De symboliek in de tarotkaart – het Universum (Crowley)

Een kosmische dans

De centrale figuur in deze kaart is een jonge vrouw. Ze is een microkosmisch individu verbonden met de macrokosmische creatie.
Zij is het beweeglijk middelpunt van het universum en tegelijk het universum in volle expansie.
Haar houding combineert stabiliteit met beweging.
Dit vraagt volledige controle over alle krachten, waarbij het bewustzijn volledig in het moment is.
Als de spirale kundalini kracht opstijgt, ontwaakt elke cel in haar lichaam. Er ontstaat een reeks van energetische explosies, die alle gebieden in haar lichaam activeren. De kracht die opgekruld lag in de caduceus van de Magiër wordt opgewekt door de dans van de jonge vrouw.

De Zon, Thoth tarot
de inactieve slang

De Zon is haar danspartner. In de 19de tarotkaart is de slang nog inactief. In deze kaart richt ze zich op. De slang is het verlengstuk van de zon en wordt door de kosmische danseres gemanipuleerd.
Het actieve aspect van de zon noemt Crowley
Ra- Hoor -Khuit
Ra = Zon Hoor = Kracht en (in)Zicht Khuit = Licht
Hierover schrijft Crowley : “De Zon, Kracht en Zicht, Licht; dit zijn enkel de dienaars van de Ster (kosmisch individu) en de Slang (kosmische energie).”

The Sun, Strength & Sight, Light; these are for the servants of the Star & the Snake.
(Liber Al vel Legis, II:21)

Het universum is het fundament van de kosmische elementen/krachten van de materiële wereld. Ze zorgt ervoor dat alle elementen in volle expansie zichtbaar worden.

De vier krachten

In de hoeken van de kaart zie je de vier wachters van het universum. De vier krachten die de ingewijde mens in staat stellen om ‘de Bruid’ van het (bovenzintuiglijke) Universum te worden.
De eerste kracht is de Mens (aquarius) zelf. Hij bezit het intellect en de vaardigheid alle andere krachten van het Universum in balans te brengen en zichtbaar te maken in de gemanifesteerde wereld. De levenskrachtige Stier wordt gevoed door de energie van de zon, waardoor inzicht ontstaat (de Leeuw). Dit inzicht is het innerlijke licht die de wil (de Stier) ophitst en dwingt tot beweging en uiteindelijk overwinning.
Zonder de kracht van de leeuw zou de mens elke confrontatie met zichzelf vermijden en zich hierdoor isoleren van het Universum.
De ingewijde Mens is zich bewust van de aanwezigheid van zijn innerlijk licht. Hij gaat in de materie op zoek naar kennis. Hierdoor groeit het inzicht in zichzelf en wordt hij bewuster van het innerlijke licht. Het intellect van de Mens maakt het mogelijk de basisenergie van de Leeuw op een gepaste manier te gebruiken.
De Arend is de machtige liefde. Het is de kracht die je zonder schaamte voor de danspartner laat staan. Hij is de magische sleutel die de verbinding tussen de Mens en het Universum mogelijk maakt zodat een kosmisch huwelijk ontstaat.

Symbolen in deze kaart

de jonge vrouw
De laatste Hé van het Tetragrammaton. Zij is de verbannen Dochter, de Shekinah in het Duister. Haar lichaam is bedekt met fijne gouden haren (gemaakt van de speren van de Engelen), die haar lichaam beschermen tijdens haar dans/haar reis terug.
Haar (hoofd)haren zijn gevormd uit het goddelijk licht van de zon en reiken tot aan haar voeten. Op de kaart zijn de haren opgerold in een spiraal dat lijkt op een slakkenhuis. Zo kan ze extra veel zonlicht opvangen.
(in de natuur zien we regelmatig slakken, waarbij het slakkenhuis dezelfde verhouding vertoont als de Gulden Snede)

een ruitvormig aureool
De jonge vrouw straalt spirituele verlichting uit in de materie.

