Tarot Cirkel transformeert tot

aankondiging nieuwe website en spiritueel magazine

Na 9 jaar Tarot Cirkel vond ik het tijd voor verandering. Laat ik je meteen geruststellen: tarot is nog steeds mijn favoriete spirituele onderwerp en ik zal ook de volgende jaren regelmatig over tarot schrijven en cursussen/workshops over tarot geven.

Wat verdwijnt, wat verschijnt?

 • De website van Tarot Cirkel. In de plaats komt er een nieuwe website DIVONA
 • De  Facebook pagina van Tarot Cirkel werd ondertussen omgedoopt tot Facebook pagina DIVONA. Op de pagina vind je berichten over tarotspellen, YouTube aanraders, inspirerende quotes,…
 • Op instagram vind je op Divona.coach
 • De Facebookgroep Tarot Vlaanderen stopt half augustus. In de plaats komen twee nieuwe Facebookgroepen.
  De Tarot Groei Groep is uitsluitend bestemd voor het begeleiden van cursisten. Specifieke informatie uit de cursus wordt herhaald, gelegenheid tot inoefenen van leggingen,… Cursisten krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging en blijven lid zolang de cursus duurt.
 • VIA DIVONA is een Facebook groep die zich richt tot mensen met interesse in divinatie, westerse spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Leden betalen 15 euro per kalenderjaar en krijgen hiervoor toegang tot de Facebookgroep die persoonlijk door mij wordt aangestuurd. Tweemaal per maand is er een online-evenement en 4 x per jaar een online- magazine voor spirituele groei.


Waar staat DIVONA voor?

Verbinden, inspireren en beleven zijn de uitgangspunten. Divona verspreidt kennis over westerse spirituele tradities via sociale media, website, online magazine en via het begeleiden en organiseren van activiteiten.

De Groep VIA DIVONA wil je helpen om zorg te dragen voor je eigen geluk en daardoor voor het geluk van anderen. In de groep is er bijzondere aandacht voor de natuur, spiritualiteit, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en zelfzorg.

VIA DIVONA is een open en warme omgeving. We willen leden inspireren om zich te voeden met spirituele kennis en de inspiratie te laten stromen. Aandacht voor bewustzijn van wie je bent en wat je voelt. We hechten belang aan jezelf kansen geven om te groeien en uitdagingen aan te gaan. Nu is het meer dan ooit tijd om te stralen en lichter te leven.

Word nu lid van VIA DIVONA voor slechts 15 euro tot eind 2021.

Bezoek de nieuwe website en download gratis het startnummer van het Divona magazine.


Ik hoop jou op DIVONA terug te mogen begroeten.

Annick

Divinatie tips

Vijf tips om je magische divinatie-talenten te maximaliseren.
#deanradin #kaartleggen

Tips om je divinatie-talenten maximaal te benutten

In het boek Real Magic beschrijft Dean Radin 5 tips om je magische divinatie-talenten te maximaliseren. De tips zijn eenvoudig, maar fundamenteel aan magische praktijken. Bij elke tip geef ik cursief bijkomende informatie.

1. Ontspan

Bereik een staat van diepe lichamelijke ontspanning.
Geest en lichaam zijn verbonden. Door je lichamelijk te ontspannen breng je verandering in je hersenactiviteit (en op langere termijn zelfs in de structuur van je hersenen). Als je bewust fysisch ontspant, neemt de activiteit in je voorste hersendelen toe (+ opvallend meer theta-golven). Deze activiteit wijst op een scherpere en beter gecoördineerde innerlijke waarneming.

2. Stabiliseer de geest

Voorkom dat gedachten afdwalen.
Je wilt de innerlijke waarneming gedurende langere tijd kunnen sturen.

3. Stuur je geest

Geef de geest de opdracht zich te richten op een taak.
Je hersenen zijn als een orkest, elke zone heeft een eigen partituur. Jij bent de dirigent die alle zones laat samenwerken om je doel te bereiken.

4. Wacht met spanning

Geloof dat je informatie zal ontvangen en creëer een sensatie van opwinding.
Je rolt de rode loper uit voor de informatie. Je gaat er niet naar op zoek, maar nodigt haar enthousiast uit.

5. Bevestiging

Zoek naar een gevoel dat je overtuiging bevestigt. Dit zal je helpen een onderscheid te maken tussen fantasie en verkregen informatie.
Je zal merken dat wanneer de verkregen informatie juist wordt waargenomen, dit telkens gepaard gaat met een sterk gevoel van bevestiging, verheuging, levendigheid of een versterkend gevoel.

