tarotschetsen van Westcott -deel 7

Beschrijving en duiding van de symboliek in de esoterische tarotschetsen van William Westcott uit 1886
In dit zevende en laatste deel de tarotkaarten
De Opstanding, De Dwaas en De Wereld..

Opstanding

tarot westcott opstanding

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : Eeuwig leven, Eeuwig licht
In de Intellectuele Wereld : 20, De sleutel van Mesmerisme  
In de Hemelse Wereld : Saturnus, Astrale licht
In de Aardse Wereld : de generatieve deugd van de Aarde, magnetische vloeistof, destructie en regeneratie

Geklede figuren komen uit een graftombe; man vrouw en kind. In de verte een burcht of kasteel. Een engel vliegt over de begraafplaats en blaast op een trompet. Doden rijzen uit hun graf, een man een vrouw en een kind. Het kind heft zijn handen omhoog. Bovenaan het teken van Saturnus.
In de vier hoeken van de afbeelding schrijft Westcott de Hebreeuwse letter Resh.

Duiding bij de schets
In de beschrijving zijn er verschillende verwijzingen naar Mesmerisme :(re)generatie, magnetische vloeistof, mesmerimse.

Franz Anton Mesmer (1734 -1815) was een Duitse arts en astroloog.
Hij ontdekte wat hij het dierlijke magnetisme noemde en waarnaar later vaak gerefereerd werd als mesmerisme. De ontwikkeling van Mesmers ideeën en praktijken leidde later tot de ontwikkeling van hypnose.
Mesmer zag gezondheid als de vrije stroom van het levensproces door duizenden kanalen in het lichaam. Ziekte werd volgens hem veroorzaakt door hindernissen in die stroom. Die obstakels overwinnen en de stroom herstellen leidde tot een crisis die de gezondheid herstelde.
Als de natuur dit spontaan niet deed, was contact met een geleider van dierlijk magnetisme een noodzakelijke en afdoende remedie.
Mesmer was ervan overtuigd dat in zijn lichaam veel energie was opgeslagen. Mesmer wilde deze heilzame natuurlijke invloeden uitlokken en stimuleren door zijn energie via hand- en oogbewegingen over te brengen naar de patiënt.

Saturnus een bevroren gasreus is een goede geleider van elektrische stroom. Je zou hem dus kunnen beschouwen als een reservoir voor de energie van de Aarde. Via astraal licht wordt de Aarde terug geregenereerd.
Een cyclisch proces dat eeuwig leven mogelijkheid maakt.

De Hebreeuwse letter Resh heeft verschillende betekenissen waaronder die van begin, hoofd, wat eerst komt, startpunt, oorsprong.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart het Laatste Oordeel sleutelwoorden :
Resh. Groenten, Medicijn

De Dwaas

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : De Wetenschap van de profeten, het priesterschap van de magie
In de Intellectuele Wereld : 21 
In de Hemelse Wereld : de derde materie
In de Aardse Wereld : het sensuele, het vlees

Een sjofel geklede man met warrig haar en een stoppelbaard bevindt zich aan de rand van het water. Hij kijkt voor zich uit en merkt niet dat hij in zijn kuit wordt gebeten door een wilde kat. Eèn schoen is aan , één bengelt aan zijn wandelstok. In zijn slappe muts steekt een veertje. Zijn knapzak hangt aan een stok die hij nonchalant over zijn schouder meedraagt.
In de bovenhoeken de Hebreeuwse letter Tau. De Hebreeuwse letter Shin is doorstreept.

Duiding bij de schets
Westcott tekent hier heel bewust een nonchalante vagebond. Hij ziet zelfs een beetje komisch uit. In de tarotschetsen van Westcott valt de nadruk op het gewone, het dagelijkse leven op.
De derde materie is volgens theosofisten is het derde niveau van creatie, het causale niveau. Op dit niveau maakt men gebruik van concrete intellectuele energie, alle geestelijke acties worden op dit niveau verzameld. Het is één van de niveaus uit de neo-theosofische kosmologie. Houd hierbij in gedachten dat Westcott dit in 1889 beschrijft (voor de dood van Blavatsky), dus vooraleer er spake was van neo-theosofie (Besant).

