Grimaud en de Tarot de Marseille

Waarom worden Grimaud en de tarot de Marseille vaak in één adem genoemd?
Is de Ancient Tarot de Marseille de meest authentieke tarot?

Van Grimaud tot Carta Mundi

De naam Grimaud wordt vaak samen met de Tarot van Marseille vermeld.
Drukkerij Grimaud, gespecialiseerd in het drukken van kwaliteitsvolle speelkaarten, werd in 1848 opgericht door Baptiste-Paul Grimaud. Hij koopt in dat jaar het atelier van meester Cartier Arnoult (sinds 1750 in Parijs gevestigd). Vanaf het begin industrialiseert hij het fabricatieproces. Zijn marktpositie is zo sterk dat andere drukkerijen uit de markt worden geconcurreerd. Ofwel gaan ze helemaal kopje onder, ofwel koopt hij hen op.

Tot 1962 blijft Grimaud de belangrijkste kaartdrukkerij van Frankrijk, dan wordt het overgenomen door concurrent Ducale. Onder de naam France Cartes groeit het verder uit tot een belangrijke internationale speler. Uiteindelijk belandt het bedrijf in de portefeuille van een andere bekende drukkerij. Sinds 2014 maakt France Cartes deel uit van de Carta Mundi groep.

Paul Marteau en Joseph Maxwell

Waarom worden Grimaud en de Tarot de Marseille vaak in één adem genoemd?
Dat hebben we te danken aan Paul Marteau. Begin 20ste eeuw heeft hij de leiding over de drukkerij en bovendien heeft hij een grote interesse in parapsychologie en esoterie. Hij leest o.a. het tijdschrift Le Voile d’ Isis (in 1890 opgericht door Papus) en is erg geinteresseerd in de visie van Joseph Maxwell (jurist, arts en parapsychologisch onderzoeker). In 1922 schrijft Maxwell het boek La Magie. Hierin schrijft hij : “de enige correcte druk lijkt de zogenaamde Tarot de Marseille te zijn, waarin de II en de V de Pausin en de Paus voorstellen. Deze druk is uitgeput en het huis Grimaud heeft deze druk vervangen door een druk waarin de Paus en de Pausin vervangen zijn door Jupiter en Juno.”

Joseph Maxwell verwijst naar het tarotspel dat Grimaud in 1891 publiceerde.
Dit tarotspel is van het type Besançon en gesigneerd Arnoult 1748. Het lijkt op een tarotspel eveneens met vermelding Arnault 1748 dat werd gepubliceerd door Lequart (1880-1890). In 1891 werd Lequart overgenomen door Grimaud.

Ancient Tarot de Marseille

Paul Marteau neemt niet alleen de kritiek van Maxwell ter harte, maar merkt in esoterische kringen ook een hernieuwde interesse in de tarot.  Vooral de tarot van het Marseille type en en dan specifiek die van Conver uit 1760 is voor velen de meest traditionele, de meest pure tarot.
Het moment dus om als uitgever een (ver)nieuw(d) tarotspel op de markt te brengen.
Hij laat zijn Besançon tarotspel hertekenen. Qua ontwerp verandert hij in de meeste kaarten niets, behalve hier en daar een lijntje. De vervanging van Juno en Jupiter door de Pausin en de Paus springen het meest in het oog.
Maar waarop zijn deze figuren gebaseerd? Waarschijnlijk is een Conver tarotspel (uit 1880) van drukkerij Camoin een belangrijke inspiratiebron. In 1888 had Grimaud drukkerij Camoin overgenomen en was hierdoor in het bezit gekomen van de houten drukblokken van een Conver tarotspel.

Als Marteau zijn tarotspel in 1930 met grote oplage op de markt brengt, geeft hij zijn spel de titel : Ancient Tarot de Marseille. Dit tarotspel is nog steeds in druk en voor velen is de Tarot de Marseille = de tarot uitgegeven door Grimaud in 1930.

De laatste decennia is de kennis over de tarotgeschiedenis en de interesse in de verschillende tarotspellen uit Frankrijk gegroeid. Meer dan ooit zijn we ons bewust van de grote diversiteit op vlak van tarotspellen, symboliek en gebruik.

ancient tarot de Marseille Grimaud
Ancient tarot de Marseille, type Marseille, 1930, uitgeverij Grimaud

Leestip  voor wie zich wil verdiepen in de geschiedenis en symboliek van de Franse tarotspellen :
Histoire du Tarot
Origines – Iconographie – Symbolisme
auteur : Isabelle Nadolny
uitgeverij : Trajectoire (2018)

Met dank aan Guido Gillabel van het Tarot Museum Belgium voor de foto’s.