De kwaliteit van de verkregen informatie kan verschillen of soms stroomt ze chaotisch binnen. Misschien lukte het niet om voldoende te ontspannen of je geest te stabiliseren. Misschien is dit nu niet het juiste moment om informatie te ontvangen. Weet dat informatie uit de universele bron je altijd een apart gevoel geeft.

Lees ook:

Real Magic (recensie)

Magie is echt, neem het onderzoek ernstig en pas de verkregen kennis toe. Dat is de centrale gedachte doorheen dit boek van Dean Radin, professor psychologie aan de California Institute of Integral Studies.

Hij richt zich in zijn boek zowel tot de lezers met interesse in de praktische toepassing van magie als tot de wetenschappers die bereid zijn een bredere visie op de realiteit te willen aanvaarden.

Geheel verrassend begint dit boek met een fictief verhaal dat een beeld schept over hoe men binnen enkele eeuwen terugblikt op het begin van de 21ste eeuw en zich verbaast over de beperkte kennis van psi fenomenen (1).
Hiermee hekelt Radin de starheid van onze huidige wetenschappers, die zich krampachtig vasthouden aan een rigide visie op de realiteit en de absoluutheid van hun kennis.

Magie is een onlosmakend onderdeel van het leven op aarde. Het is overal aanwezig, doorheen de eeuwen heen. Het bestaan ervan ontkennen is een deel van je origine en cultuur ontkennen. Radin pleit er daarom voor om de weerstand tegen magie op te geven en magische praktijken als inherent aan het menselijke leven te beschouwen.
In het tweede hoofdstuk omschrijft hij magie, voor hem de verzamelterm van allerlei psi fenomenen. Essentieel vindt hij het belang van de verbondenheid tussen ons bewustzijn en het Universele Bewustzijn, meer zelfs ons ‘individueel’ bewustzijn = het Universeel Bewustzijn. Hierdoor zijn we in staat om via ons bewustzijn de realiteit te beïnvloeden, er informatie uit te halen en contacten te leggen ongebonden aan tijd of ruimte. Iedereen bezit dit talent, alhoewel sommige meer aanleg hebben. Wil je dit talent gebruiken, dan moet je het wel trainen. Twee factoren spelen hierbij een sleutelrol: attentie en intentie.

Het derde hoofdstuk omschrijft hoe het komt dat we momenteel in een onttoverde wereld leven, waar geen ruimte is voor magie. Er is ongeloof, maar ook aversie tegen magie en iedereen die erin gelooft of het praktiseert. De basis hiervan is een diepgewortelde angst voor verlies aan controle over het eigen leven, de omgeving en bevolkingsgroepen.
De gevestigde orde, in het bijzonder geinstitutioneerde godsdiensten en wetenschap, houden deze angst bewust zin stand.

De geschiedenis van de magie wordt besproken in het vierde hoofdstuk. Radin biedt de lezer een duidelijk overzicht van de wortels van de magie.
Hij vernoemt mystieke cultussen, belangrijke esoterische denkers, genootschappen en de recente New Age stromingen met gekende namen zoals Deepak Chopra en Louise Hay. Hier en daar merk je dat dit opzoekingswerk is, door het persoonlijk commentaar of de accenten die worden gelegd. (Crowley is echt de meest misbegrepen magiër ter wereld.)
Radin is en blijft een onderzoeker van magie, geen magiër.
Dit valt vooral op in het vijfde hoofdstuk waarbij hij enkele voorbeelden bespreekt om zelf aan de slag te gaan met magie.
Vanuit zijn ervaring als onderzoeker kan hij je enkele zeer praktische en tegelijk eenvoudige tips geven, maar al bij al zijn de voorbeelden van magie een beetje slappe koek.
Tip : Lees hier de tips om je divinatietalent te maximaliseren.

Een belangrijk deel van het boek wordt voorbehouden voor de bespreking van onderzoeken die het bestaan van psi fenomenen statistisch aantonen. Hoewel ik de informatie interessant vind, begint het opsommen van het ene na het andere onderzoek te vervelen. Zijn eindconclusie is dat de psi fenomen niet louter aan toeval kunnen toegeschreven worden.
Magie is echt, maar het doet zich in minieme mate voor.
Had Radin me in de eerste hoofdstukken nog helemaal warm kunnen maken voor magie, dan hebben de resultaten van de onderzoeken mijn enthousiasme zeker getemperd. De resultaten roepen wel vragen op en maken het discussieveld ruimer. Maar wie zal hierover discussiëren? Diegene die enkel in de conventionele natuurlijke wetenschap geloven zal hij met deze resultaten niet van het bestaan van magie kunnen overtuigen.

