Het geheim van de Priesteres

bespreking van de symboliek in de tarotkaart van de Hogepriesteres uit de Waite tarot. Bespreking van de omschrijving van Waite en esoterisch duiding van de kaart.

Noot vooraf : In dit artikel houd ik me zo strikt mogelijk aan de esoterische uitleg die Waite gaf over deze kaart. Zijn uitleg (door mij vertaald) heb ik in het vet geschreven, daaronder geef ik bijkomende duiding.

In Pictorial Key to the Tarot omschrijft Waite de Hogepriesteres als de hoogste en heiligste tarotkaart van de grote arcana.

Een wassende maan aan haar voeten.
De Hogepriesteres correspondeert met het astrologisch teken maan. De wassende maan staat voor de toenemende invloed van de maankracht, het onbewuste.

Een gehoornde diadeem met globe in het midden.
Waite verwijst naar Hathor, dit betekent Huis van Hor(us). Haar kroon heeft twee horens met een zonneschijf daartussen. De kenmerken die toegeschreven worden aan Hathor komen sterk overeen met die van de Hogepriesteres.

 


Een groot zonnekruis op haar borst.

Het kruis is een zonneteken. De plaats van dit kruis verwijst naar een sephiroth op de kabbalistische levensboom, nl. Tipareth. In het correspondentie systeem van de Golden Dawn wordt de tarotkaart van de Hogepriesteres geassocieerd met het pad dat Tipareth met Kether verbindt. Via de Hogepriesteres krijgt men onmiddellijk toegang tot het allerheiligste.

Op de schriftrol in haar handen staat het woord TORA, dit duidt op een Hogere Wet, de Geheime Wet en de tweede betekenis van het Woord.
Aangezien Waite deze woorden met een hoofdletter schrijft verwijzen ze telkens naar het goddelijke. De Hogepriesteres is het Woord van God. In het  evangelie volgens Johannes staat : In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen/de duisternis heeft het niet begrepen.
Waite verwijst naar het vrouwelijk godsaspect (cfr. Hathor-Isis), hier omschreven als het Woord. Het Woord van God wordt soms ook omschreven als de Wijsheid, (het licht van) de Logos, Sophia, Shekinah,…
De Hogere Wet is de Wet van God, de Wet van de Schepping.

De schriftrol is deels bedekt door haar mantel om aan te tonen dat sommige dingen impliciet zijn en andere medegedeeld.
Je kan over de (spirituele) wetten van de schepping leren, maar sommige kennis kan enkel innerlijk ervaren worden. Dit is de kennis van binnenuit, de kennis van het hart. Over deze kennis kan niet gesproken worden omdat ze niet overdraagbaar is (met woorden).

Ze zit tussen de witte en zwarte pilaar J. en B. van de mystieke tempel.Boaz Jachin
Het zal je misschien zijn opgevallen dat er op de tarotkaart links een zwarte pilaar met B erop staat en rechts de witte pilaar met J erop. Achter deze omwisseling moet je geen bijzondere verklaring zoeken. Het tarotdeck werd in een zeer korte tijdspanne gemaakt en blijkbaar was de eerste versie ook meteen de definitieve versie (inclusief ‘foutjes’)
De B staat voor Boaz (in de kracht, mededogen) en J voor Jachin (hij zal bevestigen, strengheid).  In de rituelen van de Golden Dawn is alles wat tussen de twee zuilen staat of gebeurt uiterst heilig en magisch van aard. Alles in dit aardse leven wordt gekenmerkt door tegenstellingen (zwart/wit) en pas door die tegenstellingen te verenigen en te (h)erkennen dat ze één geheel vormen, ontstaat er een magische manifestatie.

En het doek van de tempel is achter haar, het is geborduurd met palmen en granaatappels.
Het doek scheidt de heilige plaats waar de priesters samen komen van het Allerheiligste, het Heiligste van het Heilige, het Arcanum Arcanorum.
De palmen en granaatappels staan voor (mannelijke) levenskracht en (vrouwelijke) vruchtbaarheid. Het geheim van het geheim is seksueel van aard. Het Allerheiligste is de plaats waar het heilig huwelijk wordt voltrokken.

Haar kledij is vloeiend en doorschijnend en de mantel suggereert licht, een schitterende straling.
Ze werd soms occulte Wetenschap genoemd, zittend op de drempel van het Heiligdom van Isis.
Hiermee verwijst Waite opnieuw naar de goddelijke wijsheid als vrouwelijk godsaspect.

Eigenlijk is ze de Geheime Kerk, het Huis dat zowel van God is, als van de mens.
Met de Geheime Kerk doelt Waite op de Gnosis van binnenuit. Het ervaren van een diepe éénheid met het goddelijke.

