Verandering en verbondenheid

Welke tarotkaarten symboliseren een verandering in het leven?
Welke kaarten hebben een bijzondere relatie met elkaar en versterken elkaars betekenis.

Welke tarotkaarten symboliseren een verandering in het leven?
Welke kaarten hebben een bijzondere relatie met elkaar en versterken elkaars betekenis?

In dit artikel de antwoorden op 2 oefeningen uit Symboliek oefenen

1

Verandering is een thema dat in verschillende tarotkaarten uit de Grote Arcana voorkomt.  In deze tarotkaarten is verandering een belangrijk thema :

De Hogepriesteres

Meteen aan het begin van de reeks van de Grote Arcana kom je in contact met een krachtige transformator. De energie van de Hogepriesteres is subtiel aanwezig telkens je met tarotkaarten werkt. Zij is de stille begeleidster die haar hand op je schouders legt en je bijna onmerkbaar in de juiste richting duwt. Ze brengt een traag veranderingsproces op gang en begeleidt dit vanop een afstand. Je voelt haar invloed niet in het dagelijkse leven. Het vraagt momenten van rust en meditatie om haar energie te voelen. Doe je regelmatig aan meditatie dan kan de energie van de Hogepriesteres intenser werkzaam worden in je leven. Besef dat haar energie niet manipuleerbaar is. Als spirituele ontdekkingsreiziger kan je enkel openstaan voor haar energie en haar voortdurende aanwezigheid op je pad accepteren.

Lees verder Verandering en verbondenheid

Goddelijke Liefde

Mars planeet
Mars, de rode planeet

Dit is een artikel dat onderdeel is van een bloghop met als thema Tarot en de liefde.
Nini schreef er over Durf lief te hebben!
Mijn artikel lees je hieronder en daarna kan je verder hoppen naar een andere blog.

De aantrekkingskracht van tegengestelde energieën

Wist je dat de planeten Mars en Venus met het blote oog waarneembaar zijn?
In 2015 zullen ze zelfs drie keer in elkaars nabijheid schitteren. Kijk maar eens naar de sterrenhemel op 21 februari.
De Oude Grieken associeerden de rode planeet met Ares, de god van oorlog en vernietiging en de helderste planeet aan het firmament met Aphrodite , de godin van de liefde. Dat deze twee planeten elkaar regelmatig benaderen had men in de Oudheid natuurlijk ook waargenomen. Wat trekt hen in elkaar aan?
Wat dwingt hen in elkaars armen? Ares wordt door alle goden verafschuwd, maar Aphrodite heeft wel een oogje op hem. Ares is bewust van zijn mannelijk kracht, strijdvaardig en succesvol. De levenslustige godin van de liefde bewondert de manier waarop hij in het leven staat. Het streelt haar ego dat zelfs de koele god van de oorlog haar bedwelmende schoonheid niet kan weerstaan.
Zij heeft de gave om met zachtheid de innerlijke weerstanden van Ares te breken, zodat niets in de weg staat om zijn mannelijke energie en met haar vrouwelijke energie te laten versmelten. Tijdens de liefdesdaad worden ze één en ervaren ze een andere manier van zijn. Misschien ervaren ze zelfs een moment dat er geen wezenlijk verschil is tussen hen.

Betrapt in bed

 Mars en venus betrapt door Vulcanus, geschilderd door Alexandre Charles Guillemot , 1827.
Mars en Venus betrapt door Vulcanus, geschilderd door Alexandre Charles Guillemot , 1827.

