Veschillende manieren om een kaart te duiden

Elke tarotkaart kan je op verschillende manieren ‘lezen’. Je bepaalt zelf op welke manier je de kaart wil lezen, al vraagt het ene meer kennis en ervaring dan het andere.

Het niveau van het verhalend vertellen

Je vertelt wat je letterlijk ziet afgebeeld op de kaart : de houding van de persoon, de kledij, het landschap, uitgedrukte emoties,…
vb. De vrouw kijkt je met een strenge blik aan, ze draagt opvallende kledij en houdt een bloem in de hand. Ze lijkt zich dus sterk bewust van haar eigen vrouwelijkheid. Op het eerste zicht zou je kunnen denken dat ze materialistisch is ingesteld, maar …. .
In mijn Tarot Ateliers is dit de manier waarop ik tarotisten leer kijken naar tarot

Symbolisch niveau

Je kan de symbolen in de tarotkaarten indelen in twee belangrijke groepen :
Niet cultuur- en/of tijdgebonden symbolen : een zwaard, een beker, een boek, een berg. Deze symbolen zijn gemakkelijk voor iedereen toegankelijk zonder specifieke kennis of achtergrondinformatie.  De cultuur-en/of tijdgebonden symbolen zijn eigen aan het overkoepeld of onderliggend thema dat in het tarotdeck wordt gebruikt. Zo situeren de afbeeldingen in de Gilded Tarot, ontworpen door Ciro Marchettti, zich in de Middeleeuwen, dit merk je o.a. aan de kledij en ambachten die er in voorkomen.
Vaak voorkomende symbolen in tarotdecks zijn : beker, staf, zwaard, pentagram, yin yang symbool, symbolen die de tijd weergeven, kruis, wiel, slang, Hebreeuwse letters, astrologische tekens,…

De diepere betekenislaag van de tarotkaart

De meer ervaren tarotist, die vertrouwd is met verschillende tarotspellen en verschillende tarotboeken heeft bestudeerd, kan een diepere betekenis uit de kaart halen. Zo zijn er bv. grote overeenkomsten tussen de vier van Staven en de Keizer uit de grote arcana. Beide zijn een 4, numerologisch verwijst dit naar structuur en stabiliteit. Beide worden ook geassocieerd met het element vuur, dit verwijst o.a. naar daadkracht. De vier van Staven en de Keizer  versterken elkaars betekenis.

Het vierde niveau noem ik het niveau waarop de arcana haar deur opent.

Informatie vanuit verschillende niveaus smelten samen.  De visuele prikkel van de kaart, de kennis van de tarotist, intuïtie, de interactie met de vraagsteller,…. De tarotist ‘hoort’ in zichzelf misschien een woord, ‘ziet’ een beeld, ‘weet’ iets dat niet af te leiden valt uit de tarotkaart op zich.

Lees ook mijn blog over : Gave, intuïtie, kennis en ervaring

Waite (RWS) versus Crowley (Thoth)

Waite tarot en Crowley tarot, gelijkenissen en verschillen

De twee tarotspellen die het meest worden besproken in boeken, artikels en het internet zijn de Rider-Waite-Smith (RWS) en The Book of Thoth. Beiden hebben een opvallende eigen identiteit. Zoals elk tarotdeck zijn ze ‘kind van hun tijd’. Opvallend is dat beide banden hebben met een wereldoorlog en met de Hermetic Order of the Golden Dawn (GD).

Arthur Waite ontwierp de RWS net voor de Eerste Wereldoorlog. Zijn voornaamste doel was om via zijn boek ‘(The Pictorial) Key to the Tarot’ en het bijhorend deck (getekend door Pamela Colman Smith) nieuwe leden voor zijn Outer Order of the Independent and Rectified  (een splintergroep van de GD) te vinden, zonder hierbij zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de GD te schenden.
Waite kon omwille van zijn toewijding aan de GD niet zijn eigen tarotkaarten, die gebaseerd waren op GD symbolen, gebruiken. Hij had dus andere kaarten nodig, die een minder ‘geheime’ symboliek gebruikten. Hij gaf Pamela Colman Smith aanwijzingen op basis van bestaande tarotspellen, het boek T en de boeken van Eliphas Levi.
Waite was een kenner van de werken van Eliphas Levi en had er verschillende vertaald van het Frans naar het Engels. Nooit was het de bedoeling van Waite om een tarot te creeëren die door duizenden zou gebruikt worden en al helemaal niet dat het als basis zou dienen voor talloze andere tarotspellen.

