Oefeningen symboliek

Oefeningen om meer inzicht te krijgen in de symboliek in de Waite tarot.

Oefeningen om meer inzicht te krijgen in de symboliek in de Waite tarot.

Mijn cursus Een reis door de Grote Arcana is eerder een trektocht. Eentje waarbij de rugzak steeds zwaarder begint te wegen.
Gelukkig hebben de deelnemers altijd stevige stappers aan en bereikt iedereen het eindpunt.
Hun tarot-rugzak is op het einde van de cursus een rommeltje geworden, want we hebben (figuurlijk) bergen beklommen, zijn in rivieren gesprongen, hebben omgekeerd aan een boom gehangen en vuren getrotseerd.

Na de curus is het nodig om de spirituele tarotbagage terug sorteren.

Hierbij kunnen deze oefeningen helpen!

Opmerking : deze oefeningen zijn geschikt voor tarotisten met enige ervaring !

Lees verder Oefeningen symboliek

De grote symbolen van de tarot -deel 2

Het tweede deel van de vertaling van het artikel The Great Symbols of Tarot van Arthur Waite occult Review 1926

arthur waite
Arthur Waite

Het tweede deel van de vertaling van het artikel The Symbols of the Tarot Arthur Waite gepubliseerd in the Occult Review januari en februari 1926.
Lees zeker het laatste deel van deze tekst. Waite vertelt daarin hoe hij het werken met de tarotbeelden heeft ervaren.

Ik vond het mooi en treffend omschreven.

Lees verder De grote symbolen van de tarot -deel 2

De grote symbolen van de tarot -deel 1

Vertaling van een artikel over de symbolen in de tarot, geschreven door Arthur Waite in 1926 en gepubliceerd in The Occult Review.

Arthur Waite in ceremoniële kledij
tekening van Arthur Waite in zijn ceremonieel gewaad

Tussen 1917 en 1922 liet Arthur Waite verschillende schilderijen/illustraties ontwerpen die bekend staan als The Great Symbols of the Paths (illustrations to the Ritual of the most Holy Order of the Rosy and Golden Cross). Deze op tarot geïnspireerde illustraties werden aan de muur geprikt en gebruikt tijdens rituelen. (Na de rituelen haalde men de illustraties van de muur, zodat de ruimte terug op een gewone huiskamer leek.)
Enkele jaren later schreef Waite een artikel met als titel: The Great Symbols of Tarot. Het werd in twee delen in The Occult Review gepubliceerd ( januari en februari 1926).

Lees verder De grote symbolen van de tarot -deel 1

Symboliek in de tarotkaart — De Wereld (Waite Tarot)

uitleg bij de verschillende symbolen in de 21ste tarotkaart van De Wereld uit de Tarot van Arthur Waite (getekend door Pamela Colman Smith)

de wereld waite tarot

In de houding kunnen we zowel een driehoek als een verwijzing naar een vierkant herkennen. De armen en hoofd vormen een driehoek. De gekruiste benen vormen de assen van een vierhoek. Haar houding gelijkt sterk op die van de Gehangene, maar dan omgekeerd. Haar houding suggereert dat ze de manifestatie is van het universum .
Ze stelt de bruid van Kether in Malkuth voor en is volgens de visie van de Golden Dawn de toegangspoort voor het verkennen van de andere sephiroth van de kabbalistische levensboom.

De figuur balanceert op één voet; ze is de axis mundi. Deze centrale verbindingslijn loopt tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen de materiële wereld en de hemelse sferen. Het is de centrale lijn waar alles om draait, zowel letterlijk als figuurlijk.

Lees verder Symboliek in de tarotkaart — De Wereld (Waite Tarot)

Een stapeltje tarot-boeken

Kort overzicht van enkele favoriete tarotboeken : Tarot Wijsheid (Rachel Pollack), The Book of Thoth (Aleister Crowley), Understanding Aleister Crowley’s Thoth tarot (Lon Milo DuQuette), The Fool’s Pilgrimage (Stephan Hoeller), Tarosophy (Marcus Katz)

De laatste maanden lees ik verschillende boeken tegelijk. Meestal kies ik een tarotkaart en lees wat verschillende auteurs hierover te vertellen hebben. Af en toe noteer ik een bevlogen zin, een interessante insteek of leestip. Omdat ik dit meestal ’s avonds doe, ligt er momenteel, tot stille wanhoop van mijn man, een stapel tarotboeken naast mijn bed.
Welke boeken?

tarot wijsheid, de tarotkaarten ontcijferd, boek, rachel pollack,,recensie

Tarot Wijsheid – Rachel Pollack
Als je eens volledig in tarot wil onderdompelen en wil laten inspireren door de visie van Rachel Pollack is dit boek een echte aanrader. Geen boek waarin je snel iets opzoekt, maar een boek dat je leest op een rustig moment. Dit boek gaat over tarotkaarten, kaartleggen, haar persoonlijke visie en ervaringen. Soms is het boek een beetje te langdradig, maar dat stoort enkel als je het boek vaak ter hand neemt. In de boekhandel vind je dit boek voor 14.95 euro!!! Meer informatie? Klik op de titel van het boek en lees mijn recensie.

