Spiritualiteit & esoterie

Spiritualiteit

Afgeleid van het Latijnse woord spiritus, dat geest of levensadem betekent.
Metafysisch gezien is een geest een energie dat in alle levende organismen aanwezig is. In de joods-christelijke terminologie maakt men een onderscheid tussen geest (belichaamd) en ziel (niet belichaamd). Een geest bezit intelligentie, bewustzijn en gewaarwording.

Vanuit mystiek standpunt zou je spiritualiteit kunnen omschrijven als het geheel van ervaringen waarin iemand een mentale en/of emotionele verbondenheid ervaart tussen zichzelf en het transcendente of een sacrale innerlijke dimensie.

Je hoeft niet gelovig te zijn om spiritualiteit te kunnen ervaren in je leven. Telkens je een diepgaande en overstijgende verbondenheid ervaart tussen jezelf, anderen en/of de wereld is dit een spirituele beleving.

De kern van vele spirituele leringen is dat het belangrijk is om naar binnen te kijken. Geluk, liefde, schoonheid, harmonie, verbondenheid zit in jezelf. De uiterlijk, materiële wereld is tijdelijk en constant in verandering. Je innerlijke leefwereld is tijdsloos. Natuurlijk kan je ook innerlijk veranderingen ervaren, maar je innerlijke rijkdommen zijn een blijvend bron van geluk en zo veel meer.

Tarot en spiritualiteit

De Tarot brengt je in contact met je innerlijke rijkdom en is een gids, een metgezel en een leraar op je levenspad. De kaarten zijn toegangspoorten tot je innerlijke leefwereld. Vanuit deze visie is elke kaartlegging, tarotmeditatie of creatief moment met tarotafbeeldingen een spirituele ervaring.

Westerse esoterie

Westerse esoterie of de westerse mysterie traditie is een overkoepelend begrip voor verwante spirituele praktijken, ideeën en stromingen die zich ontwikkeld hebben in de westerse samenleving.
Het is geworteld in de denkstromingen van de late oudheid zoals hermetisme, gnosticisme en neoplatonisme. Vanaf de Italiaanse renaissance krijgt westerse esoterie vorm, voornamelijk vanuit een behoefte om het christelijke geloof te vernieuwen en minder dogmatisch te maken. Er ontstaan occulte wetenschappen (westerse astrologie, alchemie, magie,…) en occulte denkstromingen (paracelsianisme, Rozenkruisers,…).
De joodse kabbalah wordt verweven met christelijke en platonische ideeën.
Zo ontstaat een christelijke kabbalah die een belangrijke invloed zal hebben op de leringen van esoterische denkers en scholen zoals bv. de Theosofie en de Golden Dawn traditie.

Het woord esoterie heeft verschillende betekenissen afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt.

Esoterie is

  • alle afgestoten kennis; kennis die niet aanvaard wordt door wetenschappelijke of religieuze autoriteiten
  • verborgen kennis, die via (geheim) onderricht en inwijding wordt doorgegeven
  •  (soms) een synoniem voor occulte wetenschappen of parapsychologie en elk onderwerp dat hiermee verband houdt : contacten met gene zijde, reïncarnatie, numerologie, astrologie, tarot, handlijnkunde, pendelen en alle New Age- onderwerpen.
  • een levensvisie waarin de wereld niet volledig ‘onttoverd’ is; de wereld en al het leven vormt een transcendente eenheid.


Tarot en esoterie

We weten dat de denkstromingen uit de late oudheid een grote invloed hebben gehad op de afbeeldingen in de tarot. De tarot is ontstaan in Italïe tijdens de renaissance en daarna verder verspreid over Europa. In de 18de eeuw is er vanuit maçonnieke kringen belangstelling voor de tarot en worden aan de voorstellingen van de grote arcana verschillende spirituele en filosofische betekenissen toegekend. In de 19de eeuw worden verschillende esoterische tarotspellen ontworpen.
De meeste esoterische tarotspellen zijn (deels) gebaseerd op de visie van Eliphas Levi omdat zijn theorieën eind 19de en begin 20ste eeuw erg populair waren en werden geïntegreerd in andere systemen zoals die van de Golden Dawn. Als je met het tarotspel van Waite of Crowley werkt, dan gebruik je esoterische tarotspellen.

Oorspronkelijk werden deze tarotspellen  gebruikt:

  • om te mediteren en zo een dieper (spiritueel) inzicht te verwerven
  • om esoterishe kennis door te geven
  • in rituelen en inwijdingen
  • in kaartleggingen (om de toekomst te voorspellen, maar vooral om te reflecteren over de relatie mens – wereld – god)