Symbolen Grote Arcana – vervolg (Waite tarot)

grote arcana waite tarot centennial editie

Opsomming van de voornaamste symbolen in de Grote Arcana  (12 tot 0) van de Waite tarot, met zeer beknopte duiding. Kort en bondig!

Over de grote arcana van de Waite tarot (1 tot 11) schreef ik in een andere blogartikel.

De Gehangene

 • Man hangt omgekeerd – immobiliteit, omgekeerde zienswijze
 • Tau kruis met bladeren – een offer; een verlies, maar niet van het leven
 • Opgehangen aan 1 voet – verwijzing naar Judas Iskariot; mystieke dood door vrijwillig offer, overgangsperiode
 • Benen vormen een fylfot kruis (swastika) -zonnekruis, inwendig is er een dynamisch proces, een dynamische verandering
 • Armen vormen driehoek, benen vierkant – 3+4 =7; de hemelse mens
 • Aura, aureool – diepe trance, verandering in bewustzijn, zichtbaar worden van de hogere natuur
 • Kleuren : geel, blauw, rood – perfecte balans;  harmonisatie van  lichaam, geest, ziel
gehangene Hanged Man Smith Waite Centennial tarot

De Dood

 • Apocaliptische ridder – hij kondigt het einde van het leven aan zoals gekend,  als ridder zal hij je beschermen tijdens de volgende fase
 • Wit paard – zuiverheid, vernieuwing
 • Trage pas –  geen agressie, hij komt traag naar je toe, maar ook geen ontkomen aan
 • Vaandel – zijn wapen is het leven zelf
 • Witte roos  – de mystieke roos, leven , heling
 • Torens aan de horizon – verwijzing naar tarotkaart de Maan
 • Opkomende zon – verwijzing naar de tarotkaart de Zon en het einde van het overgangsproces
 • Koning – einde van wereldse macht (tarotkaart de Keizer)
 • Bisschop – einde van de uiterlijke religie (tarotkaart de Hiërofant)
 • Jonge vrouw – overgave na actief werken aan innerlijke processen (tarotkaart Kracht)
 • Kind – kijkt de verandering tegemoet, geen angst voor wat volgt (zie ook het kind in tarotkaart de Zon en Opstanding)
 • Boot – reis door de onderwereld, beschermd door de goden
 • Neerhangende rode pluim – het leven is minder actief (vergelijk met tarotkaart de Dwaas en tarotkaart de Zon)
de dood deeath Smith Waite Centennial Tarot

Matigheid

 • Gevleugelde engel, volledig zichtbaar – de mens als engel, de engel ervaren in je leven zonder gevoel van scheiding, de engel van de tijd
 • In groene omgeving met irissen – vruchtbaar proces, onbegrensde en snelle communicatie tussen de zichtbare en onzichtbare wereld
 • Zonneteken op zijn voorhoofd – verwijzing naar sephira Tipareth, helder denken, eenheidservaring, activatie van het innerlijke zien
 • Eén voet in het water, één op de grond – verbinden element aarde en water, verbinden van de kaballistisch werelden Briah (water) en Assiah (aarde)
 • Kelken; overgieten van de essenties van aarde en water – de essenties van het leven gaan niet verloren, maar veranderen van toestand, combineren en harmoniseren van de psychische en materiële natuur; getemperd bewustzijn
 • Pad tot aan de horizon –  het pad dat we nog moeten bewandelen, moeilijk begaanbaar, steil, maar wel met de belofte dat we het geheim van het Eeuwig Leven deels zullen ervaren; ruimere waarneming van het leven
 • Einde van het pad , licht + vage kroon – sephira Kether; het Geheim van het Eeuwig Leven
 • Driehoek in vierkant – tattva, vuur in aarde
 • Heilige naam van God – eenheid, heelheid, verbondenheid, bescherming
Matigheid Temperance Smith Waite Centennial tarot

De Duivel

 • Gehoornde geit –  god Banebdjedet, een vruchtbaarheidsgod, titel Heer van Seksueel Plezier, vergelijkbaar met de Grielse god Pan.
 • Vleermuis-vleugels, vogelpoten, harig onderlijf – dierlijke instincten; angst; verslindend monster
 • Borsten – androgyne figuur, verborgen vruchtbaarheid, de mogelijkheid te creeëren en te vermenigvuldigen zonder de ander/Ander
 • Zit op een altaar, halve kubus – heerst over een deel van de totale werkelijkheid
 • Zegening – omgekeerde zegening, creeëren van onevenwicht en scheiding door het animale leven te zegenen
 • Omgekeerd pentagram – verbinden van energie de elementen, maar enkel gericht op aardse activiteiten; magie los van de goddelijke krachten/wil
 • Toorts gericht op de aarde – goddelijke energie gericht op de aarde, verschroeiing van de aarde/leven (maar daarna is er wel terug leven mogelijk)
 • Adam en Eva (na de val) – geketend aan de materie (halve wereld)
 • Mens met staart – animale natuur (= staart) + bewustzijn/intelligentie (= mens)
 • Duisternis – (schijnbare) afwezigheid van licht
Duivel Devil Smith Waite Centennial tarot

De Toren

 • Toren – huis van god; toren van Babel; de hel
 • Op een hoge rots – huis dicht bij de spirituele wereld, uiterlijke religie, beleving van de spirituele wereld via aardse manifestaties
 • Tussen de wolken – het huis doorbreekt de scheiding tussen de zichtbare en onzichtbare wereld
 • Bliksem – vernietiging van het (door mensen gebouwde, uiterlijke) huis van god; zegening, creatie; goddelijke communicatie, activatie
 • 3 ramen + vlammen – Heilige drievuldigheid, drie-eenheid, drie bovenste sephira; aanwezigheid van de Heilige Geest; vervulling met de Heilige Geest, verdieping van het goddelijke bewustzijn
 • 2 vallende personen (1 met kroon) – goddelijke wereld is niet te bereiken via de materiële wereld; wereldse machten hebben geen toegang tot de godddelijke wereld
 • Gouden koepel/kroon – sephirot Kether
 • 22 yods – genezing van de totale manifestatie
toren tower Smith Waite Centennial tarot