Radin is ervan overtuigd dat iedereen het talent heeft om magie te beoefenen, maar zoals bij alle talenten hebben sommigen er meer aanleg voor. Om dit talent aan te tonen, somt hij psi fenomenen op die historisch beschreven zijn. Het hoofdstuk ‘Magiërs van Merlijn niveau’ heb ik met stijgende verbazing gelezen. Het opsommen van spectaculaire magische voorvallen is echt niet de manier om van magie een bespreekbaar onderwerp te maken. Bovendien kunnen de beschrijvingen personen met interesse in magie afschrikken om hun eigen talent te onderzoeken en te ontwikkelen.

Het volgend hoofdstuk gooit Radin het terug over een andere boeg en bespreekt hij de noodzaak van magische onderzoek. Als wetenschappers het Universeel Bewustzijn als basis van de totale creatie zouden aanvaarden, dan zou de weg openliggen voor grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek en zou onze kennis van de natuur totaal andere dimensies kunnen aannemen. Radin eindigt met een waarschuwing : als magie in de toekomst echt wordt gebruikt, moeten we ons bewust zijn van de grote verantwoordelijkheid als we magie hanteren. Misschien is Atlantis geen verhaal over het verleden, maar wel over onze toekomst.

boek : Real Magic: Ancient Wisdom, Modern Science, and a Guide to the Secret Power of the Universe
auteur : Dean Radin
uitgeverij : Harmony Books, 2018
ISBN 9781524758820

Meer over Dean Radin
overzicht leven en werk
de website van Dean Radin

Lapis Lazuli

Lapis Lazuli : kleur, etymologie, gebruik, verhalen, sleutelwoorden (associaties)

Kleur

Lapis lazuli is een meta-morfische steen. Het is samengesteld uit verschillende mineralen zoals blauwe lazuriet, goudkleurige pyriet en witte calciet. Hierdoor kan de steen heel verschillend zijn van kleurschakering. Hoe minder calciet, hoe kostbaarder de steen.
Een mooie (niet bijgekleurde) Lapis Lazuli herken je aan de ultramarijne kleur met goudkleurige aders, het liefst met hier en daar een kleine goudkleurige cluster.

Naam

Lapis betekent steen in het Latijn en lazuli is een verwijzing naar de typische blauwe kleur van de steen. In het middeleeuws Latijn werd het woord lazurum of lazorin gebruikt, dat was afgeleid van het Griekse lazour.
Dit Griekse woord was dan weer afgeleid van het Perzische woord lâzvard of lâzavard; een verwijzing naar één van de eerste ontmijningsplaatsen van deze steen.

reconstructie van een deel van de poort van Isthar (één van de stadspoorten van Babylon); hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende originele geglazuurde stenen; te bezichtigen in het Pergamonmuseum in Berlijn.

Gebruik

Een bewerkte steen heeft een prachtige glans en wordt vanaf 6000 BCE gebruikt als decoratieve steen.
Het was een zeer gewilde steen in Mesopotamië en in het Oude Egypte.
Dat kan je zien aan de duizenden objecten gemaakt of versierd met lapis lazuli. Volgens de overlevering bevat de steen de ziel van de goden, door de steen te dragen zou de kracht van de goden opgewekt worden in de drager. Bovendien beschermt ze de menselijke ziel tegen haat, angst of fouten, zodat ze zuiver blijft. Deze grote waardering had de steen te danken aan haar gelijkenis met de nachtelijke hemel bezaaid met sterren. Geen wonder dat alle leden van koninklijke families en andere gezagdragers rondliepen in blauwe gewaden en de steen als amulet rond hun nek droegen.

geglazuurd keramisch beeldje uit een Egyptische graftombe,
Metropolitan Museum, New York

De gemalen steen werd gebruikt als kleurstof voor inkt, verf, glazuur, oogschaduw (denk aan Cleopatra!). De kleur kwam overvloedig voor in grafkamers. De muren werden met blauwe verf beschilderd en de kisten werden ingelegd met goud en lapis lazuli. De grond lag bezaaid met blauw aardewerk zoals beeldjes (ushabti) van blauwe nijlpaarden, een verwijzing naar de sterke natuurkracht en de levensbrengende Nijl. Je trof er ook naakte vrouwelijke figuurtjes aan die leven en schepping voorstelden en beeldjes (met inscripties) die goden of de overledene voorstelden.

de Egyptische godin Hathor

De steen werd geroemd om haar medicinale krachten. Zowel in Mesopotamië als in het Oude Egypte werd het verwerkt in oogdruppels.
Ook in de Islamitische en middeleeuwse farmacie kreeg gemalen lapis lazuli een belangrijke rol o.a. voor het behandelen van zweren en als afrodisiacum.

