Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

De tarotschetsen van Westcott deel 1

In verschillende blogberichten zal ik de symboliek in de tarotschetsen van Dr William Wynn Westcott (1848 – 1925) bespreken. Hij schetste in 1886 éénentwintig tarotafbeeldingen in inkt. Ik zag de afbeeldingen enige jaren geleden op de website van K. Frank Jensen, die ze toeschreef aan Westcott. Er was geen bijkomende informatie. Toen ik hem een mail stuurde, kreeg ik enkel als antwoord dat ik met de afbeeldingen mocht doen wat ik wou. Ik vond hier en daar summiere informatie over de tarotschetsen. Ik besloot het pas op mijn blog te plaatsen als ik er voldoende informatie over vond. Helaas bleek er op het wereldwijde web geen uitgebreide informatie over de tarotschetsen van Westcott te vinden. Mijn bespreking van de schetsen en de korte duiding van de symboliek zijn gebaseerd op artikels die Westcott schreef/las/vertaalde en de omschrijvingen van Dummett in The History of the Occult Tarot. Lees verder “De tarotschetsen van Westcott deel 1”

Geplaatst in kaartlegging, tarot

Een kaartlegging @This Place

Sara Manente en Marcus Simoes , This PlaceSara Manente en Marcos Simoes nodigen voor elke versie van THIS PLACE een ander artistiek koppel uit om twee weken lang met hen samen te werken rond het begrip verschuivingen en daardoor de ruimte waarin ze werken te herscheppen. Gaandeweg creëren ze zo een nieuw object voor het publiek. De oorsprong van deze werkmethode vonden ze in buitenzintuiglijke waarnemingen.

THIS PLACE op Buda Vista wordt gemaakt i.s.m. de Spaanse zusjes Edurne en Clara Rubio.
De samenwerking tussen de artiesten tijdens dit project duurt tien dagen en start met een tarotconsult. De vragen tijdens het consult richten zich voornamelijk op het artistieke project zelf, het verloop van hun samenwerking en de verdere toekomst van het project.

Op maandag 10 maart was ik daarom bij hen te gast in het Buda kunstencentrum in Kortrijk. Na een korte kennismaking werden de eerste kaarten op tafel gelegd.
Het was een kaartlegging voor vier personen. Clara was niet aanwezig, althans niet in den lijve, daarom trok Edume voor haar de kaarten.
We deden in ruim anderhalf uur vier kaartleggingen.

1/ Elke kunstenaar een kaart uit de grote arcana laten trekken, om de energetische inbreng tijdens het project te bepalen.
2/ Vraag over toekomstige kunstzinnige samenwerkingen tussen de zusjes onderling. Hiervoor heb ik een Keltisch Kruis gelegd.
3/ Vraag over hoe kunnen ze zich met elkaar kunnen verbinden via telepathisch contact. Hiervoor liet ik terug vier kaarten uit de grote arcana trekken. De kaarten werden rond  de twee van Bekers gelegd, omdat die kaart qua interpretatie nauw aansluit bij telepathisch contact.
4/ Hoe zal de samenwerking gedurende de 10 dagen verlopen . Hiervoor werden uit alle kaarten 10 kaarten getrokken, 1 kaart per dag.

Zelf noteerde ik de kaarten niet en ik weet al helemaal niet meer wat ik precies heb gezegd. Dat weet ik zelden, want ik lees de kaarten vaak in een soort flow, een trance-achtige toestand. Voor mij is dat een licht trillend gevoel in het lichaam en het gevoel dat mijn haren recht komen (maar niet uit woede of frustratie hé !) Je plaats jezelf buiten tijd en ruimte en treedt een andere werkelijkheid binnen. Alsof je even je stekker in een ander stopcontact steekt. Tijdens het praten verplicht ik me af en toe een samenvattend antwoord te geven, maar zelfs dat onthoud ik zelf maar half. Gelukkig werd er aan tafel druk genoteerd en werd de kaartlezing opgenomen.  (Hmmm I hope my English wasn’t too rusty)

Enkele kaarten trokken mijn bijzondere aandacht zoals :

De Aas van Pentakels die ‘toevallig’ tussen de grote arcana lag en natuurlijk werd getrokken. Geen probleem, komt wat komt. Een Aas van Pentakels trekken aan het begin van een project, dat lijkt me best een prima start.
En welke kaart trok Edume voor Clara ? De Zegewagen, hoe kan het ook anders voor iemand die momenteel een rondreis maakt ergens in Zuid-Amerika!
Dan was er nog een 3 Bekers, heerlijk zo op het einde van een inspannende week. En de voorstelling op het einde van het project …. Dat is De Magiër, want alles dat gedurende deze tien dagen wordt bedacht, wordt getoond aan een publiek. En daar houdt De Magiër wel van!