Lees verder Een stapeltje tarot-boeken

De reflectie van de Hemelse Moeder

Dit blogbericht is het onderdeel van een drie-luik. De tarotkaarten
De Hogepriesteres, De Keizerin en De Ster belichten verschillende aspecten van het Vrouwelijke Goddelijke. Telkens houd ik me in de bespreking zo strikt mogelijk aan de visie van Arthur Waite (in het vet gedrukt) en licht dit nader toe.
Het boek dat Waite schreef over zijn tarotkaarten is te vinden via de link
Key to the tarot .

De Keizerin

tarotkaart De Keizerin, Rider Waite Smith tarotEen statige figuur, zittend, rijke gewaden en Koninklijke kenmerken; zoals een dochter van hemel en aarde.
Haar diadeem stelt twaalf sterren voor, in een cluster.

Het getal twaalf staat voor volmaaktheid.
De sterren op haar kroon verwijzen naar de koningin van de hemel. Waite verwijst in de tekst verschillende keren naar haar volmaaktheid en haar connectie met de hemel, maar zwakt dit telkens terug af.

Het teken van Venus is op het schild dat dicht bij haar ligt.

Het teken van Venus wordt soms de spiegel van Venus genoemd en staat in contrast tot de speer van Mars. In verschillende verhalen verleidt Venus de god Mars, waardoor hij zich laat ontwapenen. Venus (vrede) overwint Mars (oorlog)

Je ziet een granenveld dat  rijpt voor haar en een waterval achter haar.

Het granenveld toont haar actieve vruchtbaarheid aan. Op vele tarotkaarten van de Keizerin zie je dat ze zwanger is. Ze draagt bet leven, brengt het voort en voedt het. Het element water verwijst naar het schenken van leven en naar haar verbondenheid met de Hogepriesteres die de bron is waaruit het water stroomt.

De scepter die ze draagt heeft bovenaan een globe die deze wereld voorstelt.
Zij is de inferieure Tuin van Eden, het Aards Paradijs, alles dat gesymboliseerd wordt door het  zichtbare huis van de mens.

De Hogepriesteres is de hogere Tuin van Eden.

Zij is niet Regina coeli, maar toch is ze refugium peccatorum, de vruchtbare moeder van duizenden.

Waite schrijft de Keizerin verschillende aspecten van Maria toe, maar enkel de meer op aarde gerichte aspecten.Het katholieke geloof had Waite als religie afgezworen, maar qua symboliek is hij erg gehecht aan de verhalen uit de bijbel.

Er zijn ook enkele manieren waarop ze juist wordt omschreven zoals verlangen en de vleugels van verlangen, de vrouw gekleed door de zon, als de Gloria Mundi en als de sluier van het Sanctum Sanctorum.

Gloria Mundi is de glorie van de Wereld. Sanctum Sanctorum is het schrijn in het binnenste van de tempel, het heilige der heilige.

Zij is niet de ziel die vleugels heeft bekomen, tenzij je alle symboliek op een ongebruikelijke manier optelt.

In de westerse esoterie wordt de ziel die nog niet in een lichaam is getreden omschreven als een ziel met vleugels, zodra de ziel verbonden wordt met het aardse leven verlies de ziel zijn vleugels. In sommige verhalen vertelt men hoe de ziel terug vleugels kan bekomen. Zoroaster zou hebben gezegd : door ze te besprenkelen met het water die in de tuin van God te vinden is.

Ze is boven alles universele vruchtbaarheid en de buitenste betekenislaag van het Woord. Dit spreekt vanzelf, er is geen enkele boodschap die zo direct gegeven is aan de mens als geboren worden via  een vrouw; maar zijzelf draagt niet de interpretatie hiervan.

De Hogepriesteres is de binnenste betekenislaag van bet Woord.
Via de Keizerin ontdekken we heel concreet het mysterie van het leven, maar om bet mysterie van het leven werkelijk te begrijpen moeten we de Hogepriesteres leren begrijpen.

