tarotschetsen van Westcott -deel 7

Beschrijving en duiding van de symboliek in de esoterische tarotschetsen van William Westcott uit 1886
In dit zevende en laatste deel de tarotkaarten
De Opstanding, De Dwaas en De Wereld..

Opstanding

tarot westcott opstanding

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : Eeuwig leven, Eeuwig licht
In de Intellectuele Wereld : 20, De sleutel van Mesmerisme  
In de Hemelse Wereld : Saturnus, Astrale licht
In de Aardse Wereld : de generatieve deugd van de Aarde, magnetische vloeistof, destructie en regeneratie

Geklede figuren komen uit een graftombe; man vrouw en kind. In de verte een burcht of kasteel. Een engel vliegt over de begraafplaats en blaast op een trompet. Doden rijzen uit hun graf, een man een vrouw en een kind. Het kind heft zijn handen omhoog. Bovenaan het teken van Saturnus.
In de vier hoeken van de afbeelding schrijft Westcott de Hebreeuwse letter Resh.

Duiding bij de schets
In de beschrijving zijn er verschillende verwijzingen naar Mesmerisme :(re)generatie, magnetische vloeistof, mesmerimse.

Franz Anton Mesmer (1734 -1815) was een Duitse arts en astroloog.
Hij ontdekte wat hij het dierlijke magnetisme noemde en waarnaar later vaak gerefereerd werd als mesmerisme. De ontwikkeling van Mesmers ideeën en praktijken leidde later tot de ontwikkeling van hypnose.
Mesmer zag gezondheid als de vrije stroom van het levensproces door duizenden kanalen in het lichaam. Ziekte werd volgens hem veroorzaakt door hindernissen in die stroom. Die obstakels overwinnen en de stroom herstellen leidde tot een crisis die de gezondheid herstelde.
Als de natuur dit spontaan niet deed, was contact met een geleider van dierlijk magnetisme een noodzakelijke en afdoende remedie.
Mesmer was ervan overtuigd dat in zijn lichaam veel energie was opgeslagen. Mesmer wilde deze heilzame natuurlijke invloeden uitlokken en stimuleren door zijn energie via hand- en oogbewegingen over te brengen naar de patiënt.

Saturnus een bevroren gasreus is een goede geleider van elektrische stroom. Je zou hem dus kunnen beschouwen als een reservoir voor de energie van de Aarde. Via astraal licht wordt de Aarde terug geregenereerd.
Een cyclisch proces dat eeuwig leven mogelijkheid maakt.

De Hebreeuwse letter Resh heeft verschillende betekenissen waaronder die van begin, hoofd, wat eerst komt, startpunt, oorsprong.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart het Laatste Oordeel sleutelwoorden :
Resh. Groenten, Medicijn

De Dwaas

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : De Wetenschap van de profeten, het priesterschap van de magie
In de Intellectuele Wereld : 21 
In de Hemelse Wereld : de derde materie
In de Aardse Wereld : het sensuele, het vlees

Een sjofel geklede man met warrig haar en een stoppelbaard bevindt zich aan de rand van het water. Hij kijkt voor zich uit en merkt niet dat hij in zijn kuit wordt gebeten door een wilde kat. Eèn schoen is aan , één bengelt aan zijn wandelstok. In zijn slappe muts steekt een veertje. Zijn knapzak hangt aan een stok die hij nonchalant over zijn schouder meedraagt.
In de bovenhoeken de Hebreeuwse letter Tau. De Hebreeuwse letter Shin is doorstreept.

Duiding bij de schets
Westcott tekent hier heel bewust een nonchalante vagebond. Hij ziet zelfs een beetje komisch uit. In de tarotschetsen van Westcott valt de nadruk op het gewone, het dagelijkse leven op.
De derde materie is volgens theosofisten is het derde niveau van creatie, het causale niveau. Op dit niveau maakt men gebruik van concrete intellectuele energie, alle geestelijke acties worden op dit niveau verzameld. Het is één van de niveaus uit de neo-theosofische kosmologie. Houd hierbij in gedachten dat Westcott dit in 1889 beschrijft (voor de dood van Blavatsky), dus vooraleer er spake was van neo-theosofie (Besant).