De wellustige Aphrodite wordt door Zeus gedwongen tot een huwelijk met de kreupele Hephaestus , god van het vuur en smid van beroep. Toch weerhoudt deze verbintenis haar niet om met verschillende mannen de liefde te bedrijven. Met Ares heeft ze een langdurige affaire. Schaamteloos lokt ze hem zelfs in het bed dat Hephaestus voor haar heeft gesmeed. Op een dag merkt de zonnegod Helios dit op en vertelt dit aan de bedrogen echtgenoot.
Daarop besluit Hephaestus het koppel in de val te lokken. Terwijl Ares en Aphrodite samen in bed liggen, laat hij een ragfijn gouden net op hen vallen. Daarna roept hij de andere goden om te komen kijken naar zijn overspelige vrouw en haar minnaar.
De andere goden maken echter grapjes, want eigenlijk willen ze allemaal in de armen van Aphrodite liggen. Dit maakt hem nog kwader. Hij wil scheiden en eist zijn bruidsschat terug, maar uiteindelijk stelt hij zich tevreden met een geldsom.
Aphrodite blijft gehuwd, maar dat weerhoudt haar niet om nog dikwijls in de armen van Ares te liggen. Enkel hij begrijpt haar wilde, onrustige kant en haar drang om ongebonden te zijn door wereldse verplichtingen. Enkel zij schenkt hem haar liefde zonder bijkomende eisen te stellen.
Uit hun samenzijn komen verschillende kinderen : Eros (liefde), Anteros (verplichte wederliefde), Phobos (angst), Deimos (paniek), Harmonia (harmonie) en Adrestia (wraak, dat het evenwicht herstelt).

Kan de liefde alles overwinnen?

Sola Busca tarot
Sola Busca tarot

In dit bekende 15de eeuwse tarotdeck zien we twee engeltjes op de tarotkaart Aas van Staven. We herkennen de helm, het schild en het borststuk van Mars (Ares). Zelfs de god van de oorlog en vernieling is niet opgewassen tegen de Liefde. Ze verleidt en neemt de wapens af als je even niet oplet.

Sandro Botticelli - Venus overwint Mars
Venus overwint Mars, Sandro Botticelli, 1483

Verschillende vormen van liefde

charles VI tarot De geliefden
Tarot d’ Este

In de tarotkaart van de geliefden uit de Tarot d’Este (ook Charles VI of Grigonneur tarot genoemd) zien we drie koppels en drie verschillende vormen van liefde : intellectueel, passioneel en sentimenteel.
Het eerste koppel is druk in gesprek,
de aandacht is gericht op de omgeving.
Het tweede paar heeft enkel oog voor elkaar, zijn armen grijpen haar stevig vast. Zouden ze elkaar kussen?
De man in het laatste koppel houdt waarschijnlijk een gedichtenbundel in zijn hand. Hij kijkt haar liefdevol aan, met het hand op het hart. Welke woorden zou hij haar toefluisteren?
Heb je de twee cupido’s gezien! Dit doet me denken aan Eros en zijn broer Anteros. Eros schiet goddelijke liefdespijlen af. Wordt deze liefde niet beantwoord, dan straft Anteros de ander door hem of haar te doorboren van giftige loden pijlen.

Goddelijke vereniging

Het goddelijke vrouwelijke en de eigenschappen van Venus worden weerspiegeld in de tarotkaart van De Keizerin. Mars is de traditionele heerser van het teken Ram, dat geassocieerd wordt met De Keizer. Als beiden zich verenigen ontstaat een alchemische huwelijk. Dit innerlijk proces wordt meestal geassocieerd met de tarotkaart Matigheid. Een kaart waarin uitersten worden verenigd tot één kracht.
Er is slechts één ding, liefde.

Kunst (Thoth)
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem (Bezoek het innerlijke der aarde, door vervolmaking zult u de verborgen steen vinden).

De volgende blog is van Loena.
Zij schreef over Tortelduifjes in het tarot

Veel leesplezier! En laat laat je een reactie achter bij elke blog die je bezoekt?

De Hemelse Mens

Beschrijving van de tarotkaart Matigheid zoals in het boek Key to the Tarot van Arthur Waite + bespreking

Tarotkaart Matigheid (Waite tarot)
Matigheid (Waite tarot)

In Groeien in bewustzijn schreef ik over de samenhang tussen De Wereld, Matigheid en De Hogepriesteres.

