Symboliek Perikelen

Miranda Molenaar schrijft over haar manier van werken met astrologie en tarot tijdens thema-avonden.

Wat leuk, een blog mogen schrijven voor Tarot Cirkel !!
Ik ken Annick via FB al langer, maar sinds ik haar vorig jaar live heb gezien op een bijeenkomst van de Tarot Vereniging was ik onder de indruk. Haar manier van uitleggen, haar manier van praten en haar enthousiasme voor de Tarot hebben me geraakt. Erg blij dus dat ik deze blog mag schrijven. Maar wat dan te schrijven ?

Lees verder Symboliek Perikelen

Symboliek in de tarotkaart __ De Keizerin (Waite tarot)

Bespreking van de symbolen in de tarotkaart De Keizerin uit de Waite tarot

Symbolen

De keizerin draagt een gewaad met granaatappels. Omwille van de vele zaden is de granaatappel een vruchtbaarheidssymbool en wordt de vrucht in de Griekse mythologie verbonden met Hera, Demeter en Aphrodite. Het rode sap van de granaatappel wordt geassocieerd met bloed; waardoor deze kaart zowel creatieve vruchtbaarheid als creatieve destructie voorstelt. Creativiteit is een cyclisch proces, vernietiging is noodzakelijk om ruimte te maken voor nieuwe energie.

Lees verder Symboliek in de tarotkaart __ De Keizerin (Waite tarot)

De Keizerin van de wereld

De Keizerin en de Keizer[1] vormen een werelds koppel. In de oude tarotspellen zien we een grote gelijkenis tussen de symboliek in de kaarten van de Keizer en de Keizerin. Op beide kaarten worden een kroon, een scepter en een arend afgebeeld. De scepter is een eeuwenoud vruchtbaarheidssymbool en een typisch uiterlijk teken van regerende monarchen. Het wijst op privileges en soevereine macht, zoals het recht om munten te slaan. De scepter met kruis stelt hun absolute heerschappij op aarde voor, voorzien van een zweem van goddelijkheid.
De arend, afgebeeld op het schild van de Keizerin, beklemtoont haar opperste macht, kracht en moed in combinatie met onsterfelijkheid. Lange tijd dacht men dat de arend ongehinderd door de felle zon, naar de hemel kon vliegen. Daarom beschouwt men hem als een zegevierende heerser, koning van de hemel en boodschapper van de allerhoogste god.
In de Visconti tarot kijkt de arend naar rechts, zoals elke Romeinse arend wordt afgebeeld. Op het schild van de Keizerin in de Marseille tarot kijkt de arend naar links. Misschien om aan te duiden dat ze op een andere manier naar de wereld kijkt in vergelijking met de Keizer.

 

Lees verder De Keizerin van de wereld

Goddelijke Liefde

Mars planeet
Mars, de rode planeet

Dit is een artikel dat onderdeel is van een bloghop met als thema Tarot en de liefde.
Nini schreef er over Durf lief te hebben!
Mijn artikel lees je hieronder en daarna kan je verder hoppen naar een andere blog.

De aantrekkingskracht van tegengestelde energieën

Wist je dat de planeten Mars en Venus met het blote oog waarneembaar zijn?
In 2015 zullen ze zelfs drie keer in elkaars nabijheid schitteren. Kijk maar eens naar de sterrenhemel op 21 februari.
De Oude Grieken associeerden de rode planeet met Ares, de god van oorlog en vernietiging en de helderste planeet aan het firmament met Aphrodite , de godin van de liefde. Dat deze twee planeten elkaar regelmatig benaderen had men in de Oudheid natuurlijk ook waargenomen. Wat trekt hen in elkaar aan?
Wat dwingt hen in elkaars armen? Ares wordt door alle goden verafschuwd, maar Aphrodite heeft wel een oogje op hem. Ares is bewust van zijn mannelijk kracht, strijdvaardig en succesvol. De levenslustige godin van de liefde bewondert de manier waarop hij in het leven staat. Het streelt haar ego dat zelfs de koele god van de oorlog haar bedwelmende schoonheid niet kan weerstaan.
Zij heeft de gave om met zachtheid de innerlijke weerstanden van Ares te breken, zodat niets in de weg staat om zijn mannelijke energie en met haar vrouwelijke energie te laten versmelten. Tijdens de liefdesdaad worden ze één en ervaren ze een andere manier van zijn. Misschien ervaren ze zelfs een moment dat er geen wezenlijk verschil is tussen hen.