Venetiaans schaakbord uit 16de eeuw Victoria and Albert museum, Londen

Verhalen en literatuur

De steen wordt in verschillende rituele teksten en mythologische verhalen vernoemd. In de mythe van de afdaling van de Sumerische godin Inanna naar de onderwereld moet ze de tekenen van haar rang afleggen, waaronder een halsketting en een staf gemaakt uit lapis lazuli.
In het episch verhaal over Gilgamesh wordt de steen verschillende keren vermeld. Er is sprake van een tablet waarin een verhaal is gekerfd, de hoorns van de gedode stier zijn gemaakt van lapis lazuli, net als een koets. En wat dacht je van een tuin van een wijze vrouw waar de steen groeit aan bomen?
In het Egyptisch Dodenboek wordt beschreven dat in het gouden oog van Ra een Lapis Lazuli moet verwerkt worden om zo gebruikt te kunnen worden als een krachtige talisman. En zo zijn er nog vele mythes, verhalen en gedichten waarin deze steen wordt vernoemd.

Sleutelwoorden

Lapis Lazuli wordt geassocieerd met : wijsheid, waarheid, vruchtbaarheid, inzicht, bescherming, zuiverheid, mentale stimulatie.

lapis lazuli steen

Als tiener raakte ik gefascineerd door de Egyptische mythologie en werd lapis lazuli één van mijn favoriete stenen. Lang zocht ik naar een steen die helemaal bij me paste. Jaren droeg ik deze steen aan een touwtje, maar onlangs heb ik ze bij de juwelier binnengebracht om er een mooie hanger van te maken. Nu schittert ze nog meer!

Ik hou van tarot

verschillende affirmaties die jouw verbinding met de tarotsymboliek en je tarotspel bekrachtigen

Hieronder staat een tekst die is opgebouwd uit verschillende affirmaties die jouw verbinding met de tarotsymboliek en je tarotspel bekrachtigen. Ze dienen als inspiratiebron om zelf een tekst met je favoriete tarotaffirmaties te maken. Je verbinden met tarotkaarten is voor elke tarotist belangrijk, het versterkt je dialoog met de kaarten.

Via mijn tarotspel verbind ik me met een onuitputtelijke bron van kennis.
Ik draag zorg voor mijn kaartspel en mijn kaartspel draagt zorg voor mij.
Telkens ik mijn kaartspel aanraak voel ik de warme verbondenheid tussen mezelf en de kaarten.
De tarotkaarten zijn altijd afgestemd op mijn innerlijke vibraties en bevestigen me in mijn kracht.
Ik ontspan me en laat alle mentale en emotionele ballast los.
Terwijl ik werk met tarot komen mijn gedachten volledig tot rust en kan ik mijn volle aandacht op de kaarten richten.
De kaarten reflecteren de boodschap die ik op dat moment nodig heb.
De krachtige symboliek van de tarot raakt mij in mijn diepste zijn.
Ze openen verborgen kennis, vaardigheden en eigenschappen waardoor ik een completer mens word.
Ik kan moeiteloos innerlijke dialogen met mijn tarotkaarten houden die me telkens waardevolle inzichten opleveren.
De tarotkaarten maken me bewuster van mijn gedachten, emoties en gedrag waardoor ik mezelf en de wereld om me heen beter begrijp.
De symboliek van de kaarten hebben een helende en balancerende invloed op mij, waardoor ik meer op mijn innerlijke kracht en wijsheid kan vertrouwen.
Het werken met tarotkaarten maakt me sensitiever, versterkt mijn innerlijke informatiekanalen en verscherpt mijn innerlijke waarneming.

Ik hou van mijn tarot omdat ze sleutels aanreikt om vol in het leven te staan.

Tarot en WelZijn

Resultaten van een korte informele bevraging. Hieruit blijkt dat wie zich verdiept in het tarotspel en haar symboliek en dit via kaartleggingen of creatieve werkvormen kan verbinden met het persoonlijk leven, de tarot ervaart als een steun voor zichzelf in het hier en nu.
Wie met tarotkaarten werkt, merkt dat dit het denken verruimt.

Heeft tarot een positieve invloed op je levenskwaliteit?

Een tijdje geleden las ik een studie over pragmatische spiritualiteit. Hierin las ik dat als je spiritualiteit ervaart als een belangrijk deel van je leven, de kans groot is dat je een positieve levensvisie hebt en je kwaliteit van leven als goed ervaart.

Verschillende studies hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen een goede levenkwaliteit en emoties, waarden en ervaringen die een nauw verband hebben met spiritualiteit.
Hierbij viel op dat vooral doelgerichte en praktische toepassingen van spiritualiteit een opmerkelijk invloed hebben op het welzijn.