De Hogepriesteres stelt ook het tweede huwelijk voor van de Prins die niet meer tot deze wereld behoort.
In een artikel stelt Waite de Prins gelijk met De Dwaas uit de tarot. Opnieuw verwijst hij hier naar het heilig huwelijk, maar ditmaal via een beeldend verhaal uit de kabbalistisch mystiek. Met ‘de prins behoort niet meer tot deze wereld’ bedoelt hij dat De Dwaas reeds zijn reis heeft voltooid (om daarna opnieuw de reis te ondernemen)

Zij is de spirituele Bruid en Moeder, de dochter van de sterren en de Hogere Tuin van Eden.
De esoterisch naam van de Hogepriesteres is de Priesteres van de Zilveren Ster.
Zij is de maagd, de Keizerin de moeder en de Ster is de oude wijze vrouw, samen vormen ze de vrouwelijke goddelijke drie-eenheid.  Er zijn twee versies van de Tuin van Eden : de lagere manifesteert zich in de fysische wereld, de hogere is van een energetisch hoger niveau. We kunnen de Hogere Tuin van Eden, de Hoge Priesteres, ervaren in sacrale momenten.

Zij is, meer precies, de Koningin van het geleende licht, maar dit is het licht van allen.
De Hogepriesteres reflecteert het goddelijke licht hier op aarde. De aarde is de fysische manifestatie van Malkuth. Ze is het neergedaalde vrouwelijk aspect van god, de Shekinah, in Malkuth. We kunnen enkel het mannelijk godsaspect leren kennen via het ervaren van het vrouwelijk godsaspect. Het licht van god is op aarde aanwezig en is voor iedereen bestemd, maar dit licht is in ‘slapende toestand’. Door dit licht in jezelf te erkennen, wordt ze actief en begint ze te stralen.

Zij is de Maan, gevoed door de melk van de Hemelse Moeder.
Waite wijst opnieuw op het maanaspect van deze tarotkaart. Hij beklemtoont de sterke verbinding tussen de maagdelijke Hogepriesteres en de vruchtdragende Keizerin. Hoewel in bepaalde aspecten tegengesteld zijn ze eigenlijk één.

Op een bepaalde manier is ze ook de Goddelijke Moeder zelf, dat wil zeggen ze is de heldere reflectie daarvan.
Het is in de betekenis van de reflectie dat haar meest waarachtige en hoogste naam die van Shekinak is, de glorie die samen leeft met god. Volgens de kabbala is er een Shekinah zowel boven als beneden. In de hogere wereld heet ze Binah, het Hemels Begrip, dat uitstraalt naar de emanaties die eronder zijn. In de lagere wereld is dit Malkuth. In deze context moet deze wereld gezien worden als een gezegend Koninkrijk.
Het werd een gezegend Koninkrijk door de aanwezigheid van de Inwonende Glorie. Mystiek gezien is de Shekinah de Spirituele Bruid van de rechtvaardige man. Wanneer hij de Wet leest, geeft zij de Goddelijke betekenis.

In een notedop heeft Waite hier weer hoe het vrouwelijk godsaspect zich kenbaar maakt aan de mens. Het maakt zich kenbaar aan de oprechte en toegewijde man (of vrouw).  Wanneer hij (of zij) de goddelijke wetten bestudeert, zorgt de Shekinah voor het innerlijke begrijpen van deze wetten.

levensboom en tarot

Tarot Cirkel

Tarots, Alessio Delfino

Fotograaf Alessio Defino werkt aan een serie Tarotportretten, #erotiek #symboliek

Op een grijze zaterdagnamiddag stap ik de Galerie Antonio Nardone in Brussel binnen. De reden van mijn bezoek is de Collectie ‘Tarots’ van Alessio Delfino die enkele weken in deze galerie wordt tentoongesteld (nog tot 27 april 2013).
De eigenaar ontvangt me hartelijk en geeft meteen op een bondige en heldere manier een woordje uitleg in het Frans. Heel ontspannen kan ik alle 12 werken bekijken. De laatste creatie van Delfino is één van mijn favorieten : Het rad van fortuin. Net als de 11 andere werken is dit een onderdeel van een nog onvoltooid project.

LETOILE Alessio delfino
De Ster   foto : Alessio Delfino

Lees verder Tarots, Alessio Delfino

Between Light and Darkness

The blog before me is the Ace of Stars Tarot by Shonna Hill

The theme of this Tarot Blog Hop, celebrating Ostara 2013 is

 Dancing Between Light and Darkness

I wot that I hanged on the windy tree
nights all nine,
wounded by a spear and given to Óðen,
myself to myself,
on that tree,
of which no one knows from what roots it rises.

The sacrifice of Odin (1895) by Lorenz Frølich
The sacrifice of Odin (1895) by Lorenz Frølich

 

Odin, the mighty Norwegian god, All-Father to the whole of creation, divine and human. In the minds of many people today, the most popular image of  Odin is that of a god of battle and of death. However traditionally he was also, if not more, linked to knowledge.