 

Goede raad van ….

Crowley’s visie op tarot en het bestuderen van tarotkaarten

Aleister Crowley

Aleister Crowley
Aleister Crowley

In The Book of Thoth schreef Aleister Crowley over zijn visie op tarot. Dit boek is een absolute aanrader voor elke tarotist die zich wil verdiepen in de tarot ( van Crowley). Op het einde van het boek geeft hij goede raad aan de tarot-student . Een advies dat grote indruk op me maakte toen ik het de eerste keer las. Onlangs dacht ik er terug aan en ik wil het graag met jullie delen.

“Het is duidelijk, op het einde van dit essay, dat de kaarten uit de tarot levende individuen zijn. Het is gepast om de na te denken over de relaties die bestaan tussen hen en de student.
Stel je eens het volgende voor : Een debutante gaat naar haar eerste bal. Ze wordt voorgesteld aan 78 volwassen mensen. Laat ons aannemen dat zij een bijzonder intelligent meisje is, met een hoge sociale educatie; zij zal wellicht alles weten over de positie en algemene karakteristieken van deze personen.
Dit betekent echter niet dat ze hen echt kent. Ze zal niet weten hoe elk van hen zal reageren op haar. Hoogstens, zal ze enkele feiten over hen kennen, waaruit ze iets kan afleiden over hun gedrag.
De positie van de tarot-student is gelijkaardig. In dit essay en deze ontwerpen (de kaarten), werd een analyse van de algemene karakteristieken van elke kaart gegeven. De student kan de kaarten niet echt naar waarde schatten, zonder hun gedrag over een lange periode te observeren. Hij kan enkel tot inzicht in de tarot komen door ervaring.
Het zal voor hem niet voldoende zijn om de kaarten intensief te bestuderen alsof het objecten zijn.
Hij moet ze gebruiken. Hij moet met hen leven.
En zij ook, moeten met hem leven. Een kaart is niet geïsoleerd van de anderen. De reacties van de kaarten, hun wisselwerking ten opzichte van elkaar, moet ingebed worden in het echte leven van de student.

book of thoth crowley

En dan, hoe moet hij hen gebruiken?
Hoe kan hij hun leven met die van hem vermengen?
De ideale manier is contemplatie. Dit houdt een zo hoge graad van initiatie in, dat het onmogelijk is ze hier te beschrijven. Bovendien is het voor de meeste mensen niet aantrekkelijk of geschikt.
De meest praktische en eenvoudigste manier is divinatie.”

(daarna beschrijft hij een versie van The Opening of the Key kaartlegging)

Karen Mahony & Baba Studio

Voor het vertaalde interview met Karen Mahony klik hier

karen mahony tarot baba studio
Karen Mahony met één van haar drie katten

Karen Mahony is no stranger in  the world of tarot. She is a designer of tarot decks,
a creative person with many skills and a popular speaker at meetings tarot.
Together with her ​​partner Alex she founded Baba Studio in 2002.

Especially for Tarot Cirkel, Karen answered a few questions.

How did tarot came in to your life?

The first time I ever heard of card reading was in a small town on the Antrim coast of Northern Ireland where two card readers had small wooden booths set up right on the rocks by a scenic cliffside walk. One of them was considered a charlatan, the other a true mage. As a small child (I must have been about seven at the time) I found the discussions about fortune telling fascinating and a little alarming! I didn’t begin using the cards seriously myself for many years after that.

What attracts you (the most) in tarot? Lees verder Karen Mahony & Baba Studio

Karen Mahony & Baba Studio

Karen Mahony is geen onbekende in het tarotwereldje. Ze is een ontwerpster van tarotdecks, een creatieve duizendpoot en een graag geziene spreekster op tarotbijeenkomsten. Samen met haar levenspartner Alex richtte ze in 2002 Baba Studio op.  Voor meer informatie kan je terecht op de facebookpagina van Baba Studio .

Speciaal voor Tarot Cirkel beantwoordde Karen enkele vragen. Wacht dus nog even met het leeg kopen van hun webshop en maak kennis met Karen Mahony en Baba Studio.

