Geplaatst in symboliek, tarot

De symboliek in de tarotkaart : het Universum (Crowley)

Bespreking van de symboliek in de tarotkaart het Universum uit de Thoth tarot van Aleister Crowley

Een kosmische dans

universe
The Great One of the Night of Time

De centrale figuur in deze kaart is een jonge vrouw. Ze is een microkosmisch individu verbonden met de macrokosmische creatie.
Zij is het beweeglijk middelpunt van het universum en tegelijk het universum in volle expansie.
Haar houding combineert stabiliteit met beweging. Dit vraagt volledige controle over alle krachten, waarbij het bewustzijn volledig in het moment is.
Als de spirale kundalini kracht opstijgt, ontwaakt elke cel in haar lichaam. Er ontstaat een reeks van energetische explosies, die alle gebieden in haar lichaam activeren. De kracht die opgekruld lag in de caduceus van de Magiër wordt opgewekt door de dans van de jonge vrouw.

Symbolen in de tarotkaart

Kleuren
Crowley past het kleurenschema van de Golden Dawn toe, verbonden aan tarotkaart/planeet/sterrenbeeld en de vier kabbalistische werelden :
Atziluth, de wereld van emanatie ; Briah, de wereld van creatie; Yetzirah, de wereld van vorming; Assiah, de wereld van handeling/actie.
Aangezien de tarotkaart het Universum wordt geassocieerd met twee planeten, worden de volgende kleuren gebruikt :
de planeet Aarde : citrien, olijf, russet, zwart; amber; donker bruin; zwart, gevlekt geel
de planeet Saturnus : indigo; zwart; blauw-zwart; zwart, gevlekt geel.

Het specifieke gebruik van kleuren is bedoeld om de energie van de planeten over te brengen op de tarotist en hem/haar zo op magische manier te laten resoneren met de geassocieerde planeten en de symboliek van de afbeelding.

Sleutelwoorden die met deze kleuren/planeten kunnen verbonden worden : landbouw, beschaving, socale orde, verantwoordelijkheid, regelgeving, stabiliteit, proces van creatie en destructie, transformatie…

De Slang
De vrouw manipuleert de slang en wekt zo de kundalini-kracht in haar bekken op. Doorheen de Thoth tarot zien we de slang in verschillende stadia.

 

De gehangene 12de tarotkaart; de slang volledig opgerold rond de voet van de gehangene, wachtend op activatie
De Zon, Thoth tarot
de zon 19de tarotkaart; de slang wordt geactiveerd en zal zich in de tarotkaart het Universum oprichten
het universum 21ste tarotkaart; de slang heeft zich opgericht

 

De slang is het verlengstuk van de zon en wordt door de kosmische danseres gemanipuleerd.
Het actieve aspect van de zon noemt Crowley
Ra- Hoor -Khuit
Ra = Zon   Hoor = Kracht en (in)Zicht   Khuit = Licht
Hierover schrijft Crowley : “De Zon, Kracht en Zicht, Licht; dit zijn enkel de dienaars van de Ster (kosmisch individu) en de Slang (kosmische energie).”

The Sun, Strength & Sight, Light; these are for the servants of the Star & the Snake.
(Liber Al vel Legis, II:21)

De vrouw verplettert de kop van de slang met haar voet. Hiermee vernietigt zij (= Eva) de macht van de verleidende slang. Hij verleidde haar tot het bijten in een appel uit de boom van kennis over goed en kwaad (die zij op haar beurt doorgaf aan Adam). Hierdoor werden ze bewust van zichzelf en van de duale wereld (= de wereld van tegenstellingen). Als straf werden ze door God verstoten uit het Aards Paradijs.
Door haar kosmische dans herstelt ze terug de eenheid tussen zichzelf en het goddelijk. Ze is niet meer afgescheiden van de goddelijke wereld en verlost van het duale denken.

De vier krachten
Het universum is het fundament van de kosmische vier elementen/krachten van de materiële wereld. Alle elementen zijn in volle expansie zichtbaar in het Universum.

In de hoeken van de kaart zie je de vier wachters van het universum. Crowley volgt niet de klassieke esoterische volgorde, maar wisselt de arend en de mens van plaats.
De meningen over de reden waarom hij dit deed zijn verdeeld, omdat Crowley hier in zijn boeken geen duidelijke verklaring voor heeft gegeven. De associatie tussen element, symbool en sterrenbeeld blijven dezelfde zoals in andere esoterische tarotspellen.
De enige betekenisvolle verklaring is de associatie tussen het tijdperk van Aquarius en het Aeon van Horus *. Die ongeveer gelijktijdig lopen. De heer van het Aeon van Horus is de slang die als een zonnestraal uit het oog van Horus komt net onder het teken van Aquarius.