Tau is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en verwijst dus naar een eindresultaat. Westcott had deze letter eerst bij de tarotkaart van De Wereld geschreven, maar uiteindelijk beslist om Tau aan de Dwaas toe te kennen en Shin aan de Wereld. Een beetje vreemd dat hij deze arcana niet het cijfer 22 toekent, maar 21.
Welke is voor Westcott de laatste kaart, het eindresultaat : De Dwaas of De Wereld? Een doordenkertje…


Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart
de Ongeïnitieerde, de Dwaas sleutelwoorden : Tau, de Microcosmos, Pan
opmerking : deze tarotkaart heeft in de tabel getal 0

De Wereld

westcott wereld tarot

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : de gods-mens
In de Intellectuele Wereld : 22
In de Hemelse Wereld : Jupiter
In de Aardse Wereld : Jesus, Heilige Maagd, Hercules, Orpheus, Hiram, Adon Hiram
(en nog enkele namen die onduidelijke zijn )
Een naakte vrouw staat midden in een lauwerkrans, in de vier ‘hoeken’ een engel, een arend, een leeuw en een stier. Boven- en onderaan de krans een vijfpuntige ster (pentagram). De vrouw staat op haar rechter been, linkerbeen opgetrokken en gekruist. In haar handen houdt ze twee staven vast.
In de bovenste hoeken de Hebreeuwse letter Shin. De Hebreeuwse letter Tau is doorstreept.

Duiding bij de schets
De vrouw houdt magnetische staven in haar handen om astraal licht te sturen naar de bron van alle leven. Via haar wil/intentie geneest zij de aarde. Net als Levi ziet hij het laatste arcanum als het universele arcanum; het laatste en eeuwige geheim van transcendente initiatie.
In zijn boek Numbers: their occult power and mystic virtue beschrijft Westcott het pentagram als “onoverwonnen” en beschrijft de eigenschappen van het pentagram. Het pentagram bezit een reinigende kracht en brengt energieën in de astrale wereld in balans. Hij verwijst ernaar met de woorden : Vlammende Ster, het Vleesgeworden Woord, de Ster van de Magi en de Kabbalistische Microcosmos.

De betekenis van Shin is zeer complex. Hier zou ik graag de omschrijving van vuur in het hoofd naar voor schuiven. Vooral omdat daardoor de nauwe band met de kaart van de opstanding duidelijk wordt.
Opstanding is ‘het hoofd’ en de Wereld is ‘het vuur in het hoofd’.
Wat ervaren de mensen in Opstanding? Hoe voelen ze zich? Misschien ervaren ze de Wereld in zichzelf!

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart De Wereld; de Kroon, Kether met de Cherubim ; sleutelwoorden : Shin, het Sensitieve Leven, Dieren.
opmerking : deze tarotkaart heeft in de tabel getal 21

bron : Histoire de la magie : avec une exposition claire et précise de ses procédés, de ses rites et de ses mystères (Eliphas Levi, 1860)

Hier een link naar alle blogartikels over de tarotschetsen van Westcott

tarotschetsen van Westcott – deel 6

De Ster, de Maan en de Zon tarotkaarten van Westcott.
Symboliek en interpretatie voornamelijk gebaseerd op Etteilla en Levi.

In 1886 maakte William Westcott 21 tarotschetsen.
In deel 6 bespreek ik de schetsen van de Ster, de Maan en de Zon .
Lees hier deel 1

DE STER

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : onsterfelijkheid, vereniging van vrede en liefde
In de Intellectuele Wereld : zeventien
In de Hemelse Wereld : Mercurius
In de Aardse Wereld : het Levenselixer
De tekening gelijkt sterk op de Ster uit de Etteilla tarot. Een naakte vrouw zit geknield in een glooiend landschap met een boom en enkele planten. Ze zit aan de monding van een stroom, één voet in het water, één knie op de grond. Ze giet, uit twee kruiken, water in het meer. Op de kruiken de alchemistisch symbolen van water en vuur. Boven haar hoofd zeven kleine sterren en 1 grote ster. Bovenaan een grote stralende zon, met het teken van Mercurius ernaast. In de bovenste hoeken de Hebreeuwse letter Pe.