Among his gifts to us was the greatest of all: the gift of writing. Like the Egyptian god Thoth he is therefore also the god of magic.

To accomplish this, Odin self-sacrificed himself by hanging himself upside down in the World Tree, the gigantic  ash Yggdrasil. He reached for the runes under him and obtaining them he fell out of the tree.

 

Lees verder Between Light and Darkness

De Hiërofant, Aleister Crowley

De tarotkaart de Hiërofant,

Dit artikel vormt het laatste deel van blogartikels over drie tarotstudies die Crowley maakte tijdens zijn verblijf in Céfalu.

De andere artikels kan je lezen op :

De Zon, Aleister Crowley
De Maan, Aleister Crowley
Nightmare Paintings, Aleister Crowley (Engelstalig/English)

Initiatie

De hiërofant, initiator in de mysterieën, stelt bij Crowley de profeet van Thelema (1) voor. Om het seksuele aspect binnen zijn doctrine te benadrukken draagt de hiërofant een fallisch hoofddeksel. De symbolen in zijn handen, het ankh kruis en een staf  met een Jeruzalem kruis wijzen op zijn spirituele kracht.

Offer thyself Virgin to the Knowledge and Conversation of thine
Holy Guardian Angel!

All else is a snare.

Hierophant, Palermo Collection 1920
tarotstudie Aleister Crowley 1920

Lees verder De Hiërofant, Aleister Crowley

De Zon, Aleister Crowley

tarotstudie van Aleister Crowley, de Zon uit de Palermo Collectie.
Vergelijking tussen de symboliek in de tarotstudie in in de tarotkaart de Zon uit de Thoth Tarot geschilderd door Frieda Harris.

De Zon is de tweede tarotstudie van Crowley waaraan ik een blogje wijd.

Zoals ik eerder in mijn blogartikel over De Maan, Aleister Crowley schreef, is de Thoth Tarot neutraler van aard dan zijn eigen werk. Zijn eigen tarotstudie over de zon is een zelfportret, waarschijnlijk onafgewerkt want nummering, datum en handtekening ontbreken. Crowley identificeerde zich sterk met de zon en de energie van de zon.
Dit is één van de redenen waarom hij zichzelf als het Beest 666 omschrijft, kabbalistisch gezien verwijst dit getal naar de zon.

 

In de tarotstudie van Crowley is geen bijkomende symboliek aanwezig. Het is een eenvoudige, maar krachtig statement. Hij is De Zon, hij is Eén. Lees verder De Zon, Aleister Crowley

De Maan, Aleister Crowley

Symboliek en interpretaties van de tarotkaart de maan uit de Book of Thoth tarot van Aleister Crowley

Aleister Crowley maakte in de periode dat hij in Céfalu (Sicilië) verbleef verschillende schilderijen. Een deel is bewaard gebleven en staat bekend als de Palermo Collectie.
In die collectie zitten drie tarotstudies gemaakt door Aleister Crowley in 1920/1921 : De Zon, De Maan en De Hiëropfant.
Uit dagboekfragmenten is gebleken dat hij in zijn Céfalu- periode verschillende tarotstudies maakte, maar enkel deze drie zijn bewaard gebleven. (al kunnen er natuurlijk altijd nog enkele vondsten opduiken)

In dit blogartikel zet ik de schijnwerpers op De Maan

Let the Illusion of the World pass over thee, unheeded, 
as thou goest from the Midnight to the Morning.

 

Lees verder De Maan, Aleister Crowley

De grote schoonmaak

De vernietigende kracht in de tarotkaart de Toren

Een vernietigende kracht doet De Toren instorten en kondigt de grote schoonmaak aan.

Dit artikel is onderdeel van een tarot blog hop met als thema ‘de grote schoonmaak’.

 

Invoke me under my stars! Love is the law, love under will.
Nor let the fools mistakes love; for there are love and love.
There is the dove, and there is the serpent. Choose ye well!
He, my prophet, hath chosen, knowing the law of the fortress,
and the great mystery of the House of God.

  Lees verder De grote schoonmaak

Kracht is 8 ?

Over de omnummering van de tarotkaarten Kracht en Gerechtigheid

Kracht in het tarotdeck van Waite

Toen Rider de tarotkaarten van Arthur Edward Waite op de markt bracht in 1909, had niemand verwacht dat dit deck 100 jaar later, het bekendste tarotdeck van de wereld zou zijn. En dat dit deck omwille van zijn symboliek en het gebruik van afbeeldingen in de kleine arcana honderden andere decks zou beïnvloeden.
Meer zelfs de verandering in kaartvolgorde werd ook overgenomen, alhoewel Waite over deze omnummering geen uitvoerige uitleg gaf.
Tot die tijd hadden de meeste tarotdeck Gerechtigheid als 8ste kaart en Kracht als 11de kaart. In de uitgave van Waite’s deck krijgt Kracht plots nummer 8 toegewezen en Gerechtigheid 11.

