De Hiërofant

Symbolen in de Waite tarot

 • Man –  de zichtbare, spirituele leider
 • zegenend gebaar – duim, ring- en middelvinger raken elkaar als teken van drie-eenheid
 • Grijze stenen pilaren – gebalanceerde geestelijke kracht in de wereld
 • Kruisen op grond – gewijde plaats, manifestatie van het sacrale
 • Zwart/witte tegels in dambord patroon – dualiteit : zondig-zuiver, goed-slecht, heilig-profaan
 • Gekruiste sleutels van St Peter, de sleutels van de Hemel – mogelijkheid om verbintenissen tussen hemel en aarde af te sluiten
 • Staf met drie-voudig kruis – macht als priester, profeet, koning ; openen en sluiten van poorten/werelden
 • Drie-voudige pauselijke tiara – macht als priester, profeet, koning 
 • Adepten met tonsuur – teken van toewijding, toetreding
 • Ceremonieel gewaad – wit zuiverheid, rood verhullende/beschermende levenskracht
 • mantel met rozen en mantel met lelies – rode en witte alchemistische tinctuur ; levenskracht en zuiverheid

Betekenis in een kaartlegging

1.  vragen over het uiterlijke leven (werk, huis, relaties,…) 
Je verlangt om een bruggenbouwer te zijn tussen de spirituele en materiële wereld.
Je straalt autoriteit uit, maar je macht is van tijdelijke aard. Vergeet niet om aandacht te hebben voor de manier waarop je mensen helpt, zodat je natuurlijk gezag niet verandert in tirannie.
2. vragen over het innerlijke leven (gedachten, gevoelens, 
overtuigingen)
Je zoekt naar anderen waarmee je kan verbinden. Een overeenstemming in visie en/of geloof, brengt jullie samen. Je zal merken dat het belangrijk is om je kennis blijvend bij te spijkeren en actief toe te passen in je leven.
3.  vragen over je spiritueel pad
Door je leven volgens principes te leiden, ga je een pad op dat naar waarheid leidt.
Je wordt minder zichtbaar in het uiterlijke leven, maar ervaart een diep innerlijke spiritueel leven.

sleutelwoorden
Iets diepgaand begrijpen, ambitieus verlangen, spirituele autoriteit, gezag,
leraar, adviseur, mentor, geheimhouding, handelen volgens principes, traditie, religie, tijdelijke macht, organisatie, gehoorzaamheid, conformiteit, tirannie, behoudsgezind, bemoeizucht.

Tip : leer deze sleutelwoorden NIET uit het hoofd, vertrek voor het toekennen van een betekenis altijd vanuit de symboliek / het beeld. 

Waites esoterische visie

De hiërofant = kanaal van genade, kanaal waarlangs het sacrale zich kan manifesteren
De hiërofant = bron van leven
De hiërofant = licht van het universum

Lees & koop
Tarot voor iedereen