Drie kaarten die volgens de hermetische kabbala corresponderen met de middelste zuil van de kabbalistische levensboom. Aansluitend bij dit artikel zal ik enkele blogartikels plaatsen met de visie van Arthur Waite (in het vet gedrukt), met daaronder telkens extra duiding.
Voor de volledige tekst die Waite over de kaarten schreef, verwijs ik naar zijn boek
Key to the Tarot

Matigheid

Een gevleugelde engel met het teken van de zon op zijn voorhoofd en op zijn borst, het vierkant met driehoek van de Hemelse Mens (‘Septenary Man’).

In de kunst worden engelen tegenwoordig vaak met vleugels afgebeeld, maar dit was niet altijd zo.
In sommige esoterische teksten lees je verhalen over hoe de ziel zijn vleugels verliest en hoe hij die terug kan verkrijgen door hemelse dauw. Het teken van de zon is een verwijzing naar de sephirah Tipareth, die met het hemellichaam de zon wordt geassociëerd. Het vierkant met driehoek staat voor de onsterfelijke ziel die in de geest en het lichaam van de mens is ingedaald. Hierdoor wordt een verhoogd bewustzijn ervaren = Hemelse Mens.

Ik spreek over hem in de mannelijke vorm, maar de figuur is noch mannelijk noch vrouwelijk.

In de literatuur hebben engelen meestal een mannelijk geslacht, vooral om hun goddelijke status te benadrukken, ze zijn een afsplitsing van (een mannelijke) god.
De engel in de tarot is een verbindende figuur en is zowel goddelijke als stoffelijk, zowel mannelijk als vrouwelijk.

Het is zijn taak om de elixiren van het leven van de ene kelk naar de andere te gieten. De engel heeft één voet op aarde en één op het water en illustreert hiermee de aard van de elixiren.

De elixiren in de kelken zijn de invloeden van Geburah en Chesed
(beide zijn sephirah uit de kabbalistische levensboom)
Chesed = beschermende , bewarende invloed (beschermen van de vorm)
Geburah = vernietigende, angstaanjagende invloed (analyseren van de vorm)

Een direct pad gaat naar bepaalde hoogtes op de rand van de horizon. Daarboven is een groot Licht, door welke vaag een Kroon te zien is.

De rand van de horizon, daar waar de zon tevoorschijn komt en verdwijnt.
Licht = verwijzing naar god
Kroon = Kether (eerste sephirah uit de kabbalistische levensboom)

Dit bevat een deel van het Geheim van het Eeuwig Leven, dat mogelijk is voor de mens in zijn incarnatie.

Het Eeuwig Leven kunnen we ervaren in dit |even, in onze stoffelijke aard.
In de kaart wordt al een deel van het geheim prijs gegeven, het tweede deel van het geheim is te ontdekken in De Hogepriesteres.

Alle conventionele beelden zijn hier in bedwang gehouden, dus ook alle conventionele betekenissen die verwijzen naar de verandering in de seizoenen, de eeuwige beweging van het leven en zelfs het combineren van ideeën. Het is echter onjuist te beweren dat de figuur onze beschermengel is, alhoewel het wel een analogie van het licht van de zon is, gerealiseerd in het derde deel van onze menselijke tripliciteit.
De menselijke tripliciteit bestaat uit geest, ziel en lichaam. Het Licht (van de zon) is ingedaald in het lichaam.

De kaart werd fantastisch Matigheid genoemd. Wanneer de regel van matigheid in ons bewustzijn aanwezig is, dan tempert, combineert en harmoniseert het onze psychische en stoffelijke natuur. Onder die regel begrijpen we vanuit onze rationele kant iets over waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

We hebben een beter inzicht in het verband tussen Malkuth en Kether.

De engel in de tarot

In de tarotkaarten staan verschillende engelen afgebeeld. Welke boodschap brengen de engelen ons via de tarotkaarten?