De Ster- Etteilla tarot

Duiding van de schets
We zien een naakte vrouw, met veel mannelijke kenmerken. Wellicht een verwijzing naar het hermafrodiete karakter van mercurius. Mercurius is bij uitstek de god die tegenstellingen in zichzelf verenigt.
De vrouw giet water over de materie, het water uit de kruiken stellen twee tegengestelde energieën/elementen voor: water en vuur.
Het teken van Mercurius in combinatie met een naakte vrouw is een verwijzing naar de Anima Mercurii, de ziel van de natuur.
Westcott verbindt de Hebreeuwse letter Pe met de Ster, zoals beschreven door Levi.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart de Hondsster, de Vlammende Ster
sleutelwoorden : Pe, Canopus, Sirius, astrologie

De Maan

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : de (?) van religieuze doctrine, Gerechtigheid ?
In de Intellectuele Wereld : achttien, symboliek
In de Hemelse Wereld : Aquarius
In de Aardse Wereld : de elementen, de (?) wereld, materiële vormen van het verwachte licht
De tekening gelijkt sterk op de Maan uit de Etteilla tarot. Twee torens, twee honden, water met een kreeft/krab. Boven de linkertoren schijnt de maan.
Beide honden kijken naar de maan. De gedomisticeerde hond ligt neer, de wilde hond staat recht en lijkt te grommen of te huilen naar de maan. De torens gelijken sterk op elkaar, op de rechtse toren staat een antenne. In de bovenste hoeken de Hebreeuwse letter Tzaddi.

Duiding van de schets
De maanenergie werkt in op de instincten en alles wat onbewust is, daarom zien we de wilde hond alert reageren en zelfs de gedomesticeerde hond ontwaakt uit zijn slaap. De krab komt tevoorschijn uit de poel met water, die onze onbewuste emoties herbergt.
Het licht van de zon wordt verwacht, hier zien we haar indirect via de maan. Vooraleer de zon kan schitteren, moeten de lagere instincten eerst wakker gemaakt worden.
Wanneer het lagere zelf in contact komt met de maanenergie ontstaat er innerlijke onrust. Binnenkort verschijnt de zon. Het verlicht de volledige mens, zowel het lagere als het hogere Zelf.
Westcott verbindt de Hebreeuwse letter Tzaddi met de Maan, zoals beschreven door Levi.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart de Maan
sleutelwoorden : Tzaddi, magnetisme, licht

De Zon

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : Paracelsus (?) Heilige Ster, rit 295, Boaz en Jachin
In de Intellectuele Wereld : negentien, symboliek, het nummer van het licht
In de Hemelse Wereld : Vissen
In de Aardse Wereld : rit 294, rit 300, de de Steen der Wijzen, de kubistische steen, de elementen, de (?) wereld, het verwachte licht
Twee naakte kinderen, vrouwelijk en mannelijk, staan op een toren met kantelen. Ze kijken elkaar aan en houden elkaars beide handen vast.
Hun lichamen zijn naar elkaar gericht, elk zetten ze hun rechter voet naar voor. Boven hen een grote stralende zon. Daarnaast nog enkele (Hebreeuwse) woorden die moeilijk te lezen zijn en het woord LVX. In de bovenhoeken de Hebreeuwse letter Soph.

Duiding van de schets
We zien verschillende verwijzingen naar het boek Dogme et Rituel de la Haute Magie van Eliphas Levi. Ik duid deze schets daarom volgens de visie van Levi. Dit is een tarotkaart van realisatie. De mens is een eindige God geworden en God een oneindig mens.
De mens is doordrongen van het astrale licht en projecteert dit naar de wereld. Zo maakt hij in zichzelf ruimte om nieuw astraal licht aan te trekken.
Elke gedachte laat een afdruk na in het astrale licht. Dit licht raakt andere mensen en neemt een andere vorm aan. Het licht wordt vertaald in daden en beïnvloedt zo de gemeenschap en de wereld.
Op de tarotkaart zien we twee kinderen de ogen en de handen gebruiken om het astrale licht te projecteren en te ontvangen. De kinderen stellen twee tegenpolen voor die elkaar aantrekken en zich met elkaar verbinden via de ogen en de handenpalmen die elkaar raken. Door elkaar aan te staren ontstaat er een permanente fixatie van energie, tussen hen is er een voortdurende vloeiende projectie van licht en gedachten.
Ze zijn vervuld van astraal licht, ze zijn lichtlichamen.
Hun lichamen kan je vergelijken met de pilaren Boaz en Jachin, waartussen een permanente verbinding is ontstaan.

