Geplaatst in geschiedenis, kaartlegging, symboliek, tarot

werken met de symboliek uit de tarot (cursus)

Cursus “Werken met de symboliek in de Tarot – De reis van de Dwaas”

Start 21 november (5 donderdagavonden) 2013 – Kortrijk

Net als De Dwaas uit de tarot, ga je een reis maken langs verschillende archetypische beelden en je innerlijke leefwereld verkennen. Om de kracht van de symbolische taal in de tarot te begrijpen, duiken we eerst de geschiedenis in op zoek naar de wortels van dit kaartspel. Je maakt kennis met verschillende stromingen die het westerse spirituele denken hebben beïnvloed: het christendom, alchemie, kabbala,…
De rijkdom van de symboliek ontsluiert zich door er op een creatieve manier mee aan de slag te gaan. In de oefeningen combineren we kennis, intuïtie en beleving om de taal van de tarot eigen te maken. Met de kaarten in de hand treed je de wereld van de symboliek binnen en ontsluier je de kleine en grote geheimen van het leven.
In de cursus maken we gebruik van de Waite tarot, je kan die eventueel bestellen bij de eerste les (€ 15).

 

tarotkaarten grote arcana, uitgever Rider ontwerper Waite kunstenares Colman Smith
de Waite tarot

Ik kreeg onlangs enkele vragen over de cursus, hier zet ik de antwoorden, zodat de opzet van de cursus voor iedereen duidelijk is.

Waarom gebruik je in de cursus de Waite tarot?
De Waite tarot is het bekendste tarotdeck en vaak het eerste tarotdeck dat men aanschaft. Het zijn kaarten met een duidelijke en betekenisvolle symboliek.
In de cursus worden eveneens kaarten uit andere decks besproken, maar de tarot en visie van A.E. Waite vormen de rode draad doorheen de cursus.

Leren we kaartleggen?
Een eerste stap in het begrijpen van kaartleggingen, is het leren combineren van de symboliek in de kaarten. Verwacht geen lijsten met kaartbetekenissen. Door dergelijke lijstjes vanbuiten te leren, zal je de tarotkaarten niet leren doorgronden.
Daarom ligt de klemtoon op het combineren van kennis, intuïtie en beleving om de taal van de tarot eigen te maken.

We gaan in de cursus kaartleggen om beter inzicht in onszelf te krijgen. Vanuit het ruimer inzicht dat de kaartlegging je in het NU biedt, krijg je inzicht in wat naar je toekomt (je toe-komst).

Leren we jaarkaarten, dagkaarten en levenskaarten interpreteren?
Elke kaart weerspiegelt een stukje van jou/ je leven. Ik ben geen voorstander om een leven, jaar of dag te reduceren tot één kaart. Natuurlijk kan het interessant zijn om een dag, week of langer een bepaalde kaart te gebruiken om te mediteren, te reflecteren, …  Je visie en beleving staan dan centraal en niet wat men in de boeken over de kaart schrijft.

Leren we iets over numerologie?
Kennis van de symboliek van de getallen is handig om de kleine arcana te interpreteren. Dit komt aan bod in de cursus. We gaan spelen met de getallen en ze soms optellen, maar misschien leer je wel dat 1 + 1 = 3 !

Wat kunnen we na het volgen van de cursus?
Je inzicht in de symboliek van de tarot zal ruimer zijn. Ik zal je verschillende (figuurlijke) kapstokken aanreiken waaraan je de verkregen inzichten en kennis kan ophangen. De cursus kan je inzicht in jezelf verruimen en een basis vormen om verder (alleen of in groep) de tarot te bestuderen. De cursus is geen opleiding tot kaartlegger.

Is er kennis van tarot vereist bij de aanvang van de cursus?
Nee! Ik hoop dat iedere deelnemer interesse heeft in de tarot en in symboliek.
Een gezonde nieuwsgierigheid in de tarot en je actieve inbreng tijdens de cursus worden erg gewaardeerd. Als lesgever is het mijn taak om iedereen, ongeacht de voorkennis, te leren werken met de symboliek uit de tarot.