Aleister Crowley schreef zijn boek ‘The Book of Thoth’ geïllustreerd met de schilderijen van Frieda Harris  tussen 1938 tot 1943, dus gedeeltelijk gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij deed dit in opdracht van Frieda Harris. Ze was bereid hem elke week 2 pond te geven zolang hun samenwerking duurde. Crowley, die zoals altijd geldgebrek had, kon niet anders dan dit aanlokkelijk aanbod aanvaarden.

Oorspronkelijk zou de samenwerking tussen Harris en Crowley van korte duur zijn, maar uiteindelijk werkten ze vijf jaar aan de schilderijen. Sommige schilderijen deed Harris tot meer dan 10 keer, tot Crowley tevreden was over de symboliek, het kleurgebruik,… De schilderijen werden gemaakt op het einde van Crowley’s leven.  Je kan The book of Thoth dus beschouwen als zijn spiritueel testament met verwijzingen naar seksuele magie, Thelema (zijn eigen ‘religie’), alchemie, initiatie,… Je kan pas de Thoth tarot begrijpen als je ook Crowley wil begrijpen en een poging onderneemt om zijn boeken, verhalen en poëzie te lezen.
Ik zeg wel … poging…. Crowley was tijdens zijn leven een moeilijk te doorgronden man. En zucht…. hij ‘kwelt’ ons zelfs na zijn dood.

Crowley had een haat-liefdesverhouding met de GD. Zo had hij o.a. op vraag van Mac Gregor Mathers in 1900 geprobeerd om de versplinterde GD terug te verenigen, wat hem helemaal niet gelukt was, in tegendeel. Crowley werd door de andere leden verstoten door hem toegang tot de GD lokalen en manuscripten te weigeren. Het is dan ook helemaal niet verwonderlijk dat hij zich niet gebonden voelde door zijn geheimhoudingsplicht t.o.v. de Golden Dawn en de symboliek uit deze esoterische orde integreerde in zijn ontwerpen.

Zowel Waite als Crowley zijn boeiend figuren uit de tarotgeschiedenis. Ik zal in mijn blog regelmatig naar hen verwijzen. Zo wil ik de tarot wat extra levenskracht inblazen, een tarotkaart is immers zoveel meer dan een afbeelding met symbolen.

Tarosophy, Tarot to Engage Life, Not Escape it

Geen standaard tarotboek

Marcus Katz heeft na 30 jaar tarot-studie, ervaring als tarotlezer en tarotlesgever een compilerend boek geschreven dat al zijn kennis, inzichten en ideeën bevat. Dit is dan ook geen standaard tarotboek dat je meeneemt doorheen de 78 kaarten van de tarot, maar een boek dat aanmoedigt de verborgen wijsheid in de tarot te ontdekken.
Tarosophy is ingedeeld in drie grote hoofdstukken en ieder hoofdstuk bevat bijna hapklare brokken tarot wijsheid.
De veelheid aan informatie is overweldigend, waardoor het soms moeilijk leesbaar blijft. De lezer heeft immers tijd nodig om de informatie te verwerken en bovendien biedt Marcus veel stof tot nadenken zonder op elk thema grondig in te gaan.

Tarosophy (boekomslag)

Drie hoofdstukken

Het eerste hoofdstuk komt het meest gestructureerd over. Hij reikt je vanaf het begin ideeën aan om op een redelijk eenvoudige, maar efficiënte manier de kaarten te lezen. Zijn verfrissende en enthousiasmerende aanpak zal iedereen die de tarot bestudeert meteen tot nieuwe inzichten brengen, waardoor je tarotkaarten voor de rest van je leven op een andere manier zal interpreteren.

