Geplaatst in grote arcana

Esoterische tarotraadsels

Arthur Waites taalgebruik is esoterisch en poëtisch.
In een blogbericht Workshop, één dag later schreef ik 22 omschrijvingen van Waite die je aan één van de Grote Arcana kan verbinden.
Hieronder vind je de oplossing van deze esoterische tarotraadsels.

 • Een rots in de branding zijn.
  Kracht
 • Combineren en harmoniseren van de psychische en materiële natuur.
  Matigheid
 • Doorstaan van grote intellectuele en fysieke uitdagingen en hierin overwinnen.
  de Zegewagen
 • Waar ik ben, daar kan jij ook zijn.
  de Heremiet

Lees verder “Esoterische tarotraadsels”

Geplaatst in grote arcana, symboliek

En toen was er licht

In de tarotkaarten is de aanwezigheid van licht een rode draad doorheen de tarotkaarten van de Grote Arcana. Je herkent in de symboliek verschillende lichtbronnen en vormen van licht.
Licht heeft verschillende betekenissen in de tarot. Het drukt wijsheid, leven, genade en goddelijke aanwezigheid uit. En je hebt ook verschillende verschijningsvormen : de zon, de maan, de ster, een volledige sterrenhemel, lichtreflecties, een bliksemschicht, vuurtongen. Het zijn mystieke symbolen voor de goddelijke begeleiding die we ervaren tijdens het bewandelen van ons levenspad. Ze wijzen op ons op de mogelijkheid om via innerlijke communicatie een relatie op te bouwen met het Eeuwige Licht en zo heelheid te ervaren en transformatie mogelijk te maken. Ze begeleiden ons tijdens het aardse leven.

De Dwaas

Is het je al opgevallen dat de zon op deze kaart een witte kleur heeft? Het stelt geen aardse zon voor, maar een spirituele zon. Het oneindige licht, Ain Soph Aur, bevindt zich achter de rug van de Dwaas. Het oneindige licht is zijn plaats van oorsprong en zal in verschillende verschijningsvormen aanwezig blijven tijdens de ontdekkingsreis van de Dwaas.

de zon in de Dwaas Lees verder “En toen was er licht”

Geplaatst in grote arcana, symboliek

Symbolen Grote Arcana – vervolg (Waite tarot)

Opsomming van de voornaamste symbolen in de Grote Arcana  (12 tot 0) van de Waite tarot, met zeer beknopte duiding. Kort en bondig!

De Gehangene

 • Man hangt omgekeerd – immobiliteit, omgekeerde zienswijze
 • Tau kruis met bladeren – een offer; een verlies, maar niet van het leven
 • Opgehangen aan 1 voet – verwijzing naar Judas Iskariot; mystieke dood door vrijwillig offer, overgangsperiode
 • Benen vormen een fylfot kruis (swastika) -zonnekruis, inwendig is er een dynamisch proces, een dynamische verandering
 • Armen vormen driehoek, benen vierkant – 3+4 =7; de hemelse mens
 • Aura, aureool – diepe trance, verandering in bewustzijn, zichtbaar worden van de hogere natuur
 • Kleuren : geel, blauw, rood – perfecte balans;  harmonisatie van  lichaam, geest, ziel

gehangene Hanged Man Smith Waite Centennial tarot

De Dood

 • Apocaliptische ridder – hij kondigt het einde van het leven aan zoals gekend,  als ridder zal hij je beschermen tijdens de volgende fase
 • Wit paard – zuiverheid, vernieuwing
 • Trage pas –  geen agressie, hij komt traag naar je toe, maar ook geen ontkomen aan
 • Vaandel – zijn wapen is het leven zelf
 • Witte roos  – de mystieke roos, leven , heling
 • Torens aan de horizon – verwijzing naar tarotkaart de Maan
 • Opkomende zon – verwijzing naar de tarotkaart de Zon en het einde van het overgangsproces
 • Koning – einde van wereldse macht (tarotkaart de Keizer)
 • Bisschop – einde van de uiterlijke religie (tarotkaart de Hiërofant)
 • Jonge vrouw – overgave na actief werken aan innerlijke processen (tarotkaart Kracht)
 • Kind – kijkt de verandering tegemoet, geen angst voor wat volgt (zie ook het kind in tarotkaart de Zon en Opstanding)
 • Boot – reis door de onderwereld, beschermd door de goden
 • Neerhangende rode pluim – het leven is minder actief (vergelijk met tarotkaart de Dwaas en tarotkaart de Zon)