Follow my blog with Bloglovin

Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

Thoth, De Magiër

Het tarotdeck dat Frieda Harris schilderde volgens duidelijke instructies van Aleister Crowley is niet alleen uniek qua ontwerp en thematiek. Het ontstaan van het deck kent ook een aparte en uitgebreide geschiedenis. In dit blogbericht zet ik de schijnwerpers op de Magus of Magiër uit The Book of Thoth (= de tarot) van Master Therion (= Aleister Crowley)

Magus of Magiër uit The Book of Thoth

De eerste publicatie is een ontwerp van de Magus op de omslag van een catalogus. De catalogus werd ontworpen ter gelegenheid van de tentoonstelling :
Aleister Crowley and Frieda Harris, Exhibition of Playing Cards The Tarot (Book of Thoth) 78 Paintings According to the Initiated Tradition and Modern Scientific Thought with other Occult and Alchemical Design, in the Nicholson and Venn Galleries (juni 1941).
Helaas zo ver kwam het niet, op het laatste moment bedachten de galeriehouders zich uit schrik voor eventuele negatieve publiciteit. In allerijl werden de schilderijen naar een nabij gelegen hotel overgebracht en hield Frieda Harris daar haar tentoonstelling.

De eerste volledige publicatie van de kaarten gebeurde in 1944 in een boek “The Book of Thoth by Master Therion” in een zeer beperkte oplage van 200 exemplaren. Pas in 1968 kwam een eerste publicatie als tarotdeck.

Frieda Harris maakte meerdere schetsen en schilderijen van The Magician (in latere publicaties veranderde de titel van de tarotkaart wel eens in The Magus), waardoor soms verwarring ontstond over welke versie van de Magiër uiteindelijk was goedgekeurd door Crowley. Toen A.G. Muller in 1986 het tarotdeck uitbracht gebruikte hij drie versies van de Magus. Velen hebben hier een bijzondere betekenis aan toegekend, maar eigenlijk besliste de uitgever om de drie versies uit te geven gewoon omdat hij toevallig over deze drie exemplaren beschikte.
Enkel de laatste uit het rijtje is de goedgekeurde versie van de Magus, de andere werden door Crowley ‘afgekeurd’. Dit deed hij wel vaker tot grote wanhoop van Harris die Crowley soms smeekte om niet meer van gedacht te veranderen. De magische orde van Crowley, O.T.O =Ordo Templi Orientis, is helemaal niet gelukkig met de verschillende versies van de Magiër. Zij doen het meestal af als absoluut onbelangrijk wegens ‘afgekeurd’. Misschien omdat de waarde van de input van Frieda Harris zo teveel aandacht krijgt.

Frieda Harris

Als lid van een vrijmetselaarsorde die behoorde tot de Theosophische Vereniging was ze vertrouwd met symboliek en esoterische kennis. In 1937 bestudeerde ze projectieve geometrie onder leiding van Olive Whichmer en George Adams. Projectieve geometrie is gebaseerd op de onderrichtingen van Rudolf Steiner en Goethe en is opvallend aanwezig in de Thoth tarotkaarten. Je kan zelfs duidelijk zien dat Frieda Harris in haar eerste ontwerpen nog niet vertrouwd is met het toepassen van projectieve geometrie, maar dit in de finale ontwerpen zodanig beheerst dat de geometrische projecties van de kaarten in elkaar overvloeien.

Symboliek

De Magiër is de meester van de vier elementen, op alle afbeeldingen van de Magiër wordt hier naar verwezen door de afbeelding van een zwaard, een beker, een globe en vurige beker. Verder zijn er o.a. verwijzingen naar Thoth (aap) en Mercurius (gevleugelde voeten).  Voor een gedetailleerde uitleg over de symboliek verwijs ik graag naar de boeken van Hajo Banzhaf en Lon Milo Duquette over de Thoth tarot.

