tarotschetsen van Westcott -deel 7

Beschrijving en duiding van de symboliek in de esoterische tarotschetsen van William Westcott uit 1886
In dit zevende en laatste deel de tarotkaarten
De Opstanding, De Dwaas en De Wereld..

Opstanding

tarot westcott opstanding

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : Eeuwig leven, Eeuwig licht
In de Intellectuele Wereld : 20, De sleutel van Mesmerisme  
In de Hemelse Wereld : Saturnus, Astrale licht
In de Aardse Wereld : de generatieve deugd van de Aarde, magnetische vloeistof, destructie en regeneratie

Geklede figuren komen uit een graftombe; man vrouw en kind. In de verte een burcht of kasteel. Een engel vliegt over de begraafplaats en blaast op een trompet. Doden rijzen uit hun graf, een man een vrouw en een kind. Het kind heft zijn handen omhoog. Bovenaan het teken van Saturnus.
In de vier hoeken van de afbeelding schrijft Westcott de Hebreeuwse letter Resh.

Duiding bij de schets
In de beschrijving zijn er verschillende verwijzingen naar Mesmerisme :(re)generatie, magnetische vloeistof, mesmerimse.

Franz Anton Mesmer (1734 -1815) was een Duitse arts en astroloog.
Hij ontdekte wat hij het dierlijke magnetisme noemde en waarnaar later vaak gerefereerd werd als mesmerisme. De ontwikkeling van Mesmers ideeën en praktijken leidde later tot de ontwikkeling van hypnose.
Mesmer zag gezondheid als de vrije stroom van het levensproces door duizenden kanalen in het lichaam. Ziekte werd volgens hem veroorzaakt door hindernissen in die stroom. Die obstakels overwinnen en de stroom herstellen leidde tot een crisis die de gezondheid herstelde.
Als de natuur dit spontaan niet deed, was contact met een geleider van dierlijk magnetisme een noodzakelijke en afdoende remedie.
Mesmer was ervan overtuigd dat in zijn lichaam veel energie was opgeslagen. Mesmer wilde deze heilzame natuurlijke invloeden uitlokken en stimuleren door zijn energie via hand- en oogbewegingen over te brengen naar de patiënt.

Saturnus een bevroren gasreus is een goede geleider van elektrische stroom. Je zou hem dus kunnen beschouwen als een reservoir voor de energie van de Aarde. Via astraal licht wordt de Aarde terug geregenereerd.
Een cyclisch proces dat eeuwig leven mogelijkheid maakt.

De Hebreeuwse letter Resh heeft verschillende betekenissen waaronder die van begin, hoofd, wat eerst komt, startpunt, oorsprong.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart het Laatste Oordeel sleutelwoorden :
Resh. Groenten, Medicijn

De Dwaas

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : De Wetenschap van de profeten, het priesterschap van de magie
In de Intellectuele Wereld : 21 
In de Hemelse Wereld : de derde materie
In de Aardse Wereld : het sensuele, het vlees

Een sjofel geklede man met warrig haar en een stoppelbaard bevindt zich aan de rand van het water. Hij kijkt voor zich uit en merkt niet dat hij in zijn kuit wordt gebeten door een wilde kat. Eèn schoen is aan , één bengelt aan zijn wandelstok. In zijn slappe muts steekt een veertje. Zijn knapzak hangt aan een stok die hij nonchalant over zijn schouder meedraagt.
In de bovenhoeken de Hebreeuwse letter Tau. De Hebreeuwse letter Shin is doorstreept.

Duiding bij de schets
Westcott tekent hier heel bewust een nonchalante vagebond. Hij ziet zelfs een beetje komisch uit. In de tarotschetsen van Westcott valt de nadruk op het gewone, het dagelijkse leven op.
De derde materie is volgens theosofisten is het derde niveau van creatie, het causale niveau. Op dit niveau maakt men gebruik van concrete intellectuele energie, alle geestelijke acties worden op dit niveau verzameld. Het is één van de niveaus uit de neo-theosofische kosmologie. Houd hierbij in gedachten dat Westcott dit in 1889 beschrijft (voor de dood van Blavatsky), dus vooraleer er spake was van neo-theosofie (Besant).