Lees verder “Symbolen Grote Arcana – vervolg (Waite tarot)”

Geplaatst in grote arcana, symboliek

Symbolen Grote Arcana (Waite tarot)

Opsomming van de voornaamste symbolen in de Grote Arcana  (1 tot 11) van de Waite tarot, met zeer beknopte duiding. Kort en bondig!

De Magiër

 • Natuur, open lucht – werken met en in de natuur, 
 • Rozen en lelies – de rode (levenskracht) en witte (zuiverheid) tincturen
 • Baldakijn – troonhemel boven altaar, goddelijke bescherming
 • Altaar uit steen – ambachtelijk werk
 • Sacrale voorwerpen – de voorwerpen zijn gewijd, het gereedschap, hij gebruikt ze in een ceremoniële handeling.
 • Staf – element vuur, inspiratie
 • Beker – element water, emotie
 • Zwaard – element lucht – denken
 • Pentakel – element aarde, materie, ook een talisman
 • Jonge man in ceremonieel gewaad (wit-rood) – spirituele actie, werken met de alchimistische tincturen in zichzelf, innerlijke magie
 • Ourobouros riem – circulair proces, eenheid van alles
 • Lemniscaat – oneindige verbondenheid
 • Rituele handeling – actief beoefenen van magie

de magiër magician Smith Waite Centennial tarot

 

De Hogepriesteres

 • Jonge vrouw – maagd, (nog) niet seksueel actief
 • Plechtige houding – nadruk op beleving en niet op actief handelen
 • Met jurk en mantel dat licht reflecteert en eindigt in een waterbron – zij reflecteert het licht van Kether, via haar kunnen we het goddelijke waarnemen, haar aanwezigheid trekt de zoekenden aan, bron van wijsheid
 • Sluier – om haar te leren kennen moet je eerst beproevingen doorstaan, pas als je klaar bent kan je de sluier verwijderen en de ware aard van de Hogeprietseres ontdekken; zij blijft altijd deels een mysterie.
 • Kroon met horens, drie fases maan – verwijzing naar de godin Hathor, vruchtbaarheid en het cyclisch proces in de natuur
 • Zittend op een troon – spirituele macht 
 • Doek met palmhart en granaatappel –  mannelijke en vrouwelijk principe, patroon  kabbalistische levensboom
 • Toenemende maan aan haar voeten – haar invloed richt zich op het onbewuste, haar invloed neemt langzaam toe
 • Kruis t.h.v. borst – sephirot Tipareth
 • Schriftrol TORA – Torah is de Wet; goddelijke wet + gnosis
 • Pilaren zwart/wit- links Boaz, in de kracht, mededogen (vorm); rechts Jachin, hij zal bevestigen, strengheid (intentie)

Lees verder “Symbolen Grote Arcana (Waite tarot)”

Geplaatst in grote arcana, symboliek

Workshop, één dag later

Gisteren gaf ik de workshop Een reis door de Grote Arcana. Al had ik het beter een trektocht genoemd, eentje waarbij de rugzak steeds zwaarder begint te wegen.
De deelnemers hadden gelukkig stevige stappers aan en iedereen bereikte de finish.
Hun tarot-rugzak is misschien wel een rommeltje geworden, want we hebben bergen beklommen, in rivieren gesprongen, omgekeerd aan een boom gehangen en vuren getrotseerd.

In de volgende weken kan iedereen de spirituele tarotbagage terug sorteren.