Door spiritualiteit toe te passen in het (dagelijkse) leven ben je beter in staat betekenis aan je leven te geven, is je levensdoel duidelijker, is je bereidheid je in dienst te stellen van het leven/anderen groter en ervaar je meer hoop en dankbaarheid.
Stuk voor stuk emoties, waarden en ervaringen die goede voorspellers zijn van levenskwaliteit.

Het lijkt me daarom logisch aan te nemen dat wie tarot actief gebruikt in zijn leven, hier ook het positief effect van ervaart op zijn levenskwaliteit.
Vertrekkend vanuit deze aanname heb ik een kleine vragenlijst opgesteld en bij tarotisten gepeild in welke mate ze het eens waren met de stellingen.

Resultaten vragenlijst

De resultaten van deze vragenlijst vind je hier.
Vier resultaten springen in het oog omwille van de hoge gemiddelde score (en relatief kleine standaarddeviatie)

 • Door het werken met tarot heb ik het gevoel dat ik deel ben van een groter geheel.
 • Door te werken met tarot kom ik dichter bij mijn ware gedachten en gevoelens.
 • Door te werken met tarot kan ik beter contact maken met mijn innerlijke zelf.
 • Het werken met tarot geeft me meer inzicht in mezelf.

Deze vier stellingen omschrijven vooral de relatie tussen de tarot en de innerlijke leefwereld van de persoon/tarotist. Deze sterke relatie vind ik ook terug in de persoonlijke ervaringen die de deelnemers anoniem deelden.
Enkele reacties :

Werken met de tarot heeft mijn leven een andere wending gegeven.
Er is een dimensie bij gekomen lijkt het wel.   

Tarot kan je sturing geven. 

Mijn ontmoeting met de tarot heeft ook mijn leven veranderd:
ik maak contact met mijn intuïtie op een tastbare manier.
Werken met tarot is een mooie manier om over zaken te reflecteren.

Kaarten geven het beeld wat je voelt en wat je eigenlijk al vanbinnen
weet. De wijsheid zit niet in de kaarten het zit in jezelf.

Op één vraag waren er opvallend veel antwoorden in het midden tussen eens en oneens.

 • Door het werken met tarot is het gemakkelijker om problemen op te lossen.

Voor de meesten lijkt tarot geen hulpmiddel om problemen op te lossen. Enkele gaven aan juist wel in zeer moeilijke tijden de tarot te gebruiken om beter te kunnen omgaan met problemen. Deelnemers hadden het over ernstige ziekte, faillissement en stalking; telkens bood de tarot een houvast in deze moeilijke tijden. Tarot kan op moeilijke momenten je helpen greep te krijgen op het leven en zelfs je leven terug helemaal op het (juiste) spoor te zetten.

Het viel op dat op enkele vragen een grote spreiding was tussen de antwoorden.

 • Werken met tarot geeft mij een gevoel van veiligheid.
 • Door te werken met tarot ervaar ik goddelijke nabijheid.
 • Ik gebruik de tarotkaarten als kompas in mijn leven.

Ik denk dat je (on)veilig voelen of wel/geen goddelijke nabijheid ervaren, allebei ervaringen zijn die diepgeworteld zijn. Tarotkaarten beïnvloeden de inzichten en verruimen je denkwereld, maar als jij je onveilig voelt, dan zal je door het werken met tarotkaarten niet opeens wel veilig voelen. Hetzelfde voor goddelijke nabijheid. Ben je iemand die gelooft in het goddelijke, dan kunnen de tarotkaarten die band nog versterken. Als je niet gelooft in een goddelijke aanwezigheid, dan wijzigt dit niet door te werken met tarotkaarten.

Een beetje verrassend vond ik de grote spreiding van de antwoorden bij de vraag over de tarot als kompas in het leven. Ik denk dat mijn leven andere wendingen zou genomen hebben, als ik de tarot niet als gids of kompas had gebruikt.
Mijn persoonlijke ervaring is dat het werken met tarotkaarten je op lange termijn helpt om steviger in je schoenen te staan en je verbondenheid met je eigen leven op een positieve manier versterkt. Het hielp me ook een persoonlijke visie te ontwikkelen op de relatie tussen het goddelijke, de mens (mezelf) en de wereld.

Wie kaarten legt, richt zich voornamelijk op zichzelf en het hier en nu.
In moeilijke periodes en voornamelijk in moeilijke relaties kan de tarot een steun zijn; maar dit is zeker niet de voornaamste reden waarom men met tarotkaarten werkt.
Dit bleek de persoonlijke ervaringen en uit de antwoorden op volgende vragen .

 • Werken met tarot creëert een positieve kijk op de toekomst
 • Het werken met tarot geeft me meer inzicht in anderen.

