The Opening of the Key deel 1

Kaartlegging, deel één van de Opening of the Key, delen van de kaarten op basis van het Tetragrammaton / de vier elementen.

Voor alle blogberichten over de OOTK verwijs ik naar het bericht
Tarot, AL wat is

The Opening of the Key is een methode om inzicht in de tarot en in jezelf te krijgen.
Het is een uitgebreide legging, dat kennis over tarot, kabbalah en astrologie met elkaar combineert.

Deze kaartlegging is meer dan het beantwoorden van een vraag. Het is een ritueel waarbij je hulp vraagt aan ‘het hogere’ om wat verborgen ligt in de kaarten, aan jou te openbaren.

  • Vooraleer je begint met de kaartlegging kies je een significator. Baseer je op wat je over de persoons karakter weet, in plaats van op basis van zijn fysieke kenmerken.
  • Geef de kaarten aan de vraagsteller, vraag hem om aandachtig aan de vraag te denken en het deck in twee te delen.
  • Neem het deck, en houd ze in je hand zoals om kaarten te delen.

Lees verder The Opening of the Key deel 1

Keltisch Kruis, een sleutel tot de tarot

Vaak lees je verschillende manieren waarop je de kaartlegging het Keltisch Kruis kan leggen. Dit leidt vaak tot verwarring of je voelt dat de beschrijving niet volledig juist is. Daarom kan je op de blog van Tarot Cirkel verschillende artikels lezen die je op weg helpen om deze kaartlegging onder de knie te krijgen.
Lees verder Keltisch Kruis, een sleutel tot de tarot

Kracht is 8 ?

Over de omnummering van de tarotkaarten Kracht en Gerechtigheid

Kracht in het tarotdeck van Waite

Toen Rider de tarotkaarten van Arthur Edward Waite op de markt bracht in 1909, had niemand verwacht dat dit deck 100 jaar later, het bekendste tarotdeck van de wereld zou zijn. En dat dit deck omwille van zijn symboliek en het gebruik van afbeeldingen in de kleine arcana honderden andere decks zou beïnvloeden.
Meer zelfs de verandering in kaartvolgorde werd ook overgenomen, alhoewel Waite over deze omnummering geen uitvoerige uitleg gaf.
Tot die tijd hadden de meeste tarotdeck Gerechtigheid als 8ste kaart en Kracht als 11de kaart. In de uitgave van Waite’s deck krijgt Kracht plots nummer 8 toegewezen en Gerechtigheid 11.

Tarot van Marseille met Gerechtigheid op 8 en Kracht op 11

Lees verder Kracht is 8 ?

De vier elementen in de tarot

 Water, vuur, lucht en aarde

Als je dieper wil graven in de betekenislagen van de tarot en een legging goed wil duiden, kan je niet buiten een grondige kennis van de vier elementen uit de tarot.
De vier elementen : water, vuur, lucht en aarde zijn opvallend aanwezig in de afbeeldingen. De kleine arcana zijn ingedeeld op basis van de elementen en ook in de grote arcana komen ze voor. Het zijn de gereedschappen voor de creatie van de wereld en de mens. Ze geven letterlijk en symbolisch ons leven vorm. Door de eeuwen heen hebben ze de mens steeds geïnspireerd om meer over de wereld en zichzelf te ontdekken. Ook nu het wetenschappelijk inzicht in de schepping ontzettend ruim is, in vergelijking met de kennis uit de Middeleeuwen, blijven de vier elementen ons innerlijk beroeren.

Het element Aarde

Aarde is wellicht het element dat het dichtst bij de mens staat. Van alle elementen is aarde het duidelijkst aanwezig in ons leven. Elke dag ervaren we de solide kracht van de grond waarop we leven en wellicht voelt het element aarde daarom zo vertrouwd aan. De aardereeks met pentagrammen of munten als symbolen zijn de materiekaarten. Ze tonen hoe de mens praktisch omgaat met kennis en creativiteit. Naast het wijzen op de manier waarop men vaardigheden gebruikt, wijzen ze vooral op het tastbare, concrete resultaat ervan. De aardkaarten tonen de manier waarop de mens zichtbaar is in de materiële wereld bv. door werk, studies, gezin, huis en rijkdom. Materiële rijkdom biedt een solide basis om de ontwikkeling van de andere elementen mogelijk te maken. Aardse kracht stuwt de mens altijd vooruit, hij moet zijn talenten en rijkdom steeds uitbreiden en vermeerderen. Dit is eigen aan de fysische wereld waarmee hij verbonden is. Lees verder De vier elementen in de tarot

Tarot en allegorieën

Griekse filosofie

Eén van de pijlers waarop de tarot is gebaseerd is ongetwijfeld de Griekse filosofie. Het idee bv. van een beginsel waaruit tegenstellingen voorvloeien is een thema dat duidelijk in de tarot voorkomt en sinds eeuwen besproken wordt door filosofen.

