Betekenislagen Grote Arcana (Waite)

Genuanceerde beschrijving van de betekenis van de Grote Arcana, gebasseerd op de beschrijvingen van Arthur Waite.

In 1909 schreef Arthur Waite een artikel met als titel : The Book of the Secret Word and the Higher Way to Fortune. Daarin beschrijft Arthur Waite de betekenislagen van de Grote Arcana.  In dit blogartikel bespreek ik van elke kaart de betekenislagen met extra duiding. Het is een vrije vertaling, wie het originele artikel wil lezen, kan hier klikken (tweede artikel).
Elke kaart uit de grote arcana wordt geïnterpreteerd volgens drie werelden.
Stel je een praktische vraag over je uiterlijke leven (werk, huis, relaties,…) dan vind je de kaartbetekenis bij ‘de Wereld van Menselijke Voorzienigheid’. Waite is niet volledig duidelijk welke wereld hij hiermee bedoelt. Ik vermoed dat het verwijst naar de tiende sephira (Malkuth).
Stel je een vraag over je innerlijk leven (gedachten, gevoelens, geloof,…) dan vind je de kaartbetekenis bij ‘de Wereld van Overeenkomst’ (sepiroth 9 t.e.m. 4).
Stel je een vraag over spiritueel werk, dan vind je de kaartbetekenis bij ‘ de Wereld van Verwerving’ (de sephiroth 3 t.e.m. 1).

Ik zal van elke grote arcana de drie betekenislagen beschrijven.
Hierbij is  :

  • 1 = de Wereld van Voorzienigheid
  • 2 = de Wereld van Overeenkomst
  • 3 = de Wereld van Verwerving

De Magiër
1. De Magiër weerspiegelt de vaardigheden die je nodig hebt en aansluiten bij de vraag. Je weet hoe je een probleem moet aanpakken en doet dit op een subtiele manier. Je lost problemen op met een schijnbaar gemak. Misschien is er valsheid in het spel, want niet alles wat je doet is zichtbaar voor anderen. Wees alert voor te snelle en gemakkelijke oplossingen en denk na over de gevolgen van je aanpak. Behoud het contact met je innerlijke wijsheid.
2. Je brengt graag structuur in het denken en voelen, zodat je handelt volgens afspraak. Je bent niet flexibel, maar richt je volledig op je doel. Al het andere is bijzaak.
3. Wat moet je in jezelf overbruggen om innerlijke te groeien? Waarom wil je innerlijk groeien (motief)? Hoe sterk is je wil om te veranderen?

De Hogepriesteres
1. Dit is een periode waarbij je evolueert en je maturiteit groeit. Een vruchtbare periode, waarin veel verandert. Je stimuleert nieuwe initiatieven gedurende een langere periode.
2. Je groeit binnen een structuur. Zo leer je gebruiken en heb je zicht achter de schermen.
3. De Hogepriesteres opent het boek van Mysterie, hierdoor kom je in contact met je hogere zelf, je heilig zielsdeel. Je ervaart Goddelijke inspiratie en bent verhoogd intuïtief.
Je ervaart de eerste vorm van persoonlijke verlichting.

De Keizerin
1. Je dompelt jezelf onder in actie. Je ervaart een stimulerende vrouwelijk energie. Veel aandacht voor het sensuele leven (lichaam, schoonheid). Je wordt overspoeld door levensvreugde, maar opgepast voor teveel uitspattingen.
2. Je ervaart een groot verlangen tot actie op spiritueel vlak. Het is alsof je gedragen wordt door vleugels van verlangen. Je omgeving in sfeervol. Je krijgt richtlijnen om je spiritueel leven te versterken.
3. Je ziel krijgt vleugels en kan zo contact maken met je hoger zielsdeel. Je ervaart spirituele kracht en perfectie. Je streven naar vereniging is geboren vanuit aspiratie.

