Geplaatst in boeken over tarot, kaartlegging, symboliek, tarot

Review Boek Holistic Tarot – Benebell Wen

Mijn naam is Nini en ik ben vandaag gastblogger bij Blog Tarot Cirkel. Mijn vaste blogstek (weliswaar op onregelmatige basis) is Blog De Lotusvijver.

Wie deze blog al wat langer volgt, heeft waarschijnlijk al een gastblog van mij gelezen :  Spiegeltje spiegeltje aan de wand en/of Legging volgens de Wu Xing
Vandaag schrijf ik niet over tarotkaarten, maar wel over een tarotboek.

holistic tarot  boek Benebell Wen

Lees verder “Review Boek Holistic Tarot – Benebell Wen”

Geplaatst in geschiedenis, symboliek, tarot

Bestaat niets?

En als niets bestaat kunnen we het dan uitdrukken in een getal?
Dat waren enkele vragen die Griekse filosofen rond de tweede eeuw voor Christus zich stelden.
Ze waren in aanraking gekomen met het teken 0 dat door de Babyloniërs werd gebruikt. Het teken was een opvulsel tussen getallen,  geen cijfer met een waarde. Het werd enkel gebruikt tussen andere getallen, maar nooit op het einde van een getal. Wou je weten of 77 in een tekst 77, 770 of 7700 was, dan moest je naar de inhoud van de tekst kijken.  Helemaal niet zo praktisch dus!!
Het gebruik ervan fascineerde de Grieken, vandaar de vraag….. Bestaat nul? Kan je het terugvinden in de natuur?

De oorsprong van het cijfer nul ‘met waarde’ is te vinden in het Oosten.
We weten uit geschreven bronnen dat de Hindoes in de tweede eeuw voor Christus het cijfer nul gebruikten in berekenen en dat het een volwaardig cijfer was. Van hieruit verspreidde het snel over het Midden- Oosten via reizende geleerden en handelaars.  Later werd dit systeem overgenomen door de Arabieren (7de eeuw). Vandaar dat we spreken over het Hindoe-Arabisch getallensysteem met als kenmerken :  tiendeligheid, waarbij de plaats van het cijfer in het getal ook de waarde ervan bepaalt en het gebruik van een teken dat op zichzelf geen waarde heeft, maar toch een belangrijke functie heeft.

Leonardo van Pisa, later beter bekend als Fibonacci, was één van de geleerden die dit getalssysteem in Europa bekend maakte. In 1202 schrijf hij erover zin zijn boek Liber Abaci.
Hij omschreef ook een boekhoudkundig systeem waarbij het cijfer 0 werd gebruikt. De gezagdragers waren echter heel wantrouwig ten opzichte van het gebruik van een getal dat geen waarde, maar toch een functie had. Kooplieden werd het gebruik van het getal 0 verboden.
Vanaf de 15 de eeuw duikt het gebruik van het getal 0 in Europa terug op. Zowel het Romeinse als het Hindoe-Arabische getalssysteem worden vele decennia naast elkaar gebruikt. In het dagelijkse leven en voor eenvoudige berekeningen gebruikt men meestal de Romeinse getallen. Het cijfer nul blijft een getal dat door vele mensen moeilijk wordt aanvaard.
In de 15de eeuw schreef een Fransman over het cijfer 0 : donnant ombre et encombre (vrij vertaald : schaduw en happering gevend)
Tot de 18de eeuw wordt het getal 0 geassocieerd met duistere praktijken .  Dit is één van de redenen waarom de Dwaas in de Franse tarot niet het cijfer 0 heeft. Hij is misschien wel de nulla figura, maar draagt het teken niet.

Hieronder zie je de tarotkaart van de Dwaas uit enkele bekende tarotdecks. Op de website van Tarot de Marseille Heritage kan je een hele reeks van Marseille tarotdecks zien. Als je kijkt op de kaart van de Dwaas van de tarot van François Tourcaty, zie je dat men er woorden en het getal 19 heeft opgeschreven. Onder invloed van schrijvers zoals Etteilla zijn er heel wat theorieën ontstaan over de betekenis van de kaarten en de plaats van de Dwaas in het kaartspel. De tarot de Marseille met nummering van de Dwaas zien we pas in recentere ‘heruitgaves’ zoals bv. Tarot of Marseille Grand Trumps van uitgeverij  Lo Scarabeo
Er is op het internet heel veel informatie te vinden over de Marseille tarot.
Enkele websites :
Le tarot par Jean-Claude Flornoy
Les secret du tarot

 

 

Geplaatst in tarot

Bijzondere technieken in de OOTK

In elke aparte legging van de vijfdelige Opening of the Key kaartlegging, gebruikt men enkele technieken, nl.

