Tarot Wijsheid

recensie van het boek Tarot Wijsheid van Rachel Pollack
aanrader

In haar boek Tarot Wijsheid leidt Rachel Pollack je doorheen de tarot. Ze put hierbij uit haar ruime tarotkennis, maar maakt je ook deelgenoot van persoonlijke ervaringen (o.a. over de 19 jaar dat ze in Nederland leefde) en inzichten.

Boek vol informatie en tips

tarot wijsheid, de tarotkaarten ontcijferd, boek, rachel pollack,,recensieVanaf de eerste bladzijde tot de laatste weet ze je te boeien.
Over elke kaart heeft ze iets verrijkends en inspirerends te vertellen, zowel voor beginnende als meer gevorderde tarotisten. Het boek staat het vol diepgaande informatie, maar leest vlot. Nooit voelde ik de behoefte om enkele pagina’s over te slaan, want altijd heeft ze wel een interessante tip of verwijzing. Door te verwijzen naar mythologische verhalen, alchemie, religie, numerologie, astrologie,… legt ze de diepere betekenislagen van de tarotkaarten bloot. Ze verwijst bij de grote arcana naar de historische kaartbetekenissen zoals omschreven in de boek van Paul Huson ‘Mystical Origins of the Tarot : From Ancient Roots to Modern Usage’
Vertrekkend vanuit die historische informatie worden de kaarten vanuit verschillende invalshoeken besproken.
Deze benadering toont aan dat de ene kaartinterpretatie niet noodzakelijk juister is dan een andere. Verschillende factoren spelen een rol bij het toekennen van een betekenis aan een kaart. Naast de opgedane boekenwijsheid is dit o.a. de culturele achtergrond, de tijdsgeest, de geloofsovertuiging, enz.

Hoewel de meeste pagina’s gewijd worden aan de bespreking van de grote arcana, krijgen ook de kleine arcana en de hofkaarten voldoende aandacht. Zo geeft ze verschillende suggesties om de hofkaarten beter te begrijpen. Het interpreteren van de hofkaarten is voor veel tarotisten een struikelblok, de speelse oefeningen helpen vertrouwd te raken met hun specifieke eigenschappen.

Inspiratie bij het bestuderen van de tarot

Rachel moedigt je zoals een echte mentor aan verder te kijken dan je neus lang is. Tussen de lijnen door lees je een oproep om met een open visie de tarot te bestuderen en vooral ook de wijsheid in jezelf te ontsluiten. Haar authentieke schrijfstijl werkt enorm motiverend om de tarot te bestuderen.

Ze vergelijkt haar huidige kaartinterpretaties met die uit haar ander boek ‘78 graden van wijsheid’ en met die van andere auteurs. Zo toont ze aan dat haar tarotwijsheid het product is van een persoonlijk groeiproces, studie en het delen van je kennis en ervaring met anderen. De lezer ervaart een grote herkenbaarheid als ze het heeft over struikelblokken in de tarotstudie. Ze weet niet alleen veel over tarot, ze heeft ook voeling met iedereen die de tarot bestudeert, interpreteert of consulteert. De manier waarop ze de fait divers uit haar persoonlijk leven integreert met de tarotinformatie in het boek is heel bijzonder. Hierdoor voelt het boek niet aan als een afstandelijk studieboek, maar roept het vertrouwen en betrokkenheid op.

Shining Tribe Tarot

Van haar Shining Tribe Tarot die ze samen met verschillende andere tarotdecks bespreekt, loop ik niet helemaal warm. De afbeeldingen en de visie die ze in haar tarotdeck naar voor schuift tonen wel aan dat het belangrijk is om je eigen ideeën over tarot te ontwikkelen. Haar uitleg nodigt uit na te denken over tarotbeelden en waarom niet… er zelf één te ontwerpen.Shining Tribe Tarot, Rachel Pollack

Rachel bespreekt de tarot vanuit een breed spectrum en is toegankelijk voor een breed publiek.
Je vindt informatie over kaartlegsystemen, hoe je een kaart omgekeerd kan interpreteren,… Kortom alle basisinformatie die een beginnende tarotist interesseert. Toch doet ze ook hier haar best om genuanceerde antwoorden te geven vanuit haar persoonlijke ervaring.