Soms moet je ook eens nagaan welke kaart er niet voorkwam in de legging. Ik denk hierbij in het bijzonder aan De Toren. Toch een kleine zucht van verlichting, de toren stort niet in. Laat het publiek maar komen!

Meer info over This Place in Kortrijk

3 bekers tarot Arthur Waite

Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

Thoth, De Magiër

Het tarotdeck dat Frieda Harris schilderde volgens duidelijke instructies van Aleister Crowley is niet alleen uniek qua ontwerp en thematiek. Het ontstaan van het deck kent ook een aparte en uitgebreide geschiedenis. In dit blogbericht zet ik de schijnwerpers op de Magus of Magiër uit The Book of Thoth (= de tarot) van Master Therion (= Aleister Crowley)

Magus of Magiër uit The Book of Thoth

De eerste publicatie is een ontwerp van de Magus op de omslag van een catalogus. De catalogus werd ontworpen ter gelegenheid van de tentoonstelling :
Aleister Crowley and Frieda Harris, Exhibition of Playing Cards The Tarot (Book of Thoth) 78 Paintings According to the Initiated Tradition and Modern Scientific Thought with other Occult and Alchemical Design, in the Nicholson and Venn Galleries (juni 1941).
Helaas zo ver kwam het niet, op het laatste moment bedachten de galeriehouders zich uit schrik voor eventuele negatieve publiciteit. In allerijl werden de schilderijen naar een nabij gelegen hotel overgebracht en hield Frieda Harris daar haar tentoonstelling.

De eerste volledige publicatie van de kaarten gebeurde in 1944 in een boek “The Book of Thoth by Master Therion” in een zeer beperkte oplage van 200 exemplaren. Pas in 1968 kwam een eerste publicatie als tarotdeck.

Frieda Harris maakte meerdere schetsen en schilderijen van The Magician (in latere publicaties veranderde de titel van de tarotkaart wel eens in The Magus), waardoor soms verwarring ontstond over welke versie van de Magiër uiteindelijk was goedgekeurd door Crowley. Toen A.G. Muller in 1986 het tarotdeck uitbracht gebruikte hij drie versies van de Magus. Velen hebben hier een bijzondere betekenis aan toegekend, maar eigenlijk besliste de uitgever om de drie versies uit te geven gewoon omdat hij toevallig over deze drie exemplaren beschikte.
Enkel de laatste uit het rijtje is de goedgekeurde versie van de Magus, de andere werden door Crowley ‘afgekeurd’. Dit deed hij wel vaker tot grote wanhoop van Harris die Crowley soms smeekte om niet meer van gedacht te veranderen. De magische orde van Crowley, O.T.O =Ordo Templi Orientis, is helemaal niet gelukkig met de verschillende versies van de Magiër. Zij doen het meestal af als absoluut onbelangrijk wegens ‘afgekeurd’. Misschien omdat de waarde van de input van Frieda Harris zo teveel aandacht krijgt.

Frieda Harris

Als lid van een vrijmetselaarsorde die behoorde tot de Theosophische Vereniging was ze vertrouwd met symboliek en esoterische kennis. In 1937 bestudeerde ze projectieve geometrie onder leiding van Olive Whichmer en George Adams. Projectieve geometrie is gebaseerd op de onderrichtingen van Rudolf Steiner en Goethe en is opvallend aanwezig in de Thoth tarotkaarten. Je kan zelfs duidelijk zien dat Frieda Harris in haar eerste ontwerpen nog niet vertrouwd is met het toepassen van projectieve geometrie, maar dit in de finale ontwerpen zodanig beheerst dat de geometrische projecties van de kaarten in elkaar overvloeien.

Symboliek

De Magiër is de meester van de vier elementen, op alle afbeeldingen van de Magiër wordt hier naar verwezen door de afbeelding van een zwaard, een beker, een globe en vurige beker. Verder zijn er o.a. verwijzingen naar Thoth (aap) en Mercurius (gevleugelde voeten).  Voor een gedetailleerde uitleg over de symboliek verwijs ik graag naar de boeken van Hajo Banzhaf en Lon Milo Duquette over de Thoth tarot.

Naast de drie bekende versies zijn er ook nog minder bekende versies van de Magiër. Hieronder een schets die duidelijk lijkt op de definitieve versie van de Magiër, een andere schets van de Magiër en een schilderij dat o.a. werd gepubliceerd in de encyclopedische reeks Man, Myth & Magic, Vol.2 (redactie Richard Cavendish)

Tarot Cirkel