Geplaatst in boeken over tarot, geschiedenis, symboliek, tarot

The Tarot : History, Symbolism and Divination (recensie)

De meeste tarotboeken lees ik één keer. Sommige doorsnuister ik keer op keer, omdat de inhoud toch zo fascinerend is. Het boek The Tarot : History, Symbolism and Divination van Robert M. Place is zo’n boek dat het ene moment meegenomen wordt in mijn handtas, het andere moment op mijn nachtkastje ligt of op mijn bureau of op de salontafel en ja, zelfs op de keukentafel terechtkomt. Geregeld raadpleeg ik het bij het schrijven van een blogbericht. Ik heb het boek bovendien al verschillende keren op tarotbijeenkomsten aangeraden. Hoog tijd dus om er een recensie over te schrijven! Lees verder “The Tarot : History, Symbolism and Divination (recensie)”

Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

De Keizer van de wereld

In de 15de eeuw is de adel helemaal in de ban van het tarot kaartspel. In hun vrije momenten spelen ze het spel. Elke bijzondere gelegenheid is goed om een nieuw tarot kunstwerk te laten schilderen. Wanneer Francesco Sforza in 1450 tot hertog wordt verheven laat hij een tarot ontwerpen waarin de tuniek van de Keizer is gedecoreerd met een hertogelijke kroon en het embleem van de familie Sforza. De kaart weerspiegelt zijn macht en sociale status. In tegenstelling tot eerdere tarotspellen laat hij de Keizer niet in vooraanzicht afbeelden, maar in zijprofiel. Zo komen de individuele gelaatstrekken van de Keizer beter tot zijn recht en komt hij krachtiger over dan de Keizerin.

keizer-visconti-sforza-tarotOp de hoed van de Keizer zien we een adelaar, de helmsfiguur van de familie Sforza. Dit dier symboliseerde alle eigenschappen die voor hen belangrijk waren bij het uitoefenen van hun macht. Het was het symbool van de machtige en rechtvaardige heerser.
De adelaar tolereert geen enkel ander vogel bij zijn nest. Diegene die de adelaar als familiewapen heeft, zal andere heersers (de valken) die het wagen om oorlog tegen hem te voeren, verslaan. Iedereen (de kraaien) die het waagt te rebelleren tegen hem, zal hij met een scherpe uithaal de mond snoeren. Aan de andere kant zal hij de mensen die hem gehoorzamen en het nodige respect tonen (de spreeuwen) beschermen.
De Keizer heeft in zijn hand ook een globe met kruis of globus cruciger. Sinds de middeleeuwen is dit een christelijk symbool van autoriteit.
De Keizer heerst over het land en verspreidt het Christendom als dominante geloofsleer.

 

keizer-jean-nobletIn de Marseille zien we subtiele wijzigingen in de symboliek, waarbij het opvalt dat het Keizerlijke paar met bijna identieke symbolen wordt afgebeeld. Zowel de Keizer als de Keizerin houden een scepter met globus cruciger in de hand en worden geflankeerd door een schild met een arend. Op het schild van de Keizer kijkt hij, net zoals de Romeinse arend, meestal naar rechts.De arend ziet wat de koning niet ziet en waarschuwt hem bij gevaar.
De benen nemen een typische gekruiste houding aan. Het is een compositie waarbij de balans tussen de verschillende lichaamsdelen erg belangrijk is. Het hoofd en de borst stralen kracht uit, terwijl de nonchalante houding van de benen openheid en elegantie weerspiegelen.
Dit doet misschien een beetje gekunsteld aan, maar het was tijdens de late renaissance de manier waarop edellieden zich graag lieten portretteren.

In de esoterische tarotspellen krijgen deze symbolen een minder wereldse betekenis. Papus omschrijft de houding van de Keizer als het heersen van de spirituele wereld over de materiele wereld. De gekruiste benen vormen het aardse getal vier, de armen en romp vormen een driehoek en stellen de spirituele wereld voor.
De troon van de Keizer is een kubieke steen geworden, de globe stelt de wereldziel voor en de scepter wordt een symbool voor de hoogste initiatie en magisch kracht.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De Keizer Waite tarot 1909
De Keizer Waite tarot 1909

Waite kiest ervoor om de Keizer in een harnas af te beelden. Hij is namelijk gefascineerd door het maçonnieke ridderschap waarin waarden zoals eer, trouw, vrijgevigheid, eerlijkheid, kracht en moed hoog in het vaandel worden gehouden.