In het tweede en derde deel van het boek tilt Marcus de tarot op tot een hoger (dieper) niveau. Ik vermoed dat de werkelijk beginnende tarotist, hier zal afhaken. Zonder enige voorkennis verliest de lezer zich in de diverse thema’s. Ik denk dat bij de gemiddelde tarot-geïnteresseerde de moed om verder te lezen in de schoenen zakt als hij leest over kabbala, alchemie, ‘hogere’ magie en rituelen. Al kan dit ook aanzetten om aanvullende literatuur te kopen en je te verdiepen in een onderwerp dat de diepere betekenislagen van de tarot kan onthullen. Diegene die Marcus een beetje kennen zullen ook meteen zijn stokpaardjes herkennen : initiatie volgens de Golden Dawn visie, NLP, poëzie,…

Een einde in mineur

Op het einde van het boek toe volgt voor mij een kleine anti-climax.
De appendix bevat praktische informatie voor professionele tarotlezers, diverse leuke weetjes alsook een lijst met tweetberichten. Opnieuw krijg ik het gevoel dat dit boek coherentie mist. Ik mis de strenge hand van een redacteur, die in het belang van de lezer (en de schrijver) durft hoofdstukken schrappen.
Soms krijg je als lezer echt het gevoel dat er teveel informatie in een veel te kleine boek werd gepropt. Liever had ik gezien dat Katz de informatie over meer dan één boek had verdeeld. Aan de andere kant besef ik heel goed dat een boek uitsluitend voor de meer ervaren tarotist geen schijn van kans maakt om door een grote uitgeverij te worden uitgegeven (wegens hoogst waarschijnlijk verlieslatend). En…. Katz heeft zoveel informatie dat hij nu reeds laat weten dat er nog een Tarosophy boek volgt.

Veel informatie

Eén ding kan je Katz dus zeker niet verwijten : het achterhouden van informatie. Bij elk thema dat hij aansnijdt, vermeldt hij telkens referenties. Op het einde van elk hoofdstuk krijg je een kleine lijst met aanbevolen literatuur. Alleen al daarom zou je dit boek kopen. Alleen al daarom verdient dit boek een plaats bij alle andere bekende referentie-werken over tarot.
Bovendien bevat geen enkel ander tarotboek zo’n rijke variatie aan tarotoefeningen, die veel verder gaan dan de klassieke kaartlegoefeningen. In de oefeningen zal je ook merken dat er voor elk wat wils is, van beginnende tot meer ervaren tarotlezer.

Ondanks de kritiek op dit voorts inhoudelijk voortreffelijk boek vind ik dat het beslist thuis hoort op de boekenplank van elke tarotist. Of zoals een bevriende tarotliefhebbers zei :
“In de wereld van tarot-publicaties waardeer ik vooral M. Greer, R. Pollack, B. Moore, C. Kenner, … en in dat prominent rijtje hoort nu ook zeker M. Katz bij. Een grotere waardering kan je haast niet krijgen.”

Eindbeoordeling : 8/10

Tarosophy: Tarot to Engage Life, Not Escape It
auteur : Marcus Katz
uitgeverij : Salamander and Sons, 2011

Het alchemistisch huwelijk tussen Keizer en Keizerin

Deze diashow vereist JavaScript.

In de tarot komen verschillende esoterische visies en symbolen samen.
Een alchemistisch thema dat sterk naar voren komt, is het Hieros Gamos (Heilig Huwelijk). In De Geliefden zien we de meer wereldse voorstelling van het Heilig Huwelijk tussen de Keizer (Koning) en Keizerin (Koningin). Met enige verbeelding kunnen we hierin ook de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw herkennen, al is dit niet expliciet weergegeven.
De esoterische betekenis van het Hieros Gamos wordt in Matigheid afgebeeld. We hebben het vooral aan Crowley te danken om ons hierop te wijzen. Hij veranderde de meer Bijbelse geïnspireerde afbeelding op de kaart van Matigheid (een kardinale deugd) in een afbeelding van een man en een vrouw die versmelten tot een hermafrodiet. Bovendien hernoemde hij de kaart tot Kunst.

