Tarotschetsen van Westcott deel 4

Beschrijving en duiding van de symboliek in de esoterische tarotschetsen van William Westcott uit 1886
In dit vierde deel de tarotkaarten
Het Rad van Fortuin, Kracht en De Gehangene.

Deel 4 uit de reeks waarin ik de inktschetsen van Westcott bespreek. In dit deel beschrijving van de kaart en duiding van :
Het Rad van Fortuin, Kracht en De Gehangene.

Het Rad van Fortuin

westcott het rad

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : Ezechiels kosmologisch wiel, de Tuin van Eden, Jeruzalem, de Thora, de Roos, Men Lamed Kaph Vav Tav (Malkuth – Koninkrijk)
In de Intellectuele Wereld : Decad, het principe
In de Hemelse Wereld : De Maagd
In de Aardse Wereld : Het Rad van Fortuin, de fallus
De tekening is bijna een exacte kopie van het Rad in een boek van geschreven door Eliphas Levi La Clef des Grands Mystères.

Levi rad van Fortuin
Rad van Fortuin Illustratie uit ‘La Clef des Grands Mystères’Eliphas Levi


Hermanubis stijgt op het Rad van Fortuin aan de rechterkant, terwijl Typhon daalt aan de linkerkant. Rond het voetstuk twee kronkelende slagen. Bovenaan het Rad zit een gevleugelde sfinx op een plank, los van het Rad. Het zwaard in zijn hand wijst naar boven. In de bovenhoeken tekent Westcott de Hebreeuwse letter yod.

Duiding
Typhon is de jongste zoon van de Griekse godin Gaia. Hij is een reusachtig monster, met een drakenkop en slangenlichaam.
Hij krijgt de opdracht om wraak te nemen op Zeus, omdat Zeus de Titanen heeft vermoord. Zeus komt echter als overwinnaar uit dit gevecht.
Hermanubis is een Grieks -Egyptische god. Zowel de Griekse God Hermes, als de Egyptische god Anubis stonden bekend om hun rol als begeleider van zielen en worden geassocieerd met een herstellende energie. Typhon en Hermanubis zijn dus tegengestelde energieën.
De slangen aan de basis stellen de vereniging van dualiteiten voor en komen ook voor op de cadeus, de staf van Hermes en Hermanubis. Tussen de uiterste energieën ontstaat een balans dat leidt tot harmonie. De integratie van dualiteiten wordt voorgesteld door de (hermafrodiete) sfinx. Net als de yod, de tiende letter van het Hebreeuws alfabet, heeft het Rad drie delen. Typhon wijst naar de aarde, Hermanubis naar de hemel en de Sfynx is het verbindend deel.
Westcott volgt het correspondentie-systeem van Eliphas Levi, door de tiende tarotkaart te associëren met het tiende getal van het Hebreeuwse alfabet. Tien stelt het einde en de compleetheid van een cyclus voor.
Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart Wiel van het lot sleutelwoorden : Yod. Sleutel tot het Ocuultisme, Key of Occultism, viriliteit.

Kracht

westcott kracht

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : De slang uit Eden, oorlog, martelaarschap
In de Intellectuele Wereld : elf, de Kracht
In de Hemelse Wereld : Mars
In de Aardse Wereld : de magische of drievoudige ketting
Een christelijke voorstelling van de deugd Kracht, een vrouw die een leeuw temt of bedwingt. Het valt op dat de vrouw neerzit en in een eenvoudig los gewaad is gekleed.
Ze wordt voorgesteld met een aureool zoals een heilige of een engel.
In verhouding tot de vrouw is de leeuw erg groot; zijn hoofd lijkt bovendien niet in verhouding tot de rest van zijn lijf.
Boven hen staat het teken van Mars met het woord Fortitude (moed, kracht, standvastigheid). In de hoeken de Hebreeuwse letter Kaph.

Duiding
Westcott volgt de visie van Levi en haalt inspiratie uit het Testament van Salomon. Het Testament van Salomon, geschreven tussen de eerste en vijfde eeuw na Christus, wordt (valselijk) toegeschreven aan koning Salomon. Het beschrijft hoe koning Salomon zijn tempel bouwde. De tempel werd in dit verhaal gebouwd door demonen die hij kon bevelen door zijn magisch amulet die aan hem werd geschonken door God.
Op deze tarotafbeelding zien we een monsterlijke leeuw, de innerlijke demon. Het dier wordt op een zachte manier getemd door de hogere natuur in de mens.
De associatie tussen moed en oorlog, werd voor het eerst door Aristoteles beschreven.
In oorlogssituaties is een soort professionele moed nodig, zonder te vervallen roekeloosheid.
Kaph is de elfde letter van het Hebreeuws alfabet. Het betekent palm (van de hand).
Het is de plaats waar de yod- energie, de potentiële levenskracht, voelbaar aanwezig is. Het temmen van de leeuw, kan ook gezien worden als een zegening. Door haar handen stroomt de goddelijke essentie in de ruwe menselijke natuur.
Haar kracht stelt har in staat om elke (innerlijke) demoon te bedwingen en is gezegend door het goddellijke.
Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart Kracht, macht sleutelwoorden : Kaph. drievoudige ketting

