De Schone en het Beest

8 kracht waite tarotEen vrouw sluit zonder moeite en op een tedere manier de bek van een leeuw en krijgt hier een likje voor terug. Niets wijst op een krachtmeting, geen conflict of agressie te bespeuren.
De koning van de natuur lijkt zich helemaal over te geven aan de zachte menselijke kracht.
Voor wie buigt hij zijn hoofd?

De witte dame

De vrouw straalt een engelachtige puurheid uit. Je kan haar het best vergelijken met een ongerepte maagd.
In bepaalde aspecten komt ze overeen met de Keizerin, want het is haar die we hier opnieuw ontmoeten.
Ze belichaamt hier één van de twee hoofdbestanddelen in van het alchemistisch werk. Zij is de lunaire witte tinctuur, het sublimerend en vloeibaar principe, de vluchtige geest, het mercurale water. Haar kracht is net als De Magiër verbonden met de planeet Mercurius, vandaar dat boven hun hoofd het symbool van levenskracht staat.

De rode leeuw

Hij symboliseert het tweede hoofdbestanddeel in het alchemistisch werk, het mannelijke sulfer.
Hij is de noodzakelijke fixerende en vormende kracht. Omdat in het alchemistisch werk het bekomen van de witte tinctuur voorafgaat aan het bekomen van de rode tinctuur, zien we de rode mannelijke energie nog in zijn animale vorm.
Hij is de actieve en activerende energie, zowel in ons als in de wereld rondom ons.
De energie van de leeuw moet nog worden vergeestelijkt via samensmelting met de energie van de witte dame.

alchemie witte en rode tinctuur (bron : Philadelpia Free Library)
de wisselwerking tussen de witte en rode tinctuur in de alchemie

Overgave

De leeuw buigt voor de hogere natuurlijke kracht en aanvaardt de Goddelijke Wet. Door de wet van de schepping in zijn hart op te nemen, neemt hij de goddelijke energie in zich op. De leeuw verheft zich boven zijn animale natuur en zo wordt de wil/ de kracht van God zichtbaar.

Key to the Tarot

Net als in het artikel over de Hoge Priesteres heb ik hier me zoveel mogelijk aan de esoterische uitleg gehouden die Waite in zijn boek gaf. Hij benadrukt vooral dat dit een afbeelding is die mystiek van aard is en de goddelijke wet weerspiegelt.
Een paar keer vermeldt hij dat er nog veel over deze kaart te vertellen is, maar dat de uitleg niet voor de lezer is bestemd. Waite verheft zich graag boven ‘de onwetenden’, een beetje snobisme is hem niet vreemd. Wie meer wou weten kon natuurlijk altijd aansluiten bij zijn Order of the Independent and Rectified Rite.

Aangezien Waite zeer weinig boeken en artikels over tarot heeft geschreven is dit achterhouden van verhelderende informatie natuurlijk bijzonder jammer. Je kan dus enkel gissen naar wat Waite in zijn omfloerste woorden tracht duidelijk te maken.
Zo maakt Waite een allusie op de omkering van de nummering van Kracht en Gerechtigheid, zonder hierop in te gaan.
Hierover schreef ik eerder een artikel Kracht is 8?
Hij verwijst ook enkele malen naar alchemie, zonder dit woord expliciet te vermelden. Waite schreef verschillende boeken over symboliek en alchemie, dat de afbeelding een fase in het grote alchemisch werk weerspiegelt mag je dus met (enige) zekerheid aannemen.

Tarot Cirkel