Op een ander vlak verwijst de kaart van de Keizerin naar de deur of poort door welke we toegang tot dit leven bekomen, zoals een toegang tot de Tuin van Venus. De weg die daar vandaan leidt, naar wat verder ligt, dat is het geheim dat de Hogepriesteres kent; het wordt door haar gecommuniceerd tot de uitverkorenen.

Een verwijzing naar geboren worden, leven = Leven (het is heilig). Via de Keizerin krijgt de mens toegang tot Malkuth en de weg terug naar Kether kan enkel via de Hoge Priesteres. Zij deelt haar geheim enkel met wie daarvoor is uitverkoren. Het geheim kan je dus niet ontdekken door kennis op te doen, maar door het geheim te ervaren.

De oudere betekenissen van deze kaart zijn volledig fout wat de symboliek betreft, bv. het Woord, de Goddelijke Natuur, de Triade enzovoort.

Waite benadrukt hier nogmaals het werelds aspect van de Keizerin.
De Keizerin is vrouwelijk en tot op zekere hoogte heilig. Ze is verbonden met het goddelijke, maar niet op de manier zoals toegekend aan de Hogepriesteres en de Ster. Hij zet zich af tegen de visie van Papus die de Keizerin associeert met de Sephira Binah en Hemelse Begrip = de Grote Moeder. Bij Waite is de Grote Moeder = De Ster

Genieten in De Zon

DE ZON (tarot)Het was mijn uitgever AnkhHermes die enkele maanden geleden de tarotkaart De Zon voorstelde als omslagafbeelding voor het boek Tarot voor iedereen.

Voor een eerste boek is dit een schitterende kaart!

Het straalt enthousiasme uit, misschien zelfs een beetje ongeduld. Gretig slorpt het kind in de tarotkaart De Zon alle nieuwe indrukken in zich op en deelt zijn verwondering over de wereld met iedereen. Vol trots toont hij de tekening die hij van zichzelf maakte, de bloem die hij net plukte of de mooie veer die hij vond. Soms zouden we de wereld terug door de ogen van een kind moeten waarnemen.

Heb je al gezien dat er zowel bij De Dwaas als het kind in De Zon, een vrolijke rode pluim wappert aan de krans op hun hoofd? Zij komen allebei terecht in een wereld die ze nog niet kennen en stellen zich open voor alles wat op hun pad komt. Hun waarneming is helder en verlicht.

Misschien moeten we ons soms wel eens gedragen als een klein kind en een paar gekke dingen doen?

In elk geval staat De Zon voor vernieuwing, maar dan eentje waar je heel vrolijk van wordt.

Niet de vernieuwing die tarotkaart De Dood aankondigt, want dit roept een heleboel minder prettige gevoelens op.

En toch…. ze lijken een beetje op elkaar : De Dwaas, het kind in De Zon en De Dood.

Ze hebben alle drie een ‘Lust for Life’, zelfs De Dood. En dan bedoel ik niet dat Hij je lichaam als een bloeddorstig monster wil leegzuigen. Hij heeft grote eerbied voor het leven, maar dat weerhoudt hem er niet van zijn taak uit te voeren. Misschien zou hij wel op de eerste rij staan om het kind in De Zon aan te moedigen.

Hop! hop! hop! paardje in galop

Over hekken, sloten henen

Maar voorzichtig – breek geen benen

Hop! hop! hop! paardje in galop

Wil je verder lezen over de tarotkaart De Zon?

blog over de relatie tussen de tarotkaarten De Dood en De Zon (visie van Arthur E. Waite)

blog over De Zon uit de Thoth tarot (visie van Aleister Crowley)

Groeien in bewustzijn

Regelmatig stellen we ons existentiële vragen.
Wie ben ik? Wat is het hogere doel van mijn leven? Hoe geef ik zin en betekenis aan mijn leven?
De kracht van de tarot schuilt er in je te begeleiden bij het zoeken van de antwoorden op deze vragen.

Het pad van bewustwording
Dion Fortune noemt het middelste pad op de kabbalistische levensboom, het pad van bewustzijn en Waite noemt dit het pad waarlangs De Dwaas terug naar zijn oorsprong (Kether) gaat.
Zoals jullie wellicht weten worden de tarotkaarten geassocieerd met de sephiroth en banen op de kabbalistische levensboom. Welke kaarten komen we tegen op dit pad van bewustwording?

De Wereld, Matigheid en De Hogepriesteres
De kaart van De Wereld toont een vrouw die heel centraal staat op de kaart, ze staat midden in het universum, midden in de Schepping en tegelijk stelt ze de Schepping zelf voor. Ze stelt de meest dichte vorm van de Schepping voor, de natuurlijke perfectie. Haar naaktheid is gesluierd, over de (bijna) perfecte goddelijke Schepping hangt een waas, een mysterie.