De Keizer
1. Je steunt op je ervaring om situaties goed in te kunnen schatten. Je begrijpt mensen zeer goed en staat hen bij met wijsheid. Je bezit materiële macht en gebruikt die ook.
2. Je gebruikt graag je macht om invloed uit te oefenen. Je gaat actief op zoek naar oplossingen en voert ze uit. Zo breng je niet alleen verandering in je persoonlijk leven, maar ook in je omgeving.
3. Je overwint alles na de voltooiing van het Grote Werk. Je hebt spiritueel engagement getoond en ben meester geworden over jezelf.

De Paus
1. Je verlangt om een bruggenbouwer te zijn tussen de spirituele en materiële wereld.
Je straalt autoriteit uit, maar je macht is van tijdelijke aard. Vergeet niet om aandacht te hebben voor de manier waarop je mensen helpt, zodat je natuurlijk gezag niet verandert in tirannie.
2. Je zoekt naar anderen waarmee je kan verbinden. Een overeenstemming in visie en/of geloof, brengt jullie samen. Je zal merken dat het belangrijk is om je kennis blijvend bij te spijkeren en actief toe te passen in je leven.
3. Door je leven volgens principes te leiden, ga je een pad op dat naar waarheid leidt. Je wordt minder zichtbaar in het uiterlijke leven, maar ervaart een diep innerlijke spiritueel leven.

De Geliefden
1. Je verenigt je met anderen en leeft in harmonie. Je ervaart zowel materieel als emotioneel evenwicht. Affectie en passie voelen heel natuurlijk aan. In je contacten met anderen ervaar je een gevoelsmatig evenwicht.
2. Je ervaart een geweldige innerlijke kracht, liefde en passie, waardoor je je open stelt voor verbinding vanuit het hart. Je voelt genade, waardoor het mogelijk is verdere stappen te zetten om je pad naar een andere mens-ervaring.
3. Je ervaart vereniging tussen je lager zielsdeel en hoger zielsdeel. Beide delen verbinden zich met elkaar waardoor je een omvorming van je mens-zijn ervaart.

De Zegewagen
1. Je ervaart uitdagingen op vlak van werk, relaties of eigendommen, als je het op een rationele manier aanpak zal je succes ervaren. Je kan woelige tijden beleven en moeten strijden voor wat je recht op hebt. Als je het verstandig aanpakt zal het recht zegevieren, want de kansen zijn in jouw voordeel.
2. Je denkt na over goed en kwaad, over geloof en logica. Je wordt uitgedaagd om jezelf te overstijgen.
3. Je kan totale eenheid ervaren door bewust te leven in drie werelden : het uiterlijke, het innerlijke en het goddelijke. Zo word je een levend symbool van de onzichtbare god.

Kracht
1. Je hebt een groot uithoudingsvermogen. Moed , vitaliteit en volharding kenmerken je leven.
2. Je voert een stijd met je innerlijke natuur. Je volhardt, want je volgt zowel je hart als je wil. Je staat stevig met je voeten op de grond en voelt je ziel overstijgen en contact maken met de goddelijke energie. Je bent een rots in de branding.
3. In jou schuilt een sterke kracht, die de uitdagingen van de wereld aankan. Je hebt een grote wil om steeds verder te gaan op de ingeslagen weg.

Heremiet
1. Je voelt je onthecht van de materiële wereld. Je bewandelt een voorzichtige weg en voorziet gemakkelijk de gevaren op je pad. Je voelt je veilig, oordeelt scherp en maakt wijze beslissingen. Dit gaat gepaard met een gevoel van isolatie. Je voelt je afgescheiden van de wereld en van anderen.
2. Je hebt jezelf geïsoleerd en leeft sober om voor anderen een voorbeeld te zijn. Je leeft voor een stuk in een ontkennings-fase, maar houdt vast aan je principes. Je bent het licht dat verlicht.
3. Je ervaart het licht van de wereld binnen in je. Je combineert wetenschap van verschillende werelden en kent de geheimen van de wereld.

