Symbolen Grote Arcana (Waite tarot)

Opsomming van de voornaamste symbolen in de Grote Arcana  (1 tot 11) van de Waite tarot, met zeer beknopte duiding. Kort en bondig!

De Magiër

 • Natuur, open lucht – werken met en in de natuur, 
 • Rozen en lelies – de rode (levenskracht) en witte (zuiverheid) tincturen
 • Baldakijn – troonhemel boven altaar, goddelijke bescherming
 • Altaar uit steen – ambachtelijk werk
 • Sacrale voorwerpen – de voorwerpen zijn gewijd, het gereedschap, hij gebruikt ze in een ceremoniële handeling.
 • Staf – element vuur, inspiratie
 • Beker – element water, emotie
 • Zwaard – element lucht – denken
 • Pentakel – element aarde, materie, ook een talisman
 • Jonge man in ceremonieel gewaad (wit-rood) – spirituele actie, werken met de alchimistische tincturen in zichzelf, innerlijke magie
 • Ourobouros riem – circulair proces, eenheid van alles
 • Lemniscaat – oneindige verbondenheid
 • Rituele handeling – actief beoefenen van magie 
de magiër magician Smith Waite Centennial tarot

De Hogepriesteres

 • Jonge vrouw – maagd, (nog) niet seksueel actief
 • Plechtige houding – nadruk op beleving en niet op actief handelen
 • Met jurk en mantel dat licht reflecteert en eindigt in een waterbron – zij reflecteert het licht van Kether, via haar kunnen we het goddelijke waarnemen, haar aanwezigheid trekt de zoekenden aan, bron van wijsheid
 • Sluier – om haar te leren kennen moet je eerst beproevingen doorstaan, pas als je klaar bent kan je de sluier verwijderen en de ware aard van de Hogepriesteres ontdekken; zij blijft altijd deels een mysterie.
 • Kroon met horens, drie fases maan – verwijzing naar de godin Hathor, vruchtbaarheid en het cyclisch proces in de natuur
 • Zittend op een troon – spirituele macht 
 • Doek met palmhart en granaatappel –  mannelijke en vrouwelijk principe, patroon  kabbalistische levensboom
 • Toenemende maan aan haar voeten – haar invloed richt zich op het onbewuste, haar invloed neemt langzaam toe
 • Kruis t.h.v. borst – sephirot Tipareth
 • Schriftrol TORA – Torah is de Wet; goddelijke wet + gnosis
 • Pilaren zwart/wit- links Boaz, in de kracht, mededogen (vorm); rechts Jachin, hij zal bevestigen, strengheid (intentie)
Hogepriesteres high priestess uit de Smith Waite Centennial tarot

De Keizerin

 • Volwassen vrouw – actieve, vruchtbare kracht
 • Stenen bank met oranje kussens – aanwezigheid van de ondersteunde kracht van de Keizer
 • Los kleed met granaatappels, zwanger – rode sap van de granaatappel staat voor bloed, cyclisch proces van vruchtbaarheid
 • Halsketting met parels – godin Aphrodite, verleiding
 • Kroon met 12 sterren en bloemen – natuurlijke compleetheid, totaliteit
 • Scepter met globus in linkerhand – godin Hera, zorgzame kracht, beschermster
 • Schild met venussymbool – Romeinse godin van de liefde en vruchtbaarheid
 • Waterstroom, waterval – zichtbare mysterie (versus de HP als onzichtbare bron)
 • Bomen – levenskracht
 • Koren – godin Demeter, toegewijd moederschap, scheppende kracht
Keizerin Empress Smith - Waite Centennial tarot

