Het Laatste Oordeel

uitleg bij de tekst van Arthur Waite over de symboliek in de tarotkaart ‘het laatste oordeel’

In dit blog bericht bespreek ik opnieuw een tarotkaart vanuit het standpunt van Arthur Waite (in het vet) en licht dit nader toe.
Het boek dat Waite schreef over zijn tarotkaarten is te vinden via de link
Key to the tarot .
Andere tarotkaarten die ik op dezelfde manier besprak zijn De Ster,
De Wereld, De Hoge Priesteres en Matigheid.

Het Laatste Oordeel

Ik heb gezegd dat dit symbool wezenlijk onveranderbaar is in alle tarotsets, of dat de variaties tenminste het karakter van de kaart niet wijzigen.

In vele tarotdecks, komen dezelfde figuren voor. In de Marseille tarot dalen er meestal yods uit de hemel. Yod betekent letterlijk hand en wijst op de aanwezigheid van de Geest.
Het is ook een verwijzing naar (goddelijke) Creatie en alle metafysische processen die hiermee gepaard gaan.

De grote engel is hier omringd door wolken, maar hij blaast op zijn trompet met banner, waarop zoals gewoonlijk een kruis voorkomt.

het laatste oordeel tarotkaart waite

De grote engel is de engel van Jahweh. Deze engel wordt vaak genoemd in de bijbel en stelt daar God voor die zichtbaar is voor de mens.
Tussen God en de Engel van God is daarom wezenlijk geen verschil.
De wolken maken de engel onzichtbaar. Ze scheiden de goddelijke wereld van de materiêle wereld. Gelukkig heeft hij een trompet om zijn boodschap over te brengen. De trompet en witte banner met rood kruis zijn een verwijzing naar de engel Gabriël, die op de Dag des Oordeels de doden wekt.

De doden rijzen uit hun graven – een vrouw rechts, een man links en tussen hen een kind, met de rug gedraaid.

In de Marseille tarot zien we dezelfde figuren, maar staat de vrouw links afgebeeld. Waite draaide de plaats van de man en de vrouw bewust om en vermeldt deze omwisseling zonder bijkomende uitleg te geven. Dit laat de deur open voor interpretatie. Het feit dat hij de volgorde van de personen specifiek toelicht, laat vermoeden dat er een speciale betekenis aan verbonden is. Zoals ik omschrijf in mijn boek Tarot voor iedereen vindt de omwisseling plaats in de kaart van de Toren. Het illustreert een wisseling in zienswijze en een omschakeling in het denken door een schokkende ervaring.

Maar in deze kaart zijn er meer dan drie mensen die worden hersteld, en het werd de moeite geacht om deze variatie te maken als illustratie van de ontoereikendheid van huidige verklaringen. Het moet opgemerkt worden dat alle figuren één zijn in het ervaren van het wonder, in adoratie en extase, dat wordt uitgedrukt in hun houding.

Iedereen kan verlossing ervaring, ongeacht kennis of geloof. In de vorige eeuwen lag de klemtoon vaak op het verzamelen van kennis en inzicht om zo dichter bij God te kunnen komen. Het ervaren van God was volgens deze zienswijze daardoor slechts voorbehouden aan een beperkte groep van welgestelde mensen. Waite benadrukt dat iedereen het goddelijke kan ervaren, ongeacht kennis of geloof.

Het is de kaart die de voltooiing van het Grote Werk van transformatie weergeeft, als antwoord op de oproepen van het Goddelijke – die oproepen worden binnenin gehoord en beantwoord.

Waarom wil je transformeren? Waarom zou je willen een andere vorm aannemen? Een innerlijke proces zet je aan om de stap te zetten richting transformatie. De transformatie gebeurt ook innerlijk, aan het uiterlijke leven verandert er niets. De kaart toont het einde van een bewustwordingsproces aan.

Hierin zit een aanduiding van een betekenis dat momenteel niet verder kan uitgelegd worden.

Waite hult zichzelf terug in sluiers. Hij strooit kruimeltjes van kennis, maar laat nooit de achterkant van zijn tong zien. Deels heeft hij natuurlijk wel gelijk.
Hoe kan je een innerlijk proces, die bij iedereen verschillend is, uitleggen aan een grote groep mensen zonder het mysterie helemaal kapot te maken.

Wat is dat binnen in ons dat lijkt op het geluid van een trompet en alles dat lager is in onze natuur doet rijzen in antwoord- bijna in een ogenblik, bijna in een oogwenk?

Ken je de gezegde ‘ Voor de verlichting: hout hakken en water putten.
Na de verlichting: hout hakken en water putten.’ De verlichtingservaring is slecht kortstondig, maar het doet ons wel boven onze lagere natuur uitstijgen.

Laat de kaart voor wie niet verder kan kijken, blijvend het Laatste Oordeel voorstellen en de opstanding van het natuurlijke lichaam; maar laat voor hen die naar binnen kunnen kijken, het daar ontdekken.

Wat is opstanding? Behoud je hetzelfde lichaam of krijg je een ander? Misschien heb je wel een soort licht-lichaam? In de literatuur kan je hierover verschillende standpunten lezen. Waite benadrukt dat Opstanding niets te maken heeft met het terug tot leven wekken van een dood lichaam.
De lichamelijke dood is een natuurlijk proces. Hier gaat het om een spiritueel proces.

Ze zullen begrijpen dat de kaart in het verleden werkelijk de kaart van het eeuwig leven werd genoemd en om die reden kan het vergeleken worden met de kaart die Matigheid wordt genoemd.

De sleutel tot het ervaren van het eeuwig leven ligt verborgen in de symboliek van de tarotkaart Matigheid.
Het is door de engel in Matigheid dat de eerste stappen in het spirituele transformatieproces worden gezet.

Auteur: Tarot Cirkel

Ik ben gepasioneerd door de symboliek en geschiedenis van de tarot. Tarot is een prachtig visueel medium om jezelf te ontdekken. Tarot heeft haar wortels in de Westerse Spirituele Traditie en heeft verschillende raakvlakken met het Christendom, alchemie, de westerse cultuur, filosofie,... Tarot is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Annick

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.