Spiritualiteit

Afgeleid van het Latijnse woord spiritus, dat geest of levensadem betekent.
Metafysisch gezien is een geest een energie dat in alle levende organismen aanwezig is. In de joods-christelijke terminologie maakt men een onderscheid tussen geest (belichaamd) en ziel (niet belichaamd). Een geest bezit intelligentie, bewustzijn en gewaarwording.

Vanuit mystiek standpunt zou je spiritualiteit kunnen omschrijven als het geheel van ervaringen waarin iemand een mentale en/of emotionele verbondenheid ervaart tussen zichzelf en het transcendente of een sacrale innerlijke dimensie.

Je hoeft niet gelovig te zijn om spiritualiteit te kunnen ervaren in je leven. Telkens je een diepgaande en overstijgende verbondenheid ervaart tussen jezelf, anderen en/of de wereld is dit een spirituele beleving.

De kern van vele spirituele leringen is dat het belangrijk is om naar binnen te kijken. Geluk, liefde, schoonheid, harmonie, verbondenheid zit in jezelf. De uiterlijk, materiƫle wereld is tijdelijk en constant in verandering. Je innerlijke leefwereld is tijdsloos. Natuurlijk kan je ook innerlijk veranderingen ervaren, maar je innerlijke rijkdommen zijn een blijvend bron van geluk en zo veel meer.

Tarot en spiritualiteit

De Tarot brengt je in contact met je innerlijke rijkdom en is een gids, een metgezel en een leraar op je levenspad. De kaarten zijn toegangspoorten tot je innerlijke leefwereld. Vanuit deze visie is elke kaartlegging, tarotmeditatie of creatief moment met tarotafbeeldingen een spirituele ervaring.