Hoe kwam tarot in je leven?

karen mahony tarot baba studio
Karen Mahony met één van haar drie katten

De eerste keer dat ik van kaartleggen hoorde, was in een klein stadje aan de kust van Antrim in Noord-Ierland.
Twee kaartlezers hadden er elke een klein houten kraampje opgezet, recht op de rotsen aan een prachtige klif. Eén van hen werd gezien als een charlatan, de ander als een echte magiër. Als klein kind (ik moet ongeveer 7 jaar zijn geweest) vond ik de gesprekken over waarzeggerij boeiend en een beetje verontrustend!
Ik begon zelf vele jaren later kaarten te leggen.

Wat trekt je het meest aan in tarot?

Ik ben erg visueel ingesteld. Ik houd van tarot omdat van alle profetische systemen dit de meest visuele is. Dit is ook de reden waarom mijn partner Alex en ik zo aangetrokken zijn tot het maken van tarot decks.

Welk effect had het bestuderen en werken met de tarot op jouw persoonlijk leven ?

Nou , als we het onderwerp een beetje kunnen rekken….. het was een kaartlegging met orakelkaarten dat een grote invloed had op mijn leven. De kaarten vertelden dat ik in Praag een man zou ontmoeten waarop ik verliefd zou worden, ik zou met hem leven en werken. De zomer voor ik vanuit Londen naar Praag verhuisde (ik twijfelde erg over de wijsheid van die beslissing) deed ik een kaartlegging. Het leek me onmogelijk op dat moment om te verhuizen ; ik had op dat moment een vaste relatie, al liep die niet erg goed meer. Dus ik schudde de kaarten en deed een tweede kaartlegging met exact hetzelfde antwoord! De volgende herfst pakte ik mijn spullen en verhuisde naar Praag. En inderdaad, binnen enkele maanden ontmoette ik Alex, werd ik verliefd en richtten we Baba Studio op. Ik heb nooit omgekeken! Lees verder Karen Mahony & Baba Studio

Guido Gillabel & Het TarotHuis

guido gillabel raot museum Belgium
Guido Gillabel

Guido Gillabel is geen onbekende voor wie de tarotsymboliek en geschiedenis bestudeert. Hij bezit een grote collectie tarotkaarten en stelt ze tentoon in het Tarot Museum Belgium. Wie wil kan die op afspraak bezoeken.
Op 19 oktober houdt Tarot Vlaanderen haar ontmoetingsdag op deze unieke locatie.
Als voorsmaakje op dit bezoek, stel ik Guido en zijn Museum kort aan jullie voor.

Hoe kwam tarot op je pad ?

Via “De Nieuwe Mens”, een esoterische vereniging die ik opstartte in 1979 leerde ik de tarot kennen. Ik volgde cursussen bij Elisabeth Halsberghe, Noud Vanden Eerenbeemt en Hans Wesseling. Vooral Wesseling en zijn verschilsdenken hadden en hebben een grote invloed op me.
leestip : Wesseling schreef in de jaren ‘80 over tarot in het tijdschrift Paravisie en zijn artikels zijn allemaal online terug te vinden op http://hanswesseling.nl/pdf/Tarot.pdf

Lees verder Guido Gillabel & Het TarotHuis

Papus

Gerard encausse beter bekend als papusnaam : Gérard Anaclet Vincent Encausse

pseudoniem : Papus ( verwijst naar de genius van de geneeskunde uit het Nuctemeron, een apocrief boek van Apollonius van Tyana)

° 1865  † 1916

beroep

arts, schrijver, lesgever, organisator

boeken

La Papesse Oswald Wirth Tarot
illustratie uit het boek
Le Tarot des bohémiens, le plus ancien livre du monde
La Papesse Oswald Wirth
 • Papus schreef zeer veel boeken (sommige bronnen spreken van 160 boeken), zelfs over onderwerpen waar hij niet mee vertrouwd was. Enkele bekende boeken waren :
 • La Kabbal- tradition secrète de L’Occident (1892)
 • Clef absolue des sciences occultes (1889)
 • Le Tarot des bohémiens: le plus ancien livre du monde (1889), deels geïllustreerd met de grote arcana van Oswald Wirth
 • Le Tarot divinatoire: clef du tirage des cartes et des sorts  (1909), boek over kaartleggen waarin hij zoals velen steunt op de ideeën van Etteilla, dit boek is geïllustreerd met de Papus-Goulinat Tarot

