tarotschetsen van Westcott – deel 6

De Ster, de Maan en de Zon tarotkaarten van Westcott.
Symboliek en interpretatie voornamelijk gebaseerd op Etteilla en Levi.

In 1886 maakte William Westcott 21 tarotschetsen.
In deel 6 bespreek ik de schetsen van de Ster, de Maan en de Zon .
Lees hier deel 1

DE STER

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : onsterfelijkheid, vereniging van vrede en liefde
In de Intellectuele Wereld : zeventien
In de Hemelse Wereld : Mercurius
In de Aardse Wereld : het Levenselixer
De tekening gelijkt sterk op de Ster uit de Etteilla tarot. Een naakte vrouw zit geknield in een glooiend landschap met een boom en enkele planten. Ze zit aan de monding van een stroom, één voet in het water, één knie op de grond. Ze giet, uit twee kruiken, water in het meer. Op de kruiken de alchemistisch symbolen van water en vuur. Boven haar hoofd zeven kleine sterren en 1 grote ster. Bovenaan een grote stralende zon, met het teken van Mercurius ernaast. In de bovenste hoeken de Hebreeuwse letter Pe.

De Ster- Etteilla tarot

Duiding van de schets
We zien een naakte vrouw, met veel mannelijke kenmerken. Wellicht een verwijzing naar het hermafrodiete karakter van mercurius. Mercurius is bij uitstek de god die tegenstellingen in zichzelf verenigt.
De vrouw giet water over de materie, het water uit de kruiken stellen twee tegengestelde energieën/elementen voor: water en vuur.
Het teken van Mercurius in combinatie met een naakte vrouw is een verwijzing naar de Anima Mercurii, de ziel van de natuur.
Westcott verbindt de Hebreeuwse letter Pe met de Ster, zoals beschreven door Levi.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart de Hondsster, de Vlammende Ster
sleutelwoorden : Pe, Canopus, Sirius, astrologie

De Maan

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : de (?) van religieuze doctrine, Gerechtigheid ?
In de Intellectuele Wereld : achttien, symboliek
In de Hemelse Wereld : Aquarius
In de Aardse Wereld : de elementen, de (?) wereld, materiële vormen van het verwachte licht
De tekening gelijkt sterk op de Maan uit de Etteilla tarot. Twee torens, twee honden, water met een kreeft/krab. Boven de linkertoren schijnt de maan.
Beide honden kijken naar de maan. De gedomisticeerde hond ligt neer, de wilde hond staat recht en lijkt te grommen of te huilen naar de maan. De torens gelijken sterk op elkaar, op de rechtse toren staat een antenne. In de bovenste hoeken de Hebreeuwse letter Tzaddi.

Duiding van de schets
De maanenergie werkt in op de instincten en alles wat onbewust is, daarom zien we de wilde hond alert reageren en zelfs de gedomesticeerde hond ontwaakt uit zijn slaap. De krab komt tevoorschijn uit de poel met water, die onze onbewuste emoties herbergt.
Het licht van de zon wordt verwacht, hier zien we haar indirect via de maan. Vooraleer de zon kan schitteren, moeten de lagere instincten eerst wakker gemaakt worden.
Wanneer het lagere zelf in contact komt met de maanenergie ontstaat er innerlijke onrust. Binnenkort verschijnt de zon. Het verlicht de volledige mens, zowel het lagere als het hogere Zelf.
Westcott verbindt de Hebreeuwse letter Tzaddi met de Maan, zoals beschreven door Levi.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart de Maan
sleutelwoorden : Tzaddi, magnetisme, licht

De Zon

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : Paracelsus (?) Heilige Ster, rit 295, Boaz en Jachin
In de Intellectuele Wereld : negentien, symboliek, het nummer van het licht
In de Hemelse Wereld : Vissen
In de Aardse Wereld : rit 294, rit 300, de de Steen der Wijzen, de kubistische steen, de elementen, de (?) wereld, het verwachte licht
Twee naakte kinderen, vrouwelijk en mannelijk, staan op een toren met kantelen. Ze kijken elkaar aan en houden elkaars beide handen vast.
Hun lichamen zijn naar elkaar gericht, elk zetten ze hun rechter voet naar voor. Boven hen een grote stralende zon. Daarnaast nog enkele (Hebreeuwse) woorden die moeilijk te lezen zijn en het woord LVX. In de bovenhoeken de Hebreeuwse letter Soph.

