De Duivel, verborgen vruchtbaarheid

De symboliek in de tarotkaart de Duivel van Waite. Invloed van Eliphas Levi en Oswald Wirth op de symboliek in deze tarotkaart.

De symboliek in de tarotkaart de Duivel van Arthur Waite. Invloed van Eliphas Levi en Oswald Wirth op de symboliek in deze tarotkaart.

De essentie van het leven, vruchtbaarheid, stroomt door alles heen. Het krijgt vorm in de natuur en in de mens. De levensenergie materialiseert zich tot individuele levensvormen, waartussen een duidelijk onderscheid is.
De tarotkaart de Duivel maakt de oppositie tussen de totale eenheid van de goddelijke wereld en de differentiaties in de gematerialiseerde wereld duidelijk.
De Duivel is de tegenstander van Eenheid. Hij is de Prins van de Materiële Wereld. Zonder zijn natuurkracht zou de wereld niet bestaan.
Het is de kaart van de individuele macht. Deze kaart draagt je op om jouw kracht en mogelijkheid tot creatie op een verantwoorde wijze te gebruiken.

De natuurlijke levenskracht is nodig om te overleven. Ze voedt onze instincten en voorziet in alles dat nodig is om in de materiële wereld te kunnen leven.
Hier wringt misschien het schoentje. Wat hebben we nodig? Laten we ons drijven door instincten en verleiden tot impulsieve acties?
Het is onze taak de kracht van onze instincten te transformeren tot een actieve energie die we gebruiken om onze vrije wil vorm te geven.

De invloed van Eliphas Levi en Oswald Wirth

De boeken en illustraties van Eliphas Levi  en de tarotkaarten van Oswald Wirth waren voor Arthur Waite een belangrijke bron van inspiratie bij het ontwerpen van zijn tarotspel.
Levi vergelijkt in zijn boek Dogme et rituel de la Haute Magie, de Duivel met Baphomet en de Geit van Mendes.

dogme et rituel de la haute magie Eliphas LEVI BAPHOMET
Baphomet, illustratie in het boek Dogme et Rituel de la Haut Magie van Eliphas Levi (1861)

Baphomet kwam voor het eerst ter sprake tijdens het proces dat koning Filips De Schone in 1307 voerde tegen de Tempeliers. Ze werden valselijk beschuldigd van ketterij zoals het aanbidden van een afgodsbeeld met de naam Baphomet. Na de opheffing van de orde in 1312 bleef de vermeende verafgoding van Baphomet tot de verbeelding spreken. Door tekeningen in de boeken van Levi werd deze verzonnen god  in de 19de eeuw erg populair. Velen zagen in hem een zinnenprikkelende god, de ideale tegenstander voor de christelijke god die seksueel plezier als een zonde bestempelde.

De Geit van Mendes is een titel die de Griekse historicus Herodotus aan de Egyptische ram- god Banebdjedet gaf. Hij was een vruchtbaarheidsgod met als titel Heer van Seksueel Plezier en werd door de Grieken gelijkgesteld met Pan. Beide goden werden door hen afgebeeld met een hoofd en benen van een geit. Vruchtbaarheidgoden werden door de eerste Christenen vergeleken met Satan, de duivelse tegenstander van God.

Levi verbindt de namen van deze goden met elkaar, maar wijst de negatieve interpretaties en associaties af. Hij omschrijft Baphomet als een grote universele kracht in de natuur dat verandering brengt en waagt het zelfs om Baphomet het vurig lichaam van de Heilige Geest te noemen. Deze kracht kan volgens Levi gebruikt worden om magie te bedrijven.  Voor welke doeleinden de kracht wordt gebruikt is de keuze en verantwoordelijkheid van de magiër.

Oswald Wirth wijst op het belang van een sterke wil om de heftige impulsen van de natuurkracht onder controle te houden. Daarvoor moet de wil vrij zijn van egoïsme.
Is de wil niet puur dan word je genadeloos misleid door deze duivelse kracht.

leo Taxil Baphomet 3
Aanbidding van Baphomet, illustratie op de voorpagina van Les Mystères de la Franc-Maçonnerie, uitgegeven door Léo Taxil (1886)

De visie van Waite

Het is ontzettend jammer dat Waite in zijn omschrijving van de kaart bijna uitsluitend de klemtoon legt op de rol van de duivel als tegenstander. Dit komt doordat Waite een groot verlangen heeft om eenheid met god te ervaren. Het gebruiken van goddelijke energie en natuurkrachten om je eigen wil in de wereld te manifesteren, is niet aan hem besteed.
Hij is een mysticus, geen magiër. Hij wijst op het contrast tussen deze kaart en de kaart van de Geliefden en de Hierofant. In de kaart van de Duivel zijn Adam en Eva uit het paradijs gevallen en weerhoudt de Duivel hen ervan hun goddelijkheid te ervaren.

de duivel waite

 

Symbolen in de Waite Tarot

een animale duivel. Hij heeft een harig onderlijf met klauwen een geitenkop en vleermuisvleugels. De Duivel heerst over instincten, driften en het zintuiglijk leven.

een androgyne duivel  Het valt op dat de duivelse figuur zowel kenmerken van het mannelijke als vrouwelijke geslacht heeft. De dubbele seksuele potentie wijst op de mogelijkheid tot reproductie zonder een ander. Het is een symbool onze verborgen potentie, de mogelijkheid te creëren en te vermenigvuldigen. Het stelt niet het opheffen van mannelijkheid en vrouwelijkheid voor, maar is een zichtbare voorstelling van een innerlijke, verborgen eenheid.

