Tarotgeschiedenis

mamelukse, kaarten, visconti, sforza, sola busca, rider waite, tarot, crowley, marseille, etteilla, levi, gebelin
Klik op de afbeelding om de tijdslijn te bekijken.

Egyptische kaartspelen

13de/ 14de eeuw   Kaartspelen werden (hoogstwaarschijnlijk) in het Nabije Oosten geïntroduceerd door de Mamelukse slaafmilitairen die de Arabische Sultans dienden gedurende de middeleeuwen. De structuur van de tarot is direct te herleiden tot handgeschilderde Egyptische kaartspelen.

De eerste tarotkaarten

Midden 15de eeuw    Eén van de eerste tarotspellen die grote gelijkenissen vertoont met de hedendaags gebruikte tarotkaarten is ontworpen voor de Visconti – Sforza, een deck dat rond 1441 werd geschilderd in opdracht van de Hertog van Milaan.

78 kaarten

Eind 15de eeuw  In de  Sola Busca Tarot worden voor het eerst de namen van de troefkaarten in de afbeeldingen verwerkt. Bovendien is dit de enig tarot uit de 15de eeuw waarvan alle 78 originele kaarten zijn bewaard. Het zal Arthur Waite inspireren bij het ontwikkelen van zijn tarotspel.

De eerste esoterische tarot

In 1650 creëerde Jean Noblet zijn eerste, eenvoudige Tarot de Marseille. Begin 18deeeuw bracht uitgeverij Grimaud een tweede meer gedetailleerde versie.

Lees verder Tarotgeschiedenis

De ene Dwaas is de andere niet

Wat juist de oorsprong is van de 1 april grap is niet helemaal duidelijk (wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/1_aprilgrap), maar ik vind dat deze dag uitermate geschikt is om
De Dwaas, de nulla figura van de tarot, in de schijnwerper te plaatsen.
Niet de sprookjesachtige jongeling die Waite in zijn tarot weergaf, maar de meer aardse uit Tarot de Marseille en nee…niet gewoon ‘de Marseille’, maar wel die van Noblet.
Nu ben ik zeker geen ‘Marseille kenner’, dus over het los hangend belletje aan zijn kap kan ik geen zinnig verhaal vertellen. Maar er is 1 opvallend kenmerk aan deze Dwaas dat een oplettende vrouw (of man) niet over het hoofd kan zien ….
Mocht hij zich nog niet van bewust zijn van zijn potentiële kracht, dan heeft hij een kleine trouwe vriend, die er hem op doortastende wijze op attent kan maken.

A wish you all a Foolish Day

Juffouw Lenormand

Waarzegster

Marie Anne Adelaïde Lenormand was van zeer bescheiden afkomst en werd geboren op 21 mei 1772 in Alençon (Normandië). Op 25 juni 1843 stierf ze in Parijs als bekende herderziende, na een carrière van meer dan 40 jaar.  Na haar dood werd ze nog beroemder, niet alleen omwille van het orakeldeck dat naar haar werd vernoemd, maar vooral omwille van de mensen die haar om raad vroegen. Ze gaf, naar eigen zeggen, advies aan Napoleon, Josephine de Beauharnais, Robespierre, de Russische Tsaar Alexander en vele andere aristocraten.

Haar leven

Ze leefde in woelige tijden van revoluties en oorlogen binnen Europa. Niet iedereen apprecieerde haar heldere inzichten. Een paar keer belandde ze zelfs in de gevangenis, maar nooit voor lang. Viel ze in ongenade bij één van haar cliënten omwille van het vrijelijk uiten van haar inzichten, dan was er ook altijd iemand die haar steunde. Als ze ergens te gast was om haar helderziende gaven te demonstreren, kwamen de rijke burgers en adel in grote getale om haar advies in te winnen. Ze gebruikte daarvoor 36 zelfontworpen kaarten, maar deed ook aan handlezen en het lezen van patronen in theekopjes. Lees verder Juffouw Lenormand

De tarot en het Oude Egypte

De tarot is geworteld in een traditie van zelfontplooiing die zijn oorsprong vindt in de oude (Egyptische) culturen.

De tarot komt niet uit Egypte!