Naast de drie bekende versies zijn er ook nog minder bekende versies van de Magiër. Hieronder een schets die duidelijk lijkt op de definitieve versie van de Magiër, een andere schets van de Magiër en een schilderij dat o.a. werd gepubliceerd in de encyclopedische reeks Man, Myth & Magic, Vol.2 (redactie Richard Cavendish)

Tarot Cirkel

Geplaatst in boeken over tarot, tarot

Tarot Wijsheid

In haar boek Tarot Wijsheid leidt Rachel Pollack je doorheen de tarot. Ze put hierbij uit haar ruime tarotkennis, maar maakt je ook deelgenoot van persoonlijke ervaringen (o.a. over de 19 jaar dat ze in Nederland leefde) en inzichten.

Boek vol informatie en tips

tarot wijsheid, de tarotkaarten ontcijferd, boek, rachel pollack,,recensieVanaf de eerste bladzijde tot de laatste weet ze je te boeien.
Over elke kaart heeft ze iets verrijkends en inspirerends te vertellen, zowel voor beginnende als meer gevorderde tarotisten. Het boek staat het vol diepgaande informatie, maar leest vlot. Nooit voelde ik de behoefte om enkele pagina’s over te slaan, want altijd heeft ze wel een interessante tip of verwijzing. Door te verwijzen naar mythologische verhalen, alchemie, religie, numerologie, astrologie,… legt ze de diepere betekenislagen van de tarotkaarten bloot. Ze verwijst bij de grote arcana naar de historische kaartbetekenissen zoals omschreven in de boek van Paul Huson ‘Mystical Origins of the Tarot : From Ancient Roots to Modern Usage’
Vertrekkend vanuit die historische informatie worden de kaarten vanuit verschillende invalshoeken besproken.
Deze benadering toont aan dat de ene kaartinterpretatie niet noodzakelijk juister is dan een andere. Verschillende factoren spelen een rol bij het toekennen van een betekenis aan een kaart. Naast de opgedane boekenwijsheid is dit o.a. de culturele achtergrond, de tijdsgeest, de geloofsovertuiging, enz.

Hoewel de meeste pagina’s gewijd worden aan de bespreking van de grote arcana, krijgen ook de kleine arcana en de hofkaarten voldoende aandacht. Zo geeft ze verschillende suggesties om de hofkaarten beter te begrijpen. Het interpreteren van de hofkaarten is voor veel tarotisten een struikelblok, de speelse oefeningen helpen vertrouwd te raken met hun specifieke eigenschappen.

Inspiratie bij het bestuderen van de tarot

Rachel moedigt je zoals een echte mentor aan verder te kijken dan je neus lang is. Tussen de lijnen door lees je een oproep om met een open visie de tarot te bestuderen en vooral ook de wijsheid in jezelf te ontsluiten. Haar authentieke schrijfstijl werkt enorm motiverend om de tarot te bestuderen.

Ze vergelijkt haar huidige kaartinterpretaties met die uit haar ander boek ‘78 graden van wijsheid’ en met die van andere auteurs. Zo toont ze aan dat haar tarotwijsheid het product is van een persoonlijk groeiproces, studie en het delen van je kennis en ervaring met anderen. De lezer ervaart een grote herkenbaarheid als ze het heeft over struikelblokken in de tarotstudie. Ze weet niet alleen veel over tarot, ze heeft ook voeling met iedereen die de tarot bestudeert, interpreteert of consulteert. De manier waarop ze de fait divers uit haar persoonlijk leven integreert met de tarotinformatie in het boek is heel bijzonder. Hierdoor voelt het boek niet aan als een afstandelijk studieboek, maar roept het vertrouwen en betrokkenheid op.