 • Premiers élèment d’homéopathie pratique (1913)

Lees verder Papus

Camoin en de Tarot de Marseille

Philippe Camoin

Vanuit mijn interesse meer informatie te verzamelen over de gerestaureerde tarot de Marseille (zoals gedrukt door Conver) ben ik op zoek gegaan naar achtergrond informatie over Philippe Camoin. Het boek van Jodorowsky ‘La voie du tarot’ bevatte slechts twee lijntje informatie over het opzoekingswerk dat Jodorowsky samen met Camoin deed. Hier en daar sprokkelde ik informatie samen.
De echt naam van Camoin is Philippe Tourrasse. Camoin is de naam van zijn moeder en het is langs deze zijde van de familie dat er relaties zijn met de wereld van drukken en uitgeven.
Zijn vader was de laatste bestuursvoorzitter van de Camoin drukkerij die o.a. de tarot de Marseille drukte.  De Camoin drukkerij zou ontstaan zijn uit de drukkerij van Conver (eind 18de eeuw). Naar eigen zeggen bestudeert Camoin al sedert zijn 14 jaar symboliek, alchemie,…

Eerste versie

In de jaren ’60 gaf Camoin een eerste gerestaureerde versie van de Marseille tarot uit. Op de verpakking stond vermeld dat het een herdrukt betrof waarvoor hij de originele houten drukplaten had gebruikt. Het resultaat was echter ‘te perfect’ en sommige kaarten waren duidelijk anders. Camoin had dus niet de originele platen gebruikt.
De eerste ‘Bicentenaire Tarot Conver‘ was commercieel gezien geen schot in de roos. Lees verder Camoin en de Tarot de Marseille

William Butler Yeats

naam : William Butler Yeats
yeats
°1865 † 1939

beroep
schrijver

boeken

Gekend omwille van zijn  literaire bijdrages : poëzie, essays, drama en fictie.
Kreeg in 1923 een Nobelprijs voor literatuur omwille van zijn immer geïnspireerde poëzie die op een artistieke wijze uiting geeft van de ziel van een heel volk.
Hij vond zijn inspiratie in zijn sterke verbondenheid met zijn Ierse nationaliteit, zijn voorliefde voor filosofie en zijn magische experimenten.

tarot decks

 •  Creëerde samen met Florence Farr een tarot deck dat nooit werd uitgegeven
 • 1909 Waite Tarot Er zijn verschillende aanwijzingen dat hij de ( niet bij naam genoemde) derde persoon was die Waite en Smith hielp bij het creëren van de Waite tarot.

organisaties

 • 1885 Dublin Hermetic Society
 • 1887 Theosophical Society (Madame Blavatsky)
 • 1890 Hermetic Order of the Golden Dawn
 • Trad later toe tot de binnenste orde van de Golden Dawn : The Order of Rubidae Rosae & Aureae Crucis
 • Hield in 1901 een speech tijdens een Golden Dawn bijeenkomst met als titel   “Is the Order of R. R. & A. C. to Remain a Magical Order?”
  Hij was geen voorstander van de splitsing van de organisatie, maar tegelijk vond hij van het behouden van de magische rituelen erg belangrijk.
  Koos bij de splitsing niet de kant van Arthur Waite (Isis-Urania Tempel), maar bleef wel in nauw contact met hem.
 • Bleef voor de rest van zijn leven verbonden met de Golden Dawnyeats speech golden dawn

invloed

Omwille van zijn kennis over filosofie, esoterie en magie werd hij vaak geconsulteerd door anderen. Hij zou Waite hebben geadviseerd om de kaartlegging, die bekend werd als het Keltisch Kruis, in het boek ‘Pictorial Key to the Tarot’ op te nemen.

Aanbevolen!!!
De online tentoonsteling The Life and Works of William Butler Yeats

.

Tarot Cirkel

Arthur Edward Waite

korte biografie van Arthur Edward Waite : boeken, tijdschriften, tarotspellen, organisaties en esoterische invloed

naam : Arthur Edward Waite

pseudoniem :  Grand Orient; schreef onder deze
naam een aantal boeken over divineren/voorspellen

°1857 † 1942

arthur waite

beroep

commercieel manager, schrijver, redacteur,
vertaler, uitgever Lees verder Arthur Edward Waite