Westcott verwijst ook naar Paracelsus. Paracelsus gelooft dat God mensen beïnvloedt via de sterren. Via het licht van de sterren verspreidt God kennis.
God is nauw verbonden aan de zon en het zonlicht wordt gelijkgesteld aan de Heilige Geest.
Westcott verbindt de Hebreeuwse letter Soph met de Zon, zoals beschreven door Levi.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart de zon
sleutelwoorden : Soph, de Steen, goud

Alle artikels over de tarot van Westcott

De tarotschetsen van Westcott deel 5

Deel 5 uit de reeks waarin ik de inktschetsen van Westcott bespreek. In dit deel beschrijving van de tarotkaart en duiding :
De Dood, Matigheid en De Toren.

Deel 5 uit de reeks waarin ik de inktschetsen van Westcott bespreek.
In dit deel beschrijving van de kaart en duiding van :

De Dood, Matigheid en De Toren.

Lees verder De tarotschetsen van Westcott deel 5

Verandering en verbondenheid

Welke tarotkaarten symboliseren een verandering in het leven?
Welke kaarten hebben een bijzondere relatie met elkaar en versterken elkaars betekenis.

Welke tarotkaarten symboliseren een verandering in het leven?
Welke kaarten hebben een bijzondere relatie met elkaar en versterken elkaars betekenis?

In dit artikel de antwoorden op 2 oefeningen uit Symboliek oefenen

1

Verandering is een thema dat in verschillende tarotkaarten uit de Grote Arcana voorkomt.  In deze tarotkaarten is verandering een belangrijk thema :

De Hogepriesteres

Meteen aan het begin van de reeks van de Grote Arcana kom je in contact met een krachtige transformator. De energie van de Hogepriesteres is subtiel aanwezig telkens je met tarotkaarten werkt. Zij is de stille begeleidster die haar hand op je schouders legt en je bijna onmerkbaar in de juiste richting duwt. Ze brengt een traag veranderingsproces op gang en begeleidt dit vanop een afstand. Je voelt haar invloed niet in het dagelijkse leven. Het vraagt momenten van rust en meditatie om haar energie te voelen. Doe je regelmatig aan meditatie dan kan de energie van de Hogepriesteres intenser werkzaam worden in je leven. Besef dat haar energie niet manipuleerbaar is. Als spirituele ontdekkingsreiziger kan je enkel openstaan voor haar energie en haar voortdurende aanwezigheid op je pad accepteren.

Lees verder Verandering en verbondenheid

Esoterische tarotraadsels

esoterische omschrijvingen van de Grote Arcana uit de Waite tarot

rthur Waites taalgebruik is esoterisch en poëtisch.
In een blogbericht Symboliek Oefeningen schreef ik 22 omschrijvingen van Waite die je aan één van de Grote Arcana kan verbinden.
Hieronder vind je de oplossing van deze esoterische tarotraadsels.

Lees verder Esoterische tarotraadsels

En toen was er licht

In de tarotkaarten is de aanwezigheid van licht een rode draad doorheen de tarotkaarten van de Grote Arcana. Je herkent in de symboliek verschillende lichtbronnen en vormen van licht.
Licht heeft verschillende betekenissen in de tarot. Het drukt wijsheid, leven, genade en goddelijke aanwezigheid uit.

In de tarotkaarten is de aanwezigheid van licht een rode draad doorheen de tarotkaarten van de Grote Arcana. Je herkent in de symboliek verschillende lichtbronnen en vormen van licht.

Licht heeft verschillende betekenissen in de tarot. Het drukt wijsheid, leven, genade en goddelijke aanwezigheid uit. En je hebt ook verschillende verschijningsvormen : de zon, de maan, de ster, een volledige sterrenhemel, lichtreflecties, een bliksemschicht, vuurtongen. Het zijn mystieke symbolen voor de goddelijke begeleiding die we ervaren tijdens het bewandelen van ons levenspad. Ze wijzen op ons op de mogelijkheid om via innerlijke communicatie een relatie op te bouwen met het Eeuwige Licht en zo heelheid te ervaren en transformatie mogelijk te maken. Ze begeleiden ons tijdens het aardse leven. Lees verder En toen was er licht

Oefeningen symboliek

Oefeningen om meer inzicht te krijgen in de symboliek in de Waite tarot.