Shining Tribe Tarot

Van haar Shining Tribe Tarot die ze samen met verschillende andere tarotdecks bespreekt, loop ik niet helemaal warm. De afbeeldingen en de visie die ze in haar tarotdeck naar voor schuift tonen wel aan dat het belangrijk is om je eigen ideeën over tarot te ontwikkelen. Haar uitleg nodigt uit na te denken over tarotbeelden en waarom niet… er zelf één te ontwerpen.Shining Tribe Tarot, Rachel Pollack

Rachel bespreekt de tarot vanuit een breed spectrum en is toegankelijk voor een breed publiek.
Je vindt informatie over kaartlegsystemen, hoe je een kaart omgekeerd kan interpreteren,… Kortom alle basisinformatie die een beginnende tarotist interesseert. Toch doet ze ook hier haar best om genuanceerde antwoorden te geven vanuit haar persoonlijke ervaring.

Dit boek verdient een plaats in de boekenkast van iedere tarotist. Een boek dat zeer aangenaam is om te lezen en waar je achteraf nog regelmatig naar terug zal grijpen omwille van de waardevolle (achtergrond-) informatie die er in staat.
Nog even vermelden dat de cover prachtig is ontworpen en het boek dankzij de dikke zacht-aanvoelende kaft aangenaam in de hand ligt. Het is misschien iets duurder dan het gemiddeld tarotboek (32.95 euro), maar dit boek is het meer! dan waard.
aanvulling 04/11/2015, dit boek kost tegenwoordig 14,95 euro en bij boekenvoordeel 7.99 euro.  (beperkte voorraad!!) Nog niet in je boekenkast? Mijn advies : kopen !

eindbeoordeling : 9 /10

Tarot Wijsheid. De tarotkaarten ontcijferd.
auteur : Rachel Pollack
uitgeverij : Altamira  Becht (2011)

Geplaatst in symboliek, tarot

Wat is de Hogepriesteres niet…..

Tarotboeken staan vol met kaartbetekenissen. Wat ze afzonderlijk betekenen, hoe ze elkaars betekenis beïnvloeden,…. Het ene boek zegt zus, het andere zo.
Zelfs al ken je de algemene betekenis van de kaarten, dan kan je soms toch het gevoel hebben dat je de betekenis niet helemaal snapt. Maar… is een kaartbetekenis wel volledig te doorgronden.

In de theologie is er een strekking die men de negatieve theologie noemt. God wordt hierin als ongrijpbaar voorgesteld. God staat buiten het domein van het denken en hierdoor is taal en symboliek geheel of deels ongeschikt om het wezen van God te omschrijven. Taal wordt in die strekking soms gebruikt om uit te drukken wat God niet is, omdat elk woord hem beperkt tot een deel van de realiteit.
Als voorbeeld van deze manier van denken over het goddelijke heb ik een lijstje gemaakt over de tarotkaart De Hogepriesteres.
Wat is De Hogepriesteres niet ….

kiezen                                                  handelen                                willen                                                               uiterlijk                                               actief                             eindig                    

werelds                                                  alleen                                                            vooruitgang                                                                                                          beperkt                                       verdeeld    

   laag                                                                                 materie                   wankelbaar                                                lineair                  

                      beïnvloedbaar                                  deelbaar                                                                                                        verleden                                    toekomst                                                 zoekend                                                                                                            verlangend                                                                                                                     vernieuwend

Jij kan ook zelf lijstjes maken met ‘negatieve’ omschrijvingen en dit voor elke kaart in de grote arcana. Leg de kaart voor je op tafel en neem het beeld in je op zodat je het gemakkelijk voor kan stellen met gesloten ogen. Leg naast de kaart nu telkens een andere kaart uit de grote arcana en schrijf op wat spontaan in je op komt.
Gebruik een kort zinnetje zoals ‘De Hogepriesteres is niet …… ‘