Plotinus

Eén van die Griekse denkers die vaak als grondlegger van het esoterisch denken wordt beschouwd is Plotinus (205-270). Plotinus leert dat er een volledig transcendente, onpersoonlijke ‘Ene” bestaat, die niet met enige mogelijkheid beschreven kan worden. Uit die Ene vloeit de schepping voort, waarbij deze in kwaliteit en kracht verliest, naarmate de schepping verder van het ‘Ene’ afraakt. Plotinus verwoordt het als volgt : de eerste uitstroming is de gedachte van de goddelijke geest (De Magiër en de Hogepriesteres)*, de levenskracht  (De Keizerin)* en orde van het universum (De Keizer)*. Uit deze wereldziel komen de individuele menselijke zielen voort en tenslotte op het derde en laagste niveau, de materie. Hoewel hij het omschrijft als het laagste en minst perfecte niveau van de kosmos, beklemtoont hij toch met nadruk de goddelijkheid van de materie als uitstroming van het Ene. De mens kan zich via een innerlijke, goddelijk vonk verbinden met de levensstroom die uit het Ene voortvloeit.

De relatie tussen tarot en filosofie

Tarot zou je kunnen omschrijven als oude ideeën, oude voorstellingen die steeds opnieuw afhankelijk van cultuur en tijdsgeest worden geïnterpreteerd. Daarom vind ik het boeiend om (historische) kaartinterpretatie los te laten en terug te grijpen naar de filosofische (basis)ideeën die in elke kaart aanwezig zijn. Het is onmogelijk om een kaart te reduceren tot één filosofische gedachte, maar het is (voor mij) evenmin mogelijk de tarotkaart De Zegewagen te interpreteren zonder aan de allegorie van de wagenmenner van Plato te denken of in De Heremiet niet de allegorie van de grot te herkennen.

Correspondenties

Ooit zei een tarotkenner tegen mij dat de men door het toekennen van correspondenties (getallen, Hebreeuwse letter, astrologische tekens,…) esoterische kennis had toegevoegd aan de tarot en zo een meerwaarde had gegeven aan de tarot. Correspondenties kunnen inderdaad een meerwaarde betekenen, maar is het niet frappant dat Arthur Waite heel bewust al die toevoegingen weglaat als hij ‘zijn tweede tarotdeck’ laat ontwerpen. Het lijkt me dat hij door die correspondenties los te laten de weg vrijmaakt om dieper in de onderliggende ideeën door te dringen.

* Opmerking : de associatie tussen de tarotkaarten en de theorie van Plotinus is uiteraard niet van Plotinus zelf. De associatie is gebaseerd op hoe ik die ideeën weerspiegeld zie in de tarotkaarten.

 

De engel in de tarot

In de tarotkaarten staan verschillende engelen afgebeeld. Welke boodschap brengen de engelen ons via de tarotkaarten?

We kunnen er niet omheen. Iedereen met interesse in spiritualiteit leest wel eens iets over engelen, over hun energie, licht, stralen, boodschappen en allerlei correspondenties.
Ook in de tarot worden engelen afgebeeld. De zeer populaire Rider Waite Tarot beeldt vier engelen af. In tegenstelling tot meer recente decks deed Waite dit niet omdat engelen commercieel een echte eye-catcher zijn.
Het was hem uitsluitend te doen om een bepaalde boodschap over te brengen. En laat dat nu net de voornaamste functie zijn van de engel.
Het begrip engel heeft daarnaast andere functies zoals het wijzen op de aanwezigheid van God of verwijzen naar de onzichtbare wereld. De taken van de engelen worden in de literatuur uitvoerig besproken, ze vormen allemaal samen de hofhouding van God.

Al eeuwen wordt er geschreven over de engel als mysterieuze bode van God. Aanvankelijk was hij helemaal alleen, de Malak Adonai, en zelf moeilijk van God zelf te onderscheiden. Onder invloed van verschillende culturen groeit deze ene figuur uit, steeds meer engelen worden beschreven.
De symboolfunctie van de engelen neemt ook geleidelijk aan toe en de manier waarop ze worden afgebeeld varieert volgens de cultuur en de tijdsgeest.

Vier aartsengelen

Maar laat ik me in dit berichtje beperken tot vier aartsengelen die in de Rider Waite tarot worden afgebeeld.