de mobius- band
Een verwijzing naar een drie-dimensionale wereld waarin het onmogelijk is je te oriënteren in tijd en ruimte. De vorm van de band weerspiegelt het magisch denken van Crowley : er is geen begin noch einde, er is geen boven en geen onder. Dualiteit bestaat niet in de goddelijke wereld. Daardoor kan je via magie (een kunst en een wetenschap) verandering veroorzaken in overeenstemming met je (ware) wil.

het lichaam van de godin Nuit
De sterrenhemel is opgedeeld in 72 vakjes, die telkens 5 graden van de zodiac voorstellen. Elk vakje is daarna opnieuw verdeeld in 3 onderverdelingen. Zo bekom je 216 vakjes. De reden hiervoor moeten we zoeken in de bijbel. De verzen uit Exodus 14: 19-21 bestaan uit 216 Hebreeuwse letters. Aan de hand van deze letters hebben kabbalisten 72 namen van engelen gevormd. Samen vormen ze de naam van God in zijn volledige expansie. Voor vele westerse magiërs vormen ze belangrijke sleutels in hun magisch werk. Eliphas Levi was de eerste om de namen te verbinden met tarotkaarten. De namen werden gepaard en geassocieerd met telkens 10 graden van de zodiac (decanen). Hieraan werden o.a. de 36 genummerde kleine arcana gekoppeld (nummers 2 tot 10 van elk element)

de slang
Zoals vaak is in de tarot heeft de slang meerdere, soms (schijnbaar) tegenstrijdige interpretaties.

  • De slang is de levensbrengende energie van de grote moeder (associatie met sephirot Binah)
  • de wervelende kundalini energie
  • de verleidende slang in de Tuin van Eden, de aanstichter tot de daad die zou leiden tot de verbanning uit het Paradijs

De slang is de innerlijke energie van de vrouw, die manipuleert ze tijdens de dans. Omdat de slang ook de verleider is en ze zich wil losrukken uit haar slachtofferrol, vertrapt ze hem door met haar voet op zijn hoofd te staan. (Eliphas Levi was de eerste om te verwijzen naar deze rol/lotsbestemming van de vrouw nl. het verpletteren van de kop van de slang)

vesica pisces
Tip : lees over dit symbool in het artikel : De wereld van goden en mensen
In deze kaart zien we tweemaal een vesica pisces : de vleugels van de cherubijnen vormen de vesica pisces waarin de vrouw danst. In de rechterbovenhoek zien we de zon als pupil van een oog (die de vorm heeft van een vesica pisces/ het oog van Shiva). Beide danspartners ( de vrouw en de zon) moeten hun middelpunt laten samenvallen totdat ze één cirkel vormen.

kruisende-cirkels

kabbalistische levensboom
De vesica pisces in de vorm van een oog bevat één centrale lichtstraal en tien stralen rondom de pupil. Ze stellen de tien sephirot voor van de kabbalistische levensboom. Eén van de stralen wordt voorgesteld door de haak van Saturnus.

huis van de materie
Een voorstelling van 92 chemische elementen volgens een diagram uit een boek van J.W.N. Sullivan; de periodieke tabel als symbool van manifestatie.

Een afsluitende gedachte

Symbolen zijn prachtige en krachtige sleutels tot communicatie met ons innerlijke zelf.
Het is niet mogelijk ze op een volledig rationele manier te duiden. Het bestuderen en interpreteren van tarotkaarten vraagt een open houding waarbij je de beelden, kleuren, woorden op je laat inwerken en terug los laat. Mijn uitleg bij deze kaart is niet volledig en ook niet absoluut/bindend. Het zijn slechts stapstenen op het pad naar jezelf.
Toch hoop ik dat de woorden die neerdwarrelen op mijn blog, kleine lichtbakens mogen zijn. Glinsteringen in de nacht.