Tau is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en verwijst dus naar een eindresultaat. Westcott had deze letter eerst bij de tarotkaart van De Wereld geschreven, maar uiteindelijk beslist om Tau aan de Dwaas toe te kennen en Shin aan de Wereld. Een beetje vreemd dat hij deze arcana niet het cijfer 22 toekent, maar 21.
Welke is voor Westcott de laatste kaart, het eindresultaat : De Dwaas of De Wereld? Een doordenkertje…


Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart
de Ongeïnitieerde, de Dwaas sleutelwoorden : Tau, de Microcosmos, Pan
opmerking : deze tarotkaart heeft in de tabel getal 0

De Wereld

westcott wereld tarot

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : de gods-mens
In de Intellectuele Wereld : 22
In de Hemelse Wereld : Jupiter
In de Aardse Wereld : Jesus, Heilige Maagd, Hercules, Orpheus, Hiram, Adon Hiram
(en nog enkele namen die onduidelijke zijn )
Een naakte vrouw staat midden in een lauwerkrans, in de vier ‘hoeken’ een engel, een arend, een leeuw en een stier. Boven- en onderaan de krans een vijfpuntige ster (pentagram). De vrouw staat op haar rechter been, linkerbeen opgetrokken en gekruist. In haar handen houdt ze twee staven vast.
In de bovenste hoeken de Hebreeuwse letter Shin. De Hebreeuwse letter Tau is doorstreept.

Duiding bij de schets
De vrouw houdt magnetische staven in haar handen om astraal licht te sturen naar de bron van alle leven. Via haar wil/intentie geneest zij de aarde. Net als Levi ziet hij het laatste arcanum als het universele arcanum; het laatste en eeuwige geheim van transcendente initiatie.
In zijn boek Numbers: their occult power and mystic virtue beschrijft Westcott het pentagram als “onoverwonnen” en beschrijft de eigenschappen van het pentagram. Het pentagram bezit een reinigende kracht en brengt energieën in de astrale wereld in balans. Hij verwijst ernaar met de woorden : Vlammende Ster, het Vleesgeworden Woord, de Ster van de Magi en de Kabbalistische Microcosmos.

De betekenis van Shin is zeer complex. Hier zou ik graag de omschrijving van vuur in het hoofd naar voor schuiven. Vooral omdat daardoor de nauwe band met de kaart van de opstanding duidelijk wordt.
Opstanding is ‘het hoofd’ en de Wereld is ‘het vuur in het hoofd’.
Wat ervaren de mensen in Opstanding? Hoe voelen ze zich? Misschien ervaren ze de Wereld in zichzelf!

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart De Wereld; de Kroon, Kether met de Cherubim ; sleutelwoorden : Shin, het Sensitieve Leven, Dieren.
opmerking : deze tarotkaart heeft in de tabel getal 21

bron : Histoire de la magie : avec une exposition claire et précise de ses procédés, de ses rites et de ses mystères (Eliphas Levi, 1860)

Hier een link naar alle blogartikels over de tarotschetsen van Westcott

Meditatie : tarotkaart het Universum

Geleide meditatie dat nauw aansluit bij de symboliek in de tarotkaart het Universum (Thoth tarot Crowley)

In een vorig bericht schreef ik over de symboliek in de tarotkaart het Universum uit de Thoth tarot (Aleister Crowley & Frieda Harris).
In dit blogbericht beschrijf ik een geleide meditatie die nauw aansluit bij de symboliek in deze kaart.

Doel van de meditatie?

  • verbondenheid tussen de tarotkaart en jou (tarotlezer) versterken
  • de verschillende aspecten van jouw universum leren kennen
  • verbinding met jezelf bekrachtigen
  • éénheid in verbondenheid ervaren
  • energie en kracht ervaren
  • bevrijden van belemmeringen die niet in je universum (je eigen unieke leven) thuis horen

Lees verder Meditatie : tarotkaart het Universum

 De symboliek in de tarotkaart – het Universum (Crowley)

Bespreking van de symboliek in de tarotkaart het Universum uit de Thoth tarot van Aleister Crowley

Een kosmische dans

De centrale figuur in deze kaart is een jonge vrouw. Ze is een microkosmisch individu verbonden met de macrokosmische creatie.
Zij is het beweeglijk middelpunt van het universum en tegelijk het universum in volle expansie.
Haar houding combineert stabiliteit met beweging.
Dit vraagt volledige controle over alle krachten, waarbij het bewustzijn volledig in het moment is.
Als de spirale kundalini kracht opstijgt, ontwaakt elke cel in haar lichaam. Er ontstaat een reeks van energetische explosies, die alle gebieden in haar lichaam activeren. De kracht die opgekruld lag in de caduceus van de Magiër wordt opgewekt door de dans van de jonge vrouw.

De Zon, Thoth tarot
de inactieve slang

De Zon is haar danspartner. In de 19de tarotkaart is de slang nog inactief. In deze kaart richt ze zich op. De slang is het verlengstuk van de zon en wordt door de kosmische danseres gemanipuleerd.
Het actieve aspect van de zon noemt Crowley
Ra- Hoor -Khuit
Ra = Zon Hoor = Kracht en (in)Zicht Khuit = Licht
Hierover schrijft Crowley : “De Zon, Kracht en Zicht, Licht; dit zijn enkel de dienaars van de Ster (kosmisch individu) en de Slang (kosmische energie).”

