Symboliek in de tarotkaart __ De Keizer (Waite tarot)

De symbolen in de tarotkaart De Keizer uit de Waite tarot worden toegelicht.
Sleutelwoorden : harnas, stenen troon met ramskopen, rode manteln globe, crux ansata, rotsachtig landschap, de alchemistische rode koning.

Keizer tarot (RWS)
De Keizer Waite tarot 1909

Waite haalt inspiratie bij de tarotkaart van Wirth als hij de Keizer afbeeld in harnas. Zijn voorliefde voor het ideaal van de maçonnieke ridder zal hierin zeker een rol hebben gespeeld.

De kubieke steen wordt omgetoverd tot een stenen troon met ramskoppen, die een verwijzing zijn naar het astrologisch teken ram.

Ook op zijn rode –de kleur van actie en energie– mantel, zie je op een ramskop afgebeeld.

Door hem op een troon te plaatsen verheft Waite de Keizer boven het gewone volk.
Zijn oordeel, visie en manier van denken wordt niet gedreven door begeerte naar macht, maar door logica. Hij is de man van de macht, die streeft naar vooruitgang. Zijn hele leven is gewijd aan het streven naar succes op wereldlijk vlak. Hij doet dit niet om rijkdom te vergaren. Dat beschouwt hij eerder als een aangename bijkomstigheid. Absolute macht en controle over zijn omgeving en zichzelf, zijn de drijfveren van de Keizer. Lees verder Symboliek in de tarotkaart __ De Keizer (Waite tarot)

De Keizer van de wereld

De symboliek in de tarotkaart van de Keizer, veranderingen doorheen de tijd. Van de Visconti tarot tot de esoterische tarot van de 19de eeuw.

In de 15de eeuw is de adel helemaal in de ban van het tarot kaartspel. In hun vrije momenten spelen ze het spel. Elke bijzondere gelegenheid is goed om een nieuw tarot kunstwerk te laten schilderen. Wanneer Francesco Sforza in 1450 tot hertog wordt verheven laat hij een tarot ontwerpen waarin de tuniek van de Keizer is gedecoreerd met een hertogelijke kroon en het embleem van de familie Sforza. De kaart weerspiegelt zijn macht en sociale status. In tegenstelling tot eerdere tarotspellen laat hij de Keizer niet in vooraanzicht afbeelden, maar in zijprofiel. Zo komen de individuele gelaatstrekken van de Keizer beter tot zijn recht en komt hij krachtiger over dan de Keizerin.

keizer-visconti-sforza-tarot

Op de hoed van de Keizer zien we een adelaar, de helmsfiguur van de familie Sforza. Dit dier symboliseerde alle eigenschappen die voor hen belangrijk waren bij het uitoefenen van hun macht. Het was het symbool van de machtige en rechtvaardige heerser.
De adelaar tolereert geen enkel ander vogel bij zijn nest. Diegene die de adelaar als familiewapen heeft, zal andere heersers (de valken) die het wagen om oorlog tegen hem te voeren, verslaan. Iedereen (de kraaien) die het waagt te rebelleren tegen hem, zal hij met een scherpe uithaal de mond snoeren. Aan de andere kant zal hij de mensen die hem gehoorzamen en het nodige respect tonen (de spreeuwen) beschermen.
De Keizer heeft in zijn hand ook een globe met kruis of globus cruciger. Sinds de middeleeuwen is dit een christelijk symbool van autoriteit.
De Keizer heerst over het land en verspreidt het Christendom als dominante geloofsleer. Lees verder De Keizer van de wereld

Goddelijke Liefde

Mars planeet
Mars, de rode planeet

Dit is een artikel dat onderdeel is van een bloghop met als thema Tarot en de liefde.
Nini schreef er over Durf lief te hebben!
Mijn artikel lees je hieronder en daarna kan je verder hoppen naar een andere blog.

De aantrekkingskracht van tegengestelde energieën

Wist je dat de planeten Mars en Venus met het blote oog waarneembaar zijn?
In 2015 zullen ze zelfs drie keer in elkaars nabijheid schitteren. Kijk maar eens naar de sterrenhemel op 21 februari.
De Oude Grieken associeerden de rode planeet met Ares, de god van oorlog en vernietiging en de helderste planeet aan het firmament met Aphrodite , de godin van de liefde. Dat deze twee planeten elkaar regelmatig benaderen had men in de Oudheid natuurlijk ook waargenomen. Wat trekt hen in elkaar aan?
Wat dwingt hen in elkaars armen? Ares wordt door alle goden verafschuwd, maar Aphrodite heeft wel een oogje op hem. Ares is bewust van zijn mannelijk kracht, strijdvaardig en succesvol. De levenslustige godin van de liefde bewondert de manier waarop hij in het leven staat. Het streelt haar ego dat zelfs de koele god van de oorlog haar bedwelmende schoonheid niet kan weerstaan.
Zij heeft de gave om met zachtheid de innerlijke weerstanden van Ares te breken, zodat niets in de weg staat om zijn mannelijke energie en met haar vrouwelijke energie te laten versmelten. Tijdens de liefdesdaad worden ze één en ervaren ze een andere manier van zijn. Misschien ervaren ze zelfs een moment dat er geen wezenlijk verschil is tussen hen.

Betrapt in bed

 Mars en venus betrapt door Vulcanus, geschilderd door Alexandre Charles Guillemot , 1827.
Mars en Venus betrapt door Vulcanus, geschilderd door Alexandre Charles Guillemot , 1827.

