De grote symbolen van de tarot -deel 1

Vertaling van een artikel over de symbolen in de tarot, geschreven door Arthur Waite in 1926 en gepubliceerd in The Occult Review.

Arthur Waite in ceremoniële kledij
tekening van Arthur Waite in zijn ceremonieel gewaad

Tussen 1917 en 1922 liet Arthur Waite verschillende schilderijen/illustraties ontwerpen die bekend staan als The Great Symbols of the Paths (illustrations to the Ritual of the most Holy Order of the Rosy and Golden Cross). Deze op tarot geïnspireerde illustraties werden aan de muur geprikt en gebruikt tijdens rituelen. (Na de rituelen haalde men de illustraties van de muur, zodat de ruimte terug op een gewone huiskamer leek.)
Enkele jaren later schreef Waite een artikel met als titel: The Great Symbols of Tarot. Het werd in twee delen in The Occult Review gepubliceerd ( januari en februari 1926).

Lees verder De grote symbolen van de tarot -deel 1

De tarot en het Oude Egypte

De tarot is geworteld in een traditie van zelfontplooiing die zijn oorsprong vindt in de oude (Egyptische) culturen.

De tarot komt niet uit Egypte!

In 1781 schreef Antoine Court de Gebelin in het achtste deel van zijn essay Le Monde primitif, analyse et compare avec le monde moderne dat de tarot een Egyptisch boek was en geheime kennis van de Egyptenaren bevatte. Een foutieve interpretatie die maar al te graag in allerlei boeken en artikels wordt geciteerd. Tar ro betekent echt niet  ‘Koninklijke weg’ in het oud-Egyptisch, daar zijn verschillende tarotdeskundigen en kenners van het Oude Egypte het helemaal over eens.

Toen men in in het begin van de 20ste eeuw omwille van publicitaire redenen de zigeuners (gypsies≈ afstammelingen van Egyptenaren) in verband bracht met de tarot, werd opnieuw de vermeende band met het Oude Egypte versterkt.

Bijzonder is dat de geschiedenis van gewone kaartspelen en van de tarot een gemeenschappelijke beginpunt kennen. Kaartspelen werden in het Nabije Oosten geïntroduceerd door de Mamelukse slaafmilitairen die de Arabische Sultans dienden gedurende de Middeleeuwen. Ze waren gevreesde soldaten, die meer dan eens zelf de macht over een gebied uitriepen, zo was er van 1250 tot 1517 in Egypte een Mamelukse sultanaat. De structuur van de tarot is direct te herleiden tot handgeschilderde Egyptische kaartspelen uit die tijd.

Een tweede verband met Egypte ligt iets minder voor de hand.
De tarot is het product van het westers esoterisch denken. Dit denken is sterk beïnvloed door het hermetisch denken, een filosofisch stroming gebaseerd op de teksten van de illustere gnostische schrijver Hermes Trismegistus. Deze teksten werden geschreven door verschillende personen tussen 200 v. Chr. en 300 n. Chr. en weerspiegelen de ideeën uit de oude Egyptische mysteriën. In de teksten worden, vaak in de vorm van een dialoog, kosmologische opvattingen naar voor geschoven. Daarnaast wordt veel geschreven over het magisch levensgevoel, de klassieke alchemie en de samenhang tussen het goddelijke, de kosmos en de mens.

Professor  Gilles Quispel vergelijkt dit hermetisch denken met een huis, waarvan de kamers allemaal een Egyptisch inboedel hebben, maar waarvan de gevel helemaal in Griekse stijl is opgetrokken.

Hoewel elke directe relatie tussen tarot en het Oude Egypte ontbreekt, kan je dus wel stellen dat de tarot is geworteld in een traditie van zelfontplooiing die zijn oorsprong vindt in de oude (Egyptische) culturen.

Lees meer over de geschiedenis van de tarot in :
De wortels van de hedendaagse tarot