Tarot als symbolisch systeem, in dialoog met het onbewuste

Tarot Cirkel @Tarot Museum Belgium
@Tarot Museum Belgium
kaarten uit de Victorian Romantic Tarot van Baba Studio

Een visueel  systeem

De 78 kaarten uit de tarot en in het bijzonder de 22 grote arcana vormen een visueel informatie-dragend systeem.
Sommige informatie is uitgedrukt in woorden
bv. ‘De Magiër’, andere informatie is symbolisch van aard en dus moeilijker te decoderen.
Symbolen in de tarot dienen niet, zoals sommigen beweren, om informatie verborgen te houden.
Het gebruik van symbolen is noodzakelijk, omdat symbolen informatie in zich kunnen meedragen die in essentie niet in woorden uit te drukken valt.

De informatie in de tarot is deels informatie uit het collectieve onderbewustzijn, een reservoir van universele kennis en menselijke ervaringen.
Denk hierbij bv. aan de verschillende symbolische representaties van archetypes die we in de kaarten kunnen herkennen : de maagd, de vader, de moeder, de dood, de verlossing,…
Jung opperde zelfs de mogelijkheid om niet enkel kennis uit het eigen onderbewustzijn naar boven te halen, maar dat het ook mogelijk was een poel van kennis aan te boren, die buiten onszelf lag. Hij omschreef de poel van kennis als een intelligente energie, buiten tijd en ruimte, ondefineerbaar, ongelimiteerd.

De kracht van het beeld

Tarot zorgt ervoor dat deze intelligente energie kan getransformeerd worden tot boodschappen die door ons bewustzijn kunnen worden begrepen. De sleutel tot het ontrafelen van deze kennis is het doorgronden van de symbooltaal én het gebruiken van de imaginatie.
Ik kies bewust voor het woord imaginatie en niet voor verbeeldingskracht.
Want naast de kracht van het verbeelden, moet men ook de kracht van de magus in zich aanboren. Met je geest reiken naar de poel van kennis is immers een vorm van magisch handelen.

De tarotist is een magiër (m/v) die symbolen met elkaar verbindt, de compacte informatie in de symbolen ontvouwt en zich hierbij bewust open stelt voor de ongelimiteerde kennis die potentieel aanwezig is, in en buiten tijd en ruimte.
Door het lezen van tarotkaarten maakt de tarotist het onbewust bewust en potentiële kennis actief.

De kracht van een kaartlezing

Het (laten) lezen van kaarten is een ervaring die ons bewustzijn ruimer maakt en een impuls geeft tot verandering in ons denken.
Daarnaast is het een ervaring die een innerlijke kracht vrijmaakt waardoor moeilijkheden in het leven gemakkelijker te dragen zijn en problemen makkelijker op te lossen. Of anders gezegd om te veranderen wat kan veranderd worden en te aanvaarden wat niet veranderd kan worden.
Ten slotte biedt een kaartlezing de mogelijkheid de spirituele dimensie in onszelf te verkennen en te verruimen.