De Keizer

 • Volwassen man – viriele, beschermende kracht
 • Rotsachtige omgeving– structuur en stabiliteit
 • Klein waterloopje – leiden van de vruchtbare energie van de Keizerin
 • Op verhoog, op een stenen troon – de intellectuele troon, leiding geven aan het gewone volk
 • Ramskoppen – Mars is de heerser van het astrologisch teken Ram
 • Attributen van de keizer : kroon en globe – wereldse macht
 • Crux Ansata – gezegende levenskracht
 • Rode mantel over een harnas – verwijzing naar de oorlogsgod Mars en het maçonnieke ridderschap, beschermer
keizer emperor Smith Waite centennial tarot

De Hiërofant

 • Man –  de zichtbare, spirituele leider
 • zegenend gebaar – duim, ring- en middelvinger raken elkaar als teken van drie-eenheid
 • Grijze stenen pilaren – gebalanceerde geestelijke kracht in de wereld
 • Kruisen op grond – gewijde plaats, manifestatie van het sacrale
 • Zwart/witte tegels in dambord patroon – dualiteit : zondig-zuiver, goed-slecht, heilig-profaan
 • Gekruiste sleutels van St Peter, de sleutels van de Hemel – mogelijkheid om verbintenissen tussen hemel en aarde af te sluiten
 • Staf met drie-voudig kruis – macht als priester, profeet, koning ; openen en sluiten van poorten/werelden
 • Drie-voudige pauselijke tiara – macht als priester, profeet, koning 
 • Adepten met tonsuur – teken van toewijding, toetreding
 • Ceremonieel gewaad – wit zuiverheid, rood verhullende/beschermende levenskracht
 • mantel met rozen en mantel met lelies – rode en witte alchemistische tinctuur ; levenskracht en zuiverheid
hiërofant hierophant uit de Smith Waite Centennial tarot

De Geliefden

 • Naakte man en vrouw – goddelijke status, niet zelfbewust, geen (materieel) verlangen; zielsdelen
 • Rechtstaand, open houding – zuilen (cfr. Boaz, Jachin), energiekanalen
 • Engel met wijde vleugels, maakt zegenend gebaar – genezing/vruchtbaarheid
 • Vrouw bij boom van kennis; appels +slang – seksualiteit in relatie tot wijsheid
 • Man bij levensboom ; vurige geneeskrachtige bladeren – activerende impuls
 • Wolken – scheiding tussen zichtbare en onzichtbare wereld
 • Bergtop – plaats dicht bij god; plaats van transformatie
 • Stralende zon op haar hoogtepunt – maximale invloed van levenskracht, die verandering mogelijk maakt
de geliefden lovers Smith Waite Centennial tarot

De Zegewagen

 • Jonge man, rechtstaand – zegevierende held, menner van zijn eigen leven
 • Prinselijke kleren – verwijzing naar zijn herkomst en bestemming
 • Riem met astrologische symbolen – teken van cyclische tijdsbeeld/ – beleving
 • Voorschoot met geomantische symbolen – verwijzing naar de energetische werkelijkheid
 • Borstplaat met vierkant – bescherming in de wereld
 • Schouderplaten met maanfases – begin en einde, openen en sluiten 
 • Kroon, laurierbladeren  – wereldse kroon als beloning voor het overwinnen van externe uitdagingen
 • Achtpuntige ster – vrouwelijke goddelijke invloed en leiding
 • Rijtuig met kubieke steen en baldakijn
  • vierkante steen : de totale werkelijkheid 
  • Sterrenhemel  : bescherming tegen kosmische invloeden
  • Gevleugelde globus : wereldziel; Horus, magische bescherming
  • Yoni +lingam : scheppende kracht + wilskracht en concentratie; eeuwige en constante stroom van scheppende en herscheppende energie
  • 2 sfinxen zwart- wit : balans uitgedrukt in tegenstellingen
 • Ommuurde stad in de verte- scheiding tussen zijn huidig leven en zijn uiteindelijke lotsbestemming
de zegewagen chariot uit de Smith Waite Centennial tarot

