De symboliek in de tarotkaart : de Dwaas (Crowley)

In The Book of Thoth (Egyptian Tarot) van Master Therion (de esoterische naam van Aleister Crowley) wordt de tarotkaart de Dwaas uitvoerig besproken. Hij verbindt deze kaart met verschillende andere tarotkaarten (o.a. de Duivel), mythische verhalen (Pan, Dionysius, Bacchus, Parsival ), kabbalah en zijn eigen esoterische stroming Thelema. Door de veelheid aan symbolen en de ruime interpretatie ervan door Crowley is dit een kaart dat niet eenvoudig is om te duiden. Zonder in details te vervallen zal ik trachten de verschillende symbolen te duiden en met elkaar te verbinden.

Gek zijn is gezond

De tarotkaart de Dwaas krijgt van Crowley een verschillende alternatieve titels : de Groene Man, De Aprilzot, Heilige Geest, Goddelijke Zotheid, Boodschapper van het Allerhoogste en De Redder zijn de voornaamste. Uit deze titels blijkt de sterke verbondenheid van de Dwaas met zowel de hemelse als aardse sferen. Hij stelt Eenheid in Verscheidenheid voor.

Als een nar of gekke sater springt de Dwaas je tegemoet. Hij is een eerste Impuls van Manifestatie, een plotse en onverwachte verschijning vanuit de ruimte.

Zijn kleren zijn groen zoals de natuur in de lente en zijn schoenen goudkleurig zoals de vruchtbare zon. Zijn huid is geel, omdat hij het element lucht voorstelt.

Zijn doel : goddelijke gekheid creëren en zorgen voor een spirituele doorbraak, vrij van logica die de mens beperkt. Zijn manifestatie gebeurt in Stilte. Hij verschijnt voor het Woord, dat wordt geassocieerd met de Magus.

De Dwaas wordt geassocieerd met de Hebreeuwse letter Aleph. De letter wordt stil uitgesproken, je hoort enkel de verplaatsing van de lucht; maar in combinatie met een ander letter krijgt ze wel klank. Zo balanceert de Dwaas steeds tussen Niets en de eerste Manifestatie. Het is net geen klank, net geen creatie, maar wel een onmisbare schakel tussen hemel en aarde.

Volgens Crowley moet religie een solaire en fallisch karakter hebben, d.w.z. vruchtbaarheid en daadkracht moeten de religie typeren. In de grote arcana stelt de Dwaas maximale onschuld voor, die door middel van creatieve energie zich ontwikkelt tot maximale vruchtbaarheid (het Universum). De Dwaas is tijdens zijn manifestatie (doorheen de tarot) in extase en stelt een magische daad.

Fauna en Flora

Op de kaart zien verschillende dieren afgebeeld : een tijger, een krokodil, een gier, een duif en een vlinder.

De gier stelt de Egyptische godin Nekhbet/Mut voor. Haar naam betekent “die van Necheb”. Zij is één van de oudste godinnen uit de Egyptische mythologie. Oorspronkelijk was ze een lokale moedergodin uit Necheb, later werd ze een symbool voor Boven-Egypte en sierde de gier (samen met de slang) uiteindelijke de kroon van het ééngemaakte Egypte.

Zij is een beschermgodin en er wordt verteld dat ze met haar melk de farao voedt.

In bepaalde teksten van het Egyptische Dodenboek wordt naar Nechbet verwezen als : “Vader van de Vaders, Moeder van de Moeders, die van het Begin af bestaat en deze Wereld heeft geschapen” .

De duif associeert Crowley met de liefdesgodin Venus, de Heilige Geest en de fallus.

De dubbele natuur van de Dwaas wordt in de verf gezet. Hij is zowel mannelijk als vrouwelijk, een hermafrodiet, kind van Hermes en Aphrodite.

De vlinder is symbool voor de ziel en transformatie.

De krokodil stelt de Egyptische god Sobek voor. Uit zijn zweet wordt de Nijl gevormd, hierdoor is hij een symbool van vruchtbaarheid. Hij kan zowel goedhartig als meedogenloos en destructief zijn. Hij beschermt tegen het kwade en zijn afbeelding komt vaak voor op amuletten. Crowley stelt initiatie gelijk met verslinding, een terugkeer naar de oorsprong, het Niets.

sobek

De tijger bijt in de been van de Dwaas, het stelt passie en lust voor dat de Dwaas afleidt van het Grote Werk.

