De vrouwelijk drie-eenheid in de tarot

De vrouwelijke goddelijke drie-eenheid wordt in de tarot gesymboliseerd door De Hogepriesteres, De Keizerin en De Ster.

De basis van de kaartbespreking was de uitleg die Arthur Waite over deze kaarten gaf in zijn boek Key to the Tarot, aangevuld met artikels  die hij over tarot schreef.
The Tarot : A wheel of Fortune
The Book of the Secret Word and the Higher Way to Fortune
The Tarot and The Rosy Cross

De grote arcana in de tarot kan je op verschillende manieren symbolisch duiden. In elke kaart wordt iets verteld over het goddelijke en de schepping, dit is de macroscopische invalshoek en iets over de mens, de microscopische invalshoek. Vanuit de macroscopische invalshoek kunnen we in de grote arcana de goddelijke vrouwelijke drie-eenheid herkennen. Het idee van een goddelijke drie-eenheid is veel voorkomend in mythologische verhalen en religies.  Een tripliciteit verwijst vaak naar een indeling in de mens of in de schepping  met een lager en hoger deel en een verbindend deel tussen beide.
bv. hel – aarde – hemel, lichaam – ziel -(goddelijke) geest
Soms wordt het als een evolutieproces gezien, waarbij het derde deel alle ervaringen/eigenschappen van de vorige delen in zich opneemt en ze overstijgt.

Zeer kort samengevat zou je de vrouwelijke drie-eenheid in de tarotkaarten als volgt kunnen omschrijven :

De Hogepriesteres : maagd, ontvankelijk/passief, verborgen, Eva voordat ze in de appel beet
De Keizerin : moeder, actief, zichtbaar, zichtbaar, Eva nadat ze in de appel beet, Maria
De Ster : de (oude) wijze vrouw, ontvankelijk/passief en actief, maakt het verborgene zichtbaar, Sophia

De associatie tussen De Ster en de oude wijze vrouw is niet voor de hand liggend. Waite heeft als uitleg dat de naakte vrouwelijke figuur van De Ster, naar het goddelijke verwijst. Bovendien sluit de algemene duiding van deze kaart ‘hoop’, nauw aan met de sephira Binah (Begrip) op de kabbalistische levensboom. Binah wordt o.a. geassocieerd met de Grote Moeder, die alle eigenschappen van het vrouwelijke archetype in zich draagt.
Verder associeert Waite de grote stralende ster met acht stralen met de ster van de godin Venus en verwijst hij naar De Ster als de Shekinah Boven.
Klik op de afbeelding van De Ster voor meer informatie over de symboliek.De ster (uitleg symboliek)

kabbalistische levensboom
Kabbalistische levensboom

Tarot Cirkel