Duiding van de schets
We zien verschillende verwijzingen naar het boek Dogme et Rituel de la Haute Magie van Eliphas Levi. Ik duid deze schets daarom volgens de visie van Levi. Dit is een tarotkaart van realisatie. De mens is een eindige God geworden en God een oneindig mens.
De mens is doordrongen van het astrale licht en projecteert dit naar de wereld. Zo maakt hij in zichzelf ruimte om nieuw astraal licht aan te trekken.
Elke gedachte laat een afdruk na in het astrale licht. Dit licht raakt andere mensen en neemt een andere vorm aan. Het licht wordt vertaald in daden en beïnvloedt zo de gemeenschap en de wereld.
Op de tarotkaart zien we twee kinderen de ogen en de handen gebruiken om het astrale licht te projecteren en te ontvangen. De kinderen stellen twee tegenpolen voor die elkaar aantrekken en zich met elkaar verbinden via de ogen en de handenpalmen die elkaar raken. Door elkaar aan te staren ontstaat er een permanente fixatie van energie, tussen hen is er een voortdurende vloeiende projectie van licht en gedachten.
Ze zijn vervuld van astraal licht, ze zijn lichtlichamen.
Hun lichamen kan je vergelijken met de pilaren Boaz en Jachin, waartussen een permanente verbinding is ontstaan.

Westcott verwijst ook naar Paracelsus. Paracelsus gelooft dat God mensen beïnvloedt via de sterren. Via het licht van de sterren verspreidt God kennis.
God is nauw verbonden aan de zon en het zonlicht wordt gelijkgesteld aan de Heilige Geest.
Westcott verbindt de Hebreeuwse letter Soph met de Zon, zoals beschreven door Levi.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart de zon
sleutelwoorden : Soph, de Steen, goud

Alle artikels over de tarot van Westcott

Grimaud en de Tarot de Marseille

Waarom worden Grimaud en de tarot de Marseille vaak in één adem genoemd?
Is de Ancient Tarot de Marseille de meest authentieke tarot?

Van Grimaud tot Carta Mundi

De naam Grimaud wordt vaak samen met de Tarot van Marseille vermeld.
Drukkerij Grimaud, gespecialiseerd in het drukken van kwaliteitsvolle speelkaarten, werd in 1848 opgericht door Baptiste-Paul Grimaud. Hij koopt in dat jaar het atelier van meester Cartier Arnoult (sinds 1750 in Parijs gevestigd). Vanaf het begin industrialiseert hij het fabricatieproces. Zijn marktpositie is zo sterk dat andere drukkerijen uit de markt worden geconcurreerd. Ofwel gaan ze helemaal kopje onder, ofwel koopt hij hen op.

Tot 1962 blijft Grimaud de belangrijkste kaartdrukkerij van Frankrijk, dan wordt het overgenomen door concurrent Ducale. Onder de naam France Cartes groeit het verder uit tot een belangrijke internationale speler. Uiteindelijk belandt het bedrijf in de portefeuille van een andere bekende drukkerij. Sinds 2014 maakt France Cartes deel uit van de Carta Mundi groep.

Paul Marteau en Joseph Maxwell

Waarom worden Grimaud en de Tarot de Marseille vaak in één adem genoemd?
Dat hebben we te danken aan Paul Marteau. Begin 20ste eeuw heeft hij de leiding over de drukkerij en bovendien heeft hij een grote interesse in parapsychologie en esoterie. Hij leest o.a. het tijdschrift Le Voile d’ Isis (in 1890 opgericht door Papus) en is erg geinteresseerd in de visie van Joseph Maxwell (jurist, arts en parapsychologisch onderzoeker). In 1922 schrijft Maxwell het boek La Magie. Hierin schrijft hij : “de enige correcte druk lijkt de zogenaamde Tarot de Marseille te zijn, waarin de II en de V de Pausin en de Paus voorstellen. Deze druk is uitgeput en het huis Grimaud heeft deze druk vervangen door een druk waarin de Paus en de Pausin vervangen zijn door Jupiter en Juno.”

