Geplaatst in boeken over tarot, kaartlegging, symboliek, tarot

Review Boek Holistic Tarot – Benebell Wen

Mijn naam is Nini en ik ben vandaag gastblogger bij Blog Tarot Cirkel. Mijn vaste blogstek (weliswaar op onregelmatige basis) is Blog De Lotusvijver.

Wie deze blog al wat langer volgt, heeft waarschijnlijk al een gastblog van mij gelezen :  Spiegeltje spiegeltje aan de wand en/of Legging volgens de Wu Xing
Vandaag schrijf ik niet over tarotkaarten, maar wel over een tarotboek.

holistic tarot  boek Benebell Wen

Lees verder “Review Boek Holistic Tarot – Benebell Wen”

Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

Bestaat niets?

En als niets bestaat kunnen we het dan uitdrukken in een getal?
Dat waren enkele vragen die Griekse filosofen rond de tweede eeuw voor Christus zich stelden.
Ze waren in aanraking gekomen met het teken 0 dat door de Babyloniërs werd gebruikt. Het teken was een opvulsel tussen getallen,  geen cijfer met een waarde. Het werd enkel gebruikt tussen andere getallen, maar nooit op het einde van een getal. Wou je weten of 77 in een tekst 77, 770 of 7700 was, dan moest je naar de inhoud van de tekst kijken.  Helemaal niet zo praktisch dus!!
Het gebruik ervan fascineerde de Grieken, vandaar de vraag….. Bestaat nul? Kan je het terugvinden in de natuur?

De oorsprong van het cijfer nul ‘met waarde’ is te vinden in het Oosten.
We weten uit geschreven bronnen dat de Hindoes in de tweede eeuw voor Christus het cijfer nul gebruikten in berekenen en dat het een volwaardig cijfer was. Van hieruit verspreidde het snel over het Midden- Oosten via reizende geleerden en handelaars.  Later werd dit systeem overgenomen door de Arabieren (7de eeuw). Vandaar dat we spreken over het Hindoe-Arabisch getallensysteem met als kenmerken :  tiendeligheid, waarbij de plaats van het cijfer in het getal ook de waarde ervan bepaalt en het gebruik van een teken dat op zichzelf geen waarde heeft, maar toch een belangrijke functie heeft.

Leonardo van Pisa, later beter bekend als Fibonacci, was één van de geleerden die dit getalssysteem in Europa bekend maakte. In 1202 schrijf hij erover zin zijn boek Liber Abaci.
Hij omschreef ook een boekhoudkundig systeem waarbij het cijfer 0 werd gebruikt. De gezagdragers waren echter heel wantrouwig ten opzichte van het gebruik van een getal dat geen waarde, maar toch een functie had. Kooplieden werd het gebruik van het getal 0 verboden.
Vanaf de 15 de eeuw duikt het gebruik van het getal 0 in Europa terug op. Zowel het Romeinse als het Hindoe-Arabische getalssysteem worden vele decennia naast elkaar gebruikt. In het dagelijkse leven en voor eenvoudige berekeningen gebruikt men meestal de Romeinse getallen. Het cijfer nul blijft een getal dat door vele mensen moeilijk wordt aanvaard.
In de 15de eeuw schreef een Fransman over het cijfer 0 : donnant ombre et encombre (vrij vertaald : schaduw en happering gevend)
Tot de 18de eeuw wordt het getal 0 geassocieerd met duistere praktijken .  Dit is één van de redenen waarom de Dwaas in de Franse tarot niet het cijfer 0 heeft. Hij is misschien wel de nulla figura, maar draagt het teken niet.

