Het Laatste Oordeel

uitleg bij de tekst van Arthur Waite over de symboliek in de tarotkaart ‘het laatste oordeel’

In dit blog bericht bespreek ik opnieuw een tarotkaart vanuit het standpunt van Arthur Waite (in het vet) en licht dit nader toe.
Het boek dat Waite schreef over zijn tarotkaarten is te vinden via de link
Key to the tarot .
Andere tarotkaarten die ik op dezelfde manier besprak zijn De Ster,
De Wereld, De Hoge Priesteres en Matigheid.

Het Laatste Oordeel

Ik heb gezegd dat dit symbool wezenlijk onveranderbaar is in alle tarotsets, of dat de variaties tenminste het karakter van de kaart niet wijzigen.

In vele tarotdecks, komen dezelfde figuren voor. In de Marseille tarot dalen er meestal yods uit de hemel. Yod betekent letterlijk hand en wijst op de aanwezigheid van de Geest.
Het is ook een verwijzing naar (goddelijke) Creatie en alle metafysische processen die hiermee gepaard gaan. Lees verder Het Laatste Oordeel

De engel in de tarot

In de tarotkaarten staan verschillende engelen afgebeeld. Welke boodschap brengen de engelen ons via de tarotkaarten?

We kunnen er niet omheen. Iedereen met interesse in spiritualiteit leest wel eens iets over engelen, over hun energie, licht, stralen, boodschappen en allerlei correspondenties.
Ook in de tarot worden engelen afgebeeld. De zeer populaire Rider Waite Tarot beeldt vier engelen af. In tegenstelling tot meer recente decks deed Waite dit niet omdat engelen commercieel een echte eye-catcher zijn.
Het was hem uitsluitend te doen om een bepaalde boodschap over te brengen. En laat dat nu net de voornaamste functie zijn van de engel.
Het begrip engel heeft daarnaast andere functies zoals het wijzen op de aanwezigheid van God of verwijzen naar de onzichtbare wereld. De taken van de engelen worden in de literatuur uitvoerig besproken, ze vormen allemaal samen de hofhouding van God.

Al eeuwen wordt er geschreven over de engel als mysterieuze bode van God. Aanvankelijk was hij helemaal alleen, de Malak Adonai, en zelf moeilijk van God zelf te onderscheiden. Onder invloed van verschillende culturen groeit deze ene figuur uit, steeds meer engelen worden beschreven.
De symboolfunctie van de engelen neemt ook geleidelijk aan toe en de manier waarop ze worden afgebeeld varieert volgens de cultuur en de tijdsgeest.

Vier aartsengelen

Maar laat ik me in dit berichtje beperken tot vier aartsengelen die in de Rider Waite tarot worden afgebeeld.

Rafaël

de geliefden lovers Smith Waite Centennial tarot

Rafaël, Genezer van God, wordt in de kaart De Geliefden afgebeeld. Hij wordt o.a. geassocieerd met Mercurius, de bode van de Goden bij de Romeinen. De link met de tarotkaart De Geliefden komt doordat astrologisch gezien de planeet Mercurius de heerser is van het teken Tweelingen. De symboliek van de engel Raphaël benadrukt dat de kaart eerder wijst op elkaar leren kennen, het vergaren van kennis door ontmoeting met de a/Ander en communicatie, dan op romantische liefde. Lees verder De engel in de tarot