De symboliek in de tarotkaart: de Hiërofant

Symboliek in de tarotkaart de Hiërofant /de Paus. Symboliek in de Marseille tarot en in de tarot van Waite.

Symboliek in de tarotkaart de Hiërofant /de Paus. Symboliek in de Marseille tarot en in de tarot van Waite.

De Paus als opperpriester

De 15de eeuw was een bloeiperiode in de Noord-Italiaanse geschiedenis. De handel floreerde en er werden succesvolle allianties gesmeed. Op vlak van oorlog was er een relatieve rust en de stoel van de katholieke paus was na een ballingsperiode in Avignon terug in Rome gevestigd.
In het begin van 15de eeuw breidden de Kerkelijke Staten zich uit door annexatie van verschillende gebieden verspreid over Italië. De Pausen herstelden niet alleen hun wereldlijke macht, maar ook hun religieus gezag. Ze eigenden zich verschillende titels toe zoals die van Pontifex Maximus.  Deze Latijnse titel is afkomstige uit het heidense Romeinse Rijk, waar vele keizers het ambt van pontifex maximus bekleedden.
Het woord Pontifex is de samentrekking van pons en facere, wat een brug maken over water betekent.
De Paus is de opperpriester die de juiste weg toont en in direct contact staat met de goddelijke wereld. Daarom heeft hij het recht en de plicht toezicht te houden op de religieuze cultus van de staten onder zijn gezag.

De Paus in de tarot

De Paus wordt in de tarot steeds afgebeeld zittend op een troon met een drievoudige kroon op het hoofd. De drievoudige kroon staat voor de verschillende vormen van macht die hij uitoefent: priester, kerkelijke rechter en wereldse leider. Sommigen zien de kroon als het symbool van de vertegenwoordiger van Christus en associëren het met de functies van priester, profeet en koning.
Hiërarchisch gezien stond het gezag van de paus lange tijd boven alle andere vorsten in Europa[1]. Dit wordt duidelijk tijdens de kroning van de paus, waarbij volgende woorden worden gesproken:  “Weet dat je de Vader van prinsen en koningen bent, Heerser over de wereld en plaatsvervanger van onze Redder Jezus Christus.”

Behalve de kroon heeft de Paus nog een ander opvallend attribuut. De staf met het drievoudig kruis bevestigt opnieuw zijn rol als opperpriester. Tijdens een jubileumjaar opent de paus de Heilige Deur in de grootste basiliek van Rome door driemaal met zijn staf op de deur te kloppen. Vanaf dan kunnen christelijke pelgrims gedurende een jaar doorheen de poort passeren en zo tijdelijke vermindering krijgen van de straf voor zonden. Hetzelfde geldt voor de pauselijke zegen, ook dit is een vermindering van straf voor zonden en dus een vermindering van de tijd dat christenen moeten doorbrengen in het vagevuur vooraleer ze naar de hemel kunnen gaan.

In de meeste tarotspellen zien we twee geestelijken geknield voor de paus. Beiden hebben ze een tonsuur of kruinschering. Dit is een gebruik uit de oudheid en was toen een teken van rouw, slavernij, onderwerping of toewijding aan de goden. In het christendom is het een teken van toetreding in de geestelijke stand en toewijding aan god.
Spirituele leiders komen in alle tijden en samenlevingen voor, omdat iedere mens nood heeft aan traditie en symboliek als gids en troost. De handelingen van de paus zijn heel herkenbaar en merkbaar in de wereld. Hij bezit een gevestigde macht en wordt hierdoor soms als een symbool van religieuze onderdrukking gezien.

Symboliek in de tarot van Waite

Waite kiest heel bewust om deze kaart de Hiërofant te noemen en beklemtoont hiermee de traditionele rol van het priesterlijke ambt. De Hiërofant had in de oudheid een bijzondere priesterlijke functie tijdens de opvoering van de Elysische mysterierite.
Als enige mocht hij de heilige kamer binnen gaan om daarna, op het hoogtepunt van de ceremonie, de sacrale voorwerpen uit die kamer te tonen aan de geïnitieerden.

hierofant waite

De afbeelding van de Hiërofant in de Waite tarot, toont grote gelijkenissen met die van de Paus uit de Marseille tarot. We zien twee adepten knielen voor een opperpriester met drievoudige kroon. Waite plaatst tussen de twee gewijde volgelingen de twee gekruiste sleutels van de hemel. Volgens de bijbel kreeg de eerste plaatsvervanger van Jezus, zijn apostel Petrus, deze sleutels overhandigd. Het gaf hem de mogelijkheid verbintenissen tussen god en de wereld te sluiten of te verbreken. In de vrijmetselarij hebben de gekruiste sleutels nog een andere betekenislaag. De gekruiste sleutels zijn een verwijzing naar kennis dat in het geheim wordt overgedragen en in het hart moet worden bewaard.
Voor de hiërofant knielen adepten, de ene draagt een mantel met rozen en de andere een mantel met lelies. Een verwijzing naar de rode en witte tinctuur uit de alchemie.
Net als de Magiër draagt de Hiërofant een rode mantel met daaronder een wit kleed met zoom. Dit is het ceremoniële gewaad van diegene die de rol van hiërofant op zich neemt in de Golden Dawn rituelen. Zijn functie bestaat uit het verklaren van de sacrale mysteriën aan de geïnitieerden. Nadat ze een dieper inzicht hebben verkregen kan hij de adepten een hogere inwijdingsgraad toekennen.
De twee pilaren zijn in de tarot van Waite opvallender getekend dan in de Paus uit de Marseille tarot. Waarschijnlijk om de schijnwerpers te zetten op de nauwe relatie tussen de Hogepriesteres en de Hiërofant.
Aan de voeten van de Hiërofant zien we twee smalle stroken met zwarte en witte tegels. Alle vloeren in maconnieke tempels hebben een schakelpatroon met witte en zwarte tegels. Het stelt het concept van dualiteit voor zoals we in deze kaart terugvinden: zondig en zuiver, goed en slecht, heilig en profaan.

Waite omschrijft de Hiërofant als een kanaal van Genade. Hij is de manifestatie van het sacrale, maar wel op een geinstitutioneerde manier. De Hiërofant hecht veel belang aan het uiterlijke spirituele leven als weg naar spirituele kennis.

[1] Vanaf de 16de eeuw brokkelt de macht van de paus langzaam af onder ander door de komst van de Protestantse Reformatie.

Lees de beknopte samenvatting symboliek en betekenislagen in de Hiërofant uit de Waite tarot.

Lees & koop
Tarot voor iedereen

Auteur: Tarot Cirkel

Ik ben gepasioneerd door de symboliek en geschiedenis van de tarot. Tarot is een prachtig visueel medium om jezelf te ontdekken. Tarot heeft haar wortels in de Westerse Spirituele Traditie en heeft verschillende raakvlakken met het Christendom, alchemie, de westerse cultuur, filosofie,... Tarot is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Annick

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.