Naast het beoefenen van magie, had Crowley een bijzondere interesse in het Grote werk, het Opus Magnum.
Door de ‘veredeling’ van de menselijke ziel zo’n zuivering tot stand  brengen dat de ziel het Godsbeeld kan weerspiegelen om zo uiteindelijk tot een mystieke vereniging met God te komen. Er zijn verschillende manieren om de ziel te ‘ veredelen’. Crowley heeft zich o.a. via studie (en praktijk) verdiept in de seksuele magie. Zijn visie op het Grote Werk drukt hij op een diepe en confronterende manier uit in de afbeelding Kunst.

Is het Crowley gelukt om zijn Grote Werk te realiseren?
Tot zijn grote frustratie bleek seksuele magie niet het verhoopte resultaat te brengen. Al menen sommigen dat, door zijn (vermoedelijk niet-seksuele) relatie met Frieda Harris, het hem uiteindelijk is gelukt zijn Grote Werk te voltooien.

Creatief inzicht door tarot

Ongeveer een jaar geleden ging is op zoek naar Nederlandstalige tarotboeken die mijn inzicht in de tarot konden verdiepen.
Mijn zoektocht leverde slechts 1 boek op dat ik de moeite vond om aan te schaffen.

omslag boek creatief inzicht door Tarot

In dit zeer overzichtelijk boek wordt het vanaf het begin duidelijk waarover dit boek gaat : het inzicht in tarot vergroten volgens de visie en de tarotkaarten van Onno en Rob  Doctors van Leeuwen (Tarot in de Herstelde Orde). Dit tarotspel en bijbehorend boek benaderen tarot vanuit een aparte visie, nl. de tarot bevat de geheime kennis van oude beschavingen, in het bijzonder die van Lumerië en Atlantis. Deze kennis werd in de middeleeuwen verminkt, waardoor veel waardevolle informatie verloren ging.
Een stelling die uiteraard niet klopt. De oorsprong van de tarot is voldoende bewezen door doorgedreven historisch tarot-onderzoek en situeert zich wel degelijk in de periode van de Italiaanse renaissance (15de eeuw).

Toch weerhield deze stelling me niet om dit visueel erg aantrekkelijk boekje te kopen.
Ton Peeters weet de lezer meteen te boeien en neemt je mee doorheen de 80 kaarten van de Tarot in de Herstelde Orde. Hij wijst op waardevolle inzichten, legt relaties met het dagelijks leven, het psychisch functioneren van de mens en weet de lezer met zijn ideeën te raken.

Helaas werkt zijn aanhoudende referentie naar Lumerië en Atlantis mij op den duur op de zenuwen. Als ik bovendien merk dat hij te pas en te onpas verwijst naar de Bijbel en hierdoor vaak de kaartbetekenis totaal anders duidt, dan wordt het steeds moeilijker de verfrissende visie van de schrijver op tarot te waarderen.

Het boek is geen aanrader voor de beginnende tarotist omdat die onmogelijk de wirwar van ideeën uit elkaar kan houden en zo geen dieper inzicht in de tarot kan verkrijgen.
Indien je de achterliggende ideeën van dit boek even links laat liggen, heb je een zeer aangenaam vormgegeven boek met een positieve en eigentijdse visie op tarot.

Eindbeoordeling : 7/10

Creatief inzicht door Tarot
auteur : Ton Peeters
uitgeverij  : AnkhHermes (Deventer), 2010

website Ton Peeters

noot : De research van Onno en Rob Doctors van leeuwen is de moeite waard om te lezen, alleen ben ik het totaal niet eens met hun conclusies. In verband met het ‘mysterie van de verdwenen kaarten’  verwijs ik naar een meer betrouwbaar artikel over dit onderwerp in het derde nummer van Tarosophist  International Magazine : ‘ The return of Juno and Jupiter’ door James Jacob Pierri.

Pamela Colman, kunstenares

ontstaan van de Waite tarot; Pamela Colman Smith (kunstenares) en Edward Waite (ontwerper) van de Waite tarot

Hoe het kwam dat Pamela Colman Smith de meest bekende tarot ter wereld ontwierp?

Pamela A tarot doos

In 1909 bracht Uitgeverij Rider het boek (The Pictorial) Key to the Tarot van Arthur Edward Waite uit samen met een bijhorend tarotspel.