Hieronder zie je de tarotkaart van de Dwaas uit enkele bekende tarotdecks. Op de website van Tarot de Marseille Heritage kan je een hele reeks van Marseille tarotdecks zien. Als je kijkt op de kaart van de Dwaas van de tarot van François Tourcaty, zie je dat men er woorden en het getal 19 heeft opgeschreven. Onder invloed van schrijvers zoals Etteilla zijn er heel wat theorieën ontstaan over de betekenis van de kaarten en de plaats van de Dwaas in het kaartspel. De tarot de Marseille met nummering van de Dwaas zien we pas in recentere ‘heruitgaves’ zoals bv. Tarot of Marseille Grand Trumps van uitgeverij  Lo Scarabeo
Er is op het internet heel veel informatie te vinden over de Marseille tarot.
Enkele websites :
Le tarot par Jean-Claude Flornoy
Les secret du tarot

 

 

Geplaatst in tarot

Bijzondere technieken in de OOTK

In elke aparte legging van de vijfdelige Opening of the Key kaartlegging, gebruikt men enkele technieken, nl.

  • Tellen van tarotkaarten
  • Gebruik van elementaire eigenschappen, ‘elemental dignities’
  • Paren van kaarten

DSC_0610 (800x533)De teltechniek

Om de teltechniek te kunnen toepassen, krijgen alle tarotkaarten een getal toegewezen.
Grote Arcana
De Dwaas, De Gehangene en Het Oordeel corresponderen met de 3 “Moeder-letters” (Aleph, Mem, Sjien) uit het Hebreeuws alfabet; daarom worden aan deze kaarten het getal 3 toegekend.
De Magiër, De Hogepriesteres, De Keizerin, Het Rad van Fortuin/ Het Wiel, De Toren, De Zon en De Wereld worden geassocieerd met planeten.
Ze krijgen het getal 9 toegekend, omwille van de 7 planeten + caput draconis en cauda draconis.
Kleine Arcana
Kaarten van 2 tot 10, tellen volgens hun cijfer
Azen, aan gezien deze kaarten een sterke correspondentie hebben met de vier elementen, krijgen ze het getal 5 toegekend (vier elementen + de geest)
Hofkaarten
Koningen Koninginnen en Ridders/Prinsen krijgen het getal 4, omdat hun energie sterk verbonden is met de heilige naam van god en het Tetragrammaton.
Pages/Schildknapen/Prinsessen krijgen het getal 7. Hun energie is sterk verbonden met het element aarde, de sephira Malkuth en de zeven paleizen van Assiah (2).

Je merkt dat het toekennen van de getallen niet enkel een telsysteem is om te gebruiken in een kaartlegging. Het voornaamste doel is je aanzetten het Hebreeuws alfabet, astrologie en de Kabalistische levensboom te bestuderen.

Hoe tellen?
Neem het pak kaarten in je hand met de rug naar onder. Spreid de kaarten, de bovenste kaart is de eerste kaart. Zoek de significator. Tel in de kijkrichting van de significant. De kaart waarop je vertrekt telt telkens mee als eerste kaart. Kom je een kaart tegen die je al eens hebt geteld, dan stop je.

Toepassen invloed van de elementaire kwaliteiten

Lees hierover eerst mijn blog Werken met elementaire kwaliteiten.
Van elke kaart die je hebt aangeduid via de teltechniek, kan je nu de invloed van die kaart op het samenvattend antwoord bepalen.
Kijk tussen welke twee kaarten de kaart ligt. Hoe beïnvloeden de elementen van deze twee kaarten, de werking van de kaart ertussen.
Versterkende werking, verzwakkende werking of geen bijzondere invloed (neutraal). Doe dit voor elke kaart die je hebt aangeduid via de teltechniek.

Maak met de kaarten uit de teltechniek een verhaal, dat het samenvattend antwoord is. De kaarten waarvan de werking is versterkt, bevatten belangrijke informatie.

Paren van kaartenDSC_0621

Maak met de kaarten telkens paren. Begin met de kaart links en rechts van de significator en werk nu zo verder. Maak opnieuw een verhaal. Dit verhaal is meer gedetailleerd. De paren stellen beïnvloedende factoren uit het verleden (linker kolom) en gevolgen voor de toekomst voor.
Is er één kaart over na het paren. Paar deze kaart dan met de significator, dit is een sterke advieskaart! Uit welke bron in of buiten jezelf kan  hulp komen?
Is nog niet alles duidelijk, geen probleem. Probeer het verhaal wel duidelijk in een bepaalde richting te sturen. Vermijd vaagheid.

