop
Tarot voor iedereen