De Priesteres

Symbolen in de Waite tarot
De Hogepriesteres

 • Jonge vrouw – maagd, (nog) niet seksueel actief
 • Plechtige houding – nadruk op beleving en niet op actief handelen
 • Met jurk en mantel dat licht reflecteert en eindigt in een waterbron – zij reflecteert het licht van Kether, via haar kunnen we het goddelijke waarnemen, haar aanwezigheid trekt de zoekenden aan, bron van wijsheid
 • Sluier – om haar te leren kennen moet je eerst beproevingen doorstaan, pas als je klaar bent kan je de sluier verwijderen en de ware aard van de Hogepriesteres ontdekken; zij blijft altijd deels een mysterie.
 • Kroon met horens, drie fases maan – verwijzing naar de godin Hathor, vruchtbaarheid en het cyclisch proces in de natuur
 • Zittend op een troon – spirituele macht 
 • Doek met palmhart en granaatappel –  mannelijke en vrouwelijk principe, patroon  kabbalistische levensboom
 • Toenemende maan aan haar voeten – haar invloed richt zich op het onbewuste, haar invloed neemt langzaam toe
 • Kruis t.h.v. borst – sephirot Tipareth
 • Schriftrol TORA – Torah is de Wet; goddelijke wet + gnosis
 • Pilaren zwart/wit- links Boaz, in de kracht, mededogen (vorm); rechts Jachin, hij zal bevestigen, strengheid (intentie)

Betekenis in een kaartlegging

1. vragen over het uiterlijke leven (werk, huis, relaties,…)
Dit is een periode waarbij je evolueert en je maturiteit groeit. Een vruchtbare periode, waarin veel verandert. Je stimuleert nieuwe initiatieven gedurende een langere periode.
2. vragen over het innerlijke leven (gedachten, gevoelens, 
overtuigingen)
Je groeit binnen een structuur. Zo leer je gebruiken en heb je zicht achter de schermen.
3. vragen over je spiritueel pad
De Hogepriesteres opent het boek van Mysterie, hierdoor kom je in contact met je hogere zelf, je heilig zielsdeel. Je ervaart Goddelijke inspiratie en bent verhoogd intuïtief.
Je ervaart de eerste vorm van persoonlijke verlichting.

Sleutelwoorden
Natuurlijke verandering, intuïtie, vernieuwing, evolutie, vruchtbaarheid, ontvankelijkheid, ontluikend leven, discretie, terughoudendheid, indirecte beïnvloeding, stilte, inspiratie, inzicht, verbondenheid, initiatie, verborgen kennis, vrouwelijke wijsheid, afwachtende houding, onduidelijkheid.

Tip : leer deze sleutelwoorden NIET uit het hoofd, vertrek voor het toekennen van een betekenis altijd vanuit de symboliek / het beeld.

Waites esoterische visie

De Hogepriesteres = de Shekinak (boven) = Binah = de Grote Moeder
De Hogepriesteres = het huis van God = het Heiligdom = Geheime Traditie
De Hogepriesteres = de spirituele Bruid van de Dwaas

Lees & koop
Tarot voor iedereen