Besluit

Wie zich verdiept in het tarotspel en haar symboliek en dit via kaartleggingen of creatieve werkvormen kan verbinden met het persoonlijk leven, ervaart de tarot als een steun voor zichzelf in het hier en nu.
Wie met tarotkaarten werkt, merkt dat dit het denken verruimt. Daarvoor moet je zelfs de kaarten niet in de handen nemen. Het helpt natuurlijk wel. Werken met tarot is jezelf ontmoeten op een diep en fundamenteel niveau. Je eigen wijsheid wordt ontsluierd in dialoog met de symboliek die in jezelf verankerd is. Zo is het mogelijk een betekenisvol antwoord te vinden op je levensvragen.

Tarotkaart meditatie

leer de energie van de tarotkaart voelen, ontdek verborgen elementen en verbind je met de energie van de kaart.


Energetisch verbinden met de tarotkaart

Aan de hand van deze meditatie zal je de verbinding met de tarotkaart intenser maken en zal je interpretatie van de kaart verruimen.
Een ideale oefening om regelmatig te doen en je bevindingen te noteren in je persoonlijk tarot werkboek.

Zien, voelen en verbinden

Neem een tarotkaart (start met een kaart uit de grote arcana met een figuur op of een hofkaart). Leg de kaart tussen je handen en vraag aan de kaart om zich open te stellen en je zijn geheimen aan jou te openbaren.
Leg de kaart voor je op tafel en plaats je handen naast de kaart. Scan de kaart met je ogen, van boven naar beneden, van links naar rechts, let op het midden van de kaart, de hoeken,… Fixeer je niet op één punt. Als een symbool je aandacht trekt, bekijk het even iets langer, maar laat het daarna los. 
Neem de kaart en houd het tegen je voorhoofd. Scan de kaart met je derde oog.
Welke kleuren zie je? Kan je een 3 dimensionale voorstelling van de tarotkaart zien? Vallen sommige symbolen extra op?
Houd de kaart voor je hart. Vind je het gemakkelijk om met de energie te verbinden? Hoe voelt ze aan? Welk gevoel komt in jou naar boven?
Neem de kaart terug tussen je handen. Dank de kaart om zich open te stellen en zijn energie met jou te delen. Stuur nu zelf energie naar deze kaart, NIET om de energie van de kaart te veranderen, WEL om jouw verbinding met deze tarotkaart te versterken.

mediteren met tarotkaarten

Projectie

Leg de kaart voor je. Kijk rustig naar de afbeelding zonder je aandacht te fixeren op details. Verbind je hart met de kaart. Voel hoe je totale energie zich verplaatst naar de kaart. Adem rustig in en uit. Sluit je ogen en open je innerlijke oog.
Wat zie je voor je, wat zie je achter je? Loop rond in het energieveld van de kaart en bekijk het vanuit verschillende richtingen.  Waar bevind je jezelf en hoe voelt de energie van die ruimte/ het landschap aan? Je ontdekt nieuwe elementen die niet op de afbeelding van de kaart te zien zijn.  Beschrijf de voorwerpen, personen, kleuren die je ziet. Wat gebeurt er? Beschrijf acties/ beweging. Gebruik al je innerlijke zintuigen.
Raak voorwerpen aan, luister naar geluiden en gesprekken. Voel de sensaties op je huid: warmte, koude, droogte, vochtigheid. 
Je kan ook vragen om een boodschap of instructie te ontvangen.
Neem afscheid van de figuren op de kaart, neem afscheid van de energie van de kaart. Laat je eigen energie terugvloeien naar je fysieke lichaam.

Enkele tips

 • Start met een klein ritueel  vb. handen wassen, een kaarsje branden,…
 • Neem tijd om tot rust te komen, zorg dat je voeten stevig contact met de grond (Moeder Aarde) hebben. Adem rustig in en uit.
 • Vermijd een overdaad aan prikkels in je omgeving, dit kan je (innerlijke) waarneming verstoren.
 • Noteer je indrukken tijdens of meteen na de meditatie.
 • Sluit de meditatie af door iets te eten, te drinken of contact te maken met de natuur. 

8 vragen voor kaartleggers

Waarom trek je kaarten uit een kaartspel? Hoe ga je om met het advies dat de kaarten weerspiegelen?

Elke kaartlegger trekt al eens spontaan een kaartje, een dagkaart, of een kaart aan de hand van een specifieke vraag.
Daarom vind ik het belangrijk dat je als kaartlegger stilstaat bij wat kaartleggen voor jou betekent.