Dit boek verdient een plaats in de boekenkast van iedere tarotist. Een boek dat zeer aangenaam is om te lezen en waar je achteraf nog regelmatig naar terug zal grijpen omwille van de waardevolle (achtergrond-) informatie die er in staat.
Nog even vermelden dat de cover prachtig is ontworpen en het boek dankzij de dikke zacht-aanvoelende kaft aangenaam in de hand ligt. Het is misschien iets duurder dan het gemiddeld tarotboek (32.95 euro), maar dit boek is het meer! dan waard.
aanvulling 04/11/2015, dit boek kost tegenwoordig 14,95 euro en bij boekenvoordeel 7.99 euro.  (beperkte voorraad!!) Nog niet in je boekenkast? Mijn advies : kopen !

eindbeoordeling : 9 /10

Tarot Wijsheid. De tarotkaarten ontcijferd.
auteur : Rachel Pollack
uitgeverij : Altamira  Becht (2011)

Wat is de Hogepriesteres niet…..

Doorgronden van de symboliek in een kaart door de niet-betekenis van de kaart te omschrijven via steekwoorden en korte zinnen.

Tarotboeken staan vol met kaartbetekenissen. Wat ze afzonderlijk betekenen, hoe ze elkaars betekenis beïnvloeden,…. Het ene boek zegt zus, het andere zo.
Zelfs al ken je de algemene betekenis van de kaarten, dan kan je soms toch het gevoel hebben dat je de betekenis niet helemaal snapt. Maar… is een kaartbetekenis wel volledig te doorgronden.

In de theologie is er een strekking die men de negatieve theologie noemt. God wordt hierin als ongrijpbaar voorgesteld. God staat buiten het domein van het denken en hierdoor is taal en symboliek geheel of deels ongeschikt om het wezen van God te omschrijven. Taal wordt in die strekking soms gebruikt om uit te drukken wat God niet is, omdat elk woord hem beperkt tot een deel van de realiteit.
Als voorbeeld van deze manier van denken over het goddelijke heb ik een lijstje gemaakt over de tarotkaart De Hogepriesteres.
Wat is De Hogepriesteres niet ….

kiezen                                                  handelen                                willen                                                               uiterlijk                                               actief                             eindig                    

werelds                                                  alleen                                                            vooruitgang                                                                                                          beperkt                                       verdeeld    

   laag                                                                                 materie                   wankelbaar                                                lineair                  

                      beïnvloedbaar                                  deelbaar                                                                                                        verleden                                    toekomst                                                 zoekend                                                                                                            verlangend                                                                                                                     vernieuwend

Jij kan ook zelf lijstjes maken met ‘negatieve’ omschrijvingen en dit voor elke kaart in de grote arcana. Leg de kaart voor je op tafel en neem het beeld in je op zodat je het gemakkelijk voor kan stellen met gesloten ogen. Leg naast de kaart nu telkens een andere kaart uit de grote arcana en schrijf op wat spontaan in je op komt.
Gebruik een kort zinnetje zoals ‘De Hogepriesteres is niet …… ‘

leestip : Het geheim van de Hoge Priesteres

Tarot Cirkel

De esoterische tarot

Als tarot ergens wordt vernoemd, gaat het meestal over het exoterisch (1) gebruik. Daarin wordt de tarot gebruikt als orakel om de toekomst te voorspellen. Als je vanuit deze invalshoek de tarot benadert, bekijk je het leven als iets dat je overkomt. Het “lot” gunt je (n)iets. Woorden als slecht, goed, karma, zonde, fouten, toeval,….. zijn hier nauw mee verbonden.
Op die manier behandel je het leven als iets dat buiten jezelf ligt en vooral als iets dat wordt bepaald door anderen of de Andere. Als er iets goed of fout gaat in je leven, ligt het vaak aan factoren buiten jezelf.
Door het orakel te raadplegen probeer je de ander/ Ander en het Leven te slim af te zijn.
Ik kan heel goed begrijpen dat je in tijden van nood, wanneer het leven je overvalt en je in zijn greep lijkt te hebben, nood hebt aan hulp en steun.
Ga je naar een kaartlegger (al dan niet met ‘para-normale’ gaven), dan kom je meestal terecht bij iemand die antwoorden geeft op je vragen. Of die antwoorden goed of fout zijn zal de toekomst uitwijzen.