Het Rad van Fortuin
1. Er doet zich een verandering voor dat drastische gevolgen heeft. Je ervaart het als een onomkeerbare omwenteling en dit gedurende een lange periode. Het beïnvloedt je tijdsbeleving. Je hebt de indruk dat de tijd vliegt of juist extreem traag verloopt. Als je je (on)gelukkig voelt, denk dan even na over de oorzaak van je (on)geluk. Je zal merken dat geluk en ongeluk heel nauw met elkaar verbonden zijn.
2. Net als de Geliefden en Gerechtigheid is dit ook een tarotkaart dat evenwicht voorstelt. In dit geval veranderingen in omstandigheden die geluk in ongeluk doet veranderen of omgekeerd. Beweging is onderdeel van het leven. Buig je mee met de stroom?
3. In deze wereld stopt het wiel met draaien. Er is geen gevoel van scheuring meer tussen jezelf en je goddelijke natuur. Zonder dit gevoel van scheuring hebben omstandigheden in de materiële wereld geen vat meer op je.

Gerechtigheid
1. Je ervaart een evenwicht op mentaal vlak. Toch voel je je niet helemaal vrij, want je moet je houden aan regels en wettelijke beslissingen.
2. Bewandel het middelste pad en combineer het beste van twee werelden. Met je voeten verankerd op de aarde en je handen gericht op de hemel, voel jij je goed in je vel. Bewaar de balans en pas op voor verleiding. Je pad is nog niet ten einde.
3. Het is niet eenvoudig het smalle pad naar persoonlijke verlichting te bewandelen. Je hebt spiritueel evenwicht bereikt en ervaart het perfecte leven.

De Gehangene
1. De gehangene staat symbool voor totale verzaking. Je laat echt alles vallen.
Wat is hiervan de oorzaak? Wat is je bedoeling? Waar wil je bereiken?
Je trekt je er niets van aan.
2. Dit is een moment van verzoening met jezelf. Hiervoor moet je een offer brengen, maar dit is grotendeels omdat je dat zelf wil of omdat het noodzakelijk is voor verdere evolutie.
3. In welke mate ben jij onthecht? Welke keuzes maak je? Stel je voor dat je verder zou kunnen leven zonder je lichaam. Zou je dat willen? Zou dit vrijheid scheppen?

De Dood
1. Een boodschapper brengt je een bericht van een einde.  Het kan de dood voorstellen of de vernietiging van iets.  Je ervaart een transformerende kracht, dat de manier waarop je de wereld ziet verandert. De wereld verandert, jij verandert. De actieve kracht werkt onafhankelijk van jouw wil.
2. Het lijkt alsof je in een periode bent terechtgekomen waarin je zonden worden afgewogen. Eenmaal de beproeving doorstaan ervaar je een vernieuwing in je leven, dat wordt gekenmerkt door Genade. De betekenis van deze kaart is sterk afhankelijk van de andere kaarten.
3. Ervaren van de mystieke dood om zo onsterfelijk te worden. Je hebt een sterke wilskracht en bent overtuigd van het eeuwig leven.

Matigheid
1. Het lijkt alsof er nieuw bloed door je aderen stroomt. Je stelt je open voor verbetering, want je wenst verandering in de situatie.
2. Je voelt de noodzaak om een meer goddelijke dimensie in je leven te integreren. Een leven waarin ruimte is voor het sacrale. Je verlangt naar een leven dat het alledaagse overstijgt en vol van genade is.
3. Je bewustzijn verdwijnt en smelt samen met het Goddelijke. Je ervaart de realisatie van de Goddelijke indaling.

De Duivel
1. Het noodlot slaat toe en toch…. Soms is het goede ook werkzaam via het kwade. Pas op voor een valse geest in je buurt.
2. Je bevindt je in een staat van ontkenning en rebeleert tegen het goede. Je volgt een valse leer.
3. De demon van spirituele trots is je laatste vijand. De afgrond opent zich om je op te slokken. Laat los en je zal niet vallen.