 1. Waarom trek je een kaart uit je tarotspel?
  Meestal vertrek je vanuit een behoefte aan een kaart, beeld of antwoord. Wat is jouw (verborgen) reden om de tarot te raadplegen? Misschien wil je informatie over jezelf, een ander of een bepaalde situatie. Of zoek je hulp of bevestiging van een idee/vermoeden?
  De intentie waarmee je de kaarten raadpleegt, spelen een belangrijke rol bij de duiding van de kaarten.
 2. Is je intentie ‘zuiver’?
  Met andere woorden is je legging ethisch verantwoord? Jij bent de centrale figuur binnen een kaartlegging. De informatie in een legging spiegelt je innerlijk, soms onzichtbare leefwereld. Ze is niet bedoeld om je nieuwsgierige neus in andermans zaken te steken, noch om anderen te manipuleren, voor de kar te spannen of te schaden.
  Doe wat je wil, maar schaad niemand. Het is niet enkel een heksenregel!
 3. Kan je vraag op andere manieren beantwoord worden?
  Vraag aan de kaarten, wat je niet rechtstreeks aan een persoon kan vragen. Wil je informatie over een probleem, wil je een vraag stellen aan een persoon, wil je weten wat een ander denkt of doet?
  Stel de vraag direct aan hen!
  Zoek je hierbij advies of een extra steuntje in de rug, dan zijn de kaarten jouw ideale hulp- en advieslijn.
 4. Ben je bereid ook hulp en advies te vragen aan anderen?
  Niet alles staat in de sterren geschreven, niet alle antwoorden kan je afleiden uit een kaartlegging. Omring je met mensen die bereid zijn om je te helpen en ondersteunen als je het zelf niet meer zo goed weet.
  Ook professionele hulpverleners/adviseurs kan je raadplegen. Geloof in de kaarten, in jezelf en de mensen om je heen.
 5. Geloof je dat je gedragen wordt door het Universum?
  Hoe is je verbinding met de spirituele kracht die vorm krijgt in de tarotkaarten? Tarotkaarten zijn geen gebruiksvoorwerpen zoals een schaar en een lepel, ze zijn spirituele instrumenten.
  Ze resoneren het best met jouw persoonlijk leven als je hen aandacht schenkt en je verbindt met hun energie; ook al heb je hun hulp en advies niet meteen nodig.
 6. Wat doe je als je kaartlegging niet meteen het gewenste antwoord geeft op jouw vraag?
  Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord dat je niet verwacht, niet leuk vindt of niet begrijpt. Wat doe je dan?
  Het antwoord is wat het is! Noteer de kaartlegging, je eerste interpretatie, laat de kaartlegging nog wat liggen,…
  De kaarten geven nooit! een fout antwoord, maar misschien kan je het antwoord nu niet interpreteren of aanvaarden.
  Ga respectvol om met de beelden die aan jou worden getoond.
  Neem vooral verantwoordelijkheid voor je eigen leven en leg die niet bij de tarotkaarten.
 7. Geven de kaarten antwoorden op jouw levensvragen? Ja!
  Zijn ze verantwoordelijk voor jouw geluk en welbevinden? Nee!
  Laat je beslissingen, kijk op het leven, relaties met anderen niet afhangen van wat de kaarten je spiegelen. Natuurlijk zijn er momenten waarop je het echt niet meer weet en de kaartlegging je laatste houvast lijkt! Kaartleggingen veranderen jou, maar niet meteen je leven.
  Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de beelden in de tarot jou en je leven kunnen zegenen, maar ze zijn geen instant-wondermiddel.
 8. Geloof jij in tarotkaarten?
  Ik geloof in de kracht van de tarotbeelden! Ik geloof dat ze in staat zijn om onaangeboorde hulpbronnen binnen in jezelf te activeren en een diepe inwerking hebben op je innerlijk leven. Dit is geen hocus pocus- denken, maar een diep vertrouwen in mijn mens-zijn en mijn verbondenheid met het universum, het leven en haar oneindige kracht en mogelijkheden.
  Waar geloof jij in?

Lees ook :

Een mystiek verhaal vol tarotbeelden

Aan de hand van 31 tarotkaarten die ik uit de Star child tarot trok schreef ik een verhaal. Elke dag een paar woorden. De eerste kaart die ik trok was ‘Perspective’ en dat was meteen ook de titel van mijn verhaal.