 

 

(1) De Noordelijke Maansknoop (caput draconis) onthult iets over onze huidige levensbestemming, het punt waar we naartoe ‘moeten’ in dit leven. De Zuidelijke Maansknoop (cauda draconis) vertelt ons iets meer over onze voorbije levens. Het vormt als het ware een rode draad doorheen onze voorbije levens.
Samengevat: ZM = punt waar we vandaan komen / NM = punt waar we naartoe ‘moeten’.
(2) Er zijn verschillende manieren waarop je de kabbalistische levensboom kan indelen. De ‘Zeven Paleizen van Assiah’, is de zevenvoudige indeling van de kabbalitische levensboom in de wereld van Assiah (Malkuth)

Geplaatst in boeken over tarot, geschiedenis, tarot

inkijkexemplaar boek Tarot voor iedereen

boek tarot voor iedereen tarot museum mechelen
Boekpresentatie
Tarot Museum Belgium
met dank aan Guido Gillabel voor de fantastische ontvangst en de foto.

Tarot voor iedereen nog niet gekocht, maar toch benieuwd naar het boekje?
Nu kan je de eerste 26 pagina’s lezen!
Inkijkexemplaar
Tarot voor
iedereen

Op het einde staat een link naar Boekenwereld, waar je het boek online kan kopen.
Tarot voor iedereen is in elke boekhandel te bestellen.
ISBN 9789020211320
prijs : 10,00 euro

Geplaatst in geschiedenis, kaartlegging, symboliek, tarot

werken met de symboliek uit de tarot (cursus)

Cursus “Werken met de symboliek in de Tarot – De reis van de Dwaas”

Start 21 november (5 donderdagavonden) 2013 – Kortrijk

Net als De Dwaas uit de tarot, ga je een reis maken langs verschillende archetypische beelden en je innerlijke leefwereld verkennen. Om de kracht van de symbolische taal in de tarot te begrijpen, duiken we eerst de geschiedenis in op zoek naar de wortels van dit kaartspel. Je maakt kennis met verschillende stromingen die het westerse spirituele denken hebben beïnvloed: het christendom, alchemie, kabbala,…
De rijkdom van de symboliek ontsluiert zich door er op een creatieve manier mee aan de slag te gaan. In de oefeningen combineren we kennis, intuïtie en beleving om de taal van de tarot eigen te maken. Met de kaarten in de hand treed je de wereld van de symboliek binnen en ontsluier je de kleine en grote geheimen van het leven.
In de cursus maken we gebruik van de Waite tarot, je kan die eventueel bestellen bij de eerste les (€ 15).

 

tarotkaarten grote arcana, uitgever Rider ontwerper Waite kunstenares Colman Smith
de Waite tarot

Ik kreeg onlangs enkele vragen over de cursus, hier zet ik de antwoorden, zodat de opzet van de cursus voor iedereen duidelijk is.

Waarom gebruik je in de cursus de Waite tarot?
De Waite tarot is het bekendste tarotdeck en vaak het eerste tarotdeck dat men aanschaft. Het zijn kaarten met een duidelijke en betekenisvolle symboliek.
In de cursus worden eveneens kaarten uit andere decks besproken, maar de tarot en visie van A.E. Waite vormen de rode draad doorheen de cursus.

Leren we kaartleggen?
Een eerste stap in het begrijpen van kaartleggingen, is het leren combineren van de symboliek in de kaarten. Verwacht geen lijsten met kaartbetekenissen. Door dergelijke lijstjes vanbuiten te leren, zal je de tarotkaarten niet leren doorgronden.
Daarom ligt de klemtoon op het combineren van kennis, intuïtie en beleving om de taal van de tarot eigen te maken.

We gaan in de cursus kaartleggen om beter inzicht in onszelf te krijgen. Vanuit het ruimer inzicht dat de kaartlegging je in het NU biedt, krijg je inzicht in wat naar je toekomt (je toe-komst).