Ze draagt een geheim met zich mee en nodigt je uit dit geheim te ontdekken. De Wereld toont je dat de mens deel is van de Schepping en tegelijk schepper is van zijn wereld. De kaart weerspiegelt de eenheid van alles. Vertrekkend vanuit het idee en de ervaring van eenheid kan je stappen zetten in het ervaren van het geheim van de schepping, zowel in jezelf en buiten jezelf.

temperance W.B. Yeats
de veertiende sleutel van de tarot, Matigheid originele Golden Dawn tarot, uit het notitieboekje van W.B. Yeats

De engel in Matigheid speelt een belangrijke rol in het verbinden van de meest dichte vorm van de Schepping met zijn oorsprong.
In sommige tarotkaarten is de engel ‘vrouwelijk’ in andere lijkt de engel meer mannelijk.
Als ze vrouwelijke eigenschappen van de engel benadrukken doen ze dit om haar rol als verbindend principe te benadrukken.
De engel verbindt de energie tussen materie en pure energie, tussen lichaam en goddelijke geest, tussen binnen en buiten, tussen emoties en denken.
Dit verbinden is een actief proces, dat veel inzet, vertrouwen en moed vraagt. Het pad van de engel is geen rechtlijnig pad, het is vol puin en rotsblokken. Als je de gevaren op het pad kan ontwijken en bereid bent om de handen uit de mouwen te steken, ontstaat een grote innerlijke kracht dat je innerlijk in beweging brengt.
Een beweging dat voortdurend omhoog en omlaag gaat.
Het gaat er immers om de materie te vergeestelijken, maar ook om de pure energie vorm te geven.

Naast dit actief werken aan jezelf is er nood aan verstilling.
De stilte opzoeken is noodzakelijk om de fluisteringen van de onsterfelijke ziel te horen, om de zachte stroming van het water uit de Bron te voelen en om jezelf te zien zoals je bent. De Hogepriesteres is diegene die je hiertoe uitnodigt. Haar geheim ontrafelen, is jezelf ontrafelen, want haar kennis is jouw kennis. Er is enkel veel werk te verrichten in het voorportaal, vooraleer men de tempel kan betreden.
De tarot kan je gebruiken als een instrument, een hefboom dat het werk iets gemakkelijker maakt en het doel iets dichter brengt.
Nu enkel nog het juiste steunpunt vinden, maar misschien weet de engel wel waar dat ligt.

Deze diashow vereist JavaScript.

Tarot Cirkel

De vrouwelijk drie-eenheid in de tarot

De vrouwelijke goddelijke drie-eenheid wordt in de tarot gesymboliseerd door De Hogepriesteres, De Keizerin en De Ster.

De basis van de kaartbespreking was de uitleg die Arthur Waite over deze kaarten gaf in zijn boek Key to the Tarot, aangevuld met artikels  die hij over tarot schreef.
The Tarot : A wheel of Fortune
The Book of the Secret Word and the Higher Way to Fortune
The Tarot and The Rosy Cross

De grote arcana in de tarot kan je op verschillende manieren symbolisch duiden. In elke kaart wordt iets verteld over het goddelijke en de schepping, dit is de macroscopische invalshoek en iets over de mens, de microscopische invalshoek. Vanuit de macroscopische invalshoek kunnen we in de grote arcana de goddelijke vrouwelijke drie-eenheid herkennen. Het idee van een goddelijke drie-eenheid is veel voorkomend in mythologische verhalen en religies.  Een tripliciteit verwijst vaak naar een indeling in de mens of in de schepping  met een lager en hoger deel en een verbindend deel tussen beide.
bv. hel – aarde – hemel, lichaam – ziel -(goddelijke) geest
Soms wordt het als een evolutieproces gezien, waarbij het derde deel alle ervaringen/eigenschappen van de vorige delen in zich opneemt en ze overstijgt. Lees verder De vrouwelijk drie-eenheid in de tarot

Keltisch Kruis, een sleutel tot de tarot

Vaak lees je verschillende manieren waarop je de kaartlegging het Keltisch Kruis kan leggen. Dit leidt vaak tot verwarring of je voelt dat de beschrijving niet volledig juist is. Daarom kan je op de blog van Tarot Cirkel verschillende artikels lezen die je op weg helpen om deze kaartlegging onder de knie te krijgen.
Lees verder Keltisch Kruis, een sleutel tot de tarot