De wellustige Aphrodite wordt door Zeus gedwongen tot een huwelijk met de kreupele Hephaestus , god van het vuur en smid van beroep. Toch weerhoudt deze verbintenis haar niet om met verschillende mannen de liefde te bedrijven. Met Ares heeft ze een langdurige affaire. Schaamteloos lokt ze hem zelfs in het bed dat Hephaestus voor haar heeft gesmeed. Op een dag merkt de zonnegod Helios dit op en vertelt dit aan de bedrogen echtgenoot.
Daarop besluit Hephaestus het koppel in de val te lokken. Terwijl Ares en Aphrodite samen in bed liggen, laat hij een ragfijn gouden net op hen vallen. Daarna roept hij de andere goden om te komen kijken naar zijn overspelige vrouw en haar minnaar.
De andere goden maken echter grapjes, want eigenlijk willen ze allemaal in de armen van Aphrodite liggen. Dit maakt hem nog kwader. Hij wil scheiden en eist zijn bruidsschat terug, maar uiteindelijk stelt hij zich tevreden met een geldsom.
Aphrodite blijft gehuwd, maar dat weerhoudt haar niet om nog dikwijls in de armen van Ares te liggen. Enkel hij begrijpt haar wilde, onrustige kant en haar drang om ongebonden te zijn door wereldse verplichtingen. Enkel zij schenkt hem haar liefde zonder bijkomende eisen te stellen.
Uit hun samenzijn komen verschillende kinderen : Eros (liefde), Anteros (verplichte wederliefde), Phobos (angst), Deimos (paniek), Harmonia (harmonie) en Adrestia (wraak, dat het evenwicht herstelt).

Kan de liefde alles overwinnen?

Sola Busca tarot
Sola Busca tarot

In dit bekende 15de eeuwse tarotdeck zien we twee engeltjes op de tarotkaart Aas van Staven. We herkennen de helm, het schild en het borststuk van Mars (Ares). Zelfs de god van de oorlog en vernieling is niet opgewassen tegen de Liefde. Ze verleidt en neemt de wapens af als je even niet oplet.

Sandro Botticelli - Venus overwint Mars
Venus overwint Mars, Sandro Botticelli, 1483

Verschillende vormen van liefde

charles VI tarot De geliefden
Tarot d’ Este

In de tarotkaart van de geliefden uit de Tarot d’Este (ook Charles VI of Grigonneur tarot genoemd) zien we drie koppels en drie verschillende vormen van liefde : intellectueel, passioneel en sentimenteel.
Het eerste koppel is druk in gesprek,
de aandacht is gericht op de omgeving.
Het tweede paar heeft enkel oog voor elkaar, zijn armen grijpen haar stevig vast. Zouden ze elkaar kussen?
De man in het laatste koppel houdt waarschijnlijk een gedichtenbundel in zijn hand. Hij kijkt haar liefdevol aan, met het hand op het hart. Welke woorden zou hij haar toefluisteren?
Heb je de twee cupido’s gezien! Dit doet me denken aan Eros en zijn broer Anteros. Eros schiet goddelijke liefdespijlen af. Wordt deze liefde niet beantwoord, dan straft Anteros de ander door hem of haar te doorboren van giftige loden pijlen.

Goddelijke vereniging

Het goddelijke vrouwelijke en de eigenschappen van Venus worden weerspiegeld in de tarotkaart van De Keizerin. Mars is de traditionele heerser van het teken Ram, dat geassocieerd wordt met De Keizer. Als beiden zich verenigen ontstaat een alchemische huwelijk. Dit innerlijk proces wordt meestal geassocieerd met de tarotkaart Matigheid. Een kaart waarin uitersten worden verenigd tot één kracht.
Er is slechts één ding, liefde.

Kunst (Thoth)
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem (Bezoek het innerlijke der aarde, door vervolmaking zult u de verborgen steen vinden).

De volgende blog is van Loena.
Zij schreef over Tortelduifjes in het tarot

Veel leesplezier! En laat laat je een reactie achter bij elke blog die je bezoekt?

Het alchemistisch huwelijk tussen Keizer en Keizerin

Deze diashow vereist JavaScript.

In de tarot komen verschillende esoterische visies en symbolen samen.
Een alchemistisch thema dat sterk naar voren komt, is het Hieros Gamos (Heilig Huwelijk). In De Geliefden zien we de meer wereldse voorstelling van het Heilig Huwelijk tussen de Keizer (Koning) en Keizerin (Koningin). Met enige verbeelding kunnen we hierin ook de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw herkennen, al is dit niet expliciet weergegeven.
De esoterische betekenis van het Hieros Gamos wordt in Matigheid afgebeeld. We hebben het vooral aan Crowley te danken om ons hierop te wijzen. Hij veranderde de meer Bijbelse geïnspireerde afbeelding op de kaart van Matigheid (een kardinale deugd) in een afbeelding van een man en een vrouw die versmelten tot een hermafrodiet. Bovendien hernoemde hij de kaart tot Kunst.

Naast het beoefenen van magie, had Crowley een bijzondere interesse in het Grote werk, het Opus Magnum.
Door de ‘veredeling’ van de menselijke ziel zo’n zuivering tot stand  brengen dat de ziel het Godsbeeld kan weerspiegelen om zo uiteindelijk tot een mystieke vereniging met God te komen. Er zijn verschillende manieren om de ziel te ‘ veredelen’. Crowley heeft zich o.a. via studie (en praktijk) verdiept in de seksuele magie. Zijn visie op het Grote Werk drukt hij op een diepe en confronterende manier uit in de afbeelding Kunst.

Is het Crowley gelukt om zijn Grote Werk te realiseren?
Tot zijn grote frustratie bleek seksuele magie niet het verhoopte resultaat te brengen. Al menen sommigen dat, door zijn (vermoedelijk niet-seksuele) relatie met Frieda Harris, het hem uiteindelijk is gelukt zijn Grote Werk te voltooien.