Joseph Maxwell verwijst naar het tarotspel dat Grimaud in 1891 publiceerde.
Dit tarotspel is van het type Besançon en gesigneerd Arnoult 1748. Het lijkt op een tarotspel eveneens met vermelding Arnault 1748 dat werd gepubliceerd door Lequart (1880-1890). In 1891 werd Lequart overgenomen door Grimaud.

Ancient Tarot de Marseille

Paul Marteau neemt niet alleen de kritiek van Maxwell ter harte, maar merkt in esoterische kringen ook een hernieuwde interesse in de tarot.  Vooral de tarot van het Marseille type en en dan specifiek die van Conver uit 1760 is voor velen de meest traditionele, de meest pure tarot.
Het moment dus om als uitgever een (ver)nieuw(d) tarotspel op de markt te brengen.
Hij laat zijn Besançon tarotspel hertekenen. Qua ontwerp verandert hij in de meeste kaarten niets, behalve hier en daar een lijntje. De vervanging van Juno en Jupiter door de Pausin en de Paus springen het meest in het oog.
Maar waarop zijn deze figuren gebaseerd? Waarschijnlijk is een Conver tarotspel (uit 1880) van drukkerij Camoin een belangrijke inspiratiebron. In 1888 had Grimaud drukkerij Camoin overgenomen en was hierdoor in het bezit gekomen van de houten drukblokken van een Conver tarotspel.

Als Marteau zijn tarotspel in 1930 met grote oplage op de markt brengt, geeft hij zijn spel de titel : Ancient Tarot de Marseille. Dit tarotspel is nog steeds in druk en voor velen is de Tarot de Marseille = de tarot uitgegeven door Grimaud in 1930.

De laatste decennia is de kennis over de tarotgeschiedenis en de interesse in de verschillende tarotspellen uit Frankrijk gegroeid. Meer dan ooit zijn we ons bewust van de grote diversiteit op vlak van tarotspellen, symboliek en gebruik.

ancient tarot de Marseille Grimaud
Ancient tarot de Marseille, type Marseille, 1930, uitgeverij Grimaud

Leestip  voor wie zich wil verdiepen in de geschiedenis en symboliek van de Franse tarotspellen :
Histoire du Tarot
Origines – Iconographie – Symbolisme
auteur : Isabelle Nadolny
uitgeverij : Trajectoire (2018)

Met dank aan Guido Gillabel van het Tarot Museum Belgium voor de foto’s.

 

Geschiedenis en symboliek van de getallen

Getallen hebben verschillende kwalitatieve betekenissen. Getallensymboliek is een smeltkroes van invloeden uit de Griekse filosofie, christelijke leer en de (christelijke) kabbala.
In dit blogbericht een overzicht, dat je kan helpen bij de interpretatie van getallen in de tarotkaarten.

Een overzicht van de westerse getalsymboliek door de eeuwen heen. Op basis van deze abstracte ideeën kan je je eigen denkkader over de betekenis van de getallen verruimen en dit toepassen bij het interpreteren van tarotkaarten. Lees verder Geschiedenis en symboliek van de getallen

De grote symbolen van de tarot -deel 2

Het tweede deel van de vertaling van het artikel The Great Symbols of Tarot van Arthur Waite occult Review 1926

arthur waite
Arthur Waite

Het tweede deel van de vertaling van het artikel The Symbols of the Tarot Arthur Waite gepubliseerd in the Occult Review januari en februari 1926.
Lees zeker het laatste deel van deze tekst. Waite vertelt daarin hoe hij het werken met de tarotbeelden heeft ervaren.

Ik vond het mooi en treffend omschreven.

Lees verder De grote symbolen van de tarot -deel 2

De grote symbolen van de tarot -deel 1

Vertaling van een artikel over de symbolen in de tarot, geschreven door Arthur Waite in 1926 en gepubliceerd in The Occult Review.