We kunnen er niet omheen. Iedereen met interesse in spiritualiteit leest wel eens iets over engelen, over hun energie, licht, stralen, boodschappen en allerlei correspondenties.
Ook in de tarot worden engelen afgebeeld. De zeer populaire Rider Waite Tarot beeldt vier engelen af. In tegenstelling tot meer recente decks deed Waite dit niet omdat engelen commercieel een echte eye-catcher zijn.
Het was hem uitsluitend te doen om een bepaalde boodschap over te brengen. En laat dat nu net de voornaamste functie zijn van de engel.
Het begrip engel heeft daarnaast andere functies zoals het wijzen op de aanwezigheid van God of verwijzen naar de onzichtbare wereld. De taken van de engelen worden in de literatuur uitvoerig besproken, ze vormen allemaal samen de hofhouding van God.

Al eeuwen wordt er geschreven over de engel als mysterieuze bode van God. Aanvankelijk was hij helemaal alleen, de Malak Adonai, en zelf moeilijk van God zelf te onderscheiden. Onder invloed van verschillende culturen groeit deze ene figuur uit, steeds meer engelen worden beschreven.
De symboolfunctie van de engelen neemt ook geleidelijk aan toe en de manier waarop ze worden afgebeeld varieert volgens de cultuur en de tijdsgeest.

Vier aartsengelen

Maar laat ik me in dit berichtje beperken tot vier aartsengelen die in de Rider Waite tarot worden afgebeeld.

Rafaël

de geliefden lovers Smith Waite Centennial tarot

Rafaël, Genezer van God, wordt in de kaart De Geliefden afgebeeld. Hij wordt o.a. geassocieerd met Mercurius, de bode van de Goden bij de Romeinen. De link met de tarotkaart De Geliefden komt doordat astrologisch gezien de planeet Mercurius de heerser is van het teken Tweelingen. De symboliek van de engel Raphaël benadrukt dat de kaart eerder wijst op elkaar leren kennen, het vergaren van kennis door ontmoeting met de a/Ander en communicatie, dan op romantische liefde. Lees verder De engel in de tarot

Het alchemistisch huwelijk tussen Keizer en Keizerin

Deze diashow vereist JavaScript.

In de tarot komen verschillende esoterische visies en symbolen samen.
Een alchemistisch thema dat sterk naar voren komt, is het Hieros Gamos (Heilig Huwelijk). In De Geliefden zien we de meer wereldse voorstelling van het Heilig Huwelijk tussen de Keizer (Koning) en Keizerin (Koningin). Met enige verbeelding kunnen we hierin ook de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw herkennen, al is dit niet expliciet weergegeven.
De esoterische betekenis van het Hieros Gamos wordt in Matigheid afgebeeld. We hebben het vooral aan Crowley te danken om ons hierop te wijzen. Hij veranderde de meer Bijbelse geïnspireerde afbeelding op de kaart van Matigheid (een kardinale deugd) in een afbeelding van een man en een vrouw die versmelten tot een hermafrodiet. Bovendien hernoemde hij de kaart tot Kunst.

Naast het beoefenen van magie, had Crowley een bijzondere interesse in het Grote werk, het Opus Magnum.
Door de ‘veredeling’ van de menselijke ziel zo’n zuivering tot stand  brengen dat de ziel het Godsbeeld kan weerspiegelen om zo uiteindelijk tot een mystieke vereniging met God te komen. Er zijn verschillende manieren om de ziel te ‘ veredelen’. Crowley heeft zich o.a. via studie (en praktijk) verdiept in de seksuele magie. Zijn visie op het Grote Werk drukt hij op een diepe en confronterende manier uit in de afbeelding Kunst.

Is het Crowley gelukt om zijn Grote Werk te realiseren?
Tot zijn grote frustratie bleek seksuele magie niet het verhoopte resultaat te brengen. Al menen sommigen dat, door zijn (vermoedelijk niet-seksuele) relatie met Frieda Harris, het hem uiteindelijk is gelukt zijn Grote Werk te voltooien.