leestip : Het geheim van de Hoge Priesteres

Tarot Cirkel

Geplaatst in symboliek, tarot

De esoterische tarot

Als tarot ergens wordt vernoemd, gaat het meestal over het exoterisch (1) gebruik. Daarin wordt de tarot gebruikt als orakel om de toekomst te voorspellen. Als je vanuit deze invalshoek de tarot benadert, bekijk je het leven als iets dat je overkomt. Het “lot” gunt je (n)iets. Woorden als slecht, goed, karma, zonde, fouten, toeval,….. zijn hier nauw mee verbonden. Op die manier behandel je het leven als iets dat buiten jezelf ligt en vooral als iets dat wordt bepaald door anderen of de Andere. Als er iets goed of fout gaat in je leven, ligt het vaak aan factoren buiten jezelf.
Door het orakel te raadplegen probeer je de ander/ Ander te slim af te zijn, het Leven als het ware voetje lap te doen.
Ik kan heel goed begrijpen dat je in tijden van nood, wanneer het leven je overvalt en je in zijn greep lijkt te hebben, nood hebt aan hulp en steun. Ga je naar een kaartlegger (al dan niet met ‘para-normale’ gaven), dan kom je meestal terecht bij iemand die antwoorden geeft op je vragen. Of die antwoorden goed of fout zijn zal de toekomst uitwijzen, want misschien was die kaartlegger toch niet zo goed in het voorspellen als je dacht.

Een tarotist die de kaarten op een esoterische manier gebruikt, ziet in het duiden van de tarotkaarten een manier om inzicht in jezelf en je leven te verwerven. Vanuit dit ruimer inzicht kan je dan zelf je toekomst bepalen. De tarotist die vanuit deze invalshoek de kaarten duidt zal je een vrijer gevoel geven en de kracht schenken om je leven in handen te nemen.

Als je de tarot op een esoterische manier wil leren kennen, kom je meestal eerst in contact met de exoterische kennis. Je leest een boek over tarot, je volgt een cursus, … en met een beetje geluk beroert de symboliek van de tarot je hart.
Vaak raakt men ontmoedigd, want het vui het hoofd leren van de betekenis van de 78 kaarten is niet niks en dan moet je nog de legpatronen leren en de kaarten op verschillende manieren interpreteren. Terwijl ik het hier zo schrijf, krijg ik al de behoefte om diep te zuchten. Net zoals zoveel anderen heb ik het aanvankelijk ook zo aangepakt. ’t Ja je moet ergens beginnen….. Een boek dat voor mij echt de (geheime) poort tot de tarot heeft geopend was het Corpus Hermeticum (vertaald in het Nederlands door Gilles Quispel en Roelof van den Broek). Voor anderen zal het waarschijnlijk een ander boek (of misschien wel een persoon) zijn, die de toegang toont tot de diepere betekenis van de tarot.

Eénmaal de poort voorbij, krijg je geen lijst van te leren begrippen, maar vooral de ‘opdracht’ om de tarotkaarten ( vooral de grote arcana) echt te leren kennen vanuit jezelf. De tarot, dat ben jij in al je facetten. Leef de tarot, beleef de tarot.
Hoe doe je dat? Voor iedereen zal dat anders zijn. Ik heb zelf een aantal schriften, daar kriebel ik mijn tarotweetjes en gedachten in. Soms heel banale dingen, soms diepzinnig. Ik beschouw de grote arcana als vrienden of geliefden en schrijf hen een brief. Ik maak een tekening of schilder …. of schrijf een blogberichtje.

Tarot vanuit een esoterisch perspectief benaderen betekent dat je er iets meer mee doet dan enkel erover lezen of ermee kaartleggen. Hoe pak jij dat aan? Heb je plannen om iets te maken of te doen rond de tarotsymboliek?


(1) Exoterie (het uitwendige, het openbare) is het tegenovergestelde van esoterie en wijst op alle zaken en ideeën die universeel en onbegrensd publiek zijn. Het begrip wordt voornamelijk gebruikt in verband met religieuze stromingen.

 

Geplaatst in tarot

Spiegeltje, spiegeltje,….