De vier krachten stellen de eigenschappen voor die de ingewijde mens in staat stellen om ‘de Bruid’ van het (bovenzintuiglijke) Universum te worden.
De eerste kracht is de Mens  (de Waterman) zelf. Hij bezit het intellect en de vaardigheid alle andere krachten van het Universum in balans te brengen en zichtbaar te maken in de gemanifesteerde wereld. Hij moet enkel durven tot actie te komen. De levenskracht (de Stier) wordt gevoed door de energie van de zon, waardoor inzicht ontstaat (de Leeuw). Dit inzicht is het innerlijke licht die de levenskracht (de Stier) ophitst en dwingt tot beweging en uiteindelijk overwinning.
Zonder de kracht van de leeuw zou de mens elke confrontatie met zichzelf vermijden en zich hierdoor isoleren van het Universum.
De ingewijde Mens is zich bewust van de aanwezigheid van zijn innerlijk licht. Hij gaat in de materie op zoek naar kennis. Hierdoor groeit het inzicht in zichzelf en wordt hij bewuster van het innerlijke licht. Het intellect van de Mens maakt het mogelijk de basisenergie van de Leeuw op een gepaste manier te gebruiken.
De Arend is de machtige liefde. Het is de kracht die je zonder schaamte voor de danspartner laat staan. Hij is de magische sleutel die de verbinding tussen de Mens en het Universum mogelijk maakt zodat een kosmisch huwelijk ontstaat.

De jonge vrouw
De laatste Hé van het Tetragrammaton. Zij is de verbannen Dochter, de Shekinah in het Duister. Haar lichaam is bedekt met fijne gouden haren (gemaakt van de speren van de Engelen), die haar lichaam beschermen tijdens haar dans/haar reis terug.
Haar (hoofd)haren zijn gevormd uit het goddelijk licht van de zon en reiken tot aan haar voeten. Op de kaart zijn de haren opgerold in een spiraal dat lijkt op een slakkenhuis. Zo kan ze extra veel zonlicht opvangen.
(in de natuur zien we regelmatig slakken, waarbij het slakkenhuis dezelfde verhouding vertoont als de Gulden Snede)
De energie en rol van de dansende vrouw vertoont een sterke gelijkenis met de Prinses van Schijven. (deze tarotkaart zal ik in één van de volgende maanden uitvoerig op mijn blog bespreken)

prinses schijven 1
In de tarotkaart Prinses van Schijven zie je dezelfde kleursymboliek als in de tarotkaart het Universum.

Een ruitvormig aureool
De jonge vrouw straalt spirituele verlichting uit in de materie. Net als heiligen en engelen heeft de vrouw een stralenkrans rond haar hoofd. De ruitvormig gloed verwijst naar haar heiligheid verbonden aan de wereld/materie.

De mobius- band
Een verwijzing naar een drie-dimensionale wereld waarin het onmogelijk is je te oriënteren in tijd en ruimte. De vorm van de band weerspiegelt het magisch denken van Crowley : er is geen begin noch einde, er is geen boven en geen onder. Dualiteit bestaat niet in de goddelijke wereld. Daardoor kan je via magie (een kunst en een wetenschap) verandering veroorzaken in overeenstemming met je (ware) wil.

mobius band

Het lichaam van de godin Nuit
De sterrenhemel is opgedeeld in 72 vakjes, die telkens 5 graden van de zodiac voorstellen. Elk vakje is daarna opnieuw verdeeld in 3 onderverdelingen. Zo bekom je 216 vakjes. De reden hiervoor moeten we zoeken in de bijbel. De verzen uit Exodus 14: 19-21 bestaan uit 216 Hebreeuwse letters. Aan de hand van deze letters hebben kabbalisten 72 namen van engelen gevormd. Samen vormen ze de naam van God in zijn volledige expansie. Voor vele westerse magiërs vormen ze belangrijke sleutels in hun magisch werk. Eliphas Levi was de eerste om de namen te verbinden met tarotkaarten. De namen werden gepaard en geassocieerd met telkens 10 graden van de zodiac (decanen). Hieraan werden o.a. de 36 genummerde kleine arcana gekoppeld (nummers 2 tot 10 van elk element)

godin nuit
voorstelling van de Egyptische hemelgodin Nuit

De slang
Zoals vaak is in de tarot heeft de slang meerdere, soms (schijnbaar) tegenstrijdige interpretaties.