Betrapt in bed

 Mars en venus betrapt door Vulcanus, geschilderd door Alexandre Charles Guillemot , 1827.
Mars en Venus betrapt door Vulcanus, geschilderd door Alexandre Charles Guillemot , 1827.

De wellustige Aphrodite wordt door Zeus gedwongen tot een huwelijk met de kreupele Hephaestus , god van het vuur en smid van beroep. Toch weerhoudt deze verbintenis haar niet om met verschillende mannen de liefde te bedrijven. Met Ares heeft ze een langdurige affaire. Schaamteloos lokt ze hem zelfs in het bed dat Hephaestus voor haar heeft gesmeed. Op een dag merkt de zonnegod Helios dit op en vertelt dit aan de bedrogen echtgenoot.
Daarop besluit Hephaestus het koppel in de val te lokken. Terwijl Ares en Aphrodite samen in bed liggen, laat hij een ragfijn gouden net op hen vallen. Daarna roept hij de andere goden om te komen kijken naar zijn overspelige vrouw en haar minnaar.
De andere goden maken echter grapjes, want eigenlijk willen ze allemaal in de armen van Aphrodite liggen. Dit maakt hem nog kwader. Hij wil scheiden en eist zijn bruidsschat terug, maar uiteindelijk stelt hij zich tevreden met een geldsom.
Aphrodite blijft gehuwd, maar dat weerhoudt haar niet om nog dikwijls in de armen van Ares te liggen. Enkel hij begrijpt haar wilde, onrustige kant en haar drang om ongebonden te zijn door wereldse verplichtingen. Enkel zij schenkt hem haar liefde zonder bijkomende eisen te stellen.
Uit hun samenzijn komen verschillende kinderen : Eros (liefde), Anteros (verplichte wederliefde), Phobos (angst), Deimos (paniek), Harmonia (harmonie) en Adrestia (wraak, dat het evenwicht herstelt).

Kan de liefde alles overwinnen?

Sola Busca tarot
Sola Busca tarot

In dit bekende 15de eeuwse tarotdeck zien we twee engeltjes op de tarotkaart Aas van Staven. We herkennen de helm, het schild en het borststuk van Mars (Ares). Zelfs de god van de oorlog en vernieling is niet opgewassen tegen de Liefde. Ze verleidt en neemt de wapens af als je even niet oplet.

Sandro Botticelli - Venus overwint Mars
Venus overwint Mars, Sandro Botticelli, 1483

Verschillende vormen van liefde

charles VI tarot De geliefden
Tarot d’ Este

In de tarotkaart van de geliefden uit de Tarot d’Este (ook Charles VI of Grigonneur tarot genoemd) zien we drie koppels en drie verschillende vormen van liefde : intellectueel, passioneel en sentimenteel.
Het eerste koppel is druk in gesprek,
de aandacht is gericht op de omgeving.
Het tweede paar heeft enkel oog voor elkaar, zijn armen grijpen haar stevig vast. Zouden ze elkaar kussen?
De man in het laatste koppel houdt waarschijnlijk een gedichtenbundel in zijn hand. Hij kijkt haar liefdevol aan, met het hand op het hart. Welke woorden zou hij haar toefluisteren?
Heb je de twee cupido’s gezien! Dit doet me denken aan Eros en zijn broer Anteros. Eros schiet goddelijke liefdespijlen af. Wordt deze liefde niet beantwoord, dan straft Anteros de ander door hem of haar te doorboren van giftige loden pijlen.

Goddelijke vereniging

Het goddelijke vrouwelijke en de eigenschappen van Venus worden weerspiegeld in de tarotkaart van De Keizerin. Mars is de traditionele heerser van het teken Ram, dat geassocieerd wordt met De Keizer. Als beiden zich verenigen ontstaat een alchemische huwelijk. Dit innerlijk proces wordt meestal geassocieerd met de tarotkaart Matigheid. Een kaart waarin uitersten worden verenigd tot één kracht.
Er is slechts één ding, liefde.

Kunst (Thoth)
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem (Bezoek het innerlijke der aarde, door vervolmaking zult u de verborgen steen vinden).

De volgende blog is van Loena.
Zij schreef over Tortelduifjes in het tarot

Veel leesplezier! En laat laat je een reactie achter bij elke blog die je bezoekt?

De Keizerin

De Keizerin weerspiegelt de vruchtbare, creatiev kracht van de Grote Moeder.