De Ster

 • Grote achtpuntige ster – planeet Venus, verdrijft als ochtendster de duisternis; vruchtbaarheid, de ster van Isthar; l’ étoile flamboyante
 • 7 kleinere sterren – de zeven ‘planeten’ die gekend waren in de 15de eeuw, nl. de Maan, Mercurius, Venus, de Zon, Mars, Jupiter en Saturnus.
 • Jonge naakte vrouw – het vrouwelijk goddelijke; verwijzing naar sephira Briah
 • Knie op land; knie op water – verbinden van elementen; communicerende vaten
 • 2 kruiken , gieten van water op land en water – bevloeien van de schepping, reinigen van de ziel; gave van de geest
 • Heuvelachtig landschap met berg in de verte – initiatie, vruchtbaarheid
 • Boom met vogel – kennis, intelligentie, het goddelijke Woord
de ster the star Smith Waite Centennial tarot

De Maan

 • Toenemende maan, met gezicht – de maan reflecteert het licht van de zon, gids in donkere tijden
 • Totaal 32 stralen – 32 paden van wijsheid; paden en sephirot kabbalistische levensboom
 • Pad tussen 2 torens – pad naar het onbekende, ingang/uitgang, pad van onrust
 • Hond + wolf – getemde en ongetemde energieën in de mens
 • Water – de diepte van de ziel, het nog niet gemanifesteerde
 • Rivierkreeft, deels uit het water – de angsten en illusies willen zich manifesteren, rusteloosheid
 • Dauw/yods – genade, vrede, hoop, kalmeren van de ontrust
de maan the moon Smith Waite Centennial tarot

De Zon

 • Naakt kind – goddelijke onschuld, het resultaat van de samensmelting tussen de mannelijke en vrouwelijke energie, einde van de dualiteit, vernieuwde eenheid
 • Bloemenkrans met pluim – natuurlijke levenskracht
 • Rijdend op wit paard – onschuld (zie ook paard in tarotkaart de Dood)
 • Scharlakenrode standaard – vruchtbaarheid
 • Muur rond tuin – het sensitieve leven is afgescheiden van het goddelijke leven
 • Zon op haar hoogtepunt – het licht dat de mensheid leidt
 • Gebogen en rechte stralen – balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie
 • Vier zonnebloemen – de zonnebloemen reiken met hun kopjes boven de muur en kunnen zo het leven voorbij het sensitieve leven waarnemen.
de zon the sun Smith Waite Centennial tarot

Het Oordeel

 • De “grote” engel – de engel die het dichtst bij god staat
 • Wolken – scheiding tussen zichtbare en onzichtbare wereld
 • Trompet met banner (kruis) – oproep van de Hogere Natuur (elementen/energieën in balans)
 • Kisten, de doden worden wakker – opstanding, ervaren van het wonder en extase (voor iedereen mogelijk) 
 • Man en Crouw, tussen hen een kind -ze beantwoorden de oproep die ze binnen in zichzelf horen, oproep van het hart (zie ook kind in de tarotkaart de Zon)
 • Rituele houding LUX – ervaren van het innerlijke licht; lichtlichamen
 • Grijze figuren – de dualiteiten (zwart/wit) zijn met elkaar gemengd
 • Naaktheid – goddelijkheid
het oordeel judgement Smith Waite centennial tarot

De Wereld

 • Naakte vrouw, deels bedekt met een (purperen) sjaal – goddelijkheid in de wereld; deels bedekt omdat we het goddelijk niet volledig kunnen waarnemen in de natuurlijke wereld; het geslachtsdeel is bedekt, is ze een hermafrodiet (?); purper wordt geassocieerd met Saturnus (de planeet geassocieerd met deze tarotkaart)
 • Staven in de hand – krachten in balans, gericht op het hogere, maar in nauw contact met het aardse; driehoek
 • Op 1 been, benen gekruist –dynamische energie, zonnekruis; vierkant ( 3 + 4 = 7= de Hemelse Mens)
 • Laurierkrans – zegeviering na (innerlijke) strijd
 • Wezens van de Apocalyps, in wolken gehuld – het goddelijke wordt ervaren in de mens, in de wereld (zie tarotkaart Rad van Fortuin)
de wereld the world Smith Waite centennial tarot

De Dwaas

 • Jonge man in rijkelijke gewaden – prins
 • tuniek met wiel met acht stralen – steen der wijzen, levenselixir, symbool van de geest
 • Ogen op de lucht gericht – nog niet bewust van de niet-goddelijke wereld
 • Moment van stilstand – drempelervaring
 • Witte roos in de hand – in het bezit van pure levenskracht; onschuld
 • Waardevolle staf met geborduurde beurs – van goede afkomst, bezitten van vaardigheden en kennis (van goddelijke oorsprong)
 • Witte opkomende zon – hemelse spirituele energie, leidend hoger principe; sephirot Kether
 • Berglandschap – mystieke reis
 • Hond – het bewustzijn activeert de Dwaas, communicatie; de hond weet dat er nog een pad volgt
 • Bloemenkrans met wapperende veer – natuurlijke levenskracht, actief en viriel
 • Wapperende haren, kleren, veer – element lucht

Bekijk hier de uitleg bij de symbolen Grote Arcana 1 t.e.m. 11