Tarot van Marseille met Gerechtigheid op 8 en Kracht op 11

Lees verder Kracht is 8 ?

Arcana, de geheimen van de tarot

Het begrip arcana binnen de westerse esoterische traditie.

Een van de eerste dingen die een beginnende tarotist leert is dat de tarot 78 kaarten bevatten die ingedeeld worden in 22 grote arcana en 56 kleine arcana. In de meeste handboeken wordt arcana vertaald door geheimen (enkelvoud arcanum = geheim).

Het woord ‘geheim’ is heel intrigerend, het prikkelt de fantasie en heeft vast menig persoon ertoe aangezet de tarot te bestuderen. Toch vind ik het uiteindelijk maar een povere vertaling die het concept waar het begrip arcana voor staat amper dekt. Ook de woorden ‘major’ en ‘minor’ hebben naar mijn aanvoelen een diepere betekenislaag, die niet meteen merkbaar is in hun vertaling respectievelijk ‘grote’ en ‘kleine’.

kaart uit Le Grand Tarot Belline, op dit deck zou P. Christian zich gebaseerd hebben bij het omschrijven van zijn tarotafbeeldingen.

De relatie tussen tarot en het woord arcana

Alvorens hier verder op in te gaan, wil ik eerst even hebben over de relatie tussen tarot en het woord arcana. Tegenwoordig worden beide begrippen haast in één adem met elkaar vernoemd, maar dit is niet steeds zo geweest.

Het begrip arcana wordt voor het eerst met tarot geassocieerd door Paul Christian (Jean-Baptiste Pitois) in de novelle ‘L’homme rouge des Tuileries’  (1863)
Het (fictieve) verhaal gaat over een ontmoeting tussen Napoleon en een Benedictijnse monnik die een occult manuscript bezit. Dit manuscript beschrijft 78 symbolische huizen of afgebeelde ‘sleutels’, waarna later verwezen wordt als zijnde arcana.

In 1888 schrijf Ely Star (Eugene Jacob) in zijn werk ‘Mystère de l’ horoscope’, een hoofdstuk over tarot. Hij is de eerste om een onderscheid te maken tussen minor arcana en major arcana. Een jaar later laat Papus (Gérard Anaclet Vincent Encausse) in zijn Tarot de Bohémiens uitschijnen dat beide termen in algemeen gebruik zijn. Lees verder Arcana, de geheimen van de tarot

De engel in de tarot

In de tarotkaarten staan verschillende engelen afgebeeld. Welke boodschap brengen de engelen ons via de tarotkaarten?

We kunnen er niet omheen. Iedereen met interesse in spiritualiteit leest wel eens iets over engelen, over hun energie, licht, stralen, boodschappen en allerlei correspondenties.
Ook in de tarot worden engelen afgebeeld. De zeer populaire Rider Waite Tarot beeldt vier engelen af. In tegenstelling tot meer recente decks deed Waite dit niet omdat engelen commercieel een echte eye-catcher zijn.
Het was hem uitsluitend te doen om een bepaalde boodschap over te brengen. En laat dat nu net de voornaamste functie zijn van de engel.
Het begrip engel heeft daarnaast andere functies zoals het wijzen op de aanwezigheid van God of verwijzen naar de onzichtbare wereld. De taken van de engelen worden in de literatuur uitvoerig besproken, ze vormen allemaal samen de hofhouding van God.

Al eeuwen wordt er geschreven over de engel als mysterieuze bode van God. Aanvankelijk was hij helemaal alleen, de Malak Adonai, en zelf moeilijk van God zelf te onderscheiden. Onder invloed van verschillende culturen groeit deze ene figuur uit, steeds meer engelen worden beschreven.
De symboolfunctie van de engelen neemt ook geleidelijk aan toe en de manier waarop ze worden afgebeeld varieert volgens de cultuur en de tijdsgeest.

Vier aartsengelen

Maar laat ik me in dit berichtje beperken tot vier aartsengelen die in de Rider Waite tarot worden afgebeeld.

Rafaël

de geliefden lovers Smith Waite Centennial tarot

Rafaël, Genezer van God, wordt in de kaart De Geliefden afgebeeld. Hij wordt o.a. geassocieerd met Mercurius, de bode van de Goden bij de Romeinen. De link met de tarotkaart De Geliefden komt doordat astrologisch gezien de planeet Mercurius de heerser is van het teken Tweelingen. De symboliek van de engel Raphaël benadrukt dat de kaart eerder wijst op elkaar leren kennen, het vergaren van kennis door ontmoeting met de a/Ander en communicatie, dan op romantische liefde. Lees verder De engel in de tarot