In 1781 schreef Antoine Court de Gebelin in het achtste deel van zijn essay Le Monde primitif, analyse et compare avec le monde moderne dat de tarot een Egyptisch boek was en geheime kennis van de Egyptenaren bevatte. Een foutieve interpretatie die maar al te graag in allerlei boeken en artikels wordt geciteerd. Tar ro betekent echt niet  ‘Koninklijke weg’ in het oud-Egyptisch, daar zijn verschillende tarotdeskundigen en kenners van het Oude Egypte het helemaal over eens.

Toen men in in het begin van de 20ste eeuw omwille van publicitaire redenen de zigeuners (gypsies≈ afstammelingen van Egyptenaren) in verband bracht met de tarot, werd opnieuw de vermeende band met het Oude Egypte versterkt.

Bijzonder is dat de geschiedenis van gewone kaartspelen en van de tarot een gemeenschappelijke beginpunt kennen. Kaartspelen werden in het Nabije Oosten geïntroduceerd door de Mamelukse slaafmilitairen die de Arabische Sultans dienden gedurende de Middeleeuwen. Ze waren gevreesde soldaten, die meer dan eens zelf de macht over een gebied uitriepen, zo was er van 1250 tot 1517 in Egypte een Mamelukse sultanaat. De structuur van de tarot is direct te herleiden tot handgeschilderde Egyptische kaartspelen uit die tijd.

Een tweede verband met Egypte ligt iets minder voor de hand.
De tarot is het product van het westers esoterisch denken. Dit denken is sterk beïnvloed door het hermetisch denken, een filosofisch stroming gebaseerd op de teksten van de illustere gnostische schrijver Hermes Trismegistus. Deze teksten werden geschreven door verschillende personen tussen 200 v. Chr. en 300 n. Chr. en weerspiegelen de ideeën uit de oude Egyptische mysteriën. In de teksten worden, vaak in de vorm van een dialoog, kosmologische opvattingen naar voor geschoven. Daarnaast wordt veel geschreven over het magisch levensgevoel, de klassieke alchemie en de samenhang tussen het goddelijke, de kosmos en de mens.

Professor  Gilles Quispel vergelijkt dit hermetisch denken met een huis, waarvan de kamers allemaal een Egyptisch inboedel hebben, maar waarvan de gevel helemaal in Griekse stijl is opgetrokken.

Hoewel elke directe relatie tussen tarot en het Oude Egypte ontbreekt, kan je dus wel stellen dat de tarot is geworteld in een traditie van zelfontplooiing die zijn oorsprong vindt in de oude (Egyptische) culturen.

Lees meer over de geschiedenis van de tarot in :
De wortels van de hedendaagse tarot

10 tarot weetjes!

Tarot in een notedop;
Wat is tarot?
Waar is het ontstaan?
Wat kan je er mee doen?

 • Traditioneel bestaat een tarot deck uit 78 kaarten; er zijn geen geheime of verloren gegane kaarten. In sommige tarotspellen zijn meer kaarten of kaarten met een andere naam, maar dat is de keuze van de ontwerper
 • De tarot bestaat uit 22 grote arcana en 56 kleine arcana; arcana betekent ‘wat verborgen is’.
 • De indeling van de tarot is gebaseerd op die van een kaartspel; rond 1350 werd het kaartspel geïntroduceerd in Europa.
 • De tarot is niet ontstaan in het Oude Egypte, noch in het mythische Atlantis. Ook al staat het, nog steeds, in vele tarotboeken!
  Uit historische documenten blijkt duidelijk dat dit niet het geval is!
 • De eerste tarotkaarten werden geschilderd in Italië, ongeveer 600 jaar geleden.
 • Iedereen kan inzicht in de geheimen (arcana) van de tarot verwerven. Je hoeft dus helemaal geen speciale gave te hebben!
 • De kennis van de tarot staat beschreven in boeken en is voor iedereen toegankelijk. Tip : Lees Tarot voor iedereen
  Via zelfstudie kan je veel informatie over tarot verzamelen. Wees kritisch!
 • Er zijn geen regels in de tarot, wel enkele goed omlijnde en waardevolle richtlijnen. Denk na over hoe jij met de kaarten wil werken. Tip : Lees  vragen voor kaartleggers
 • De kaarten bevatten westerse esoterisch kennis  en zijn een spiritueel instrument. Er is geen verband met ‘het kwade’ of ‘zwarte magie’.
 • Pas ongeveer 250 jaar geleden begon men kaartleggingen te gebruiken.

Lees & koop
Tarot voor iedereen