In zijn rechterhand houdt hij een vurige dennenappel vast. De dennenappel was een deel van de thyrsus; deze staf was een attribuut van de god Bacchus en zijn saters.

De staf was meestal versierd met klimop of wijnranken. Het is een fallussymbool en wordt geassocieerd met voorspoed, vruchtbaarheid, plezier en zintuiglijk genot. Tijdens een rituele dans werd de staf met zaadkegel naar elkaar gegooid, de dansers moesten het telkens met de rechterhand opvangen.

bacchus

Onder de dennenappel zien we een tros druiven, opnieuw een verwijzing naar Bacchus/ Dionysius.

In zijn linkerhand zien we een ander symbool van Bacchus, een kantharos. De drinkbeker heeft een typische brede kom en een opvallende voet, hier in de vorm van een piramide. Ze wordt gevuld met wijn. Tijdens banketten en rituelen drinkt men uit de beker om zo momenten van extase te beleven. Bevrijd van de last van zelfbewustzijn kan men zichzelf tijdens het ritueel verheffen tot het niveau van de goden.

De krokodil schuilt in het riet. Diegene die het spirituele pad bewandelt moet een wil hebben dat even buigzaam is als riet en elke storm kunnen doorstaan.

Een Scheppingsmodel

De Dwaas personifieert het Negatieve, daarom zie je rond hem een koord dat drie lichtgevende ovalen vormt. Ze stellen de drie sluiers van het Negatieve bestaan voor : Ain (Niets), Ain Soph (Oneindig Niets), Ain Soph Aur (Oneindig Licht)

Dit licht manifesteert zich via gebroken licht, daarom zie je in het koord verschillende kleuren. Het koord is net als een navelstreng verbonden met de Dwaas. Op het koord zien we de duif (geest), de vlinder (ziel) en een gevleugelde globe met twee in elkaar verstrengelde slagen (scheppingskracht). Ze vliegen richting het hart van de Dwaas.

De ziel en de geest hebben een synergetische relatie en werken samen om het bewustzijn in de materie te manifesteren. Het is volgens Crowley de taak van het individu/de incarnatie om het volledig potentieel van dit bewustzijn zichtbaar te maken in de wereld.

Het lichaam van de Dwaas weerspiegelt de kabbalistische levensboom. De fallische kegel op zijn hoofd is een verwijzing naar Kether. De energie van Kether stroomt door hem. De zon ter hoogte van zijn genitaliën stelt Tipareth voor en de krokodil aan zijn voeten wordt geassocieerd met Malkuth. De Dwaas stelt de totale schepping voor, het Universum waarin alle tegenstellingen gebalanceerd zijn en een eenheid vormen. Hij is de bron van alles, het Absolute Begin.

Manifestatie

De zon is het centrum, een oriëntatiepunt voor de spirituele zoeker, het microkosmisch individu. De relatie tussen de scheppingskracht, de materie en het individu staat in deze kaart centraal. Dit zie je o.a. aan de munten met de symbolen van 6 hemellichamen : Mercurius, Maan , Venus, Mars, Jupiter en Saturnus.

Boven de krokodil zie je een kleine maansikkel, een verwijzing naar het begin van een cyclus. De maan is een vrouwelijke energie, de zon een mannelijke. Tussen de zon en de maan zie je twee voorstellingen van creatie. De duale natuur van de Dwaas (de mens) wordt uitgedrukt in de twee foetussen die met elkaar verstrengeld zijn zoals in een baarmoeder. We zien de tweeling terug in de tarotkaart de Geliefden en in de tarotkaart de Zon. De tweede voorstelling van creatie zien we in de drie-eenheid/vier-eenheid voorgesteld door de bloemen: een roos, drie kleine lelies met elk 4 bloemblaadjes en een lelie met 5 bloemblaadjes.

In de tarotkaart de Dwaas zien we vier symbolen die verwijzen naar het tetragrammaton

Yod = dennenappel (element vuur, de kracht van creatie, het zaad, de vader)

= de beker (element water, ontvangende en transformerende energie, de baarmoeder, de moeder)

Vau = de roos (element lucht, de verbinding waaruit het leven vloeit, de zoon)

(finaal) = de lelies = 17 bloemblaadjes = de 16 hofkaarten + de geest ( element aarde, alle elementen samen, gebalanceerd)

levensboom en tarot