Rafaël

de geliefden lovers Smith Waite Centennial tarot

Rafaël, Genezer van God, wordt in de kaart De Geliefden afgebeeld. Hij wordt o.a. geassocieerd met Mercurius, de bode van de Goden bij de Romeinen. De link met de tarotkaart De Geliefden komt doordat astrologisch gezien de planeet Mercurius de heerser is van het teken Tweelingen. De symboliek van de engel Raphaël benadrukt dat de kaart eerder wijst op elkaar leren kennen, het vergaren van kennis door ontmoeting met de a/Ander en communicatie, dan op romantische liefde. Lees verder De engel in de tarot

Tarot Wijsheid

recensie van het boek Tarot Wijsheid van Rachel Pollack
aanrader

In haar boek Tarot Wijsheid leidt Rachel Pollack je doorheen de tarot. Ze put hierbij uit haar ruime tarotkennis, maar maakt je ook deelgenoot van persoonlijke ervaringen (o.a. over de 19 jaar dat ze in Nederland leefde) en inzichten.

Boek vol informatie en tips

tarot wijsheid, de tarotkaarten ontcijferd, boek, rachel pollack,,recensieVanaf de eerste bladzijde tot de laatste weet ze je te boeien.
Over elke kaart heeft ze iets verrijkends en inspirerends te vertellen, zowel voor beginnende als meer gevorderde tarotisten. Het boek staat het vol diepgaande informatie, maar leest vlot. Nooit voelde ik de behoefte om enkele pagina’s over te slaan, want altijd heeft ze wel een interessante tip of verwijzing. Door te verwijzen naar mythologische verhalen, alchemie, religie, numerologie, astrologie,… legt ze de diepere betekenislagen van de tarotkaarten bloot. Ze verwijst bij de grote arcana naar de historische kaartbetekenissen zoals omschreven in de boek van Paul Huson ‘Mystical Origins of the Tarot : From Ancient Roots to Modern Usage’
Vertrekkend vanuit die historische informatie worden de kaarten vanuit verschillende invalshoeken besproken.
Deze benadering toont aan dat de ene kaartinterpretatie niet noodzakelijk juister is dan een andere. Verschillende factoren spelen een rol bij het toekennen van een betekenis aan een kaart. Naast de opgedane boekenwijsheid is dit o.a. de culturele achtergrond, de tijdsgeest, de geloofsovertuiging, enz.

Hoewel de meeste pagina’s gewijd worden aan de bespreking van de grote arcana, krijgen ook de kleine arcana en de hofkaarten voldoende aandacht. Zo geeft ze verschillende suggesties om de hofkaarten beter te begrijpen. Het interpreteren van de hofkaarten is voor veel tarotisten een struikelblok, de speelse oefeningen helpen vertrouwd te raken met hun specifieke eigenschappen.

Inspiratie bij het bestuderen van de tarot

Rachel moedigt je zoals een echte mentor aan verder te kijken dan je neus lang is. Tussen de lijnen door lees je een oproep om met een open visie de tarot te bestuderen en vooral ook de wijsheid in jezelf te ontsluiten. Haar authentieke schrijfstijl werkt enorm motiverend om de tarot te bestuderen.

Ze vergelijkt haar huidige kaartinterpretaties met die uit haar ander boek ‘78 graden van wijsheid’ en met die van andere auteurs. Zo toont ze aan dat haar tarotwijsheid het product is van een persoonlijk groeiproces, studie en het delen van je kennis en ervaring met anderen. De lezer ervaart een grote herkenbaarheid als ze het heeft over struikelblokken in de tarotstudie. Ze weet niet alleen veel over tarot, ze heeft ook voeling met iedereen die de tarot bestudeert, interpreteert of consulteert. De manier waarop ze de fait divers uit haar persoonlijk leven integreert met de tarotinformatie in het boek is heel bijzonder. Hierdoor voelt het boek niet aan als een afstandelijk studieboek, maar roept het vertrouwen en betrokkenheid op.

Shining Tribe Tarot

Van haar Shining Tribe Tarot die ze samen met verschillende andere tarotdecks bespreekt, loop ik niet helemaal warm. De afbeeldingen en de visie die ze in haar tarotdeck naar voor schuift tonen wel aan dat het belangrijk is om je eigen ideeën over tarot te ontwikkelen. Haar uitleg nodigt uit na te denken over tarotbeelden en waarom niet… er zelf één te ontwerpen.Shining Tribe Tarot, Rachel Pollack

Rachel bespreekt de tarot vanuit een breed spectrum en is toegankelijk voor een breed publiek.
Je vindt informatie over kaartlegsystemen, hoe je een kaart omgekeerd kan interpreteren,… Kortom alle basisinformatie die een beginnende tarotist interesseert. Toch doet ze ook hier haar best om genuanceerde antwoorden te geven vanuit haar persoonlijke ervaring.