Kracht

 • Jonge vrouw , staand – initiërende kracht, onoverwinnelijke heldin, witte tinctuur
 • Rode leeuw – natuurkracht onder volmaakte controle, hogere natuur
 • Los gekleed –  verwijzing naar de Keizerin
 • Bloemenriem, bloementooi – natuurlijke kracht en relatie, geen onnatuurlijke dwang
 • Lemiscaat – oneindigheid; deze kaart symboliseert het innerlijk proces van de Magiër
 • Vrouw sluit de bek van de leeuw – hij is reeds onder haar invloed
 • Leeuw met staart tussen de poten, hij likt – onderdanig aan haar kracht
 • Landschap met bergtop – initiatie, transformatie
Kracht Strenght Smith Waite Centennial tarot

Heremiet

 • Oudere man, staande houding – ervaren, bewust van zijn pad
 • Grijze mantel met kap – eenvoud, bewust leven
 • Eenvoudige staf – kracht in combinatie met nederigheid
 • Lamp met achtpuntige ster – symbolische verlenging van zijn innerlijk licht, maar hij ervaart nog scheiding tussen zijn zielsdelen
 • Eenvoudig landschap zonder bergtoppen – hij bevindt zich op een sacrale plaats
de heremiet hermit Smith Waite Centennial tarot

Rad van Fortuin

 • Engel(mens) – apostel Matheus (schrijft o.a. over de stamboom van Jezus, dus over de mens en zijn oorsprong)
 • Arend – apostel Johannus (legt de nadruk op een God die de mens ziet)
 • Stier – apostel Lucas (schrijft over het offeren van een stier; vruchtbaarheid)
 • Leeuw – apostel Marcus (schrijft over koninlijke moed, opstanding; “de stem die roept in de woestijn”, de leeuw/sfinx als moedige bewaker van grenzen)
 • Sfinx met ceremoniële hoofddoek en zwaard –de sfinx neemt deel aan de beweging van de wereld, zorgt voor balans in het leven
 • Slang, Typhon – verslindend monster
 • Hermanubis – geestelijke begeleider
 • Wiel met acht spaken – symbool voor de steen der wijzen
 • Mercurius- geest, het verbindend alchemistisch principe,het vrouwelijke principe, de levenskracht, de eerste materie
 • Zwavel – ziel, het alomtegenwoordige, mannelijk principe, “het idee” waaruit alles ontstaat
 • Zout – lichaam, het stoffelijke, het harmonische punt waarin tegenstellingen samenkomen
 • Aquarius – oneindige vermenigvuldiging
 • Heilige naam van god – binnen in het wiel is de beschermende kracht van god aanwezig
 • Tora(h)/Rato – de Wet; het Wiel
het rad van fortuin Wheel of Fortune Smith Waite Centennial tarot

Gerechtigheid

 • Vrouwelijke figuur – Dikè, de actieve vorm van gerechtigheid op aarde
 • Verticaal zwaard in ene hand – helder weten en oordeel gesteund op de principes van gerechtigheid (godin Themis)
 • Gebalanceerde schalen in andere hand – voortdurende aanpassing om gerechtigheid te garanderen
 • Vierkant in hoekige kroon – wereldse gerechtigheid, gericht op de uiterlijke wereld
 • Vierkant met cirkel op borst – tattva, element lucht in element aarde
 • Troon – vierkante steen, regerend over de wereld
 • Stenen pilaren – gebalanceerde kracht in de wereld
 • Eenvoudig doek – gericht op uiterlijke wereld, gescheiden van de innerlijke wereld
 • Rood kleed, groene cape – complementaire kleuren die elkaar in balans houden; stimuleren, activeren t.o.v. verlagen, afremmen, rusten
gerechtigheid justice Smith Waite Centennial tarot

Kaarten uit de Smith Waite Centennial Tarot o.a. te koop via de website van uitgeverij Koppenhol. Aanbevolen literatuur Tarot voor iedereen.

     BESTEL

Tarot voor iedereen

Zie deel twee met bespreking van de symbolen in de andere kaarten  (12 t.e.m. 0) uit de Grote Arcana.