De meeste gestelde vragen tijdens een tarotconsult gaan over relaties en geld, meestal zijn het ook toekomstgerichte vragen. Wanneer ik denk aan tarot en voorspellen hoor ik meestal een val dichtklappen. Eentje waarin de vraagsteller in de rol van hulpbehoevende en onwetende wordt geduwd en de tarotist in die van redder en helderwetende.

Terwijl de tarot juist een schitterend middel is om tot een diepgaand gesprek over het/jouw leven te komen. De tarot toont het leven vanuit een 360° perspectief.
Het nodigt uit tot een dialoog waarbij beide partners evenwaardig zijn. Elk met hun inbreng waardoor het mogelijk is een situatie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. De tarotist is hierbij een soort moderator en /of vertaler tussen jou en de kaarten.
Die moderator heeft uitgesproken kwaliteiten :

 • kennis van tarot (het lijkt een evidentie)
 • tijd hebben ( een tien-minuten tarot consultatie lijkt me echt niet ideaal)
 • gespreksvaardigheden bezitten
 • enthousiasmerend, een echte motivator
 •  reflectief  ingesteld
 • een humanistisch levensvisie, geloven in de kracht van mensen
 • vertrouwenschenkend
 • met levenservaring
 • intuïtief

Allemaal normale kwaliteiten, die je in je hebt of kunnen aangeleerd worden.

Dus als jij je soms afvraagt wat de kaarten jou te vertellen hebben…. Neem er dan een paar vast en praat er tegen. Het gesprek zal misschien in het begin niet zo vlot verlopen. De tarot is namelijk al een oude dame. Ze neemt graag haar tijd om te praten over de dingen die echt belangrijk zijn. Haar taal is erg symbolisch van aard, zelden geeft ze je een vastomlijnd antwoord. Haar wijsheid is niet te koop, maar ze heeft het talent om je eigen wijsheid te laten open bloeien.

Mag ik me wagen aan een kleine voorspelling en een beetje advies. De volgende keer dat jij in de spiegel kijkt, zal je een tarotist zien. Vraag haar/hem af en toe om raad.

Geplaatst in boeken over tarot

Westerse esoterie en oosterse wijsheid

Onlangs kreeg ik dit boek  in mijn handen.
De naam Jacob Slavenburg deed onmiddellijk een belletje rinkelen. Als cultuurhistoricus  heeft hij reeds veel boeken geschreven, met als centrale thema’s het vroege Christendom en gnostiek.
Dit lijvig boek schreef hij samen van John van Schaik. Het telt 400 bladzijden, maar laat dit je niet afschrikken. Het boek leest vlot en is inhoudelijk zeer overzichtelijk.
De schrijvers maken de banden tussen religieuze en filosofische stromingen zichtbaar. Keer op keer drukken ze (op zachte wijze) de lezer met de neus op de feiten.

In het nawoord staat : “we zien het als ideaal het rijke culturele , religieuze, filosofische en spirituele gedachtegoed inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden.”  Hierin zijn ze geslaagd. Bovendien doen ze dit zonder te vervallen in academisch taalgebruik, zodat dit boek voor een (relatief) breed publiek toegankelijk is.

Al is het een omvangrijk werk, het was voor de schrijvers niet mogelijk om op alles in te gaan. Dit was ook niet de opzet van het boek, je kan het hen dus niet kwalijk nemen.

Als ik toch een min-puntje moet vernoemen, dan is het dat ze iets minder bevlogen schrijven over de recentere esoterische stromingen. Wellicht komt dit omdat dit niet meteen tot hun specialisatie behoort.

Het boek is een aanrader voor tarotisten met interesse in geschiedenis, toch wil ik volgende hoofdstukken extra warm aanbevelen :

 • De Oudheid in het Westen
 • Ontwikkeling van een geloof
 • Renaissance

Inhoud en enkele pagina’s uit dit lijvig boek

Eindbeoordeling : 8/10

titel : Westerse esoterie en oosterse wijsheid
auteurs : Jacob Slavenburg en John van Schaik
uitgeverij : Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 2010