Dit boek verdient een plaats in de boekenkast van iedere tarotist. Een boek dat zeer aangenaam is om te lezen en waar je achteraf nog regelmatig naar terug zal grijpen omwille van de waardevolle (achtergrond-) informatie die er in staat.
Nog even vermelden dat de cover prachtig is ontworpen en het boek dankzij de dikke zacht-aanvoelende kaft aangenaam in de hand ligt. Het is misschien iets duurder dan het gemiddeld tarotboek (32.95 euro), maar dit boek is het meer! dan waard.
aanvulling 04/11/2015, dit boek kost tegenwoordig 14,95 euro en bij boekenvoordeel 7.99 euro.  (beperkte voorraad!!) Nog niet in je boekenkast? Mijn advies : kopen !

eindbeoordeling : 9 /10

Tarot Wijsheid. De tarotkaarten ontcijferd.
auteur : Rachel Pollack
uitgeverij : Altamira  Becht (2011)

Maan Zon legging

Astrologische correspondenties in een tarot kaartlegging

Het viel me meteen op dat de Maan en Zon in de Mary-El Tarot elk een andere kant uitkijken. Het deed me denken aan de mogelijkheid om op basis van je horoscoop een tarotduiding te geven. Tarot en astrologie zijn twee systemen die verschillend van aard zijn, maar allebei hebben ze tot doel de verschillende aspecten van je mens-zijn te belichten, om zo een dieper inzicht in jezelf te krijgen. Tussen de twee systemen kan je correspondenties zien.
Er zijn correspondenties tussen de tarotkaarten en de planeten, de 4 elementen en de tekens van de zodiac. Zo wordt bv. de Ster geassocieerd met het teken Waterman en de Heremiet met het teken Maagd.

Iemand met de zon in het teken Waterman en de maan in teken Maagd krijgt dus een Maan-Zon tarotduiding zoals hieronder afgebeeld.

heremiet-maan-zon-ster-Mary-El-Tarot-kaartlegging-horoscoop-correspondentie-astrologie-teken-maagd-waterman
De Heremiet (Maagd), Maan, Zon, De Ster (Waterman)
tarotkaarten uit de Mary-El Tarot

Interpretatie :
Je straalt als een Ster aan de hemel. Vanop een afstand overschouw je graag wat er rondom je gebeurt. Vooruitziend zoals je bent, ben je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Soms kom je nogal afstandelijk over, al is afstand natuurlijk relatief.

Diep vanbinnen ben je iemand die nood heeft aan rust en introspectie, om alle indrukken die je als Ster opvangt een plaats te kunnen geven. Als je de tijd neemt om het innerlijk stil te maken, kom je op vernieuwende gedachten. Je hebt oog voor details en voor wat werkelijk belangrijk is.

Je bent iemand van contrasten, de tarotkaart Matigheid is daarom een goede meditatiekaart voor jou. Als je de balans kan vinden tussen je behoefte om je terug te trekken om alles te analyseren en jezelf op de voorgrond te plaatsen om te schitteren, zal je in staat zijn om je diepste wensen waar te maken.

 

Symboliek en betekenis der getallen

Hajo Banzhaf schreef verschillende boeken over tarot, kaartleggen en astrologie. In Symboliek en betekenis der Getallen, gaat hij dieper in op de kwalitatieve waarde van de getallen.

In Symboliek der getallen benadert Hajo Banzhaf de kwalitatieve waarde van de getallen vanuit verschillende hoeken. Alle belangrijke inzichten vanuit de kunst, de Oudheid, astrologie en tarot komen aan bod. Hij schrijft op een zeer beklijvende manier, gebaseerd op een grondige research. Geen enkel ander boek over numerologie in het Nederlandstalig literatuur biedt zoveel informatie.
Als tarotist zal je zeker de uitvoerige bespreking van correspondentie tussen getallen en tarot  (grote arcana) appreciëren.

Banzhaf
Hajo Banzhaf (1949-2009)

Inhoudelijk en qua vormgeving een zeer geslaagd naslagwerk en bovendien rijk geïllustreerd.

Het enige minpunt is de prijs. Zoals zo vaak is een Nederlandstalige boek uitgegeven door een kleine uitgeverij opvallende duurder dan vergelijkbaar Engelstalige literatuur.

eindbeoordeling : 8/10

Symboliek der getallen
auteur : Hajo Banzhaf
uitgeverij : Symbolon (2007)

Website Hajo Banzhaf 

leestip : Getallen en Tarot

Tarot Cirkel