Het archetype van de Grote Moeder.

Als de kaarten van De Magiër en De Hogepriesteres een bundeling van geestkracht voorstellen en het bundelen van losse gedachten tot duidelijke ideeën; dan symboliseert De Keizerin de levenskracht die nodig is om die ideeën te realiseren.

Op emotioneel vlak stelt ze vertrouwen in het leven voor. Geen dwaas vertrouwen, maar eentje gebaseerd op ervaring. Als geen ander kent ze de mogelijkheden van creatie, die steeds gepaard gaan met uitdagingen. Ze wijst op de noodzaak van (innerlijke) harmonie als basis voor de ontwikkeling een eigen identiteit.
Zo voedt ze de kracht om de eigen wil te kunnen uitdrukken.

Ze is de moeder van allen en alles. De vruchtbare, creatieve kracht die ons voedt en de herstellende (natuur)kracht die ons koestert en verzorgt.
Als onuitputtelijke bron van energie schenkt ze leven aan alles wat ze aanraakt.
Deze vrouwelijke levende eenheid wordt soms ook voorgesteld als een oermoeder, zwangere vrouw of universele koningin.
Ze bewaakt de natuurlijke orde tussen de elementen, het ontwikkelingsproces en de natuurlijke balans van groei, bloei en verval.

Het getal drie

De tarotkaart de Keizerin wordt geassocieerd met het getal drie.
Het ontvankelijke, vrouwelijke getal drie ontvangt de activerende, mannelijke energie van het getal twee en geeft deze energie vorm.
Vanaf de Griekse oudheid is dit al het getal van heelheid.  In de middeleeuwen kreeg het een bijbelse betekenis en werd het verwijzing naar de Drie-eenheid en naar het hemels getal van de ziel.
Het wijst op een wederkerende gebeurtenis, steeds op hetzelfde tempo, intensiteit en wijze. Een blijvende aanwezigheid.
Het getal drie is het zijns-getal, dat door haar repetitieve energie zorgt voor de totstandkoming van alles dat is.
De eerste verkenning is voorbij en het moment is aangebroken om een stap verder te zetten. De drie staat voor evolutie, verandering en de levenskracht in alles en iedereen.

Tao baart het Ene. Het Ene baart Twee, Twee baart Drie.      Drie brengt de tienduizend dingen voort.

Lees meer over deze tarotkaart in :

De symboliek in de Keizerin in de Rider Waite Tarot
De evolutie van de symboliek in de tarotkaart de Keizerin door de eeuwen heen

 

Het alchemistisch huwelijk tussen Keizer en Keizerin

Deze diashow vereist JavaScript.

In de tarot komen verschillende esoterische visies en symbolen samen.
Een alchemistisch thema dat sterk naar voren komt, is het Hieros Gamos (Heilig Huwelijk). In De Geliefden zien we de meer wereldse voorstelling van het Heilig Huwelijk tussen de Keizer (Koning) en Keizerin (Koningin). Met enige verbeelding kunnen we hierin ook de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw herkennen, al is dit niet expliciet weergegeven.
De esoterische betekenis van het Hieros Gamos wordt in Matigheid afgebeeld. We hebben het vooral aan Crowley te danken om ons hierop te wijzen. Hij veranderde de meer Bijbelse geïnspireerde afbeelding op de kaart van Matigheid (een kardinale deugd) in een afbeelding van een man en een vrouw die versmelten tot een hermafrodiet. Bovendien hernoemde hij de kaart tot Kunst.

Naast het beoefenen van magie, had Crowley een bijzondere interesse in het Grote werk, het Opus Magnum.
Door de ‘veredeling’ van de menselijke ziel zo’n zuivering tot stand  brengen dat de ziel het Godsbeeld kan weerspiegelen om zo uiteindelijk tot een mystieke vereniging met God te komen. Er zijn verschillende manieren om de ziel te ‘ veredelen’. Crowley heeft zich o.a. via studie (en praktijk) verdiept in de seksuele magie. Zijn visie op het Grote Werk drukt hij op een diepe en confronterende manier uit in de afbeelding Kunst.

Is het Crowley gelukt om zijn Grote Werk te realiseren?
Tot zijn grote frustratie bleek seksuele magie niet het verhoopte resultaat te brengen. Al menen sommigen dat, door zijn (vermoedelijk niet-seksuele) relatie met Frieda Harris, het hem uiteindelijk is gelukt zijn Grote Werk te voltooien.