2 naakte figuren Naaktheid verwijst zowel naar goddelijke perfectie, kwetsbaarheid als sensualiteit. Adam en Eva worden afgebeeld met animale kenmerken. Ze zijn niet de perfecte figuren uit de tuin van Eden zoals in de kaart van de Geliefden. Hun kwestbaarheid en menselijkheid staat in schril in contrast met het schrikaanjagende animale lichaam van de Duivel.

zegening met de rechterhand Waite noemt dit een zegening die tegengesteld is aan die van de Hiërofant. Het lijkt deels op de Joodse priestelijke zegening, Birchat Kohanim. Door de twee handen van de priester stroomt dan een krachtige goddelijke energie die de aanwezigen zegent (materieel en spiritueel). Hier gebruikt de Duivel slechts 1 hand, waardoor de “zegening” onvolledig is en slechts invloed heeft op het aardse leven.
Omdat ze onvolledig is, scheidt de Duivel de mens los van zijn goddelijke natuur in plaats van hen te verenigen met hun goddelijke natuur.

verbonden aan de halve kubus via een losse ketting
In verschillende tarotkaarten zie je een volledige kubus, denk maar aan de Zegewagen of de troon van de Hogepriesteres. Hier zit de duivel op een halve kubus. Hij regeert niet over het hele universum, maar slechts over het aardse deel. De Duivel heeft de mens maar deels in zijn macht. De mens is blind voor zijn keuzevrijheid, zodra hij beseft dat hij zelf de ketting die hem ketent kan losmaken is de mens vrij om zijn ware wil uit te drukken.

astrologisch tekens Hoewel niet zichtbaar op de kaart, vermeldt Waite in zijn beschrijving dat het teken Mercurius op de buik van de Duivel staat. In de tarot van Wirth is dit teken wel te zien. Volgens het correspondentiesysteem van Levi komt de Duivel overeen met nummer/sleutel 15 dat hij associeert met de Hebreeuwse letter Samekh en de planeet Mercurius.
In het correspondentiesysteem van de Golden Dawn wordt de Duivel geassocieerd met de Hebreeuwse letter Ayin en het sterrenbeeld Steenbok.
Mercurius in Steenbok wijst op de behoefte om inzicht in de wereld te krijgen, door een duidelijk onderscheid te maken tussen de dingen. Bovendien wijst het op de mogelijk om zich goed te concentreren en de focus te leggen op alles wat praktisch is.
Op de kaart van Waite zien we in de hand van de Duivel het teken van Saturnus.
De planeet Saturnus is de heerser van het teken Steenbok. De Duivel test hoe jij omgaat met macht. Ben je iemand die zijn wil oplegt aan anderen of zie je jezelf als een iemand die zijn kracht gebruikt om het leven voor anderen gemakkelijker te maken? Kan je genieten van wat je heb bereikt of wil je steeds meer?
(Niet iedereen deelt het idee dat de lijnen in de handpalm van de Duivel de planeet Saturnus voorstellen, maar ik vind het een interessante invalshoek)

brandende fakkel  De figuren staan in de duisternis. Het enige licht dat aanwezig is komt van de brandende fakkel. In de Griekse en Romeinse mythologie stellen fakkels die naar beneden wijzen, de ondergaande zon of de dood voor. De Griekse godin Persephone wordt vaak voorgesteld met een brandende toorts die naar de onderwereld wijst.
De onderwereld is niet alleen de plaats waar de doden heengaan, maar ook de rustplaats van het zaad. Het zaad heeft de donkere aarde nodig om te ontkiemen en nieuw leven te creëren.

duisternis De duisternis in de Waite tarot is van spirituele aard en wijst op de afwezigheid van goddelijk licht. Door de afwezigheid is er ruimte om te scheppen volgens de eigen vrije wil. Alles dat wordt gecreëerd, is echter in tegenstelling tot de goddelijke orde. Er heerst chaos in de duisternis en uiteindelijk is elke creatie daarom voorbestemd op vernietiging. Dit is tegelijk een herstel van de orde en een nieuwe ruimte voor creatie.

omgekeerd pentagram In sommige tarotkaarten van de Duivel staat het pentagram recht; in andere omgekeerd. In de middeleeuwen was het pentagram een symbool dat verwees naar de vijf zintuigen. Pas in de Renaissance  kreeg het een magische betekenis.  Het stelde de geest voor dat heerste over de elementen aarde, vuur, water en lucht. Eind 19 de eeuw en vooral onder invloed van Eliphas Levi werd er een onderscheid gemaakt tussen een recht pentagram en een omgekeerd pentagram. Soms stelde Levi de Duivel voor met een recht pentagram, soms met een omgekeerd pentagram. Het was vooral dit laatste beeld dat erg populair werd. Het werd geassocieerd met perversie, zwarte magie en de duivel zelf.

 

 

Auteur: Tarot Cirkel

Ik ben gepasioneerd door de symboliek en geschiedenis van de tarot. Tarot is een prachtig visueel medium om jezelf te ontdekken. Tarot heeft haar wortels in de Westerse Spirituele Traditie en heeft verschillende raakvlakken met het Christendom, alchemie, de westerse cultuur, filosofie,... Tarot is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Annick

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.