De Geliefden

Symbolen in de Waite tarot

  • Naakte man en vrouw – goddelijke status, niet zelfbewust, geen (materieel) verlangen; zielsdelen
  • Rechtstaand, open houding – zuilen (cfr. Boaz, Jachin), energiekanalen
  • Engel met wijde vleugels, maakt zegenend gebaar – genezing/vruchtbaarheid
  • Vrouw bij boom van kennis; appels +slang – seksualiteit in relatie tot wijsheid
  • Man bij levensboom ; vurige geneeskrachtige bladeren – activerende impuls
  • Wolken – scheiding tussen zichtbare en onzichtbare wereld
  • Bergtop – plaats dicht bij god; plaats van transformatie
  • Stralende zon op haar hoogtepunt – maximale invloed van levenskracht, die verandering mogelijk maakt

Betekenis in een kaartlegging

1vragen over het uiterlijke leven (werk, huis, relaties,…) 
Je verenigt je met anderen en leeft in harmonie. Je ervaart zowel materieel als emotioneel evenwicht. Affectie en passie voelen heel natuurlijk aan. In je contacten met anderen ervaar je een gevoelsmatig evenwicht.
2.vragen over het innerlijke leven (gedachten, gevoelens, 
overtuigingen) 
Je ervaart een geweldige innerlijke kracht, liefde en passie, waardoor je je openstelt voor verbinding vanuit het hart. Je voelt genade, waardoor het mogelijk is verdere stappen te zetten op je pad naar een andere mens-ervaring.
3.vragen over je spiritueel pad
Je ervaart vereniging tussen je lager zielsdeel en hoger zielsdeel. Beide delen verbinden zich met elkaar waardoor je een omvorming van je mens-zijn ervaart.

Sleutelwoorden
Het hart volgen, samenwonen, aantrekkingskracht,keuze uit vrije wil, puurheid, relaties, verbondenheid, affectie, kwetsbaarheid, ontmoeting van tegengestelde ideeën, vereniging, dualiteit, vertrouwen, engagement, belofte, toezegging, genezing, zich aansluiten bij een groep.

Tip : leer deze sleutelwoorden NIET uit het hoofd, vertrek voor het toekennen van een betekenis altijd vanuit de symboliek / het beeld.

Waites esoterische visie

Alleen via Eva (het vrouwelijk goddelijke) kan de mens (Adam) zichzelf terug compleet maken.
Adam en Eva kennen geen materieel verlangen en zijn niet bewust van zichzelf. Ze worden gezegend door de engel, dat is een belofte van vruchtbaarheid.

Lees & koop
Tarot voor iedereen