De Toren
1. Er wordt een oordeel over je geveld en dat brengt je in verwarring. Je hebt het gevoel dat je gestraft wordt, omdat ze alles van je afnemen.
2.Je hebt het gevoel dat je je niet meer kan verzetten tegen je verlies. Je leven lijkt geruïneerd, maar dat is het niet. Er schuilt een kracht in en rond je die je helpt om je leven terug op te bouwen.
3. Dit is de laatste keer dat je op de proef wordt gesteld. Je hart is verscheurd omdat je definitief afstand moet nemen van spirituele overtuigingen. Eénmaal losgelaten, blijft niets nog over.

De Ster
1. Je ervaart licht dat over je neerdaalt. Al je verdriet smelt weg en er blijft alleen hoop over. Je voelt de goddelijke verbinding in het alledaagse leven.
2. Je voelt de Geest doordringen in je leven. Je hele individu wordt overgoten met Genade, waardoor je jezelf kan overstijgen. Jouw (hogere) ziel manifesteert zich in daden.
3. Je ervaart een leven dat het (gewone) leven overstijgt. In alles ervaar je de aanwezigheid van het Goddelijke. Je hebt gedronken uit de bron van het vrije leven.

De Maan
1. Je voelt je onzeker over je eigen inzicht en beslissingen. Alles rond je lijkt vals.
Doordat je niet duidelijk kan zien, lijkt alles een illusie
2. Je inzichten maken je verdrietig, omdat ze er voor zorgen dat je je incompleet voelt.
Je voelt je gevangen in de materiële wereld. Je maakt een periode van rouw door.
3. Ook over de goddelijke wereld zijn er veel illusies. Je bent niet vrij van spirituele fantasie.

De Zon
1. Je staat in het volle licht! Je straalt van aards geluk op alle vlakken. Besef dat dit geluk niet enkel aan jezelf te danken is.
2. Je maakt plezier omdat je hart overloopt van genade. Je laat je er echter niet door meeslepen, waardoor je lang kan genieten van dit (blijvend) geluk.
3. Je bewustzijn is compleet en geïntegreerd. Deze staat is voor iedereen mogelijk.
Ook je omgeving ervaart dit geluk.

Het Oordeel
1. Je wordt opgeroepen om nieuwe dingen te ondernemen. Je bent in staat een proces in gang te zetten dat alles beïnvloedt.
2. Je voert momenteel een gewetensonderzoek om een duidelijk inzicht te krijgen tussen goed en kwaad. Je kan je leven hernieuwen door die te integreren met je ziel.
3. Je bent een compleet mens en anderen merken dit aan je. Je hebt de oproep van je hart beantwoord.

De Wereld
1. Alles loopt zoals voorzien. Weldra wordt iets afgesloten, een situatie/periode komt tot einde.
2. Je laat elke vorm van religie los. Je hunkert niet meer naar Goddelijke Eenwording, omdat je weet dat jouw ziel zich op de juiste plaats bevindt. Je ervaart het Paradijs op aarde, omdat je je blijvend gezegend voelt.
3. Het was je opdracht om jezelf en het leven te onderzoeken en zo je Goddelijke natuur te herstellen. Nu ben je het levende, ongesluierde mysterie met een gezegende visie op het leven.

De Dwaas
1.2.3. Je huidig leven. (de significator in een kaartlegging)

Noot : Ik besef dat dit blogartikel vol staat met zweverige woorden, maar overal zit een diepe kern van waarheid. Ik vond het jaren geleden verhelderend te ontdekken dat Waite zich heel bewust was van de verschillende betekenislagen in zijn tarotspel en de symboliek heel genuanceerd kon duiden.
Tot dan toe had ik Waite ervaren als iemand die ofwel heel mystiek dacht ofwel juist heel oppervlakkig. Ik hoop dat dit artikel je aanzet om zelf die nuances in duidingen te integreren.