Ongesluierde Waarheid

Dit blogbericht is het onderdeel van een drie-luik. De tarotkaarten
De Hogepriesteres, De Keizerin en De Ster belichten verschillende aspecten van het Vrouwelijke Goddelijke. Telkens houd ik me in de bespreking zo strikt mogelijk aan de visie van Arthur Waite (in het vet gedrukt) en licht dit nader toe.
Het boek dat Waite schreef over zijn tarotkaarten is te vinden via de link
Key to the tarot .

de ster Waite tarotDe Ster

Een grote stralende ster met acht stralen, omringd door zeven kleinere sterren, ook met acht stralen.

De grote stralende ster met acht stralen verwijst naar de ster van Venus/ de ster van Isthar. De ster werd door vele culturen uit Mesopotamië (en net daarbuiten) gebruikt om te verwijzen naar de Goddelijke Vruchtbaarheid. Het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, dat bekend staat als Mesopotamië of Tweestromenland, was de oorsprong van diverse oude beschavingen zoals : de Sumerische, de Babylonische en de Assyrische. Deze beschavingen situeren zich in de periode 3000 v Chr. tot 500 v Chr.
De zeven kleinere sterren verwijzen naar de zeven ‘planeten’ die gekend waren in de 15de eeuw, nl. de Maan, Mercurius, Venus, de Zon, Mars, Jupiter en Saturnus. Gebelin vergelijkt de ster met acht stralen met Sirius en associeert de kaart met het verhaal van Isis die weent om de dood van haar gemaal Osiris. Waite wijst deze vergelijking af.

Lees verder Ongesluierde Waarheid