Arthur Waite in ceremoniële kledij
tekening van Arthur Waite in zijn ceremonieel gewaad

Tussen 1917 en 1922 liet Arthur Waite verschillende schilderijen/illustraties ontwerpen die bekend staan als The Great Symbols of the Paths (illustrations to the Ritual of the most Holy Order of the Rosy and Golden Cross). Deze op tarot geïnspireerde illustraties werden aan de muur geprikt en gebruikt tijdens rituelen. (Na de rituelen haalde men de illustraties van de muur, zodat de ruimte terug op een gewone huiskamer leek.)
Enkele jaren later schreef Waite een artikel met als titel: The Great Symbols of Tarot. Het werd in twee delen in The Occult Review gepubliceerd ( januari en februari 1926).

Lees verder De grote symbolen van de tarot -deel 1

De Keizerin van de wereld

De Keizerin en de Keizer[1] vormen een werelds koppel. In de oude tarotspellen zien we een grote gelijkenis tussen de symboliek in de kaarten van de Keizer en de Keizerin. Op beide kaarten worden een kroon, een scepter en een arend afgebeeld. De scepter is een eeuwenoud vruchtbaarheidssymbool en een typisch uiterlijk teken van regerende monarchen. Het wijst op privileges en soevereine macht, zoals het recht om munten te slaan. De scepter met kruis stelt hun absolute heerschappij op aarde voor, voorzien van een zweem van goddelijkheid.
De arend, afgebeeld op het schild van de Keizerin, beklemtoont haar opperste macht, kracht en moed in combinatie met onsterfelijkheid. Lange tijd dacht men dat de arend ongehinderd door de felle zon, naar de hemel kon vliegen. Daarom beschouwt men hem als een zegevierende heerser, koning van de hemel en boodschapper van de allerhoogste god.
In de Visconti tarot kijkt de arend naar rechts, zoals elke Romeinse arend wordt afgebeeld. Op het schild van de Keizerin in de Marseille tarot kijkt de arend naar links. Misschien om aan te duiden dat ze op een andere manier naar de wereld kijkt in vergelijking met de Keizer.

 

Lees verder De Keizerin van de wereld

Bestaat niets?

En als niets bestaat kunnen we het dan uitdrukken in een getal?

Dat waren enkele vragen die Griekse filosofen rond de tweede eeuw voor Christus zich stelden.
Ze waren in aanraking gekomen met het teken 0 dat door de Babyloniërs werd gebruikt. Het teken was een opvulsel tussen getallen, geen cijfer met een waarde. Het werd enkel gebruikt tussen andere getallen, maar nooit op het einde van een getal. Wou je weten of 77 in een tekst 77, 770 of 7700 was, dan moest je naar de inhoud van de tekst kijken. Helemaal niet zo praktisch dus!!
Het gebruik ervan fascineerde de Grieken, vandaar de vraag….. Bestaat nul? Kan je het terugvinden in de natuur?

De oorsprong van het cijfer nul ‘met waarde’ is te vinden in het Oosten.
We weten uit geschreven bronnen dat de Hindoes in de tweede eeuw voor Christus het cijfer nul gebruikten in berekenen en dat het een volwaardig cijfer was. Van hieruit verspreidde het snel over het Midden- Oosten via reizende geleerden en handelaars. Later werd dit systeem overgenomen door de Arabieren (7de eeuw). Vandaar dat we spreken over het Hindoe-Arabisch getallensysteem met als kenmerken : tiendeligheid, waarbij de plaats van het cijfer in het getal ook de waarde ervan bepaalt en het gebruik van een teken dat op zichzelf geen waarde heeft, maar toch een belangrijke functie heeft.

Lees verder Bestaat niets?

Dr. Marco Pasi over Arthur E. Waite

De Ritman Library heeft in samenwerking met de universiteit van Amsterdam een videoreeks gemaakt waarin verschillende onderwerpen binnen de Westerse Esoterische Traditie worden besproken.
De reeks kreeg de naam Infinite Fire Webinars.

In de laatste episode bespreekt Dr. Marco Pasi het leven en werk van Arthur Edward Waite. Dr. Marco Pasi is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is Assistent Professor aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen.