En misschien helpen deze oefeningen? (begin mei plaats ik een blogbericht met de antwoorden) Lees verder “Workshop, één dag later”

Geplaatst in grote arcana

De symboliek in de tarotkaart : de Hiërofant

De Paus als opperpriester

De 15de eeuw was een bloeiperiode in de Noord-Italiaanse geschiedenis. De handel floreerde en er werden succesvolle allianties gesmeed. Op vlak van oorlog was er een relatieve rust en de stoel van de katholieke paus was na een ballingsperiode in Avignon terug in Rome gevestigd.
In het begin van 15de eeuw breidden de Kerkelijke Staten zich uit door annexatie van verschillende gebieden verspreid over Italië. De Pausen herstelden niet alleen hun wereldlijke macht, maar ook hun religieus gezag. Ze eigenden zich verschillende titels toe zoals die van Pontifex Maximus.  Deze Latijnse titel is afkomstige uit het heidense Romeinse Rijk, waar vele keizers het ambt van pontifex maximus bekleedden.
Het woord Pontifex is de samentrekking van pons en facere, wat een brug maken over water betekent.
De Paus is de opperpriester die de juiste weg toont en in direct contact staat met de goddelijke wereld. Daarom heeft hij het recht en de plicht toezicht te houden op de religieuze cultus van de staten onder zijn gezag. Lees verder “De symboliek in de tarotkaart : de Hiërofant”

Geplaatst in grote arcana, symboliek

De Duivel, verborgen vruchtbaarheid

De symboliek in de tarotkaart de Duivel van Arthur Waite. Invloed van Eliphas Levi en Oswald Wirth op de symboliek in deze tarotkaart.

De essentie van het leven, vruchtbaarheid, stroomt door alles heen. Het krijgt vorm in de natuur en in de mens. De levensenergie materialiseert zich tot individuele levensvormen, waartussen een duidelijk onderscheid is.
De tarotkaart de Duivel maakt de oppositie tussen de totale eenheid van de goddelijke wereld en de differentiaties in de gematerialiseerde wereld duidelijk.
De Duivel is de tegenstander van Eenheid. Hij is de Prins van de Materiële Wereld. Zonder zijn natuurkracht zou de wereld niet bestaan.
Het is de kaart van de individuele macht. Deze kaart draagt je op om jouw kracht en mogelijkheid tot creatie op een verantwoorde wijze te gebruiken. Lees verder “De Duivel, verborgen vruchtbaarheid”

Geplaatst in grote arcana

De symboliek in de tarotkaart : de Dwaas (Crowley)

In The Book of Thoth (Egyptian Tarot) van Master Therion (de esoterische naam van Aleister Crowley) wordt de tarotkaart de Dwaas uitvoerig besproken. Hij verbindt deze kaart met verschillende andere tarotkaarten (o.a. de Duivel), mythische verhalen (Pan, Dionysius, Bacchus, Parsival ), kabbalah en zijn eigen esoterische stroming Thelema. Door de veelheid aan symbolen en de ruime interpretatie ervan door Crowley is dit een kaart dat niet eenvoudig is om te duiden. Zonder in details te vervallen zal ik trachten de verschillende symbolen te duiden en met elkaar te verbinden. Lees verder “De symboliek in de tarotkaart : de Dwaas (Crowley)”

Geplaatst in geschiedenis, grote arcana

Symboliek in de tarotkaart : de Hogepriesteres

 

Beschrijving van de symboliek in de tarotkaart de Hogepriesteres / de Pausin door de eeuwen heen.

Goddelijke bruid

In de oudheid vervulden hogepriesteressen van koninklijken bloede een belangrijke rol als hoofd van tempels. Meestal werden ze op jonge leeftijd ingewijd om na enkele jaren symbolisch in het huwelijk te treden met de belangrijkste godheid van de tempel. Via deze ceremonie kregen ze een goddelijke status. Zo verbonden ze de wereldlijke macht van hun familie met de goddelijke macht. Lees verder “Symboliek in de tarotkaart : de Hogepriesteres”

Geplaatst in geschiedenis, grote arcana, symboliek

De tarotschetsen van Westcott deel 3

In 1886 maakte William Westcott 21 tarotschetsen.
Eerder schreef ik over de Magiër, de Hogepriesteres en de Keizerin in
De tarotschetsen van Westcott deel 1 en de Keizer, de Hiërofant en de Geliefden in De tarotschetsen van Westcott deel 2

In deel 3 bespreek ik de schetsen van de Zegewagen, Gerechtigheid en de Heremiet. Lees verder “De tarotschetsen van Westcott deel 3”