Tussen 1 en 31 oktober trok ik elke dag een kaart uit mijn Starchild Tarot.
Doel : aan de hand van de kaarten een verhaal schrijven.
Kernwoorden : mystiek, poëtisch, grenzenloos, droomwereld, surrealistisch, alternatieve wereld,…

starchild tarot perspective six cups

Perspectief

De kleine prinses wordt wakker in haar eigen droomwereld. In de duisternis ziet ze een pad voor haar oplichten. In de verte verschijnt het kasteel van haar toekomst, het kasteel waar ze tot koningin zal worden gekroond.
De prinses zet slaperig haar eerste stappen. Kleine waterstromen ontspringen aan elke voetstap en toveren het dorre landschap om tot een vruchtbare oase.
De mist rondom haar maakt haar bang en houdt haar in bedwang. Ze grijpt naar het sterrenstof in haar tasje en gooit het in de lucht. Opeens kleurt de lucht roze, paars en geel. Ze ziet de rode horizon achter het kasteel oplichten. Vastberaden stapt ze verder terwijl de wolken boven haar samenklitten. Er hangt elektriciteit in de lucht.
Door contact te houden met haar innerlijke licht kan ze elk dreigend gevaar ontwijken. Uit de wolken vallen kleine druppels, die haar innerlijke licht breken in een schitterende kleurenpracht.
Plots begrijpt ze de taal van het licht. Geen enkele gedachte kan haar weerhouden van haar bestemming. Bij elke stap die ze zet spatten er nu inspirerende vonken uit de grond die ze vangt in een groot web.
De vonken glijden langs de draden naar beneden en worden opgevangen in de beker in haar hand. Langzaam giet ze haar innerlijke licht uit over de aarde.
Overal waar haar lichtdruppels de vruchtbare aarde raken, stijgen energetisch bundels op uit de grond. Deze energiebundels verbinden zich tot een web en beschermen de prinses.
Want zij is het licht en is omringd door licht. Haar energie en inzicht is oneindig.
De bundels kristaliseren zich rond haar. De kristallen weerspiegelen haar dromen die ze als lichtgevende ballen in de lucht jongleert. Ze laat haar dromen niet vallen door innerlijke onrust, want het universum is alomtegenwoordig en steunt haar plannen.

Starchild tarot akashic records Three crystals

Haar ideeën reflecteren de oude wijsheden die in het hart van het universum worden bewaard. De mogelijkheden van het universum zijn oneindig en worden geactiveerd door haar vurig verlangen. Ze is strijdvaardig en voelt de energie van de engelen door haar aderen stromen. Haar verwachtingen zijn hoog gespannen als ze vlak voor de poort van het kasteel het zwaard uit de rots trekt.

starchild tarot knight of swords ace of swords

 

13 manen planner

Met mijn nieuwe planner / jaarboek / dagboek ga ik een nieuw magisch jaar tegemoet.
De verschillende korte schrijfopdrachten helpen je vorm te geven aan je project en dagen je uit concrete stappen te nemen. Vertrekkend vanuit de droom als krachtbron, wordt de maan gedurende 13 periodes je persoonlijke coach.

Om veel te schrijven

In de kast ligt mijn nieuwe planner, een 13 manen jaarplanner, 13 manen om je dromen waar te maken. Ik moet nog even wachten om er mee aan de slag te gaan, al heb ik er al enkele woorden in geschreven. Op 8 oktober, net voor de volgende nieuwe maan, start de planner. Ik kijk er echt naar uit, want ik ben iemand die graag haar gedachten laat neerdwarrelen op papier. Schrijven op papier is een totaal andere schrijfervaring dan tikken op een klavier. Met een pen in de hand blijf je dichter bij je gevoel, ben je creatiever en is het gemakkelijker om ‘out of the box’ te denken.
En vooral het is echt leuker!
Vroeger had ik vele kleine boekjes om in te schrijven, maar zo raken je ideeën vlug verspreid.  De planner is ideaal voor het verzamelen van vele kleine en grote ideeën!

Op het ritme van de maan

Deze zomer las ik verschillende boeken over de maan. Het thema ‘leven met de maan’ spreekt me aan omdat dit aanvullend is op mijn manier van werken met tarot. Toen ik eind augustus de planner zag op de website van tarot.nl, was ik meteen verkocht.
Het voelde aan als het antwoord op mijn verlangen om het werken met tarot te combineren met het werken met maanenergie.

Meer dan een planner

De combinatie van informatieve tekst, meditatie, planner en schrijf- en doe-opdrachten vind ik een pluspunt. Ideaal voor wie aan een persoonlijk project wil werken of op innerlijk avontuur wil gaan. De woorden van de schrijfster zijn aanmoedigend. De verschillende korte schrijfopdrachten helpen je vorm te geven aan je project en dagen je uit concrete stappen te nemen. Vertrekkend vanuit de droom als krachtbron, wordt de maan gedurende 13 periodes je persoonlijke coach.

Ik ga met mijn maanboek/planner een nieuw magisch jaar tegemoet!

begin jaarplanner 13 manen

 

De jaarplanner is te koop voor  29,95 euro in verschillende spirituele winkels, op bol.com,  tarot.nl en natuurlijk via de website van de uitgeverij/auteur Moonflow