In dit filmpje stelt Dr. Marco Pasi zich kort voor.
(alle video’s zijn in het Engels)

Infinite Fire Webinar IX – Arthur Edward Waite : Bibliographer, Mystic and Magician of many parts

Lees verder Dr. Marco Pasi over Arthur E. Waite

Het geheim van speelkaarten

In de Engelstalige documentaire ‘Decoding The Past – Secrets of the Playing Cards‘ (1) wordt zeer uitvoerig ingegaan op de oorsprong van speelkaarten en hoe ze in Europa werden verspreid.

Vanaf minuut 18 is er uitleg over het divineren met speelkaarten en vanaf minuut 24 vertellen ze over tarotkaarten. Het is een documentaire met een vleugje sensatie en mysterie, maar zeer de moeite waard om volledig te bekijken.

(1) Secrets of the Playing Card, epidode 10 van het tweede seizoen (2006) van de reeks ‘Decoding the past’, History Channel.

Lees ook

De tarotkapel

Kapel gedecoreerd met esoterische tarotafbeeldingen in mozaïek, geïnspireerd door de tarotkaarten van Wirth en Papus

Het Domaine des Avenières ligt op het platteland tussen Annecy en Genève.
In het kasteel is een privé-kapel met een zeer bijzondere decoratie, op de muren staan 22 tarotafbeeldingen in mozaïek.

Even terug in de tijd ….

Mary en Marcelle

In 1905 bezoekt Mary Shillito samen met haar boezemvriendin Marcelle Senard een wijnbeurs in Genève. Ze besluiten een nabijgelegen domein te bezoeken dat op dat moment te koop staat. Het valt hen erg in de smaak en Mary koopt het domein in 1906 voor 100 000 Franse Frank. Kort daarop sterft de vader van Mary en vanaf dan beschikt ze over een aanzienlijk fortuin.

Ze laat vanaf 1907 op het domein een kasteel met drie verdiepingen bouwen. Marcelle krijgt de vrije hand in het decoreren van de ruimtes en het kiezen van de meubels. Beiden wonen samen op het kasteel. Regelmatig bezoeken ze Parijs, meestal om samenkomsten over esoterie en theosofie bij te wonen. Op één van die bezoeken maken ze kennis met Assan Dina, een ingenieur met bijzondere interesse in esoterie en astronomie.

Op uitnodiging van Mary bezoekt hij in juni 1913 het Chateau d’Avenières en neemt er zijn intrek op de tweede verdieping. Tussen beide ontstaat een hechte vriendschap en na enkele maanden merkt Marcelle dat haar relatie met Mary is bekoeld. Marcelle verlaat Avenières.

Mary en Assan

In januari 1914 huwen Assan en Mary in stilte. Bij Assan groeit het plan om de kapel van het kasteel te decoreren met esoterische afbeeldingen in mozaïek om uitdrukking te geven aan zijn spirituele overtuiging. Hij heeft duidelijk voor ogen wat hij wenst : een afbeelding van Brahma, van de Egyptische god Thoth en de 22 Grote Arcana uit de tarot. Voor het ontwerpen van de afbeeldingen doet hij (waarschijnlijk) beroep op de kunstenaar Julien Champagne.

De gouden kapel

Het ei van Brahma wordt gedragen door het water van de Schepping. Brahma draagt een hoofddeksel met 7 niveau’s . Het symbool van de gevleugelde wereld boven hem wijst op de dualiteit in de wereld , yin en yang. De zon staat op haar hoogste punt, de schepping is pure levenskracht. In de zon, de zegel van Salomon, een symbool van eenwording en vereniging van dualiteiten. Onder Brahma een spreuk van Dina :

Het Universum is een Ei. Het Ei is een Universum.

Tegenover Brahma en boven de ingang van de sacristie is een afbeelding van de Egyptische god Thoth. Hij zit op de wereld (kubus) in perfecte balans (acht vogels). Zijn belangrijkste taken zijn het zorgen voor regelmaat, het verloop van de tijd, de zonnegod Ra begeleiden tijdens de nacht. Thoth gaf de mensen het schrift en werd zo de god van de magiërs.

Lees verder De tarotkapel