Oefeningen om meer inzicht te krijgen in de symboliek in de Waite tarot.

Mijn cursus Een reis door de Grote Arcana is eerder een trektocht. Eentje waarbij de rugzak steeds zwaarder begint te wegen.
Gelukkig hebben de deelnemers altijd stevige stappers aan en bereikt iedereen het eindpunt.
Hun tarot-rugzak is op het einde van de cursus een rommeltje geworden, want we hebben (figuurlijk) bergen beklommen, zijn in rivieren gesprongen, hebben omgekeerd aan een boom gehangen en vuren getrotseerd.

Na de curus is het nodig om de spirituele tarotbagage terug sorteren.

Hierbij kunnen deze oefeningen helpen!

Opmerking : deze oefeningen zijn geschikt voor tarotisten met enige ervaring !

Lees verder Oefeningen symboliek

De symboliek in de tarotkaart: de Hiërofant

Symboliek in de tarotkaart de Hiërofant /de Paus. Symboliek in de Marseille tarot en in de tarot van Waite.

Symboliek in de tarotkaart de Hiërofant /de Paus. Symboliek in de Marseille tarot en in de tarot van Waite.

De Paus als opperpriester

De 15de eeuw was een bloeiperiode in de Noord-Italiaanse geschiedenis. De handel floreerde en er werden succesvolle allianties gesmeed. Op vlak van oorlog was er een relatieve rust en de stoel van de katholieke paus was na een ballingsperiode in Avignon terug in Rome gevestigd.
In het begin van 15de eeuw breidden de Kerkelijke Staten zich uit door annexatie van verschillende gebieden verspreid over Italië. De Pausen herstelden niet alleen hun wereldlijke macht, maar ook hun religieus gezag. Ze eigenden zich verschillende titels toe zoals die van Pontifex Maximus.  Deze Latijnse titel is afkomstige uit het heidense Romeinse Rijk, waar vele keizers het ambt van pontifex maximus bekleedden.
Het woord Pontifex is de samentrekking van pons en facere, wat een brug maken over water betekent.
De Paus is de opperpriester die de juiste weg toont en in direct contact staat met de goddelijke wereld. Daarom heeft hij het recht en de plicht toezicht te houden op de religieuze cultus van de staten onder zijn gezag.

Lees verder De symboliek in de tarotkaart: de Hiërofant

De Duivel, verborgen vruchtbaarheid

De symboliek in de tarotkaart de Duivel van Waite. Invloed van Eliphas Levi en Oswald Wirth op de symboliek in deze tarotkaart.

De symboliek in de tarotkaart de Duivel van Arthur Waite. Invloed van Eliphas Levi en Oswald Wirth op de symboliek in deze tarotkaart.

De essentie van het leven, vruchtbaarheid, stroomt door alles heen. Het krijgt vorm in de natuur en in de mens. De levensenergie materialiseert zich tot individuele levensvormen, waartussen een duidelijk onderscheid is.
De tarotkaart de Duivel maakt de oppositie tussen de totale eenheid van de goddelijke wereld en de differentiaties in de gematerialiseerde wereld duidelijk.
De Duivel is de tegenstander van Eenheid. Hij is de Prins van de Materiële Wereld. Zonder zijn natuurkracht zou de wereld niet bestaan.
Het is de kaart van de individuele macht. Deze kaart draagt je op om jouw kracht en mogelijkheid tot creatie op een verantwoorde wijze te gebruiken. Lees verder De Duivel, verborgen vruchtbaarheid

Planet Trump?

Bijna een jaar geleden schreef ik over de tarotkaarten die de omslag van het economisch tijdschrift The World in 2017 sierden.
Vandaag kijk ik even achterom. Leven we op planeet Trump?

Bijna een jaar geleden schreef ik over de tarotkaarten die de omslag van het economisch tijdschrift The World in 2017 sierden : “Planet Trump tarotkaarten
Vandaag kijk ik even achterom. Leven we op planeet Trump?

Lees verder Planet Trump?