Leren we jaarkaarten, dagkaarten en levenskaarten interpreteren?
Elke kaart weerspiegelt een stukje van jou/ je leven. Ik ben geen voorstander om een leven, jaar of dag te reduceren tot één kaart. Natuurlijk kan het interessant zijn om een dag, week of langer een bepaalde kaart te gebruiken om te mediteren, te reflecteren, …  Je visie en beleving staan dan centraal en niet wat men in de boeken over de kaart schrijft.

Leren we iets over numerologie?
Kennis van de symboliek van de getallen is handig om de kleine arcana te interpreteren. Dit komt aan bod in de cursus. We gaan spelen met de getallen en ze soms optellen, maar misschien leer je wel dat 1 + 1 = 3 !

Wat kunnen we na het volgen van de cursus?
Je inzicht in de symboliek van de tarot zal ruimer zijn. Ik zal je verschillende (figuurlijke) kapstokken aanreiken waaraan je de verkregen inzichten en kennis kan ophangen. De cursus kan je inzicht in jezelf verruimen en een basis vormen om verder (alleen of in groep) de tarot te bestuderen. De cursus is geen opleiding tot kaartlegger.

Is er kennis van tarot vereist bij de aanvang van de cursus?
Nee! Ik hoop dat iedere deelnemer interesse heeft in de tarot en in symboliek.
Een gezonde nieuwsgierigheid in de tarot en je actieve inbreng tijdens de cursus worden erg gewaardeerd. Als lesgever is het mijn taak om iedereen, ongeacht de voorkennis, te leren werken met de symboliek uit de tarot.

Follow my blog with Bloglovin

Geplaatst in symboliek, tarot

Getallen en tarot

De symboliek in de getallen in de kleine arcana kunnen je op weg helpen bij het interpreteren van de kleine arcana in de tarot.

Als je inzicht hebt in de kwalitatieve waarde van een getal en dit combineert met het element van de tarotkaart, heb je alle kennis in handen om de kleine arcana te kunnen duiden.

De kleine arcana stellen het ontwikkelingsproces van een element voor in de materiële wereld. De energie van het element ontvouwt zich, zoals een knop van een bloem. Net zoals een bloem zal het zich leren aanpassen aan de omstandigheden rond zich, volledig tot bloei komen en daarna verwelken.

De manier waarop we vandaag de getalsymboliek in de kleine arcana van de tarot interpreteren, is sterk beïnvloed door de symboliek van de getallen van de kabbalistische levensboom. Onderaan dit blogartikel staat een eenvoudige tabel met de associatie tussen het getal en de sephirah. De energetisch betekenis van het getal, is een belangrijk sleutelwoord bij het duiden van de symboliek.
Lees verder “Getallen en tarot”

Geplaatst in boeken over tarot, symboliek, tarot

Symboliek en betekenis der getallen

In Symboliek der getallen benadert Hajo Banzhaf de kwalitatieve waarde van de getallen vanuit verschillende hoeken. Alle belangrijke inzichten vanuit de kunst, de Oudheid, astrologie en tarot komen aan bod. Hij schrijft op een zeer beklijvende manier, gebaseerd op een grondige research. Geen enkel ander boek over numerologie in het Nederlandstalig literatuur biedt zoveel informatie.
Als tarotist zal je zeker de uitvoerige bespreking van correspondentie tussen getallen en tarot  (grote arcana) appreciëren.

Banzhaf
Hajo Banzhaf (1949-2009)

Inhoudelijk en qua vormgeving een zeer geslaagd naslagwerk en bovendien rijk geïllustreerd.

Het enige minpunt is de prijs. Zoals zo vaak is een Nederlandstalige boek uitgegeven door een kleine uitgeverij opvallende duurder dan vergelijkbaar Engelstalige literatuur.

eindbeoordeling : 8/10

Symboliek der getallen
auteur : Hajo Banzhaf
uitgeverij : Symbolon (2007)

Website Hajo Banzhaf 

leestip : Getallen en Tarot

Tarot Cirkel