De tarotschetsen van Westcott deel 1

Bespreking van drie tarotschetsen die Westcott in 1886 maakte. De Magiër, de Hogepriesteres en de Keizerin

In verschillende blogberichten zal ik de symboliek in de tarotschetsen van Dr William Wynn Westcott (1848 – 1925) bespreken. Hij schetste in 1886 éénentwintig tarotafbeeldingen in inkt. Ik zag de afbeeldingen enkele jaren geleden op de website van K. Frank Jensen, die ze toeschreef aan Westcott. Er was geen bijkomende informatie. Toen ik hem een mail stuurde, kreeg ik enkel als antwoord dat ik met de afbeeldingen mocht doen wat ik wou. Ik vond hier en daar summiere informatie over de tarotschetsen. Ik besloot het pas op mijn blog te plaatsen als ik er voldoende informatie over vond. Helaas bleek er op het wereldwijde web geen uitgebreide informatie over de tarotschetsen van Westcott te vinden. Mijn bespreking van de schetsen en de korte duiding van de symboliek zijn gebaseerd op artikels die Westcott schreef/las/vertaalde en de omschrijvingen van Dummett in The History of the Occult Tarot.

Westcott baseerde de symboliek in de schetsen en de korte omschrijvingen in de randen van de afbeeldingen hoofdzakelijk op : de Marseille tarot, de Etteilla tarot, de boeken van Paul Christian o.a. Histoire de la magie (1870), beschrijvingen uit en afbeeldingen in Dogme et Rituel de la Haute Magie van Eliphas Levi en op een onafgewerkt manuscript van Levi in het bezit van Edward Maitland. Maitland was een nauwe medewerker van Anna Kingsford. Zij is de oprichtster van de Hermetic Society, een genootschap waarbij Westcott zich in 1886 aansloot.
Westcott zal pas in 1896 een vertaling van het onafgewerkte manuscript van Levi publiceren: The Magical Ritual of the Santum Regnum.
Het is aannemelijk dat Westcott het manuscript 10 jaar eerder onder ogen kreeg, want de beschrijvingen in de rand van de schetsen vertonen opmerkelijke gelijkenissen met de beschrijvingen van de tarotkaarten in het manuscript. In de beschrijvingen op de schetsen lees je soms ook verwijzingen naar de Sepher Yetzirah. Niet zo verwonderlijk aangezien Westcott in 1887 een vertaling van dit belangrijk kabbalistisch boek publiceerde. Westcott vertaling was oorspronkelijk een lezing voor de Flermetic Society of London op 29 juli 1886 met als titel The Sepher Yetzirah: A Rabbinical Treatise on
Creation.’( De Sepher Yetzirah: een rabijnse verhandeling over Creatie). Een jaar later verscheen het onder de titel : The Isiac Tablet or The Bembine Table of Isis.

Bij het zoeken naar de bronnen waaruit Westcott ideeën putte, blijkt duidelijk dat hij alle beschikbare informatie over tarot las en dat hij uit verschillende esoterische tradities inspiratie haalde.

De Magiër

westcott-de-magier

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : God
In de Intellectuele Wereld : Eenheid
In de Hemelse Wereld : het Eerste principe
In de Aardse Wereld : de Wet
Een jonge man, met lang krullend haar, is gekleed in een zware, sierlijke mantel. Rond zijn hoofd is een halo. Aan zijn voeten draagt hij sandalen. In zijn gestrekte rechterarm houdt hij een magische staf, de staf van Hermes, een caduceus.
Met zijn linker wijsvinger wijst hij naar de tafel naast hem. Op de hoeken van de tafel zie je vier voorwerpen : een beker, een staaf, een schijf met een evenwijdig kruis omringd door een krans en tenslotte een zwaard. In de vier hoeken van de afbeelding schrijft hij de letter Alef (de eerste letter van het Hebreeuwe alfabet).

Duiding bij de schets
De Aardse Mens is een sterfelijke God en de Hemelse God is een onsterfelijke Mens.
Het eerste principe is het hermetisch principe van mentalisme. Alles is Geest; het universum is mentaal. Elke vorm van realiteit (tastbaar of ontastbaar) bestaat uit een fijnstoffelijke energie.
De verschillende vormen hebben allemaal dezelfde bron. Alles dat we kunnen waarnemen en alles wat onwaarneembaar is, is verbonden met elkaar door dezelfde bezielende levenscheppende energie. Dit is de eerste Universele Wet.
Zo boven, zo beneden. Als het Universum een mentale aard heeft, dan is mentale transmutatie de manier om magie te bedrijven. Wie verandering brengt in de mentale realiteit, brengt onherroepelijk verandering in de materie. De Magiër treedt op als een onderhandelaar tussen de verschillende werelden. Zijn magische staf met twee kronkelende slangen, geeft hem ongehinderde doorgang tot de goddelijke wereld.

early-rosy-cross

Om de materie te transmuteren gebruikt hij instrumenten : de staaf (geest), beker (leven), zwaard (energie) en schijf (materie)
Het valt op dat de schijf sterk gelijkt op een rozenkruis embleem op de titelpagina van Speculum Sophicum Rhodostauroticum (1618)

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart de Magus sleutelwoorden : Aleph, Man, Unieke God.

