Tarot

Kleine en Grote arcana

Een tarotdeck bestaat uit 78 kaarten, die verdeeld worden in twee groepen: de Grote en de Kleine Arcana. De 22 Grote Arcana hebben elk een titel en een getal. De getallen gaan van 1 tot 21, de Dwaas krijgt het getal 0 of zelfs helemaal geen getal.

Marseille tarot diagram camoin

De 56 Kleine Arcana bestaan uit vier reeksen met elk hun eigen symbool: Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels (of Munten).
In elke reeks zijn er tien genummerde kaarten en vier hofkaarten. Tarotkaarten lijken qua structuur erg op gewone speelkaarten en het zal je misschien verwonderen dat je met tarotkaarten een kaartspel kunt spelen. Dit spel wordt soms nog in Frankrijk en Italië gespeeld en staat bekend als jeu de tarot, tarock of tarocchi.

In de 15e eeuw werden de tarotkaarten carte da trionfi genoemd. Ruim 100 jaar later wordt voor het eerst het woord tarocchi gebruikt. De oorsprong van dit woord is niet duidelijk, waarschijnlijk werd het eerst gebruikt voor een ander kaartspel en raakte het woord zo bekend dat het de naam carte da trionfi verdrong. Toen het spel populair werd in Frankrijk, kreeg het de naam tarot. Dit is de naam die nog steeds wordt gebruikt.
Het woord tarot is zeker niet afgeleid van een Hebreeuws of Latijns woord, zoals soms wel wordt beweerd.

Wat is een arcana?

Het woord arcana betekent: wat verborgen is. Vanaf de tweede eeuw komt dit woord voor in teksten die verwijzen naar Griekse mysteriën. Paracelsus verwijst in de 16de eeuw regelmatig naar arcana. In een werk over de filosofie van alchemistische geneeskunde schrijft hij dat in tegenstelling tot ons lichamelijk wezen, arcana onsterfelijk en eeuwig zijn. In een ander geschrift vermeldt hij: ‘Ze hebben de kracht tot transmutatie. Ze veranderen en herstellen ons en moeten vergeleken worden met de geheimen van God.’
Pas vanaf 1863 wordt het woord arcana geassocieerd met tarot. Beide woorden worden door Paul Christian met elkaar in verband gebracht in het boek L’homme rouge des Tuileries. Het (fictieve) verhaal gaat over een ontmoeting tussen Napoleon en een benedictijner monnik die een occult manuscript bezit.
Dit manuscript beschrijft 78 symbolische huizen of afgebeelde ‘sleutels’, waarnaar later verwezen wordt met het woord arcana.

napoleon-ontmoet-l-homme-rouge
Illustratie bij het boek L’homme rouge des Tuileries

In 1888 schrijf Ely Star in Les mystères de l’horoscope een hoofdstuk over tarot.
Hij is de eerste die een onderscheid maakt tussen Kleine Arcana en Grote Arcana. Sindsdien wordt dit onderscheid door alle tarotisten gemaakt en zijn de termen helemaal ingeburgerd.
Het woord arcana geeft prachtig weer dat de tarot meer is dan een verzameling kaarten. De afbeeldingen verbergen een schat aan spirituele kennis. Iedereen die de symboliek in de tarot bestudeert, kan wat verborgen is in de tarot herkennen. Je moet alleen de symbolen leren decoderen, zodat ze hun wijsheid aan jou openbaren.

bron : Tarot voor iedereen (2014),  auteur : Annick Van Damme

De wortels van de hedendaagse tarot
De tarot van Arthur Waite
De tarot van Crowley (Boek van Thoth)

Tarot voor iedereen