De Gehangene

westcott de gehangene

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : de kruisiging, huwelijk, Judas, de verrader, de volgeling gebonden door zijn verbintenis
In de Intellectuele Wereld : Twaalf, het Grote Werk, de beëindigde cyclus
In de Hemelse Wereld : Weegschaal, balansen
In de Aardse Wereld : de prima materia (eerste materie), het grote werk voltooid, Saturnus, Ayin Peh Resh Tav (het chemisch element lood), het handelen
De Gehangene hangt naakt en met zijn rug gekeerd. Eén voet hangt aan een haak.
De haak is vastgemaakt aan een balk die wordt gedragen door twee palen die onderaan elk 6 vertakkingen hebben. In totaal 12 vertakkingen.
In de bovenste hoeken, Lamed, de twaalfde letter uit het Hebreeuws alfabet.

Duiding
In de beschrijving zien we verwijzingen naar christelijke (bijbelse), alchemistische en maçonnieke thema’s.
In het evangelie van Mattheus staat dat Jezus door Judas werd verraden voor 30 zilverstukken. Zijn verraad leidde uiteindelijk tot de kruising van Jezus. Daarna hing Judas zich op.
Daarom wordt de Gehangene hier voorgesteld met zakken gevuld met (gouden) muntstukken die als gewicht aan zijn schouders bevestigd zijn.
In de alchemie is de prima materia, het basisbestanddeel waaruit de wereld is geschapen en ook de innerlijke basismaterie waarmee de alchemist aan de slag gaat voor het verrichten van het Grote Werk. In de literatuur beschrijft men regelmatig de transmutatie/transformatie van lood in goud. De gehangene ondergaat een transformatieproces. Eenmaal dit proces is opgestart kan hij het niet meer stoppen. Zet hij zich niet meer in om het transformatieproces te voltooien, dan ontwikkelt hij geen nieuwe, volwaardige en unieke identiteit. Door de stap tot transformatie te zetten is hij gebonden aan een verbintenis met zichzelf. Hij offert zijn oude zelf op (de oude man, de Heremiet), om een nieuwe zelf te laten verschijnen. Dit is een soms pijnlijk proces, dat met verwarring gepaard gaat. Eenmaal hij zijn balans heeft gevonden en zijn nieuwe zelf heeft geaccepteerd, weet de Gehangene dat een belangrijk deel in dit proces is beëindigd.
Lood is het symbool van de planeet Saturnus. De eigenschappen die verbonden worden aan beiden zijn : verlies, remmingen, hindernissen en vertragingen die overwonnen moeten worden, wil je verder kunnen gaan. De prima materia wordt gezuiverd van imperfecties.
De energie van de planeet Saturnus is in Weegschaal intens verhoogd, waardoor de specifieke werking van de planeet Saturnus volledig tot uiting komt in dit astrologisch teken en in deze tarotkaart.
Lamed is de twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet. Twaalf is een getal met een bijzondere betekenis omdat het wordt geassocieerd met de goddelijke onverbrekelijke eenheid (cfr. de twaalf stammen van Israël, de twaalf apostelen, de twaalf tekens van de dierenriem)
De letter Lamed wordt in verband gebracht met leren en onderwijzen, met als doel de wijsheid van het hart te ontdekken. De gedachte dat je in het leven zowel leraar als leerling bent, is sterk verbonden met deze letter.
De vorm van de letter lijkt op een ladder. Vandaar dat deze letter ook gezien wordt als de ladder van Jacob, die de hemel en de aarde verbindt.
Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart  De Gehangene, Judas, Joan, Prometheus, de Adept. sleutelwoorden : Lamed, het Grote Werk, Kruis.

Mijn andere blogartikels over de inktschetsen van Westcott vind je op :
Tarotschetsen van Westcott deel 1
Tarotschetsen van Westcott deel 2
Tarotschetsen van Westcott deel 3

Auteur: Tarot Cirkel

Ik ben gepasioneerd door de symboliek en geschiedenis van de tarot. Tarot is een prachtig visueel medium om jezelf te ontdekken. Tarot heeft haar wortels in de Westerse Spirituele Traditie en heeft verschillende raakvlakken met het Christendom, alchemie, de westerse cultuur, filosofie,... Tarot is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Annick

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.