  • Tellen van tarotkaarten
  • Gebruik van elementaire eigenschappen, ‘elemental dignities’
  • Paren van kaarten

DSC_0610 (800x533)De teltechniek

Om de teltechniek te kunnen toepassen, krijgen alle tarotkaarten een getal toegewezen.
Grote Arcana
De Dwaas, De Gehangene en Het Oordeel corresponderen met de 3 “Moeder-letters” (Aleph, Mem, Sjien) uit het Hebreeuws alfabet; daarom worden aan deze kaarten het getal 3 toegekend.
De Magiër, De Hogepriesteres, De Keizerin, Het Rad van Fortuin/ Het Wiel, De Toren, De Zon en De Wereld worden geassocieerd met planeten.
Ze krijgen het getal 9 toegekend, omwille van de 7 planeten + caput draconis en cauda draconis.
Kleine Arcana
Kaarten van 2 tot 10, tellen volgens hun cijfer
Azen, aan gezien deze kaarten een sterke correspondentie hebben met de vier elementen, krijgen ze het getal 5 toegekend (vier elementen + de geest)
Hofkaarten
Koningen Koninginnen en Ridders/Prinsen krijgen het getal 4, omdat hun energie sterk verbonden is met de heilige naam van god en het Tetragrammaton.
Pages/Schildknapen/Prinsessen krijgen het getal 7. Hun energie is sterk verbonden met het element aarde, de sephira Malkuth en de zeven paleizen van Assiah (2).

Je merkt dat het toekennen van de getallen niet enkel een telsysteem is om te gebruiken in een kaartlegging. Het voornaamste doel is je aanzetten het Hebreeuws alfabet, astrologie en de Kabalistische levensboom te bestuderen.

Hoe tellen?
Neem het pak kaarten in je hand met de rug naar onder. Spreid de kaarten, de bovenste kaart is de eerste kaart. Zoek de significator. Tel in de kijkrichting van de significant. De kaart waarop je vertrekt telt telkens mee als eerste kaart. Kom je een kaart tegen die je al eens hebt geteld, dan stop je.

Toepassen invloed van de elementaire kwaliteiten

Lees hierover eerst mijn blog Werken met elementaire kwaliteiten.
Van elke kaart die je hebt aangeduid via de teltechniek, kan je nu de invloed van die kaart op het samenvattend antwoord bepalen.
Kijk tussen welke twee kaarten de kaart ligt. Hoe beïnvloeden de elementen van deze twee kaarten, de werking van de kaart ertussen.
Versterkende werking, verzwakkende werking of geen bijzondere invloed (neutraal). Doe dit voor elke kaart die je hebt aangeduid via de teltechniek.

Maak met de kaarten uit de teltechniek een verhaal, dat het samenvattend antwoord is. De kaarten waarvan de werking is versterkt, bevatten belangrijke informatie.

Paren van kaartenDSC_0621

Maak met de kaarten telkens paren. Begin met de kaart links en rechts van de significator en werk nu zo verder. Maak opnieuw een verhaal. Dit verhaal is meer gedetailleerd. De paren stellen beïnvloedende factoren uit het verleden (linker kolom) en gevolgen voor de toekomst voor.
Is er één kaart over na het paren. Paar deze kaart dan met de significator, dit is een sterke advieskaart! Uit welke bron in of buiten jezelf kan  hulp komen?
Is nog niet alles duidelijk, geen probleem. Probeer het verhaal wel duidelijk in een bepaalde richting te sturen. Vermijd vaagheid.

 

 

(1) De Noordelijke Maansknoop (caput draconis) onthult iets over onze huidige levensbestemming, het punt waar we naartoe ‘moeten’ in dit leven. De Zuidelijke Maansknoop (cauda draconis) vertelt ons iets meer over onze voorbije levens. Het vormt als het ware een rode draad doorheen onze voorbije levens.
Samengevat: ZM = punt waar we vandaan komen / NM = punt waar we naartoe ‘moeten’.
(2) Er zijn verschillende manieren waarop je de kabbalistische levensboom kan indelen. De ‘Zeven Paleizen van Assiah’, is de zevenvoudige indeling van de kabbalitische levensboom in de wereld van Assiah (Malkuth)