  • De slang is de levensbrengende energie van de grote moeder
    (associatie met sephirot Binah)
  • de wervelende kundalini energie
  • de verleidende slang in de Tuin van Eden, de aanstichter tot de daad die zou leiden tot de verbanning uit het Paradijs

De slang is de innerlijke energie van de vrouw, die ze manipuleert tijdens de dans. Omdat de slang ook de verleider is en de vrouw zich wil losrukken uit haar slachtofferrol, vertrapt ze hem door met haar voet op zijn hoofd te staan. (Eliphas Levi was de eerste om te verwijzen naar deze rol/lotsbestemming van de vrouw nl. het verpletteren van de kop van de slang)

De vesica pisces
( tip : lees over dit symbool in het artikel : De wereld van goden en mensen)
In deze kaart zien we tweemaal een vesica pisces : de vleugels van de cherubijnen vormen de vesica pisces waarin de vrouw danst. In de rechterbovenhoek zien we de zon die de vorm heeft van een vesica pisces/ het oog van Shiva. De zon omarmt zijn creatie met zonnestralen. Beide danspartners, de vrouw en de zon, moeten hun middelpunt laten samenvallen totdat ze één cirkel vormen.kruisende-cirkels

De kabbalistische symbolen
De zon wordt voorgesteld in de vorm van een vesica pisces. Het lijkt op het oog van Shiva en bevat één centrale lichtstraal en tien stralen rondom de pupil. Ze stellen de tien sephirot voor van de kabbalistische levensboom.
Eén van de stralen wordt voorgesteld door de haak van Saturnus.

de haak van saturnusuniverse

De tarotkaart het Universum wordt geassocieerd met het 32ste pad van de kabbalistische levensboom, dat Malkuth met Yesod verbindt. Via de haak van Saturnus beïnvloedt de maan (geassocieerd met Yesod) de elementen op Aarde. Saturnus regeert op een indirecte manier over de aarde; maar als je deze indirecte manier van leiden niet aanvaardt, manifesteert hij zich op een brutale wijze.

De tarotkaart het Universum wordt geassocieerd met Tav, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. De tarotkaart de Dwaas wordt geassocieerd met de eerste letter van het Hebreeuws alfabet, Aleph. In het Oud Testament staat dat God in het begin Hemel en Aarde creëerde. De totale schepping wordt geassocieerd met alle letters van het Hebreeuws alfabet. God creëerde Tav Aleph, en alle letters ertussen. De 78 tarotkaarten zijn is volgens Crowley en Harris een map van het Universum, de totale schepping.
De grote stappen in de ontvouwing van de schepping (zowel in de microcosmos als macrocosmos) worden voorgesteld door de grote arcana.
Als je de letters Aleph en Tav samenvoegt bekom je Ath, de essentie van de materie dat we intellectueel kunnen begrijpen.

aleph tav

Het huis van de materie
universeEen voorstelling van 92 chemische elementen volgens een diagram uit een boek van een persoonlijke vriend van Crowley, J.W.N. Sullivan (The Bases of Modern Science). De periodieke tabel als symbool van manifestatie.

sullivan boek

Noot : *Crowley deelt de tijdslijn van de menselijke beschaving op in aeonen, die telkens getypeerd worden door specifieke ideeën over mens, maatschappij, spiritualiteit. De huidige Aeon van Horus kenmerkt zich door een tijd waarin de aandacht gaat naar zelfrealisatie en een groeiende interesse in spiritualiteit. Het is de Aeon van het goddelijke kind. De Aeon van Horus begon rond 1904, het ogenblik waarop Crowley via channeling het Boek van de Wet doorkreeg. Crowley beschouwt zichzelf als de profeet van de nieuwe religie Thelema (= de Wil)

Een afsluitende gedachte

Symbolen zijn prachtige en krachtige sleutels tot communicatie met ons innerlijke zelf.
Het is niet mogelijk ze op een volledig rationele manier te duiden. Het bestuderen en interpreteren van tarotkaarten vraagt een open houding waarbij je de beelden, kleuren, woorden op je laat inwerken en terug los laat. Mijn uitleg bij deze kaart is niet volledig en ook niet absoluut/bindend. Het zijn slechts stapstenen op het pad naar jezelf.
Toch hoop ik dat de woorden die neerdwarrelen op mijn blog, kleine lichtbakens mogen zijn. Glinsteringen in de nacht.

 

 

 

Auteur:

Ik ben gepasioneerd door de symboliek en geschiedenis van de tarot. Tarot is een prachtig visueel medium om jezelf te ontdekken. Tarot heeft haar wortels in de Westerse Spirituele Traditie en heeft verschillende raakvlakken met het Christendom, alchemie, de westerse cultuur, filosofie,... Tarot is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Annick http://tarotcirkel.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s