De Hogepriesteres

westcott de hogepriesteres

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : Gabriël, Het Huis van God, de Occulte Kerk, Isis, de moeder van de Goden, het sanctuarium
In de Intellectuele Wereld : de Duade
In de Hemelse Wereld : de Maan
In de Aardse Wereld : de Vrouw, de Moeder
Een vrouw met deels ontbloot bovenlichaam zit neer op een onzichtbare troon/stoel. Op haar ontblote borst draagt ze een gelijkvormig kruis in een cirkel. Op haar schoot een boek dat deels bedekt is door haar mantel. Ze opent het gesloten boek.
Ze is volledig bedekt door een fijne doorzichtige sluier. Op haar hoofd een kroon gevormd door twee horens met daartussen een zonneschijf. In de twee bovenste hoeken zie je de letter Bet (de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet).

Duiding bij de schets
Westcott volgt bijna volledig de beschrijving van Levi zowel in de symboliek van de prent als in de associaties. De Aartsengel Gabriël heerst over het hemellichaam de Maan. Hij is de engel van de eerste hemel, de hemel het dichts bij de aarde. Sommigen noemen dit het Aards Paradijs. De maan associeert Westcott met intuïtie.
De Hebreeuwse letter Bet betekent Huis en de Hogepriesteres is het Huis van God.
Zij is de zichtbare aanwezigheid van God en de toegangspoort tot het goddelijke. Haar sluier sluit de goddelijke wereld af voor de mens.
De horens op haar hoofd, verwijzen naar haar nauwe verwantschap met Isis en wellicht ook met Astarte. Het gelijkvormig kruis is een symbool voor de zon. De zon wordt geassocieerd met de sepiroth Tipareth (op het lichaam ter hoogte van het hart/de boezem)
Tipareth is het centrum van de levensboom, waar veel paden en energiën samenstromen. Een plaats van mediatie tussen het goddelijke zelf en de (lagere) persoonlijkheid.

Tussen de adept en de goddelijke wereld is een scheiding, dat enkel de Hogepriesteres kan verwijderen. In Hermetic Society en later in de Golden Dawn merken we de beïnvloeding van Anna Kingsford, een activistische feministe. De vrouwelijke leden krijgen een belangrijke rol in rituelen. Ook in het spirituele leven van de adept, speelt de vrouwelijke energie, het vrouwelijke goddelijke een belangrijke rol. Zij is de heilige ruimte waarin de rituelen plaatsvinden, de toegangspoort tot de goddelijke mens in jezelf en diegene die stilzwijgend de adept begeleidt gedurende zijn/haar spirituele zoektocht.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart de vrouwelijke Hierofant, Paus sleutelwoorden : Bet, Vrouw, Heiligdom

De Keizerin

Beschrijving van de schets
In de Goddelijke wereld : Anaël, de Heilige Geest
In de Intellectuele Wereld : de drie-eenheid, liefde -wil, de harmonie als resultaat van de analogie tussen tegengestelden
In de Hemelse Wereld : Venus
In de Aardse Wereld : Liefde
We zien een vrouw in een rijkelijk gewaad, ze draagt een kroon. Het lijkt of ze in een nis zit tussen de kantelen van een kasteel. In plaats van een scepter met globe, houdt ze een stok vast met daarop een grote wereldbol. Volgens Levi is de arend het teken van de Keizerin en Westcott plaats het dier op de schouder van de Keizerin.
Opvallend zijn de woorden ‘Criminality’ ‘Merit’ ‘Tongue’
Net zoals op de afbeelding van de Hogepriesteres zien we de Hebreeuwse letter Bet, nu in de vier hoeken van de afbeelding.

Duiding bij de schets
De Aartsengel Anaël heerst over de planeet Venus. Hij bestuurt de tweede hemel en is daar o.a. verantwoordelijk voor het ontvangen van de gebeden uit de eerste hemel (het aards paradijs) Hij wordt geassocieerd met liefde, huwelijk, vruchtbaarheid.
De woorden ‘Criminality’ ‘Merit’ en ‘Tongue’ verwijzen naar de schaal van Schuld en de schaal van Verdienste die in evenwicht worden gehouden. Het is ook een verwijzing naar de drie moederletters van het Hebreeuwse alfabet : Alef, Shin,Mem .
Deze drie letters weerspiegelen het principe van Thesis- Antithesis -Synthese een centraal idee in de Sepher Yetzirah. Elke eenheid, elke harmonie heeft twee polariteiten. Als je de kunst van de polarisatie verstaat, kan je de ene polariteit omzetten in de andere polariteit; want ze zijn intrinsiek gelijk. Dit noemt men het hermetisch principe van de polariteit. Venus (Liefde) en Mercurius (Geest/Wil) zijn twee polariteiten die zich in de hermafrodiet (Hermes + Aphrodite) verenigen. Als de liefde en de wil volledig in balans zijn en een harmonisch geheel vormen, ontstaat een heilige goddelijke eenheid.

Westcotts The Isiac Tablet  : tarotkaart de Koningin of Keizerin, Juno sleutelwoorden :  Ghimel, Isis, Urania, Natuur

In De tarotschetsen van Westcott deel 2 worden de schetsen van de Keizer, de Hiërofant en de Geliefden besproken.

Alle artikels over de tarot van Westcott

copyright : Annick Van Damme~~~ Tarot Cirkel 2017

Auteur: Tarot Cirkel

Ik ben gepasioneerd door de symboliek en geschiedenis van de tarot. Tarot is een prachtig visueel medium om jezelf te ontdekken. Tarot heeft haar wortels in de Westerse Spirituele Traditie en heeft verschillende raakvlakken met het Christendom, alchemie, de westerse cultuur, filosofie,... Tarot is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Annick

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.