Lees verder in het volgend bericht over de symbolen in de tarotkaart De Keizer in de Waite tarot

Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

De Keizerin van de wereld

De Keizerin en de Keizer[1] vormen een werelds koppel. In de oude tarotspellen zien we een grote gelijkenis tussen de symboliek in de kaarten van de Keizer en de Keizerin. Op beide kaarten worden een kroon, een scepter en een arend afgebeeld. De scepter is een eeuwenoud vruchtbaarheidssymbool en een typisch uiterlijk teken van regerende monarchen. Het wijst op privileges en soevereine macht, zoals het recht om munten te slaan. De scepter met kruis stelt hun absolute heerschappij op aarde voor, voorzien van een zweem van goddelijkheid.
De arend, afgebeeld op het schild van de Keizerin, beklemtoont haar opperste macht, kracht en moed in combinatie met onsterfelijkheid. Lange tijd dacht men dat de arend ongehinderd door de felle zon, naar de hemel kon vliegen. Daarom beschouwt men hem als een zegevierende heerser, koning van de hemel en boodschapper van de allerhoogste god.
In de Visconti tarot kijkt de arend naar rechts, zoals elke Romeinse arend wordt afgebeeld. Op het schild van de Keizerin in de Marseille tarot kijkt de arend naar links. Misschien om aan te duiden dat ze op een andere manier naar de wereld kijkt in vergelijking met de Keizer.

In de esoterische tarotspellen van eind 19 de eeuw wordt de Keizerin voorgesteld met vleugels om haar goddelijke natuur te benadrukken.
Het esoterische beeld van de Keizerin is gebaseerd op een vrouwelijke figuur uit de Bijbel. In Openbaringen (12: 1) staat : ‘En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw getooid met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd was een kroon van twaalf sterren en zij was zwanger.’
Ook de vleugels zijn een verwijzing naar de bijbel want de vrouw krijgt twee grote vleugels zoals van een arend, zodat ze naar haar bestemming kan vliegen. Het beklemtoont de rol van de vrouw als hoedster. Ze is waakzaam voor gevaren van buitenaf en houdt iedereen die bij elkaar hoort samen.

tarotkaart De Keizerin, Rider Waite Smith tarotArthur Waite zwakt de positie van de Keizerin af in het voordeel van de Hogepriesteres. Haar koninklijke status verdwijnt naar de achtergrond om plaats te maken voor een ruimere archetypisch interpretatie met nadruk op haar aardse rol als zorgzame en levenbrengende moeder.
Op de kaart zien we de symbolen zoals beschreven in de bijbel, behalve de maan aan haar voeten. De halve maan zien we in de kaart van de Hogepriesteres omwille van haar verbondenheid met het lunaire aspect van het vrouwelijke goddelijke.

[1] Het Franse woord voor de Keizer, l’empereur, stamt etymologisch af van het Romeinse woord Imperator. Oorspronkelijk een eretitel voor succesrijke veldheren, die het imperium bewaakten en uitbreidden. Later besliste Augustinus dat deze titel voorbehouden was aan de Eerste Burger van het Romeins imperium. Imperator Caesar Augustus had de absolute macht over de gebieden waarover hij heerste, zowel op economisch, militair, politiek als religieus vlak.

Geplaatst in english, geschiedenis, tarot

Het geheim van speelkaarten

In de Engelstalige documentaire ‘Decoding The Past – Secrets of the Playing Cards’ (1) wordt zeer uitvoerig ingegaan op de oorsprong van speelkaarten en hoe ze in Europa werden verspreid.

Vanaf minuut 18 is er uitleg over het divineren met speelkaarten en vanaf minuut 24 vertellen ze over tarotkaarten. Het is een documentaire met een vleugje sensatie en mysterie, maar zeer de moeite waard om volledig te bekijken.

(1) Secrets of the Playing Card, epidode 10 van het tweede seizoen (2006) van de reeks ‘Decoding the past’, History Channel.

Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

Tarotgeschiedenis

mamelukse, kaarten, visconti, sforza, sola busca, rider waite, tarot, crowley, marseille, etteilla, levi, gebelin
Klik op de afbeelding om de tijdslijn te bekijken.

