Tarot Cirkel transformeert tot

aankondiging nieuwe website en spiritueel magazine

Na 9 jaar Tarot Cirkel vond ik het tijd voor verandering. Laat ik je meteen geruststellen: tarot is nog steeds mijn favoriete spirituele onderwerp en ik zal ook de volgende jaren regelmatig over tarot schrijven en cursussen/workshops over tarot geven.

Wat verdwijnt, wat verschijnt?

  • De website van Tarot Cirkel. In de plaats komt er een nieuwe website DIVONA
  • De  Facebook pagina van Tarot Cirkel werd ondertussen omgedoopt tot Facebook pagina DIVONA. Op de pagina vind je berichten over tarotspellen, YouTube aanraders, inspirerende quotes,…
  • Op instagram vind je op Divona.coach
  • De Facebookgroep Tarot Vlaanderen stopt half augustus. In de plaats komen twee nieuwe Facebookgroepen.
    De Tarot Groei Groep is uitsluitend bestemd voor het begeleiden van cursisten. Specifieke informatie uit de cursus wordt herhaald, gelegenheid tot inoefenen van leggingen,… Cursisten krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging en blijven lid zolang de cursus duurt.
  • VIA DIVONA is een Facebook groep die zich richt tot mensen met interesse in divinatie, westerse spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Leden betalen 15 euro per kalenderjaar en krijgen hiervoor toegang tot de Facebookgroep die persoonlijk door mij wordt aangestuurd. Tweemaal per maand is er een online-evenement en 4 x per jaar een online- magazine voor spirituele groei.


Waar staat DIVONA voor?

Verbinden, inspireren en beleven zijn de uitgangspunten. Divona verspreidt kennis over westerse spirituele tradities via sociale media, website, online magazine en via het begeleiden en organiseren van activiteiten.

De Groep VIA DIVONA wil je helpen om zorg te dragen voor je eigen geluk en daardoor voor het geluk van anderen. In de groep is er bijzondere aandacht voor de natuur, spiritualiteit, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en zelfzorg.

VIA DIVONA is een open en warme omgeving. We willen leden inspireren om zich te voeden met spirituele kennis en de inspiratie te laten stromen. Aandacht voor bewustzijn van wie je bent en wat je voelt. We hechten belang aan jezelf kansen geven om te groeien en uitdagingen aan te gaan. Nu is het meer dan ooit tijd om te stralen en lichter te leven.

Word nu lid van VIA DIVONA voor slechts 15 euro tot eind 2021.

Bezoek de nieuwe website en download gratis het startnummer van het Divona magazine.


Ik hoop jou op DIVONA terug te mogen begroeten.

Annick

Auteur: Tarot Cirkel

Ik ben gepasioneerd door de symboliek en geschiedenis van de tarot. Tarot is een prachtig visueel medium om jezelf te ontdekken. Tarot heeft haar wortels in de Westerse Spirituele Traditie en heeft verschillende raakvlakken met het Christendom, alchemie, de westerse cultuur, filosofie,... Tarot is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Annick