The Sun, Strength & Sight, Light; these are for the servants of the Star & the Snake.
(Liber Al vel Legis, II:21)

Het universum is het fundament van de kosmische elementen/krachten van de materiële wereld. Ze zorgt ervoor dat alle elementen in volle expansie zichtbaar worden.

Lees verder  De symboliek in de tarotkaart – het Universum (Crowley)

Symboliek in de tarotkaart — De Wereld (Waite Tarot)

uitleg bij de verschillende symbolen in de 21ste tarotkaart van De Wereld uit de Tarot van Arthur Waite (getekend door Pamela Colman Smith)

de wereld waite tarot

In de houding kunnen we zowel een driehoek als een verwijzing naar een vierkant herkennen. De armen en hoofd vormen een driehoek. De gekruiste benen vormen de assen van een vierhoek. Haar houding gelijkt sterk op die van de Gehangene, maar dan omgekeerd. Haar houding suggereert dat ze de manifestatie is van het universum .
Ze stelt de bruid van Kether in Malkuth voor en is volgens de visie van de Golden Dawn de toegangspoort voor het verkennen van de andere sephiroth van de kabbalistische levensboom.

De figuur balanceert op één voet; ze is de axis mundi. Deze centrale verbindingslijn loopt tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen de materiële wereld en de hemelse sferen. Het is de centrale lijn waar alles om draait, zowel letterlijk als figuurlijk.

Lees verder Symboliek in de tarotkaart — De Wereld (Waite Tarot)

De wereld van goden en mensen

symboliek in de tarotkaart De Wereld- oorsprong en geschiedenis

Vesica piscis

Als je verschillende tarotspellen bekijkt, zie je dat de Wereld één van de kaarten is die heel herkenbaar zijn. Het meest opvallende symbool in deze kaart is de vesica piscis[1].
Het is een Pythagoreaans symbool dat in verschillende spirituele tradities voorkomt.

de wereld waite tarot

De volgers van Pythagoras hadden de gewoonte om een appel te schenken aan vreemden. Ze gebruikten het als een geheim paswoord. Als je de symboliek van de appel begreep, sneed je de appel in het midden door. Als je een appel horizontaal snijdt, verschijnt een pentagram in een cirkel. Snijd je het verticaal door, dan verschijnt een vesica pisces, een puntige ovaal gevormd door kruisende cirkels.

kruisende-cirkels

Deze amandelvormige geometrische figuur was voor Pythagoreanen een verwijzing naar de interactie tussen polariteiten, in het bijzonder vruchtbaarheid en daardoor het symbool voor het vrouwelijke goddelijke. Dit symbool stelde ook het samensmelten van alle Pythagoreaanse tegenstellingen tot een Eenheid voor (zie hoofdstuk getalssymboliek). De wereld was voor hen een plaats waarin de materie en de sacrale ruimte samensmolten.

Lees verder De wereld van goden en mensen

De Kroon van de Magi

Eerder beschreef ik de tarotkaart De Hogepriesteres en Matigheid, op basis van de visie van Waite. Deze keer is de visie van Arthur Waite op de kaart van De Wereld aan de beurt. Terug houd ik me zo strikt mogelijk aan de esoterische uitleg die Waite gaf over de tarot. Zijn uitleg uit het boek Key to the Tarot heb ik in het vet geschreven, daaronder geef ik bijkomende duiding.

De wereld Waite tarot

De Wereld

De finale boodschap van de Grote Arcana is onveranderd en zelfs onveranderbaar, wat betreft het ontwerp. Al eerder werd beschreven wat zijn diepere betekenis betreft.
Sommige kaarten zoals De Geliefden en De Duivel heeft Waite grondig veranderd.
De afbeelding van De Wereld lijkt sterk op
De Wereld uit de Marseille tarot.

Het stelt ook de perfectie en de einde van de Kosmos voor. Het geheim is binnenin de wereld, de scheuring van het universum als het zichzelf begrijpt in God.

Misschien een indirecte verwijzing naar Malkuth als Bruid van Kether. We zijn stoffelijk en kunnen het goddelijke enkel via het stoffelijke ontdekken.
Het universum als manifestatie van het goddelijke kan enkel bestaan omdat er een scheiding is tussen beide. Vanaf het moment dat de manifestatie de volledige perfectie bereikt, vernietigt het zichzelf omdat de goddelijke perfectie niet manifesteerbaar is. Lees verder De Kroon van de Magi