Wat is tarot?

Waaraan herken je een tarot kaartspel?

Wat zijn de typische kenmerken van tarot?

De oorsprong van de tarot ligt in Europa. Het ontstond begin 15de eeuw als kaartspel. Meestal bevat een tarotspel 78 kaarten met 22 grote arcana en 56 kleine arcana.
De 22 grote arcana bepalen het wezenlijke karakter van de tarot. Ze bevat heel herkenbare beelden gebaseerd op specifieke ideeën die hun oorsprong vinden in het gnostisch, neo-platonisch en hermetisch denken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de 4 elementen.
Per element is een symbool : aarde (munten of pentagrammen), lucht (zwaarden), water (bekers) en vuur (staven).
De 56 kleine arcana hebben per element tien genummerde kaarten en vier hofkaarten : Page, Ridder, Koningin en Koning. De tarotbeelden weerspiegelen processen in en buiten de mens. Ze hebben een sterk alchemistisch karakter.

Moet de tarot 78 kaarten bevatten?

Als je het tarot kaartspel wil spelen heb je alle 78 kaarten nodig. Vanuit esoterisch oogpunt kan een tarot ook enkel de 22 grote arcana bevatten. Soms worden hieraan enkele kaarten toegevoegd.
Maar de kern blijft de 22 grote arcana zoals Kracht, De Dood, De Ster,
De Zon, De Dwaas, De Heremiet, De Wereld,…

Namen van kaarten?

Op de eerste tarotspellen stonden geen namen. De namen die aan de kaarten worden gegeven verschillen al eens tussen de verschillende decks. In tarot primeert het beeld boven de naam.

Is tarot enkel een kaartspel?

Keizerin uit de tarottuin van Niki St. Phalle
Beeld uit de tarottuin van Niki St. Phalle

Nee, je vindt de ideeën uit de grote arcana terug in andere kunstvormen : beelden, architectuur, fotografie, poëzie,…

Kunnen tarotkaarten niet westerse symboliek bevatten?

De tarot is als een spons, ze neemt beelden in zich op van de culturen, tradities en ideeën waarmee ze in aanraking komt. Eind 18de eeuw is er een grote interesse in alles dat te maken heeft met de oude Egyptische cultuur. In de tarot zien we verwijzingen naar Egyptische goden, piramiden en hiërogliefen opduiken.
Vanaf eind de 19 eeuw zien we dat oosterse symboliek (de lotusbloem, yin-yang symbool,…) voorkomen in tarotkaarten. Vanaf 1960 neemt de interesse in tarot toe, steeds vaker worden tarotdecks gecreëerd die o.a. gebruik maken van paganistische symboliek. Daar zijn decks bij die sterk lijken op de traditionele tarotdecks, andere laten de westerse symboliek en traditionele tarotafbeeldingen totaal los.

Soorten tarotdecks

The Universe Golden Dawn Magical Tarot
The Universe Golden Dawn Magical Tarot

Cynthia Gilles maakt in het boek
The Tarot : History, Mystery and Lore een onderscheid tussen 7 verschillende soorten decks.

 • Klassieke tarot
  • Waite tarot
  • Book of Thoth (Crowley)
  • Marseille tarot
 • Esoterische tarot
  • The Golden Dawn tarot
  • The Golden Dawn Magical tarot
  • The Hermetic tarot
 • Eigenzinnige tarot
  • Motherpeace tarot
 • Bijzondere tarotdecks, die niet tot één van de vorige categorieën behoren
Motherpeace tarot
The Magician Motherpeace tarot