Lees verder De esoterische tarot

Spiegeltje, spiegeltje,….

De meeste gestelde vragen tijdens een tarotconsult gaan over relaties en geld, meestal zijn het ook toekomstgerichte vragen. Wanneer ik denk aan tarot en voorspellen hoor ik meestal een val dichtklappen. Eentje waarin de vraagsteller in de rol van hulpbehoevende en onwetende wordt geduwd en de tarotist in die van redder en helderwetende.

Terwijl de tarot juist een schitterend middel is om tot een diepgaand gesprek over het/jouw leven te komen. De tarot toont het leven vanuit een 360° perspectief.
Het nodigt uit tot een dialoog waarbij beide partners evenwaardig zijn. Elk met hun inbreng waardoor het mogelijk is een situatie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. De tarotist is hierbij een soort moderator en /of vertaler tussen jou en de kaarten.
Die moderator heeft uitgesproken kwaliteiten :

 • kennis van tarot (het lijkt een evidentie)
 • tijd hebben ( een tien-minuten tarot consultatie lijkt me echt niet ideaal)
 • gespreksvaardigheden bezitten
 • enthousiasmerend, een echte motivator
 •  reflectief  ingesteld
 • een humanistisch levensvisie, geloven in de kracht van mensen
 • vertrouwenschenkend
 • met levenservaring
 • intuïtief

Allemaal normale kwaliteiten, die je in je hebt of kunnen aangeleerd worden.

Dus als jij je soms afvraagt wat de kaarten jou te vertellen hebben…. Neem er dan een paar vast en praat er tegen. Het gesprek zal misschien in het begin niet zo vlot verlopen. De tarot is namelijk al een oude dame. Ze neemt graag haar tijd om te praten over de dingen die echt belangrijk zijn. Haar taal is erg symbolisch van aard, zelden geeft ze je een vastomlijnd antwoord. Haar wijsheid is niet te koop, maar ze heeft het talent om je eigen wijsheid te laten open bloeien.

Mag ik me wagen aan een kleine voorspelling en een beetje advies. De volgende keer dat jij in de spiegel kijkt, zal je een tarotist zien. Vraag haar/hem af en toe om raad.

Westerse esoterie en oosterse wijsheid

Het boek Westerse Esoterie en oosterse wijsheid is een aanrader voor tarotisten met interesse in esoterische geschiedenis.

Onlangs kreeg ik dit boek in mijn handen. De naam Jacob Slavenburg deed onmiddellijk een belletje rinkelen. Als cultuurhistoricus  heeft hij reeds veel boeken geschreven, met als centrale thema’s het vroege Christendom en gnostiek.
Dit lijvig boek schreef hij samen van John van Schaik. Het telt 400 bladzijden, maar laat dit je niet afschrikken. Het boek leest vlot en is inhoudelijk zeer overzichtelijk.
De schrijvers maken de banden tussen religieuze en filosofische stromingen zichtbaar. Keer op keer drukken ze (op zachte wijze) de lezer met de neus op de feiten.

In het nawoord staat : “we zien het als ideaal het rijke culturele , religieuze, filosofische en spirituele gedachtegoed inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden.”  Hierin zijn ze geslaagd. Bovendien doen ze dit zonder te vervallen in academisch taalgebruik, zodat dit boek voor een (relatief) breed publiek toegankelijk is.

Al is het een omvangrijk werk, het was voor de schrijvers niet mogelijk om op alles in te gaan. Dit was ook niet de opzet van het boek, je kan het hen dus niet kwalijk nemen.

Als ik toch een min-puntje moet vernoemen, dan is het dat ze iets minder bevlogen schrijven over de recentere esoterische stromingen. Wellicht komt dit omdat dit niet meteen tot hun specialisatie behoort.

Het boek is een aanrader voor tarotisten met interesse in geschiedenis, toch wil ik volgende hoofdstukken extra warm aanbevelen :

 • De Oudheid in het Westen
 • Ontwikkeling van een geloof
 • Renaissance

Inhoud en enkele pagina’s uit dit lijvig boek

Eindbeoordeling : 8/10

titel : Westerse esoterie en oosterse wijsheid
auteurs : Jacob Slavenburg en John van Schaik
uitgeverij : Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 2010