Dit tarotspel is nog steeds populair en staat bekend als de Rider-Waite tarot.
De ontwerpster van dit deck is Pamela Colman Smith (Pixie voor de vrienden).
In 1901 werd ze door William Butler Yeats geïntroduceerd in de Hermetic Order of the Golden Dawn. Ze behaalde nooit een hoge graad (lees : ze deed niet mee aan de examens); voor haar waren de magische rituelen vooral ‘big fun’. Toen de Golden Dawn, door persoonlijk conflicten binnen de groep, versplinterde volgde ze Waite die in 1903 zijn Outer Order of the Independent and Rectified stichtte.

 

Pamela was vooral bekend als artieste, schrijfster van gedichten en illustrator van tijdschriften. Vanaf 1907 begon ze tarotkaarten te schetsen, die later als basis zouden dienen voor de bekende RWS tarot. Waite kende haar dus al een tijdje en was bekend met haar werk toen hij haar de opdracht gaf een tarotspel te ontwerpen als illustratie bij zijn boek. Waite had grote haast, in amper 7 maanden (tussen april en oktober 1909) werden alle tekeningen ontworpen. Pamela kreeg veel artistieke vrijheid, bestudeerde andere tarot kaarten zoals de Sola-Busca en heeft ongetwijfeld raad gevraagd en gekregen van vrienden zoals Annie Horniman en de bekende dichter William B.Yeats.

Waite wilde een esoterische tarot ontwerpen met veel christelijke symboliek, maar tegelijk was hij bezorgd dat Pamela teveel ‘geheime’ symboliek zou gebruiken, in het bijzonder in de grote arcana. Waite schreef zelfs dat hij Pamela lepel voor lepel de nodige informatie gaf, zodat ze op basis van zijn (beperkte) aanwijzingen het spel kon ontwerpen. Vermoedelijk gaf hij haar een exemplaar van het boek T, maar verder is over hun samenwerking  weinig bekend. Het enige commentaar dat ze ooit over het tarotspel gaf, staat in een brief die ze schreef aan haar vriend en mentor Alfred Stieglitz. “I just finished a big job for very little cash!” (Ik ben net klaar met een grote opdracht,voor weinig geld!)

Lees verder Pamela Colman, kunstenares

10 tarot weetjes!

Tarot in een notedop;
Wat is tarot?
Waar is het ontstaan?
Wat kan je er mee doen?

 • Traditioneel bestaat een tarot deck uit 78 kaarten; er zijn geen geheime of verloren gegane kaarten. In sommige tarotspellen zijn meer kaarten of kaarten met een andere naam, maar dat is de keuze van de ontwerper
 • De tarot bestaat uit 22 grote arcana en 56 kleine arcana; arcana betekent ‘wat verborgen is’.
 • De indeling van de tarot is gebaseerd op die van een kaartspel; rond 1350 werd het kaartspel geïntroduceerd in Europa.
 • De tarot is niet ontstaan in het Oude Egypte, noch in het mythische Atlantis. Ook al staat het, nog steeds, in vele tarotboeken!
  Uit historische documenten blijkt duidelijk dat dit niet het geval is!
 • De eerste tarotkaarten werden geschilderd in Italië, ongeveer 600 jaar geleden.
 • Iedereen kan inzicht in de geheimen (arcana) van de tarot verwerven. Je hoeft dus helemaal geen speciale gave te hebben!
 • De kennis van de tarot staat beschreven in boeken en is voor iedereen toegankelijk. Tip : Lees Tarot voor iedereen
  Via zelfstudie kan je veel informatie over tarot verzamelen. Wees kritisch!
 • Er zijn geen regels in de tarot, wel enkele goed omlijnde en waardevolle richtlijnen. Denk na over hoe jij met de kaarten wil werken. Tip : Lees  vragen voor kaartleggers
 • De kaarten bevatten westerse esoterisch kennis  en zijn een spiritueel instrument. Er is geen verband met ‘het kwade’ of ‘zwarte magie’.
 • Pas ongeveer 250 jaar geleden begon men kaartleggingen te gebruiken.

Lees & koop
Tarot voor iedereen