Egyptische kaartspelen

13de/ 14de eeuw   Kaartspelen werden in het Nabije Oosten geïntroduceerd door de Mamelukse slaafmilitairen die de Arabische Sultans dienden gedurende de Middeleeuwen. De structuur van de tarot is direct te herleiden tot handgeschilderde Egyptische kaartspelen.

De eerste tarotkaarten

Midden 15de eeuw    Eén van de eerste tarotdecks die reeds grote gelijkenissen vertoont met de hedendaags gebruikte tarotkaarten is die van Visconti – Sforza, een deck dat rond 1441 werd geschilderd in opdracht van de Hertog van Milaan.

78 kaarten

Eind 15de    Sola Busca Tarot voor het eerst worden de namen van de troefkaarten in de afbeeldingen verwerkt. Bovendien is dit de enig tarot uit de 15de eeuw waarvan alle 78 originele kaarten nog bewaard zijn en o.a. Arthur Waite zal inspireren bij het ontwikkelen van zijn deck.

De eerste esoterische tarot

In 1650 creëerde Jean Noblet zijn eerste, eenvoudige Tarot de Marseille. Begin 18deeeuw bracht uitgeverij Grimaud een tweede meer gedetailleerde versie.

 

 

Oorsprong van de tarot?

Geheel foutief beschrijft Antoine Court de Gebelin in het achtste deel van zijn essay Le Monde primitif, analyse et compare avec le monde moderne (1781), dat de tarot de geheimen van de Egyptenaren bevat.
Hij legt correspondenties tussen de 22 troefkaarten en Egyptisch goden, planeten en dierenriemtekens. Naast een uitvoerige uitleg over het spel wijdt hij ook een hoofdstuk aan divinatie.

 

Voorspellen

De wiskundige en kabbalist Aliette (1738 -1791) ontwerpt de Tarot d’Etteilla. Omwille van zijn grote interesse in de kwaliteit van de getallen had hij speciale aandacht voor de nummering van de kaarten. Hij is één van de eersten om de tarot te gebruiken als middel voor toekomstvoorspellingen en geeft daarin ook les.

Correspondenties

Alphonse Louis Constant (1810 -1875), beter gekend onder zijn pseudoniem Eliphas Levi, breidt de symboliek van de kaarten uit door er de 22 Hebreeuwse letters aan toe te voegen.
Levi wordt beschouwd als een grote pionier op vlak van het westers esoterisch denken en zal via zijn boek ‘Dogme et Rituel de la Haute Magie’ (1855) velen na hem inspireren.

De bekendste tarot

In 1909 bracht de Rider uitgeverij het meest bekende tarotdeck ooit uit : de Rider Waite Tarot. Het deck bracht een kleine revolutie in de tarotwereld teweeg doordat de tekenares Pamela Smith voor elke kaart van de kleine arcana een afbeelding tekende in plaats van de gebruikelijke louter symbolische benadering. Velen lieten zich door deze afbeeldingen inspireren bij het maken van hun eigen tarotdeck.

Het spiritueel testament van Crowley

In 1969 werd een kleine oplage van de Thoth Tarot uitgebracht. De Thoth was tussen 1939 en 1944 ontworpen door Crowley en geschilderd door Frieda Harris. De Thoth tarot is iets minder toegankelijk dan de Rider Waite tarot.
De gebruikte symboliek sluit nauw aan met de symboliek van de Golden Dawn tarotkaarten . Bovendien zijn er ook veel verwijzingen naar de nieuwe religie die Crowley verkondigde, nl. Thelema.

neo-paganistische tarotVerruiming en vervlakking

1970-2012  Op vlak van tarot publicaties zijn er verschillende trends. Er is een duidelijke hernieuwde interesse in de historische (occulte) tarotdecks en verschillende worden gereproduceerd of gebruikt als inspiratiebron bij het maken van een nieuw of ‘gerestaureerd’ deck. Geïnspireerd door de new – age gedachte komen veel tarotdecks op de markt met neo-paganistische thema’s (zoals de Sacred Circle Tarot).

Er treedt ook vervlakking op, elk jaar worden tientallen decks gepubliceerd gebaseerd op de Rider – Waite tarot. Hierbij zie je een verminderde belangstelling voor symboliek en ligt de nadruk meer op de verhalende voorstelling.