Tau is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en verwijst dus naar een eindresultaat. Westcott had deze letter eerst bij de tarotkaart van De Wereld geschreven, maar uiteindelijk beslist om Tau aan de Dwaas toe te kennen en Shin aan de Wereld. Een beetje vreemd dat hij deze arcana niet het cijfer 22 toekent, maar 21.
Welke is voor Westcott de laatste kaart, het eindresultaat : De Dwaas of De Wereld? Een doordenkertje…


Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart
de Ongeïnitieerde, de Dwaas sleutelwoorden : Tau, de Microcosmos, Pan
opmerking : deze tarotkaart heeft in de tabel getal 0

De Wereld

westcott wereld tarot

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : de gods-mens
In de Intellectuele Wereld : 22
In de Hemelse Wereld : Jupiter
In de Aardse Wereld : Jesus, Heilige Maagd, Hercules, Orpheus, Hiram, Adon Hiram
(en nog enkele namen die onduidelijke zijn )
Een naakte vrouw staat midden in een lauwerkrans, in de vier ‘hoeken’ een engel, een arend, een leeuw en een stier. Boven- en onderaan de krans een vijfpuntige ster (pentagram). De vrouw staat op haar rechter been, linkerbeen opgetrokken en gekruist. In haar handen houdt ze twee staven vast.
In de bovenste hoeken de Hebreeuwse letter Shin. De Hebreeuwse letter Tau is doorstreept.

Duiding bij de schets
De vrouw houdt magnetische staven in haar handen om astraal licht te sturen naar de bron van alle leven. Via haar wil/intentie geneest zij de aarde. Net als Levi ziet hij het laatste arcanum als het universele arcanum; het laatste en eeuwige geheim van transcendente initiatie.
In zijn boek Numbers: their occult power and mystic virtue beschrijft Westcott het pentagram als “onoverwonnen” en beschrijft de eigenschappen van het pentagram. Het pentagram bezit een reinigende kracht en brengt energieën in de astrale wereld in balans. Hij verwijst ernaar met de woorden : Vlammende Ster, het Vleesgeworden Woord, de Ster van de Magi en de Kabbalistische Microcosmos.

De betekenis van Shin is zeer complex. Hier zou ik graag de omschrijving van vuur in het hoofd naar voor schuiven. Vooral omdat daardoor de nauwe band met de kaart van de opstanding duidelijk wordt.
Opstanding is ‘het hoofd’ en de Wereld is ‘het vuur in het hoofd’.
Wat ervaren de mensen in Opstanding? Hoe voelen ze zich? Misschien ervaren ze de Wereld in zichzelf!

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart De Wereld; de Kroon, Kether met de Cherubim ; sleutelwoorden : Shin, het Sensitieve Leven, Dieren.
opmerking : deze tarotkaart heeft in de tabel getal 21

bron : Histoire de la magie : avec une exposition claire et précise de ses procédés, de ses rites et de ses mystères (Eliphas Levi, 1860)

Hier een link naar alle blogartikels over de tarotschetsen van Westcott

De Dwaas op de heuvel

Met een lichte tred verschijnt de Dwaas op het toneel. Hij bevindt zich op grote hoogte en staat onverschrokken op de rand van een klif. Zijn ogen zijn naar boven gericht. Hij is zich nog niet bewust van alle uitdagingen die hem te wachten staan. *

de dwaas universal  waite tarot

Morgen verschijnt mijn boek en al heel het weekend zit het lied The Fool on the Hill van The Beatles in mijn hoofd. Alhoewel de tarotkaart De Dwaas niet de inspiratiebron voor Paul McCartney was toen hij de tekst schreef, sluit het toch perfect aan bij de kaart.
In het nummer observeert De Dwaas vanop een heuvel de wereld rond zich. Niemand zoekt contact met hem, want ze begrijpen hem toch niet. Omgekeerd weet De Dwaas dat de anderen zelf dwazen zijn, dus heeft het ook geen zin om naar hen te luisteren.

*uit Tarot voor iedereen, uitgeverij AnkhHermes, auteur Annick Van Damme, september 2014