Categorie: Waite tarot

Tarotkaarten van Waite : geschiedenis, symboliek en betekenis.
Inzicht in de tarotgeschiedenis als basis voor een diepgaande interpretatie van de symboliek in de Grote en Kleine arcana.
Leer zelf de tarot interpreteren en verruim het inzicht in jezelf in in je leven.

Lees Meer

De wereld van goden en mensen

Vesica piscis

Als je verschillende tarotspellen bekijkt, zie je dat de Wereld één van de kaarten is die heel herkenbaar zijn. Het meest opvallende symbool in deze kaart is de vesica piscis[1].
Het is een Pythagoreaans symbool dat in verschillende spirituele tradities voorkomt.

de wereld waite tarot

De volgers van Pythagoras hadden de gewoonte om een appel te schenken aan vreemden. Ze gebruikten het als een geheim paswoord. Als je de symboliek van de appel begreep, sneed je de appel in het midden door. Als je een appel horizontaal snijdt, verschijnt een pentagram in een cirkel. Snijd je het verticaal door, dan verschijnt een vesica pisces, een puntige ovaal gevormd door kruisende cirkels.

kruisende-cirkels

Deze amandelvormige geometrische figuur was voor Pythagoreanen een verwijzing naar de interactie tussen polariteiten, in het bijzonder vruchtbaarheid en daardoor het symbool voor het vrouwelijke goddelijke. Dit symbool stelde ook het samensmelten van alle Pythagoreaanse tegenstellingen tot een Eenheid voor (zie hoofdstuk getalssymboliek). De wereld was voor hen een plaats waarin de materie en de sacrale ruimte samensmolten.

Lees Meer

De leeuwen in de Waite tarot

Al eeuwenlang is de leeuw een symbool van een overweldigende natuurkracht die de mens versterkt of tegenwerkt. De leeuw is prominent aanwezig in verhalen en in de kunst. Geen wonder dat ze verschillende tarotkaarten siert.
Als je even door je Waite tarotspel neust, zie je zes kaarten waarin leeuwen worden afgebeeld. In de grote arcana zien we de leeuw in VIII Kracht,
X Het Rad van Fortuin en XXI De Wereld. In de kleine arcana zien we een leeuw in Bekers 2 en in de hofkaarten van de Koningin en Koning van Staven.

Lees Meer
het laatste oordeel tarotkaart waite

Het Laatste Oordeel

In dit blog bericht bespreek ik opnieuw een tarotkaart vanuit het standpunt van Arthur Waite (in het vet) en licht dit nader toe.
Het boek dat Waite schreef over zijn tarotkaarten is te vinden via de link
Key to the tarot .
Andere tarotkaarten die ik op dezelfde manier besprak zijn De Ster,
De Wereld, De Hoge Priesteres en Matigheid.

Het Laatste Oordeel

Ik heb gezegd dat dit symbool wezenlijk onveranderbaar is in alle tarotsets, of dat de variaties tenminste het karakter van de kaart niet wijzigen.

In vele tarotdecks, komen dezelfde figuren voor. In de Marseille tarot dalen er meestal yods uit de hemel. Yod betekent letterlijk hand en wijst op de aanwezigheid van de Geest.
Het is ook een verwijzing naar (goddelijke) Creatie en alle metafysische processen die hiermee gepaard gaan.

Lees Meer

Wat is tarot?

Waaraan herken je een tarot kaartspel?

Wat zijn de typische kenmerken van tarot?

De oorsprong van de tarot ligt in Europa. Het ontstond begin 15de eeuw als kaartspel. Meestal bevat een tarotspel 78 kaarten met 22 grote arcana en 56 kleine arcana.
De 22 grote arcana bepalen het wezenlijke karakter van de tarot. Ze bevat heel herkenbare beelden gebaseerd op specifieke ideeën die hun oorsprong vinden in het gnostisch, neo-platonisch en hermetisch denken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de 4 elementen.
Per element is een symbool : aarde (munten of pentagrammen), lucht (zwaarden), water (bekers) en vuur (staven).
De 56 kleine arcana hebben per element tien genummerde kaarten en vier hofkaarten : Page, Ridder, Koningin en Koning. De tarotbeelden weerspiegelen processen in en buiten de mens. Ze hebben een sterk alchemistisch karakter.

Moet de tarot 78 kaarten bevatten?

Lees Meer

Ongesluierde Waarheid

Dit blogbericht is het onderdeel van een drie-luik. De tarotkaarten
De Hogepriesteres, De Keizerin en De Ster belichten verschillende aspecten van het Vrouwelijke Goddelijke. Telkens houd ik me in de bespreking zo strikt mogelijk aan de visie van Arthur Waite (in het vet gedrukt) en licht dit nader toe.
Het boek dat Waite schreef over zijn tarotkaarten is te vinden via de link
Key to the tarot .

de ster Waite tarotDe Ster

Een grote stralende ster met acht stralen, omringd door zeven kleinere sterren, ook met acht stralen.

De grote stralende ster met acht stralen verwijst naar de ster van Venus/ de ster van Isthar. De ster werd door vele culturen uit Mesopotamië (en net daarbuiten) gebruikt om te verwijzen naar de Goddelijke Vruchtbaarheid. Het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, dat bekend staat als Mesopotamië of Tweestromenland, was de oorsprong van diverse oude beschavingen zoals : de Sumerische, de Babylonische en de Assyrische. Deze beschavingen situeren zich in de periode 3000 v Chr. tot 500 v Chr.
De zeven kleinere sterren verwijzen naar de zeven ‘planeten’ die gekend waren in de 15de eeuw, nl. de Maan, Mercurius, Venus, de Zon, Mars, Jupiter en Saturnus. Gebelin vergelijkt de ster met acht stralen met Sirius en associeert de kaart met het verhaal van Isis die weent om de dood van haar gemaal Osiris. Waite wijst deze vergelijking af.

Lees Meer
tarotkaart tarot de wereld

De Kroon van de Magi

Eerder beschreef ik de tarotkaart De Hogepriesteres en Matigheid, op basis van de visie van Waite. Deze keer is de visie van Arthur Waite op de kaart van De Wereld aan de beurt. Terug houd ik me zo strikt mogelijk aan de esoterische uitleg die Waite gaf over de tarot. Zijn uitleg uit het boek Key to the Tarot heb ik in het vet geschreven, daaronder geef ik bijkomende duiding.

De wereld Waite tarot

De Wereld

De finale boodschap van de Grote Arcana is onveranderd en zelfs onveranderbaar, wat betreft het ontwerp. Al eerder werd beschreven wat zijn diepere betekenis betreft.
Sommige kaarten zoals De Geliefden en De Duivel heeft Waite grondig veranderd.
De afbeelding van De Wereld lijkt sterk op
De Wereld uit de Marseille tarot.

Het stelt ook de perfectie en de einde van de Kosmos voor. Het geheim is binnenin de wereld, de scheuring van het universum als het zichzelf begrijpt in God.

Misschien een indirecte verwijzing naar Malkuth als Bruid van Kether. We zijn stoffelijk en kunnen het goddelijke enkel via het stoffelijke ontdekken.
Het universum als manifestatie van het goddelijke kan enkel bestaan omdat er een scheiding is tussen beide. Vanaf het moment dat de manifestatie de volledige perfectie bereikt, vernietigt het zichzelf omdat de goddelijke perfectie niet manifesteerbaar is.