De Cirkel

Tarot Cirkel verenigt personen met een interesse in het bestuderen en werken met de tarot. Bij het werken met tarotsymboliek worden de tarotkaarten gebruikt als visueel instrument om inzicht te verwerven in zichzelf. Daarnaast hechten we belang aan beleving en persoonlijke ontmoetingen, zodat iedere samenkomst voor alle aanwezigen een moment van herbronning is!

Tarot Cirkel heeft een informatieve website/ blog over tarot en is actief op sociale media. Tarot Cirkel is een eigentijds netwerk. We vinden het belangrijk om verbinding te maken met iedereen die interesse heeft in tarot om zowel het spiritueel belang ervan te dienen als dat van het eigen welzijn. Via de informatie op de website en het organiseren van activiteiten wil Tarot Cirkel de persoonlijke spirituele ontwikkeling en tarotstudie, ondersteunen.

Elke activiteit steunt op drie pijlers: kennis, beleving en verbinding. Het aanbod richt zich op de gevoelswereld, de innerlijke beleving en spreekt het denkvermogen aan.


ACTIVITEITEN

  1. Lezingen: tarotsymboliek, -geschiedenis en westerse esoterie.
  2. Ateliers: actief werken met tarotsymboliek in kaartleggingen, meditaties, visualisaties en rituelen. 
    De invulling van de ateliers is divers, maar we doen geen toekomstvoorspellingen!
  3. Bezoeken aan musea/tentoonstellingen

Leden

Door je in te schrijven op een activiteit word je lid van Tarot Cirkel en je lidmaatschap eindigt op het einde van het kalenderjaar. Leden worden als eerste op de hoogte gebracht van activiteiten, hebben toegang tot (betalende) activiteiten en kunnen terecht op het ledengedeelte van de website.
Ze krijgen ook korting op alle activiteiten.
De bijdrage per activiteit dekt de kosten en ondersteunt de werking van Tarot Cirkel.
Bij laattijdig (minder dan 10 dagen voor aanvang) annuleren of afwezigheid, wordt het bedrag niet terugbetaald, omdat het aantal plaatsen gereserveerd en beperkt is.
Leden kunnen een betalingsbewijs bekomen voor hun deelname, maar geen factuur.
Van leden wordt verwacht dat ze de werking van de vereniging ondersteunen.

Wil je deelnemen aan een activiteit kijk dan op de agenda.

In het ledengedeelte vind je alle info over de afgelopen activiteiten.
De code/het wachtwoord vind je op je lidkaart.

Heb je vragen over de werking of een activiteit, dan kan je Tarot Cirkel contacteren via mail tarot.cirkel@skynet.be

Annick Van Damme
Tarot Cirkel