Tarot Cirkel

Ik ben gepasioneerd door de symboliek en geschiedenis van de tarot. Tarot is een prachtig visueel medium om jezelf te ontdekken. Tarot heeft haar wortels in de Westerse Spirituele Traditie en heeft verschillende raakvlakken met het Christendom, alchemie, de westerse cultuur, filosofie,... Tarot is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Annick

De tarot, AL wat is

Stel je voor dat de 78 kaarten uit de tarot samen een weergave zijn van ALLES. Alles wat is, was en zal zijn. De totale Schepping en ja zelfs de Schepper, gebundeld in een kaartendeck. Sluit nu je ogen en stel je voor dat je de tarotkaarten in je handen hebt. Een magisch moment. Jij […]

Meer

De reflectie van de Hemelse Moeder

Dit blogbericht is het onderdeel van een drie-luik. De tarotkaarten De Hogepriesteres, De Keizerin en De Ster belichten verschillende aspecten van het Vrouwelijke Goddelijke. Telkens houd ik me in de bespreking zo strikt mogelijk aan de visie van Arthur Waite (in het vet gedrukt) en licht dit nader toe. Het boek dat Waite schreef over […]

Meer